Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní péče o bezdomovce v České republice Výsledky průzkumu a aktuální informace PhDr. Danuše Šupková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní péče o bezdomovce v České republice Výsledky průzkumu a aktuální informace PhDr. Danuše Šupková."— Transkript prezentace:

1 Zdravotní péče o bezdomovce v České republice Výsledky průzkumu a aktuální informace PhDr. Danuše Šupková

2 Platná legislativa Listina základních práv a svobod obsažena v Ústavním zákonu č.23/1991 Sb., ve které je deklarováno právo každého občana na ochranu zdraví. Zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. aj.

3 Co lze čekat v následujících letech Veřejné zdravotní pojištění bude zachováno a modernizováno. Budou navýšeny prostředky přísunem soukromých zdrojů, zprůhledněno právní prostředí a podporována rovná soutěž poskytovatelů i plátců. Vláda definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě medicínských kritérií, stupně zdravotního postižení a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění.

4 Co lze čekat v následujících letech Společně s odborníky vláda vymezí dlouhodobou zdravotně-sociální péči a navrhne zavedení uceleného systému zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.

5 Napříč politickým spektrem Jednoznačně nejmenší podporu mezi stranami má poplatek 30 Kč za položku na receptu. ODS: Se spoluúčastí pacientů a s hrazením poplatků ve svém programu počítá. Chce odstranit odlišnosti, které v poplatcích fungují v jednotlivých krajích. ODS ČSSD: Strana navrhuje všechny poplatky zrušit, a to včetně poplatku za pobyt v nemocnici, o kterém dříve uvažovala. ČSSD KSČM: Navrhuje zcela zrušit tzv. regulační zdravotnické poplatky a nezvyšovat spoluúčast pacientů. KSČM TOP 09: Nehovoří přímo o poplatcích, ale zdůrazňuje nutnost spoluúčasti pacienta. Strana chce, aby spoluúčast byla dána zákonem v souladu s ústavou, spravedlivá a sociálně únosná. V žádném případě nesmí snižovat dostupnost zdravotní péče. Vláda garantuje, že spoluúčast bude vyloučena u život ohrožujících stavů a dalších závažných onemocnění. Nárůst spoluúčasti nebude skokový, ale bude realizován postupnými kroky. Důležitým nástrojem má být stanovování ročního limitu maximální spoluúčasti občanů a ročního procentního růstu spoluúčasti na celkových výdajích systému. TOP 09 KDU-ČSL: Namísto regulačních poplatků za položky na receptu lidovci navrhují vynětí levných léků na banální onemocnění z úhrad ze zdravotního pojištění. KDU-ČSL VV: Strana navrhuje nejprve zrušit poplatky v lékárnách a následně i u lékaře. Poplatky u lékaře by se ale měly zrušit až poté, co projde celý systém reformou. VV

6 Současná vláda Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) připravuje novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by měla vejít v platnost r. 2012 Vláda i do budoucna garantuje, že spoluúčast pacienta na finanční úhradě péče bude vyloučena u život ohrožujících stavů

7 Pohled lékařů V českých nemocnicích se v současnosti potýkají s nedostatkem lékařů zvláště v některých oborech (např. anesteziolog) Přesto určitá část, zejména mladých lékařů, uvažuje o odchodu do zahraničí (např. nábor několika nemocnic z Německa ve Slovanském domě letos v říjnu Většina zavedených lékařů zůstane u nás i za cenu neúměrných přesčasů (přesahují 416 hodin ročně)

8 Člověk bez domova v systému existujících služeb pro jeho zdraví Zdravotní stav bezdomovců je adekvátní životnímu stylu a prostředí, ve kterém žije.

9 Nejčastější onemocnění Bezdomovec své biologické potřeby uspokojuje jen příležitostně a často náhradním způsobem. Z takové situace logicky vyplývá, že udržitelnost zdravotního stavu je značně ztížená. V letech 2005 – 2007 jsme shromáždili data z ordinace praktického lékaře pro bezdomovce Naděje v Praze. Z těchto dat vyplývá následující výčet deseti nejčastějších skupin onemocnění, se kterými pacienti ordinaci navštívili. Diagnostická skupina Nemoci dýchací soustavy Nemoci kůže a podkožního vaziva Nemoci oběhové soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy Poranění, otravy apod. Infekční a parazitární nemoci Nemoci trávicí soustavy Nemoci duševní a poruchy chování Nemoci močové a pohlavní soustavy Nemoci nervové soustavy

10 Stále trvající problémy v péči Pro zdravotníky: zejména administrativní a finanční (např. složitá identifikace; složitá úhrada) Pro sociální pracovníky pracující s bezdomovci: přístup lékařů; přístup klientů Jednotlivé problémy mohou souviset. Přístup lékařů, na který si z valné části stěžují sociální pracovníci, bývá ovlivněn zkušeností lékařů z obtížnou administrativou a tlakem z vedení ohledně obtížné úhrady zákroků.

11 Závažný zdravotní stav Každý závažný zdravotní stav musí být řešen a zpravidla řešen bývá. Bezdomovec je hospitalizován a léčen. Největší problém nastává v okamžiku nutného propuštění do domácí péče. Často dochází k opakující se situaci (viz následující obrázek)

12 Fungující systém Ošetření akutního stavu a hospitalizace Propuštění z nemocnice k doléčení do tzv. domácí péče (ulice) Zhoršení nedoléčeného stavu až k situaci kdy hrozí nebezpečí z prodlení

13 Návrhy z proběhlého průzkumu Zdravotníci i sociální pracovníci se shodují na nutnosti existence lůžek následné péče Dle návrhů by šlo o místo, kam by se mohl uchýlit pacient právě propuštěný z nemocnice se svými léky a kde by měl zároveň možnost zdravotnické kontroly svého stavu Toto zařízení by přispělo k vyšší efektivitě léčby jednotlivého člověka a zároveň by celá péče byla ekonomicky šetrnější pro zdravotnický systém

14 Současné možnosti Vzhledem k ekonomické situaci všech evropských států není možné čekat vyšší podporu státu. Existence uvedených zařízení bude záviset na entusiasmu konkrétních lidí pracujících v oboru, ale také na možnostech a specifických problémech jednotlivých regionů. Je třeba naučit se lépe získávat finance od konkrétních donátorů.

15 Příklad dobré praxe Jednou z cest, jak předcházet situaci, kdy u člověka žijícího na ulici (tzn. bezdomovce, který nedostatečně využívá možností stávajících denních center, příp. nocleháren a azylových domů) hrozí nebezpečí z prodlení, je prevence. Preventivní opatření v tomto smyslu znamená přímý kontakt s klienty a kontrola jejich zdravotního stavu s případným adekvátním zásahem.

16 Příklad dobré praxe Na základě průzkumu, který proběhl v rámci projektu SAD v letech 2005-2007 se podařilo díky šetření zdravotního stavu bezdomovců přímo v terénu zahájit nepravidelnou zdravotnickou péči dobrovolných zdravotníků v místech, kde se bezdomovci nenavštěvující pravidelně zařízení pro ně určená nachází. Tato služba byla velmi dobře přijata klienty, ale i sociálními pracovníky a zdravotníky zabývající se touto problematikou.

17 Příklad dobré praxe Na základě těchto zkušeností byla zahájena spolupráce mezi Nadějí Praha a ČČK. Zdravotní péče přímo v terénu probíhala v rámci terénní práce Naděje. Tým tvořili zpravidla dva terénní sociální pracovníci a jeden zdravotník. Postupně se tato dobrovolná činnost transformovala. Ve fázi, kdy původně úspěšná a vyhledávaná služba začala stagnovat, byla transformována služba Mobilní sociální jednotka (vůz),v jejíž posádce začal jezdit vyškolený zdravotník.

18 Příklad dobré praxe Stejně jako dosud, se i tato služba bude postupně přetvářet podle aktuálních okolností. Zatím se jeví jako nástroj -popularizace hygienických opatření v konkrétní lokalitě, -zvyšování důvěry v organizace pomáhající bezdomovcům, -lepší informovanosti o symptomech konkrétních nemocí, -řešení aktuálních problémů, vč. následné péče -k včasnému zachycení příp. epidemiologicky závažného onemocnění a na tomto základě přijmutí opatření.

19 Příklad dobré praxe Všechny tyto služby, které může nabízet nezisková organizace, mohou vznikat vždy jen na základě konkrétních zkušeností a přesvědčovacích schopností jednotlivých lidí, kteří jsou ochotni sbírat expertní data a těmi posléze argumentovat na adekvátních místech.

20 Děkuji za pozornost Vaše dotazy a připomínky můžete zaslat na adresu: danuse.s@centrum.cz Na závěr nabízím témata k následné diskuzi Psychiatrická onemocnění a poruchy osobnosti u bezdomovců a problémy s péčí o ně v denních centrech, noclehárnách a azylových domech Příklady dobré praxe zdravotní péče Nové pohledy na péči o bezdomovce v situaci světové ekonomické krize


Stáhnout ppt "Zdravotní péče o bezdomovce v České republice Výsledky průzkumu a aktuální informace PhDr. Danuše Šupková."

Podobné prezentace


Reklamy Google