Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Název materiálu Autor: VY_32_INOVACE_6_1_15

2 Novinový titulek VY_32_INOVACE_6_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 K čemu slouží novinový titulek slouží k upoutání pozornosti čtenáře, a to graficky i obsahově, ovlivňuje působení tiskoviny na čtenáře, má vyjadřovat podstatu textu, který uvozuje, má být informativní i zajímavý, má informační, orientační i estetickou funkci, musí upoutat natolik, aby čtenáře nalákal k přečtení článku (v první fázi dokonce k zakoupení novin), nesmí být v rozporu s článkem nebo slibovat, co čtenář v článku nenajde. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

4 Úkoly k tématu Posuďte některé titulky z novin z hlediska informačního, estetického, grafického i stylistického. Splňují vámi vybrané titulky své hlavní funkce? !? Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

5 Jak vypadá titulek 1 Titulek by měl být stručný a výstižný. Délka jednoduchého titulku (tj. bez podtitulku) by se měla pohybovat maximálně kolem osmi slov. Titulek by měl obsahovat sloveso. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

6 Jak vypadá titulek 2 Současné zpravodajství vyžaduje, aby základem titulku bylo sloveso v aktivním tvaru a aby titulek obsahoval jednoznačný podmět. Jednoduše je tak pojmenován aktér události a zároveň vyjádřeno drama, akce. Současně se článek stane srozumitelnějším a bližším čtenáři. Najděte v dnešních novinách příklady titulků, které toto pravidlo dodržují a které naopak ne. Porovnejte je a pokuste se odůvodnit, proč tomu tak je. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

7 Bulvární titulky - bývají expresivnější, tisknou se obvykle větším písmem, - v některých případech porušují základní pravidla pro tvorbu titulků: neodpovídají obsahu článku, ale snaží se čtenáře nalákat na senzaci, - často se v nich vyskytují vykřičníky, otazníky, dvojtečky. Vyberte z bulvárního tisku několik příkladů, na kterých doložíte výše uvedená tvrzení. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

8 Jak vzniká titulek Ačkoli čtenáři čtou titulek jako první, při psaní zprávy je obvykle posledním úkolem. Ve většině redakcí autor článku titulek sice navrhuje, avšak konečné slovo mívá editor, který jej vytvoří či upraví s ohledem na rozsah textu a uspořádání stránky. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

9 Složený titulek U některých (zejména delších) článků se kromě základního – hlavního titulku, který podává první informaci a má upoutat čtenáře, objevují i mezititulky – dílčí titulky uvnitř textu, které oddělují relativně samostatné obsahové celky a poskytují rychlou orientaci v článku. Velmi často bývá titulek doplněn ještě podtitulkem, případně také nadtitulkem. Najděte v dnešních novinách příklady složených titulků. Posuďte jejich vhodnost, všimněte si např. jejich hyperboličnosti (nadsázky). Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

10 Prameny Osvaldová, Barbora – Halada, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. vyd. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6. Periodika: Blesk. Praha: Ringier Axel Springer CZ a.s. 2011, roč 20, č.302. ISSN 1213 – 8991. Mladá fronta Dnes. Praha: Mafra, a.s., 2011, roč. XXII., č. 302. ISSN 1210 – 1168. Lidové noviny. Praha: Mafra, a.s., 2011, č. 302. ISSN 1213 - 1385. Právo. Praha: Borgis, 2011, roč. 21, č. 302. ISSN 1211 – 2119. Žatecký a lounský deník. České Budějovice: Vltava – Labe – Press, a. s., 2011, č. 302. ISSN 1802 - 0755 Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

11 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem. tiskem.Seznámí žáky s pojmem novinový titulek, ukáže základní kritéria pro výstavbu titulku. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v denním tisku. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Hlavním zdrojem informací jsou publikace a periodika uvedené v kapitole „Prameny“ této práce. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

12 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_1_15 - Novinový titulek Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje tištěné zpravodajství z různých hledisek, zejména z hlediska novinového titulku. Chápe postavení médií v současné společnosti. Uvědomuje si základní kritéria pro tvorbu titulku. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: novinový titulek, složený titulek, bulvární titulek Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová

13 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Odpovědi na průběžné otázky a řešení úkolů vyplynou z použitého aktuálního tisku a nelze je proto zde uvést. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. Mediální produkty - Novinový titulek - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google