Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2009/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2009/2010."— Transkript prezentace:

1 Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2009/2010

2 Struktura UTB ve Zlíně www.utb.cz www.utb.cz Rektor: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. Fakulty: technologická FT (U1) technologická FT (U1) aplikované informatiky FAI (U5) aplikované informatiky FAI (U5) managementu a ekonomiky FaME (U2) managementu a ekonomiky FaME (U2) multimediálních komunikací FMK (U4) multimediálních komunikací FMK (U4) humanitních studií FHS (U2) humanitních studií FHS (U2)

3 Struktura FHS www.fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz Děkan: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Proděkani: pro pedagogickou činnost a statutární zástupce děkana: doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. pro vnější vztahy: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

4 Ústavy FHS Ústav anglistiky a amerikanistiky UAA (U2) Ústav anglistiky a amerikanistiky UAA (U2) doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. Ústav jazyků UJ (U10) Ústav jazyků UJ (U10) Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. Ústav pedagogických věd UPV (U10) Ústav pedagogických věd UPV (U10) Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Institut zdravotnických studií IZS (VOŠZ Zlín, Příluky 372) Institut zdravotnických studií IZS (VOŠZ Zlín, Příluky 372) doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - Ústav Ošetřovatelství UO (doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.) - Ústav Porodní asistence UPA (Mgr. Helena Fremlová)

5 Zápisem ke studiu se stáváte studenty FHS Zápisem ke studiu se stáváte studenty FHS Akademický rok 2009/2010 začíná 1. 9. 2009 Akademický rok 2009/2010 začíná 1. 9. 2009 a končí 31. 8. 2010 ve 12 hodin Výuka bude zahájena 14. 9. 2009 Výuka bude zahájena 14. 9. 2009 Slavnostní imatrikulace se koná ve čtvrtek 24. září 2009 v Aule UTB (U2 -Mostní ul.) Slavnostní imatrikulace se koná ve čtvrtek 24. září 2009 v Aule UTB (U2 -Mostní ul.) Vzhledem k slavnostnímu rázu akce je bezpodmínečně nutná účast ve společenském oděvu. Přítomnost rodičů a přátel vítána.

6 Zimní semestr programy Filologie, Specializace v pedagogice/Pedagogika Výuka (14 týdnů) 14. 9. 2009 - 18. 12. 2009 Výuka (14 týdnů) 14. 9. 2009 - 18. 12. 2009 Vánoční prázdniny 21. 12. 2009 - 1. 1. 2010 Vánoční prázdniny 21. 12. 2009 - 1. 1. 2010 Zkouškové období 4. 1. 2010 - 5. 2. 2010 Zkouškové období 4. 1. 2010 - 5. 2. 2010 Opravné zkouškové období 8. 2. – 19. 2. 2010 Opravné zkouškové období 8. 2. – 19. 2. 2010 26. 2. 2010 kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů. 26. 2. 2010 kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů. U kombinované formy studia probíhá kontrola až při zápisu do 2. ročníku.

7 Zimní semestr programy Ošetřovatelství a Porodní asistence Výuka (15 týdnů) 14. 9. 2009 - 29. 12. 2009 Výuka (15 týdnů) 14. 9. 2009 - 29. 12. 2009 Sportovní soustředění začátek září a leden Sportovní soustředění začátek září a leden Bloková praxe 30.11-18.12. (PA), - 29.12. (VS) Bloková praxe 30.11-18.12. (PA), - 29.12. (VS) Vánoční prázdniny 21. 12. 2009 - 1. 1. 2010 Vánoční prázdniny 21. 12. 2009 - 1. 1. 2010 Zkouškové období 4. 1. 2010 - 22. 1. 2010 Zkouškové období 4. 1. 2010 - 22. 1. 2010 Opravné zk. období 1. 2. – 19. 2. 2010 Opravné zk. období 1. 2. – 19. 2. 2010 26. 2. 2010 kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů. 26. 2. 2010 kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů.

8 Letní semestr programy Filologie, Specializace v pedagogice/Pedagogika Výuka (14 týdnů) 8. 2. 2010 - 14. 5. 2010 Výuka (14 týdnů) 8. 2. 2010 - 14. 5. 2010 Zkouškové období 17. 5. 2010 - 18. 6. 2010 Zkouškové období 17. 5. 2010 - 18. 6. 2010 Opravné zkouškové období 21. 6. – 16. 7. 2010 Opravné zkouškové období 21. 6. – 16. 7. 2010 Letní prázdniny 17. 7. - 31. 8. 2010 Letní prázdniny 17. 7. - 31. 8. 2010 Mezní termín zápočtů a zkoušek Mezní termín zápočtů a zkoušek 31. 8. 2010 do 12:00 hodin Zápisy pro akad. rok 2010/2011 – podmínkou pokračování v 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zápisy pro akad. rok 2010/2011 – podmínkou pokračování v 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zahájení akad. roku 2010/2011 - 13. 9. 2010 Zahájení akad. roku 2010/2011 - 13. 9. 2010

9 Letní semestr programy Ošetřovatelství a Porodní asistence Výuka (15 týdnů) 1.2.2010 - 14.5.2010 Výuka (15 týdnů) 1.2.2010 - 14.5.2010 Bloková praxe 19.4. - 14.5.2010 Bloková praxe 19.4. - 14.5.2010 Zkouškové období 17.5.2010 - 18.6.2010 Zkouškové období 17.5.2010 - 18.6.2010 Opravné zk. období 21.6. – 16.7.2010 Opravné zk. období 21.6. – 16.7.2010 Letní prázdniny 17.7.–31.8.2010 (4 týdny praxe) Letní prázdniny 17.7.–31.8.2010 (4 týdny praxe) Mezní termín zápočtů a zkoušek Mezní termín zápočtů a zkoušek 31. 8. 2010 do 12:00 hodin Zápisy pro akad. rok 2010/2011 – podmínkou pokračování v 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zápisy pro akad. rok 2010/2011 – podmínkou pokračování v 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zahájení akad. roku 2010/2011 - 13. 9. 2010 Zahájení akad. roku 2010/2011 - 13. 9. 2010

10 Změny ve výuce Výuka se nekoná ve dny Státního svátku: Výuka se nekoná ve dny Státního svátku: 28. 9. 2009, 28. 10. 2009, 17. 11. 2009, 5. 4. 2009, 1. 5. 2010. Výuka se nekoná 13. 5. 2010 – Rektorský den sportu (povinný pro prezenční studium). Výuka se nekoná 13. 5. 2010 – Rektorský den sportu (povinný pro prezenční studium).

11 Studijní a zkušební řád (SZŘ) Směrnice FHS doplňující SZŘ Kreditový systém – kompatibilní s ECTS, umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských programů. Kreditový systém – kompatibilní s ECTS, umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských programů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Kredity se v rámci studijního plánu sčítají. Kredity se v rámci studijního plánu sčítají. Počet získaných kreditů a vážený průměr (vzorec viz SZŘ) je nástrojem kontroly studijních výsledků. Počet získaných kreditů a vážený průměr (vzorec viz SZŘ) je nástrojem kontroly studijních výsledků.

12 Způsob zakončení předmětu Předměty jsou zakončeny buď: udělením zápočtu (2 pokusy), udělením zápočtu (2 pokusy), udělením klasifikovaného zápočtu (2 pokusy), udělením klasifikovaného zápočtu (2 pokusy), vykonáním zkoušky (3 pokusy), vykonáním zkoušky (3 pokusy), vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu (3 pokusy). vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu (3 pokusy). Zakončením předmětu získá student daný počet kreditů.

13 Klasifikační stupnice ECTS A Výborně/Excellent1 A Výborně/Excellent1 B Velmi dobře/Very good 1,5 B Velmi dobře/Very good 1,5 C Dobře/Good2 C Dobře/Good2 D Uspokojivě/Satisfactory2,5 D Uspokojivě/Satisfactory2,5 E Dostatečně/Sufficiently3 E Dostatečně/Sufficiently3 FX Nedostatečně/Unsatisfactory - FX Nedostatečně/Unsatisfactory - F Nedostatečně/Unsatisfactory - F Nedostatečně/Unsatisfactory -

14 Rozlišení FX : F Pokud je student hodnocen stupněm FX, je mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. Pokud je student hodnocen stupněm FX, je mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. Pokud je student hodnocen stupněm F, není mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. Pokud je student hodnocen stupněm F, není mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. Předmět lze znovu zapsat pouze jednou! Předmět lze znovu zapsat pouze jednou! Nezakončení předmětu v akad. roce jeho druhého zápisu je důvod pro vyloučení ze studia. Nezakončení předmětu v akad. roce jeho druhého zápisu je důvod pro vyloučení ze studia.

15 Uznání studia Výsledek ne starší 5 let Výsledek ne starší 5 let Hodnocení pouze A, B nebo C Hodnocení pouze A, B nebo C Formulář na www.fhs.utb.cz – studium – tiskopisy ke stažení Formulář na www.fhs.utb.cz – studium – tiskopisy ke staženíwww.fhs.utb.cz Student získá vyjádření garanta, který mu do indexu zapíše uznaný výsledek, a poté se s formulářem dostaví na studijní oddělení Student získá vyjádření garanta, který mu do indexu zapíše uznaný výsledek, a poté se s formulářem dostaví na studijní oddělení Uznání se vyřizuje od září do 15. 10. 2009. Uznání se vyřizuje od září do 15. 10. 2009.

16 Studijní poradenství SZŘ UTB, Směrnice FHS doplňující SZŘ a další předpisy (úřední deska na webu FHS). SZŘ UTB, Směrnice FHS doplňující SZŘ a další předpisy (úřední deska na webu FHS). Garanti jednotlivých předmětů stanoví podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky v prvním týdnu příslušného semestru - vše je uvedeno v kartě předmětu v IS/STAG. Garanti jednotlivých předmětů stanoví podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky v prvním týdnu příslušného semestru - vše je uvedeno v kartě předmětu v IS/STAG. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících na ústavech – UPV, UJ, UAA, UPA, UO. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících na ústavech – UPV, UJ, UAA, UPA, UO. Studijní oddělení FHS. Studijní oddělení FHS.

17 Předzápis předmětů pro akademický rok 2009/2010 Registrace povinných, povinně volitelných popř. volitelných předmětů prostřednictvím IS/STAG – tvorba závazného studijního plánu a rozvrhu na daný semestr (předzápis pro zimní semestr od 3. 8. 2009 od 8 hodin do 31. 8. 2009 do 15 hodin, pro letní semestr konec ledna 2010). Registrace povinných, povinně volitelných popř. volitelných předmětů prostřednictvím IS/STAG – tvorba závazného studijního plánu a rozvrhu na daný semestr (předzápis pro zimní semestr od 3. 8. 2009 od 8 hodin do 31. 8. 2009 do 15 hodin, pro letní semestr konec ledna 2010). Detailní postup je popsán v Příručce k předzápisu. Detailní postup je popsán v Příručce k předzápisu. Předzápis je povinný – předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Neprovedení předzápisu je důvodem k vyloučení ze studia. Předzápis je povinný – předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Neprovedení předzápisu je důvodem k vyloučení ze studia. Dodatečný předzápis (tzn. po stanoveném termínu ale jen do 30. 9. 2009) je zpoplatněn: 1 předmět 100,- Kč, celý semestr 500,- Kč, oprava nebo škrt 1 předmět á 100,- Kč. Dodatečný předzápis (tzn. po stanoveném termínu ale jen do 30. 9. 2009) je zpoplatněn: 1 předmět 100,- Kč, celý semestr 500,- Kč, oprava nebo škrt 1 předmět á 100,- Kč.

18 Přístup do IS/STAG Přístup www.fhs.utb.cz – studium – studijní agenda STAG – prohlížení –Vyhledání osobního čísla – H09xxx Přístup www.fhs.utb.cz – studium – studijní agenda STAG – prohlížení –Vyhledání osobního čísla – H09xxxwww.fhs.utb.czVyhledání osobního číslawww.fhs.utb.czVyhledání osobního čísla www.fhs.utb.cz – studium – studijní agenda STAG – osobní portál – uživatelské jméno H09xxx, heslo x1234567890 (všech 10 čísel rodného čísla bez mezer a lomítek). www.fhs.utb.cz – studium – studijní agenda STAG – osobní portál – uživatelské jméno H09xxx, heslo x1234567890 (všech 10 čísel rodného čísla bez mezer a lomítek). www.fhs.utb.cz Doporučujeme po prvním vstupu změnit vstupní heslo – portál je chráněn – po 10. chybném přihlášení se automaticky zablokuje, odblokování provádí studijní oddělení Doporučujeme po prvním vstupu změnit vstupní heslo – portál je chráněn – po 10. chybném přihlášení se automaticky zablokuje, odblokování provádí studijní oddělení

19 Osobní portál studenta Osobní složka studenta – data z e-přihlášky. Osobní složka studenta – data z e-přihlášky. Rodné číslo, místo narození – zkontrolovat! Rodné číslo, místo narození – zkontrolovat! Změnu trvalého bydliště, jména apod. nutno do 3 dnů hlásit na studijní oddělení. Změnu trvalého bydliště, jména apod. nutno do 3 dnů hlásit na studijní oddělení. Kontaktní adresu, telefon a email. adresu vkládá (popř. ihned aktualizuje) student. Kontaktní adresu, telefon a email. adresu vkládá (popř. ihned aktualizuje) student. Číslo účtu – slouží k bezhotovostní výplatě stipendií, student zodpovídá za správnost všech údajů. Číslo účtu – slouží k bezhotovostní výplatě stipendií, student zodpovídá za správnost všech údajů.

20 Osobní složka studenta Předzápis na předměty. Předzápis na předměty. Rozvrh na daný semestr. Rozvrh na daný semestr. Přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky – pouze přes STAG! Přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky – pouze přes STAG! Povinnost kontrolovat studijní výsledky – zkoušející zadají hodnocení pouze přihlášeným studentům (nesrovnalosti řešit s pedagogem). Povinnost kontrolovat studijní výsledky – zkoušející zadají hodnocení pouze přihlášeným studentům (nesrovnalosti řešit s pedagogem). Žádosti o ubytovací stipendium – pouze přes STAG. Žádosti o ubytovací stipendium – pouze přes STAG. Bakalářská/diplomová práce. Bakalářská/diplomová práce.

21 Povinnosti studenta Sledovat a dodržovat směrnice, vyhlášky a další dokumenty na úřední desce www.fhs.utb.cz – Sledovat a dodržovat směrnice, vyhlášky a další dokumenty na úřední desce www.fhs.utb.cz –www.fhs.utb.cz o fakultě – úřední deska. Sledovat informace v aktualitách - dle platnosti informace zveřejňovány na webu aktuality FHS či přímo v aktualitách příslušného ústavu. Sledovat informace v aktualitách - dle platnosti informace zveřejňovány na webu aktuality FHS či přímo v aktualitách příslušného ústavu. Je v zájmu studenta, aby sledoval informace. Zanedbání některých povinností v důsledku neinformovanosti může vést až k vyloučení ze studia! Je v zájmu studenta, aby sledoval informace. Zanedbání některých povinností v důsledku neinformovanosti může vést až k vyloučení ze studia!

22 Stipendia pro prezenční studium www.utb.czwww.utb.cz – pro studenty - stipendia: www.utb.cz ubytovací – žádost v IS/STAG, ubytovací – žádost v IS/STAG, sociální – písemná žádost s potvrzením, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, sociální – písemná žádost s potvrzením, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, mimořádná mimořádná prospěchová (žádá se u zápisu do 2. ročníku). Informace k žádostem a podmínky přiznání viz Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB. prospěchová (žádá se u zápisu do 2. ročníku). Informace k žádostem a podmínky přiznání viz Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB.

23 Kombinovaná forma výuky (Sociální pedagogika, Učitelství odborných předmětů pro SŠ) Výuka formou společných přednášek. Výuka formou společných přednášek. Rozvrh - pátek odpoledne (od 14:30 hodin) a celá sobota jednou za dva týdny. Rozvrh - pátek odpoledne (od 14:30 hodin) a celá sobota jednou za dva týdny. Výuka jazyka formou týdenního soustředění - zpravidla poslední týden v srpnu - před zahájením 3. semestru, konec ledna před 4. semestrem a poslední týden v srpnu před 5. semestrem. Výuka jazyka formou týdenního soustředění - zpravidla poslední týden v srpnu - před zahájením 3. semestru, konec ledna před 4. semestrem a poslední týden v srpnu před 5. semestrem. Volbu jazyka (anglický KUA, německý KU0N či ruský KU0R) provést v předzápisu v lednu 2010. Volbu jazyka (anglický KUA, německý KU0N či ruský KU0R) provést v předzápisu v lednu 2010. Úroveň znalostí, literatura a přehled látky viz. dokumentace předmětů v IS/STAG. Úroveň znalostí, literatura a přehled látky viz. dokumentace předmětů v IS/STAG.

24 Sportovní aktivity (SA) Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy Fakulty managementu a ekonomiky (http://web.fame.utb.cz/?id=0_2_8&lang=cs&type=0 ) Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy Fakulty managementu a ekonomiky (http://web.fame.utb.cz/?id=0_2_8&lang=cs&type=0 )http://web.fame.utb.cz/?id=0_2_8&lang=cs&type=0 Sídlo na U5 na Jižních svazích. Sídlo na U5 na Jižních svazích. Každý student zapisuje a plní sportovní aktivity dle svého studijního plánu. Každý student zapisuje a plní sportovní aktivity dle svého studijního plánu. Alespoň v jednom semestru absolvuje povinné plavání. Alespoň v jednom semestru absolvuje povinné plavání. Student si volí v semestru pouze jednu disciplínu, ne více. Student si volí v semestru pouze jednu disciplínu, ne více. Za zapsaný a nesplněný předmět SA je vybírán poplatek. Za zapsaný a nesplněný předmět SA je vybírán poplatek. Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Seznam všech disciplín a sportovišť naleznete na webu FaME. Seznam všech disciplín a sportovišť naleznete na webu FaME.

25 Studium v zahraničí Erasmus - největší evropský program na podporu studentských mobilit. Erasmus - největší evropský program na podporu studentských mobilit. Možnost absolvovat jeden semestr v zahraničí Možnost absolvovat jeden semestr v zahraničí na evropských univerzitách. Lze vyjet až po uzavření 1. ročníku. Lze vyjet až po uzavření 1. ročníku. Zájemci projdou výběrovým řízením. Zájemci projdou výběrovým řízením. Informace – Mezinárodní oddělení UTB, Informace – Mezinárodní oddělení UTB, web FHS – Mezinárodní vztahy. web FHS – Mezinárodní vztahy.

26 Poplatky Poplatek za delší studium Poplatek za delší studium Poplatek za další studium Poplatek za další studium Poplatky za studium upravuje 58 zákona Poplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Školné se na FHS UTB ve Zlíně neplatí. Školné se na FHS UTB ve Zlíně neplatí.

27 Studijní oddělení FHS Kontaktní adresa: Kontaktní adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Mostní 5139 760 01 Zlín studium@fhs.utb.cz Tel.: 57 603 2024-5, 8008 IČO 708 835 21 Fax: 57 603 2732 DIČ CZ 708 835 21

28 Úřední hodiny studijního oddělení Pondělí: Úterý: 8 – 1013 – 15 Středa: 12 – 15 Čtvrtek: 8 – 10 Pátek: 13 – 15 Změny úředních hodin jsou zveřejňovány v aktualitách FHS. Na studijním oddělení si studenti vyřizují své studijní, administrativní a organizační záležitosti, při jednání předkládají INDEX – čipová karta není dokladem o studiu! Studenti nemají právo žádat, aby jejich záležitosti byly vyřizovány mimo úřední hodiny.

29 Referentky studijního oddělení Ing. Pavla Lečbychová lecbychova@fhs.utb.cz Ing. Pavla Lečbychová lecbychova@fhs.utb.cz lecbychova@fhs.utb.cz Sociální pedagogika (navazující magisterské studium), Všeobecná sestra, Učitelství odborných předmětů pro SŠ (bakalářské kombinované studium), studijní plány, stipendia, poplatky za studium Jitka Zapletalová zapletalova@fhs.utb.cz Jitka Zapletalová zapletalova@fhs.utb.cz zapletalova@fhs.utb.cz Učitelství pro mateřské školy, Sociální pedagogika (bakalářské prezenční a kombinované studium), Ing. Jana Korčáková jkorcakova@fhs.utb.cz Ing. Jana Korčáková jkorcakova@fhs.utb.cz jkorcakova@fhs.utb.cz Filologie/Philology, Ošetřovatelství, Porodní asistence (bakalářské prezenční studium)

30 Správa kolejí a menz www.kmz.utb.cz www.kmz.utb.cz Studenti mají možnost se stravovat v menze UTB. Studenti mají možnost se stravovat v menze UTB. Jídlo se hradí prostřednictvím čipové karty „Průkaz studenta“ – viz: Stravování - informace pro studenty. Jídlo se hradí prostřednictvím čipové karty „Průkaz studenta“ – viz: Stravování - informace pro studenty. Dojíždějícím studentům je poskytováno ubytování ve vysokoškolských kolejích. Dojíždějícím studentům je poskytováno ubytování ve vysokoškolských kolejích. Žádosti vztahující se ke kolejím studijní oddělení nevyřizuje! Žádosti vztahující se ke kolejím studijní oddělení nevyřizuje!

31 Knihovna www.uk.utb.cz www.uk.utb.cz Studenti mají k dispozici v Univerzitním centru (U13) Ústřední knihovnu. Studenti mají k dispozici v Univerzitním centru (U13) Ústřední knihovnu. V areálové studovně FHS na U2 mohou využívat PC, multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna), přístupové body pro bezdrátový internet. V areálové studovně FHS na U2 mohou využívat PC, multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna), přístupové body pro bezdrátový internet. Pro vstup slouží čipová karta „Průkaz studenta“. Pro vstup slouží čipová karta „Průkaz studenta“. Na webových stránkách prodejny skript a suvenýrů v Kongresovém centru (U2) naleznete seznam titulů i provozní dobu. Na webových stránkách prodejny skript a suvenýrů v Kongresovém centru (U2) naleznete seznam titulů i provozní dobu.

32 Akademická poradna Poradenské pracoviště s celouniverzitní působností nabízí svoje služby studentům i zaměstnancům (http://web.utb.cz/?id=0_2_14&lang=cs&type=0) Poradenské pracoviště s celouniverzitní působností nabízí svoje služby studentům i zaměstnancům (http://web.utb.cz/?id=0_2_14&lang=cs&type=0)http://web.utb.cz/?id=0_2_14&lang=cs&type=0

33 Dislokace Orientační mapu objektů využívaných univerzitou naleznete na www.utb.cz – o univerzitě – dislokace budov. www.utb.cz

34 Děkujeme za pozornost a přejeme vám hodně úspěchů při studiu


Stáhnout ppt "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2009/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google