Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový mix (VY_32_INOVACE_05.02.08) AutorMgr. Vladimír Šorma Tematická oblast Marketing a management RočníkSedmý Datum tvorbyŘíjen 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku marketingu a managementu v hodinách Základů společenských věd - Ekonomie ve třetím ročníku, seznamuje studenty se základními termíny v oboru marketingu a managementu Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice pro žáky třetího ročníku Základů společenských věd – Ekonomie; jednotlivé strany prezentace na sebe tematicky navazují, řeší problematiku marketingového mixu. Časová dotace materiálu je 15-20 minut.

2 Marketingový mix - souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah podniku k jeho podstatnému okolí, tzn. k zákazníkům, spotřebitelům, klientům, dodavatelům, peněžním institucím apod. - je klíčový nástroj k dosažení cílů firmy, který poprvé použil N.H.Borden, profesor Harvard Business School v USA Koncept marketingového mixu 4P – první a nejčastěji používaný. Označení 4P poprvé použil E.J. McCarthy z Minesota University USA Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka. Prodej - cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka. Propagace (Promotion): nejviditelnější část marketingového mixu se zabývá propagací výrobků či služeb. Pozice - místo (Placement): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi. Jednotlivé složky marketingového mixu 4P se také označují: P1 - Produktový mix, P2 - Kontraktační mix, P3 - Distribuční mix, P4 - Komunikační mix Produkt jakost designe funkce značka balení služby záruky Marketingový mix Cílový trh Prodej (cena) ceníková cena slevy srážky termíny placení úvěrové podmínky Pozice (místo) distribuce pokrytí sortiment zásoby lokality doprava Propagace podpora prodeje image firmy (produktu) reklama public relations prodejní personál přímý marketing

3 Marketingový mix Další koncepty marketingového mixu: A) Koncept totálního marketingového mixu Tento model vychází z myšlenky totálně marketingově řízené firmy, v níž marketing prostupuje všemi útvary, zaměstnanci a v níž marketing hraje strategickou úlohu. Totální marketingový mix má dvě základní části. První je interní, která hraje roli pro samotný "správný" chod společnosti. V této části jsou dva základní prvky totálního marketingového mixu: PLANNING (plánování) PROCESSES (skutečná práce) Druhá část je zaměřena na vnější prostředí (stakeholdry) a skládá se z následujících prvků: PRODUCT/SERVICE (produktová politika, politika tvorby portfolia služeb) PROGRAMMING (jedná se o prvek uplatňovaný zejména v medicíně, lázeňství - politika tvorby programů: léčebných apod.) PACKAGING (jedná se o prvek uplatňovaný zejména v cestovním ruchu - politika tvorby balíčků) PRICE (cenová politika) PROMOTION (komunikační politika) PLACE (distribuční politika) PEOPLE (politika rozvoje lidských zdrojů) PHYSICAL EVIDENCE (politika rozvoje technického zázemí a prostředí, v němž jsou poskytovány služby) PARTNERSHIP (politika spolupráce, aliancí a partnerství) POLITICAL POWER (politika lobby a politického vlivu) Totální marketingový mix je tak jedením z komplexních pohledů na firmu. Obsahuje celkem 12 částí, pod nimiž se skrývá všech 14 klíčových firemních procesů. V tomto konceptu se objevují nově některé prvky, o nichž se v minulosti často nemluvilo a nebo nebyly pro naplňování strategických cílů a potřeb zákazníků klíčové. Např. PROCESSES vznikl až v návaznosti na postupné zavádění procesního řízení, které z hlediska řízení vytváří mnohdy konkurenční výhodu, neboť umožňuje rychleji reagovat na změny vnějšího prostředí, byť se jedná o hrozby nebo příležitosti.

4 Marketingový mix Další koncepty marketingového mixu: B) Koncept marketingového mixu 5P Tradiční pojetí 4P je v tomto konceptu pouze rozšířeno o jeden prvek - PEOPLE. Vznik 5P můžeme zdůvodnit jednoduše. Zatím co technologii lze dnes snadno zkopírovat, lidský faktor bude v každé firmě odlišný. Díky němu proto můžeme získat konkurenční výhodu. C) Koncept marketingového mixu 4C (5C) Marketingový mix má kromě firmy i zákazník. Tzv. „Zákaznický marketingový mix“ sestavil v návaznosti na větší zájem o zákazníka Robert Lauterborn. Vzájemně koresponduje s 4P (5P)modelem Marketingového mixu. a to následně: Product → Consumer desire – řešení potřeb a přání zákazníka Price → Cost - náklady, které zákazníkovi vznikají Place → Convenience - dostupnost řešení Promotion → Communication - komunikace (People → Customer approach) – přístup k zákazníkovi D) Koncept marketingového mixu 4A Koncept 4A je zvláštní v tom, že vznikl v souvislosti se specifiky venkovského prostředí - konkrétně indického venkova, které se vyznačuje relativním zákaznickým potenciálem, ale přitom velmi nízkou kupní sílou. V těchto případech pak dochází ke zvažování, zda produkt koupit či nekoupit, neboli zda pro mne má či nemá adekvátní hodnotu. Model 4A tedy pomáhá v sestavení marketingové strategie ve specifických podmínkách. Součástí tohoto mixu jsou prvky: Affordability (cenová dostupnost - zejména z pohledu zákazníka: "Mohu si výrobek koupit? Má pro mne adekvátní hodnotu?) Availability (místní dostupnost - dosažitelnost zákazníka a výrobku - specifika venkovského trhu jsou jeho nižší schopnosti oslovení moderními způsoby komunikace a existuje na těchto trzích nízká mobilita a nebo vybavenost) Awareness (povědomí o produktu - proces budování povědomí může být složitý, neboť zákazníci jsou rozptýlení na velkém území, v určitých oblastech se může mluvit rozdílným jazykem.) Acceptability (přijatelnost - jedná se o nejdůležitější prvek tohoto mixu. Výrobek na venkovském trhu má relativně náročné zákazníky, kteří očekávají adekvátní hodnotu. Jejich rozhodování je mnohem více racionální než v případě jiných trhů.)

5 Marketingový mix Další koncepty marketingového mixu: E) Koncept marketingového mixu 3V Model 3V pochází od profesora Nirmalya Kumara, který se zaměřil na 3 klíčové oblasti: Valued customer (cennost zákazníka) Value proposition (adekvátní nabídka zákazníkovi) Value network (adekvátní komunikace se zákazníkem - výběr vhodných komunikačních kanálů a těch zpráv, které chceme sdělit) Strategie hledání správné hodnoty pro zákazníka je praktická především pro společnosti působící na B2B trzích. U těchto subjektů v komunikačním mixu převažuje přímý prodej a ve spojení s prodejem skrze nabídku "hodnotného" výrobku zákazníkovi dojde k synergickým efektům, které zvyšují obraty a ziskovost. Klíčové je nejen oslovovat potenciálně nehodnotnější klienty, ale dokázat jim také nabídnout adekvátní hodnotu výrobku, kterou očekávají. F) Koncept marketingového mixu 4S Model marketingového mixu 4S (Scope, Site, Synergy, System) vznikl jako další reakce na rozvoj trhů - internetového obchodování a internetu jako takového. Autor tohoto modelu Efthymios Constantinides uveřejnil odborný článek na toto téma v roce 2002 v časopise ELSEVIER. SCOPE se zabývá STRATEGIÍ a CÍLI (analýzou trhu, potenciálními zákazníky, interní analýzou, strategickou rolí aktivit na webu). SITE se zabývá otázkami: Co zákazník očekává od webu?; Proč bude zákazník web používat? a Co motivuje zákazníka se vracet zpět? SYNERGY zhodnocuje vzájemné působení tří základních pilířů: Integrace skutečné marketingové strategie a aktivit; Integrace webových stránek s organizací procesů a propojením na vnitřní informační systémy (CRM, ERP, MIS aj.); Integrace třetích stran - tvorba sítě zajišťující nebo asistující při realizaci aktivit na webu (on-line marketing, zápisy do katalogů aj). SYSTEM je zaměřen na všechny části technického zázemí webových stránek (software, hardware, včetně servisu, hostingu, administrace webových stránek, platební systém, sledování návštěvnosti webu)

6 Zdroje: Kotler, Philip: Marketing management, Grada Publishing, spol. s.r.o., 10. rozšířené vydání, Praha, 2001 Maruani, Laurent: Abeceda marketingu, Management Press, Praha,1995 Světlík, Jaroslav: Marketing – cesta k trhu, EKKA, Zlín, 1994 Švarcová, Jana: Ekonomie, CEED, Zlín, 2010 http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluMarketingový."

Podobné prezentace


Reklamy Google