Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

COPYRIGHT. OPAKOVÁNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJE ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "COPYRIGHT. OPAKOVÁNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJE ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?"— Transkript prezentace:

1 COPYRIGHT

2 OPAKOVÁNÍ

3 PRÁVNÍ NÁSTROJE ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

4 CÍLE Sofware jako „produkt“, „služba“ nebo něco jiného? Vytvořit trh? Duševní vlastnictví Nechat developerům vydělat? Odpovědnost Chránit práva koncových uživatelů Open access Co nejrychlejší pokrok v technologiích?

5 CO CHCEME CHRÁNIT? Myšlenku Funkci Uživatelské prostředí (GUI) Značku?

6 CO CHCEME CHRÁNIT? IDEA FUNCTION GUI BRAND

7 CO CHCEME CHRÁNIT? IDEA FUNCTION GUI BRAND

8 CO CHCEME CHRÁNIT? IDEA FUNCTION GUI BRAND

9 CO CHCEME CHRÁNIT? IDEA FUNCTION GUI BRAND

10 AUTORSKÉ PRÁVO

11 MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY Berne convention TRIPSWCTWPPT

12 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA Občanský zákoník - úprava licenční smlouvy a nemovitostí obecně Autorský zákon - úprava autorských práv

13 EVROPSKÁ UNIE Directive 87/54/EC ochrana polovodičových topografií Directive 93/83/EECsatelitní a kabelové vysíl=aní Directive 2001/84/ECopětovný prodej Directive 2006/115/ECo právu na pronájem a půjčování Directive 2011/77/EUdoba trvání autorských práv Directive 2012/28/EU osiřelá díla

14 EVROPSKÁ UNIE 2009/24/ECprávní ochrana počítačových programů Directive 96/9/EC právní ochrana databází Directive 2001/29/EC některé služby informační společnosti

15 ÚVOD DO PRÁVA AUTORSKÉ HO

16 AUTORSKÉ DÍLO: jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřeno objektivně vnímatelné podobě

17 OBJEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ trvale nebo dočasně bez ohledu na rozsah bez ohledu na účel nebo význam bez ohledu na formu Source – Princess loana, http://www.princessioana.com/mandala_release_stress_mandala.html

18 OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA OSOBNOSTNÍ PRÁVAMAJETKOVÁ PRÁVA -autorství, -zveřejnění/nezveřejněn í, -úpravy a zásah do díla  svolení k užití díla rozmnožování, rozšiřování pronájem půjčování vystavování sdělování veřejnosti

19 NEGATIVNÍ PRÁVO Právo všech neužívat dílo bez svolení určitými způsoby Svolení má podobu licenční smlouvy právo na rozmnožování díla (§ 13), právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18),

20 SPECIÁLNÍ UŽITÍ U SOFTWARE Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu;

21 ZAMĚSTNA NECKÉ DÍLO

22 (1) Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli…. …. (4) Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena.

23 SPECIÁLNÍ USTANOVE NÍ K PC PROGRAMŮ

24 POČÍTAČOVÝ PROGRAM Vztahuje se na Generický software Customizovaný software inkorporovaný v hardware přípravné koncepční materiály (preparatory design work)

25 JAK JE CHRÁNĚN? -copyright, -Literární dílo dle definic Bernské úmluvy Convention - Chrání se forma

26 CO JE CHRÁNĚNO ANO -Vyjádření programu -Binary Code -Source code NE - Myšlenky - Principy - Funkce - Algorytmus -Programovací jazyky

27 PŮVODNOST Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem - tj. nemusí být jedinečn=y

28 PŮVODNOST? Nezkoumá se „hodnota“, „kvalita“ či „estetika“ Vlastní duševní výtvor Jednotlivec Skupina Společnost Autor

29 SPOLUPRÁCE Spoluvlastnictví Spoluautorství Osoba, která „vede“ Kolektivní dílo Zaměstnavatel Zaměstnanecké dílo

30 Autor dává svolení k ReprodukceAlteraceDistribuce

31 RIGHTS FOR GEEKS …

32 DO PRÁVA AUTORSKÉHO NEZASAHUJE TEN KDO ….

33 a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu,

34 a) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak,

35 c) zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání,

36 d) zkoumá, studuje nebo zkouší funkčnost počítačového programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn,

37 e) rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a to samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, j Jsou-li takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu jestliže informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení.

38 EXHAUSTION OF RIGHTS (VYČERPÁNÍ PRÁV) The first sale in the Community of a copy of a program by the rightholder … shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof. http://whatculture.com/wp-content/uploads/2012/05/UsedGames.jpg


Stáhnout ppt "COPYRIGHT. OPAKOVÁNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJE ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?"

Podobné prezentace


Reklamy Google