Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Inovace a zkvalitnění vzdělávacího programu na VOŠ VHE Vodňany“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/13.0020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Inovace a zkvalitnění vzdělávacího programu na VOŠ VHE Vodňany“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/13.0020."— Transkript prezentace:

1 „Inovace a zkvalitnění vzdělávacího programu na VOŠ VHE Vodňany“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/13.0020

2 Informace o projektu Číslo operačního programu: CZ 1.07 Název operačního programu: vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.2, terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo oblasti podpory: 7.2.1 Název oblasti podpory: Vyšší odborné vzdělávání Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – oblast podpory 2.1 Typ projektu: IP – ostatní

3 Název projektu: Inovace a zkvalitnění vzdělávacího programu na VOŠ VHE Vodňany Zahájení projektu: 20. 1. 2010 Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2012 Celkové způsobilé náklady projektu: 3 636 304, 92 Kč

4 Klíčové aktivity projektu Inovace vzdělávacího programu VOŠ VHE Vodňany, provedení modularizace vzdělávacího programu, zavedení kreditního systému hodnocení, posílení praktické výuky Stáže studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů Spolupráce VOŠ s profesním a vysokoškolským sektorem – odborné workshopy

5 Partneři projektu AOPK ČR - CHKO Pálava, Správa NP Podyjí Odborní lektoři stáží, sestaví program stáže, zajistí odborný výklad, úkoly a hodnocení práce studentů JU České Budějovice, VÚRH Vodňany Odborní pracovníci zapojeni jako garanti inovace vzdělávacího programu a lektoři workshopů

6 ENKI, o.p.s. Odborní lektoři stáží, sestaví program stáže, zajistí odborný výklad, úkoly a hodnocení práce studentů, účastníci workshopů Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Pracovníci spolupracují na vytváření odborných pomůcek, účastní se workshopů

7 Univerzita Karlova v Praze Konzultace při inovaci vzdělávacího programu

8 Inovace vzdělávacího programu VOŠ VHE Učební plán byl rozdělen na moduly: povinné povinně volitelný cizí jazyk povinně volitelné nepovinné

9 Povinně volitelné moduly přírodovědné obory: modulyEtologie Základy biologie Ekologie ryb Nemoci vodních živočichů cvičení Hydrochemie cvičení Aplikovaná ekologie cvičení technické obory: modulyZáklady fyziky Meteorologie cvičení Geodézie cvičení Vodní hospodářství cvičení Revitalizace ve vodním hospodářství cvičení Statistika cvičení společenskovědní obory: modulyPsychologie cvičení Efektivní jednání Sociologie cvičení Projekty a granty

10 Etologie ETO2KZ2 Základy biologie BIO2KZ2 Základy fyziky FYZ2KZ2 Ekologie ryb EKR1z10/1z1 Meteorologie cvičení MEcv1z11z1 Psychologie cvičení PScv 1z11z1 Nemoci vodních živočichů cv. NŽcv 0/1z1 Hydrochemie cvičení HDcv 0/1z1 Efektivní jednání EFJ 1z1 Sociologie cvičení SCcv 1z11z1 Geodézie cvičení GEcv 0/2KZ2 Vodní hospodářství cvičení VHcv 1z10/2KZ2 Projekty a granty PAG 2KZ2 Aplikovaná ekologie cvičení EKcv 0/1z1 Revitalizace ve vod. hospodářství RVcv 0/1z1 Statistika cvičení STcv 1z1 Sportovní hry SPH 2z1

11 Inovovaný vzdělávací program byl předložen k akreditaci dne 23. 6. 2010 Akreditace MŠMT ČR č.j. 15 544/2010-23 udělena dne 24. 9. 2010 (do 31.8.2017) Výuka podle inovovaného programu s povinně volitelnými moduly zahájena od 1. 9. 2011 V současnosti vyučovány 2 ročníky VOŠ Z nabídky volitelných vybírány biologické a společenskovědní moduly

12 Realizace workshopů Proběhlo 5 ze 6 plánovaných 20. 4. 2010 Migrace ryb a rybí přechody 7. 12. 2010 Rybožraví predátoři 12. 4. 2011Protipovodňová opatření 6. 12. 2011 Revitalizace a rekultivace 12. 4. 2012 Invazívní druhy rostlin a živočichů Plánovaný poslední: Změny v rozšíření organizmů, reintrodukce

13 Zapojilo se 15 odborníků z praxe a VŠ: např. JU České Budějovice, NP Šumava, Hydrometeorologický ústav ČB, AOPK ČB, ENKI Třeboň, Nadace vydra, ČRS ČB, CHKO Třeboň, ŠR Protivín, VÚRH JČU Vodňany, MÚ Vodňany Každého se zúčastnilo cca 30 studentů

14

15

16 workshop Rybožraví predátoři přednášející: Ing. Marie Pacovská, Nadace pro vydru pobytové znaky vyder

17

18 18

19

20 Workshop na téma Revitalizace a rekultivace přednášející RNDr. Přikryl

21

22 Realizace stáží 1. ročník absolvoval 2 jednodenní akce CHKO Třeboňsko, NP Šumava 2. ročník týdenní stáž CHKO Pálava a NP Podyjí 3. ročník třídenní stáž Mostecko, Sokolovsko

23 21. 9. 2010 Šumava 13. - 15. 10. 2010 Mostecko, Sokolovsko 3. 5. 2011 Třeboňsko 9. - 13. 5. 2011 Pálava, Podyjí 19. - 21. 9. 2011 Mostecko, Sokolovsko 17. 4. 2012 Třeboňsko 23. - 27. 4. 2012 Pálava, Podyjí 19. - 21. 9. 2012 Mostecko, Sokolovsko 2. 10. 2012 Šumava

24 Výstupem stáží jsou pracovní sešity, referáty, obrazová dokumentace

25 Vytvořil: David Rošický ped. Doprovod ING. Alena Macarová ING. Jiří Hronek Zaměstnanci CHKO a NP ING.Petr Kahupa Josef Šprel

26 Lapače škůdců jsou nákladná zařízení,ale zachrání 2% lesů v parku ročně což je velké množství,při velikosti parku 98% je statní majetek,má vlastní zákony výsadby

27 Stáž severní Čechy – Fláje

28 Pomůcky pro zkvalitnění výuky v technických modulech: Hydrometrická vrtule a licence pro program Hydro 11 Teodolit Nivelační přístroj Meteorologická stanice s vybavením

29 hydrometrická vrtule a program Hydro 11 pro vyhodnocování naměřených dat

30 Práce s hydrometrickou vrtulí

31 Meteorologická stanice s vybavením

32 Výsledky měření z meteorologické stanice využívána ve volitelném modulu Meteorologie cvičení

33 Pomůcky pro zkvalitnění výuky v přírodovědných modulech: Oximetr WTW Oxi 3205 pHmetr Vario stereoskopický mikroskop výukové multiplikáty pro determinaci planktonu

34 Přístroje pro analýzu vody pHmetr Vario oximetr WTW Oxi 3205

35 Terénní souprava pro analýzu vody

36 Práce s multiplikáty na určování planktonu

37 Pro výuku vydána nová učebnice Šedivý V. Vrána K, : Vodní hospodářství. Hydraulika. Malé vodní nádrže. Revitalizace krajiny

38 Zatím v projektu celkem vydáno (k 30. 9. 2012): 3 311 251,49 Kč z toho za pomůcky 893 000 Kč za učebnici 115 000 Kč za multiplikáty 72 000 Kč za stáže cca 740 000 Kč další platby za stáž a workshop


Stáhnout ppt "„Inovace a zkvalitnění vzdělávacího programu na VOŠ VHE Vodňany“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/13.0020."

Podobné prezentace


Reklamy Google