Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hotel ATRIUM Otrokovice 25. června 2014 Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, reg: č.: CZ.1.07/1.1.00/46.0010, je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hotel ATRIUM Otrokovice 25. června 2014 Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, reg: č.: CZ.1.07/1.1.00/46.0010, je."— Transkript prezentace:

1 Hotel ATRIUM Otrokovice 25. června 2014 Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, reg: č.: CZ.1.07/1.1.00/46.0010, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 * ZŠ Trávníky Mgr. Bc. Kateřina Vránová * 407 žáků + 5 v zahraničí * od září 2010 * ZŠ TGM Mgr. Alžběta Baroňová * 450 žáků * od září 2013 * ZŠ Mánesova Mgr. Lenka Zvoníčková * 587 žáků * od září 2011

3

4 * B EZPLATNĚ PRO VŠECHNY DÍKY PODPOŘE MĚSTA * Pro rodiče, žáky, učitele * Práce se třídami, skupinami, individuálně * Aktuálně dle potřeby => okamžitě k dispozici * Na zakázku, znalost prostředí * Spolupráce s MP, VP, v rámci ŠPP a pedagogického sboru * Vždy se souhlasem zákonných zástupců

5 * Děti se naučí, že se problémy dají řešit, nemusí se od nich utíkat a psycholog je ten, kdo jim pomůže * Mnohdy jediná pomoc pro dítě ve svízelné rodinné a osobní situaci * Podpora pro rodiče * Duševní hygiena pro rodiče * Duševní hygiena pro učitele

6 VE VZTAHU K RODIČŮM * Individuální konzultace - krátkodobá, dlouhodobá spolupráce * Krizová intervence * Kontaktování rodičů dětí s obtížemi * Možnost konzultací v širším vztahovém rámci (škola- rodina-dítě) * Poskytování kontaktů na jiná pracoviště * Přednášky, besedy, písemné materiály (webové stránky školy, Otrokovické noviny)

7 VE VZTAHU K PEDAGOGŮM * Individuální konzultace ve vztahu k žákům * Spolupráce s metodičkou prevence, příprava a realizace preventivních programů * Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin * Spolupráce s třídními učiteli a výchovnou poradkyní při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami * Účast při zápisech dětí do 1. tříd * Pomoc v komunikaci s rodiči * Osvěta * Osobní podpora pro učitele

8 VE VZTAHU KE TŘÍDÁM * Diagnostika třídního klimatu * Projekty pro třídu dle aktuálního problému (jednorázové i dlouhodobé) * Projekty pro žáky 1. tříd * Účast na třídnických hodinách * Depistáž SPU, ADHD, problémové chování, sociální pozice ve třídě * Adaptační pobyty pro žáky 6. tříd * Osvěta (učení, komunikace, drogy, láska, šikana)

9 VE VZTAHU K JEDNOTLIVCŮM * Krizová intervence * Individuální konzultace (krátkodobé, dlouhodobé) např. děti s ADHD, psychosomatické obtíže, úzkostné děti, výukové obtíže, emoční labilita, rodinné problémy, úmrtí v rodině * Podpora žáků s problémovým chováním (záškoláctví, sebepoškozování, krádeže aj.) * Podpůrné skupiny pro žáky (poruchy pozornosti, nácvik sociálních dovedností, umění komunikace) * Diagnostika SPU, ADHD (na žádost školy, rodiny) * Kariérové poradenství (diagnostika, konzultace) * Programy pro předškoláky * Účast na výchovných, případových komisích

10 * Ihned!!! * Krizová intervence * Komplexní péče * Spolupráce rodina – škola * Mnohdy jediná pomoc pro dítě * Podpora pro rodiče * Systematická podpora pro učitele * Vliv na pozitivní klima školy * Rozšíření povědomí o roli školního psychologa širší veřejností * Detabuizace „psychologa“ * Široký záběr problematiky * Nárůst problémů * Osamocenost na škole * Očekávání okamžitého výsledku práce s dítětem * Nereálná zakázka

11 * Kecálek * Neposeda * Dráček * Stmelovací kurz * Těšíme se do školy, Máme nové kamarády * Relaxační chvilky * Kliďas * Participace na: Noci s Andersenem, Škole v přírodě, Lyžařském výcvikovém kurzu * Férová škola, Bezpečná škola

12 Činnost psychologa (výběr)2010-20112011-20122012-20132013-2014 Konzultace s rodiči (kr)611828 + 530 +10 Konzultace s rodiči (dl)(neznačeno)153035 + 4 Konzultace s žáky (kr)62304652 Konzultace s žáky (dl)(neznačeno)363251 Kariérové poradenství45383329 Psychodiagnostika25222118 Depistáž (1. stupeň)1241713 Krizová intervence108915 Problémové chování14232040 Dotazník stylu učení29262 Přednášky pro rodiče, žáky5423 Diagnostika třídy10171623 Práce se třídou2+ 342 + 232 +272 + 21

13 * Školní poradenské pracoviště ve škole * Individuální konzultace se žáky – projektivní techniky * Skupinka osobní rozvoje „Pohodář“ * Adaptační pobyty pro žáky 6.tříd * Předškoláci * Relaxační okénka * Kavárnička pro rodiče * Participace na projektových dnech

14 * Trochu statistiky Školní rok 2011-12 2012-13 2013-14 Konzultace se žákem (KI, krátkodobá, dlouhodobá péče) 141 176 200 Konzultace s rodiči 38 64 62 Diagnostika žáka 1 20 15 Diagnostika profesní orientace 57/55 44/39 46/38 Práce se třídou 92 38 15 Konzultace s učiteli 111 101 150

15 * Skupinka pro děti s obtížemi s pozorností, 3 žáci ze 4. a 5. ročníku * Klub pro žáky 8. a 9. ročníku, cca 10 žáků * Workshop „Virtuální svět kolem nás“ – pro žáky/ pro rodiče * Konzultační odpoledne se speciální pedagožkou KPPP Zlín – 9 rodičů * Vyšetření školní zralosti – 3 děti * Těšíme se do školy – 10 dětí * Otevřené dveře každou přestávku * Valentýnská pošta * Rozlučkové spaní s deváťáky * Participace na Noci s Andersenem

16 Činnost psychologa (výběr)2013-2014 Konzultace s rodiči (krátkodobá)50 rodičů Konzultace s rodiči (dlouhodobá)10 rodičů Konzultace s žáky(krátkodobá)60 dětí Konzultace s žáky(dlouhodobá)10 dětí Práce se třídou3 dlouhodobě, 8 krátkodobě Diagnostika (jednotlivci, třídy, školní zralost)26 Profesní poradenství (diagnostika + konzultace)25 Přednášky pro žáky + pro rodiče2 +1

17 * Spolupráce s vedením školy * Pravidelné schůzky pracovníků ŠPP, společná dohoda na postupu při řešení různých problémů, vzájemná koordinace * OSPOD * KPPP, SPC * SVP, Diagnostický ústav * Kliničtí psychologové a pedopsychiatři * Jiné organizace (př. UNKO, poradna LOGOS, Maltézská pomoc, Madio) * Komunitním plánování Městského úřadu Otrokovic

18 * Setkání školních psycholožek 1x měsíčně * Vzájemné sdílení * Síťování * Pomoc * Intervize * Poradenství * Duševní hygiena * Vzdělávání * Podpora ředitelů škol

19 * Vážíme si podpory města a výjimečného postavení školních psycholožek v měřítku České republiky. * Děkujeme za vstřícnost a podporu vedení, zejména našim ředitelkám a řediteli * Mgr. Janě Večeřové, Mgr. Martě Zakopalové, Mgr. Vratislavu Podzimkovi

20 „Jsme si vědomy, že to, co děláme, je jen kapkou v oceánu. Ale kdyby jí nebylo, chyběla by v něm.“ neznámý autor

21 * vranova@zsotrtrav.cz * zvonickova@zsotrman.cz * psycholog@zsotrtgm.cz


Stáhnout ppt "Hotel ATRIUM Otrokovice 25. června 2014 Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, reg: č.: CZ.1.07/1.1.00/46.0010, je."

Podobné prezentace


Reklamy Google