Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ústí nad Labem Dvořákova 1609/18 Ústí nad Labem-centrum 400 21 Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ústí nad Labem Dvořákova 1609/18 Ústí nad Labem-centrum 400 21 Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ústí nad Labem Dvořákova 1609/18 Ústí nad Labem-centrum 400 21 Ústí nad Labem http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk

2 Rekvalifikace Rekvalifikace je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který slouží k získání nové kvalifikace nebo ke zvýšení, rozšíření či prohloubení již dosažené kvalifikace. Pomocí rekvalifikace je možné si kvalifikaci udržovat nebo obnovovat. Pomocí rekvalifikace může získat kvalifikaci i fyzická osoba, která žádnou kvalifikaci nezískala. Rekvalifikace jsou v současné době propojeny s Národní soustavou kvalifikací. To umožňuje uchazečům (zájemcům) o zaměstnání získat v rámci rekvalifikace tzv. profesní kvalifikaci a následně i úplnou profesní kvalifikaci.

3 Získá-li uchazeč (zájemce) o zaměstnání osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích v rámci úplné profesní kvalifikace, může na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Od vstupu České republiky do Evropské unie je většina rekvalifikací hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Národních individuálních projektů, Regionálních individuálních projektů a Grantových projektů.

4 Rekvalifikace jsou realizovány na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a vyhlášky č. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. § 109 zákona č. 435/2004 Sb. (Rekvalifikace zabezpečovaná úřadem práce) Realizuje krajská pobočka formou vyhlašování veřejných zakázek dle zákona č. zákona č. 137/2006 Sb., platném znění. S vysouteženými dodavateli jsou uzavírány na každou jednotlivou rekvalifikaci Dohody o provedení rekvalifikace a následně Dohody o rekvalifikaci se zařazenými uchazeči (zájemci) o zaměstnání. V rámci rekvalifikace realizované dle § 109 hradí úřad práce náklady rekvalifikace (kurzovné) a může hradit náklady spojené s rekvalifikací (např. náklady na dojíždění do rekvalifikace). Legislativní rámec

5 Nevýhodou realizace rekvalifikací dle § 109 zákona v souvislosti s veřejnými zakázkami je nemožnost pružně reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů, např. změnu výrobního programu stávajícího zaměstnavatele nebo příchod nového investora.

6 § 109a zák. č. 435/2004 Sb. (Zvolená rekvalifikace) Zvolená rekvalifikace je rekvalifikace, kterou si uchazeč (zájemce) o zaměstnání zabezpečuje sám z důvodu uplatnění na trhu práce. Uchazeč (zájemce) o zaměstnání předloží úřadu práce žádost, ve které si sám volí: -druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat -rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést V rámci zvolené rekvalifikace může uhradit úřad práce na základě schválené žádosti pouze náklady na vlastní vzdělávání. Výhodou zvolené rekvalifikace je možnost pružně reagovat na aktuální potřebu uchazeče (zájemce) o zaměstnání. Nevýhodou je možnost hradit pouze náklady za vlastní vzdělávání, ostatní náklady (např. lékařská prohlídka, úhrada nákladů za dojíždění) si hradí uchazeč (zájemce) o zaměstnání.

7 § 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. (Rekvalifikace zaměstnanců) Rekvalifikace zaměstnanců je rekvalifikace, kterou provádí zaměstnavatel v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikací zaměstnanců lze zabránit případnému propuštění zaměstnanců pomocí rekvalifikace tím, že jim zabezpečí rozšíření nebo změnu kvalifikace a následně i zaměstnání v oboru rozšířené nebo změněné kvalifikace. O rekvalifikaci zaměstnanců se nejedná, pokud: se zaměstnanec účastní teoretické nebo praktické přípravy, kterou je zaměstnavatel povinen zabezpečovat pro zaměstnance podle příslušných právních předpisů a které je zaměstnanec povinen se zúčastnit v souvislosti s výkonem svého zaměstnání ji zaměstnanec absolvuje z vlastního zájmu, aniž by z hlediska jím vykonávané práce u zaměstnavatele byla nezbytná potřeba změny jeho dosavadní kvalifikace

8 Úřad práce může náklady rekvalifikace zaměstnanců uhradit plně nebo částečně. V případě, že se Úřad práce zaváže v Dohodě o rekvalifikaci zaměstnanců uhradit více než 50 % nákladů rekvalifikace, stává se zaměstnavatel veřejným zadavatelem (viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a s tím souvisí povinnost vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele služby (realizátora rekvalifikace). Typ veřejné zakázky se odvíjí od celkové ceny rekvalifikace.

9 Rekvalifikace může provádět pouze rekvalifikační zařízení, za které se dle §108 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. považuje: zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu Realizace rekvalifikace ve smyslu zákona je vždy vázána na udělenou akreditaci (nejčastěji MŠMT ČR), zapsaný obor vzdělání v případě školských zařízení, nebo na existenci zvláštního právního předpisu (např. kurzy svařování). Rekvalifikační zařízení

10 Rekvalifikace v číslech Od začátku roku 2015 bylo v Ústeckém kraji rekvalifikováno celkem 2 033 uchazečů/zájemců o zaměstnání. Z uvedeného počtu bylo 1 168 osob podpořeno formou zvolené rekvalifikace a 865 osob prostřednictvím rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR. V roce 2015 bylo v Ústeckém kraji na realizaci kvalifikací vynaloženo celkem 28 786 078,- Kč, z toho 24 468 166,- Kč z finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Rekvalifikace dle projektů Počet uchazečů/zájemců o zaměstnání za rok 2015 Zvolená rekvalifikace (APZ)246 Projekty ESF OP LZZ - zvolená rekvalifikace (NIP)914 Projekty ESF OP LZZ - zvolená rekvalifikace (RIP)8 Rekvalifikace (APZ)69 Projekty ESF OP LZZ - rekvalifikace (NIP)496 Projekty ESF OP LZZ - rekvalifikace (RIP)76 Projekty ESF OP LZZ - rekvalifikace (grantové projekty)224 Rekvalifikace uchazečů/zájemců o zaměstnání celkem2 033

11 Děkuji za pozornost. Mgr. et Mgr. Radim Gabriel Ředitel krajské pobočky v Ústí nad Labem


Stáhnout ppt "Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ústí nad Labem Dvořákova 1609/18 Ústí nad Labem-centrum 400 21 Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google