Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis pracovního postupu Název sady:Funkční styly pro 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis pracovního postupu Název sady:Funkční styly pro 2."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis pracovního postupu Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: V prezentaci budou žáci seznámeni s popisem pracovního postupu, s jazykovými a stylistickými prost ř edky. Žáci se mají popis pracovního postupu užívat v praxi.

3 POPIS D Ě JE POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU

4 je to pracovní návod, jak se má ur č itá v ě c d ě lat, tzn. popisujeme, jak probíhá č innost, p ř i které se snažíme n ě co vyrobit, p ř ipravit, opravit, uvést do chodu apod. vystihuje č innost, jejíž složky následují za sebou v logicky stanoveném po ř adí, v č asové posloupnosti – v jakém po ř adí jednotlivé úkony za sebou v pracovním procesu probíhaly d ů ležitá je úplnost a p ř ehledná stavba textu srozumitelnosti napomáhají nákresy, obrázky je to popis dynamický

5 POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Návod (na obsluhu) – popis s cílem praktickým – jak zacházet s p ř ístrojem, jak ho uvést do chodu, postup p ř i pletení svetru, jak vyrobit nebo opravit n ě jaký p ř edm ě t - popis s cílem pou č ným (popis + výklad) – kucha ř ský recept

6 POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU jazyk odborné názvy (termíny) výrazy bez citového zabarvení d ě jová slovesa (v p ř ítomném č ase) podstatná jména slovesná č asová p ř íslovce

7 POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU syntax sled jednoduchých v ě t vedlejší v ě ty č asové, ú č elové kombinujeme popis a výklad kompozice maximální úsilí o p ř ehlednost (sled č innosti, odstavce)

8 POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Osnova 1. Úvod – výrobek, pom ů cky a p ř edm ě ty (ná ř adí, nástroje, materiál, suroviny), pokus 2. Vlastní popis pracovního postupu – a) p ř íprava pracovních nástroj ů, pot ř eb k výrob ě, pom ů cek b) postup p ř i zhotovení výrobku – jednotlivé hlavní č innosti – dokon č ování, úpravy 3. Záv ě r – zhodnocení výroby, využití výrobku, výsledek pokusu

9 ZÁPIS - POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Popis pracovního postupu je vlastn ě návod, jak se má ur č itá v ě c d ě lat. Vystihuje č innost, jejíž složky následují za sebou v logicky stanoveném po ř adí, v č asové posloupnosti - jak za sebou jednotlivé úkony probíhaly. Rozlišujeme popis s cílem praktickým, nap ř. jak zacházet s p ř ístrojem, a popis s cílem pou č ným, nap ř. kucha ř ský recept. Užíváme odborné názvy, výrazy bez citového zabarvení, d ě jová slovesa, stavba textu musí být p ř ehledná, užíváme jednoduché v ě ty.

10 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co je popis pracovního postupu? 2. Co vystihuje popis pracovního postupu? 3. Co vysv ě tluje popis s cílem praktickým? 4. Co pat ř í k popisu s cílem pou č ným? 5. Jaké jazykové prost ř edky užíváme p ř i popisu pracovního postupu?

11 POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis pracovního postupu Název sady:Funkční styly pro 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google