Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.16 Vyjmenovaná slova po Z Název sady: Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.16 Vyjmenovaná slova po Z Název sady: Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.16 Vyjmenovaná slova po Z Název sady: Český jazyk a literatura 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen k seznámení s vyjmenovanými slovy po Z a slovy příbuznými. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci.

2 VYJMENOVANÁ SLOVA po Z A SLOVA PŘÍBUZNÁ ZY ZI ZÝ ZÍ

3 VYJMENOVANÁ SLOVA Be, fe, le, me, pes se veze do slovíček i,y si vleze. Někdy měkké, někdy tvrdé, jak to poznat mám? Já jsem ještě malý žáček, v tom se nevyznám! Budu se učit zas a znova tahle vyjmenovaná slova. Be, fe, le, me, pes se veze, ta čeština nemá meze! Be, fe, le, me, pes se veze do slovíček i,y si vleze. Někdy měkké, někdy tvrdé, jak to poznat mám? Já jsem ještě malý žáček, v tom se nevyznám! Budu se učit zas a znova tahle vyjmenovaná slova. Be, fe, le, me, pes se veze, ta čeština nemá meze! Y I Y I

4 VYJMENOVANÁ SLOVA jsou slova, ve kterých píšeme tvrdé y, ý. Vyjmenovaná slova mají hodně kamarádů. Říkáme jim slova PŘÍBUZNÁ. Také v těchto slovech píšeme tvrdé y, ý.

5 VYJMENOVANÁ SLOVA po Z BRZY – JAZYK – NAZÝVAT SE – RUZYNĚ

6 brzy - brzičko (pozor, toto slovo není příbuzné!)

7 BRZY – JAZYK – NAZÝVAT SE – RUZYNĚ jazýček, jazyková, jazykozpytec, vícejazyčný, jazykověda

8 BRZY – JAZYK – NAZÝVAT SE – RUZYNĚ ozývat, vzývat, vyzývat, vyzývavý

9 BRZY – JAZYK – NAZÝVAT SE – RUZYNĚ ruzyňské letiště (5.10.2012 přejmenováno na letiště Václava Havla)

10 ruzyňská věznice, čtvrť v Praze

11 Pozor na slova!!! brzy x brzičko Brzy budeme umět všechna vyjmenovaná slova. Brzičko už bude jaro. nazývá x zívá (únavou) Naše město se nazývá Sadská. Dědeček už zívá, chce se mu spát.

12 Bolavý zub hledej vyjmenovaná a příbuzná slova Naše rodina bydlí v Praze, v Ruzyni. Můj tatínek je inženýr a každý den jezdí metrem do středu Prahy, kde má kancelář. Moje maminka je zubní lékařka a ordinaci má ve vedlejším domě. Já jsem Zina a chodím do 3.A. Každý den ráno se zastavím pro kamarádku Janu a společně jdeme do školy.

13 Máme ještě psa, kterému říkáme Zíválek, protože pořád spí. A když zrovna nespí, tak odpočívá. Celý den ani neštěkne. Opravdu je hrozně líný. Jeho jediný pohyb je, když ho třikrát denně dotáhneme do parku přes ulici, aby se vyvenčil.

14 Jednou večer jsme seděli u večeře, když jsme z televize zaslechli hlášení policie. Z ruzyňské věznice uprchl nebezpečný vězeň

15 Maminka se lekla.,, Zinuško, po škole žádné courání, běžte rovnou domů! Pak se stalo něco, co nás velmi překvapilo. Zíválek se zvedl z pelíšku, přiběhl k televizi, díval se na podobiznu uprchlého vězně a zuřivě štěkal. Taťkovi dalo hodně práce Zíválka uklidnit a odtáhnout ho zpátky k pelíšku. Byl neklidný, rychle dýchal a neustále vyplazoval jazyk.

16 Druhý den, když jsme šly s Janou ze školy, povídaly jsme si samozřejmě o tom vězni. Proč a jak utekl a kde se asi schovává. Když jsme procházely pod okny ordinace, jako vždycky jsem zahvízdala. Maminka se vyklonila z okna a zamávala nám. To byl náš rituál. Doma jsem si vzala vodítko a vytáhla Zíválka ven. Při zpáteční cestě jsem se zase zastavila pod okny ordinace a zapískala. Maminka se ale tentokrát v okně neukázala. Zíválek se posadil na zadní a začal zuřivě štěkat. Chtěla jsem jít domů, ale Zíválek seděl jako přilepený a vrčel.

17 Něco se mamince stalo! Hned jsem si vzpomněla na toho uprchlého vězně. Musím honem něco udělat! Ještě, že jsem u sebe měla mobil. Rychle jsem vytočila číslo 158, to je číslo na policii.,,Brzy tam dorazíme, zůstaňte na místě! Jak se nazývá vaše ulice“? Všechno jsem jim řekla. Zíválka se mi podařilo odtáhnout domů a já jsem pospíchala zpátky na ulici. Za chvíli přirazilo k chodníku policejní auto. Policisté vyskákali a připravovali se k zásahu.

18 Dívala jsem se k oknu ordinace a myslela na maminku. Moc jsem se o ni bála! Najednou se okno otevřelo, v něm se objevila moje maminka, zamávala mi a hrozně se smála. Policisté vběhli do domu a za chvíli vynášeli někoho na nosítkách. Vzápětí vyšla i moje maminka a začala nám všechno vypravovat. Po obědě k ní do ordinace přišel pacient, že ho hrozně bolí zub. Mamince byl povědomý, ale hned si neuvědomila, že je to ten uprchlý vězeň. Až když byla skloněná nad jeho hlavou a vrtala mu bolavý zub, poznala ho. Dostala strach.

19 Pacient začal naříkat, že ho to bolí a tak mu maminka nabídla, že mu píchne injekci pod jazyk. On souhlasil. Maminka mu ale dala silnější dávku a pacient brzy usnul. Pak už si mohla v klidu oddechnout a odejít z ordinace. Zbytek práce už nechala na policistech. Ti ho naložili do služebního auta a odvezli zpátky do vězení. Vytržený zub pak našel v kapse. Do konce jeho pobytu ve vězení mu tak připomínal jeho nepodařený útěk.

20 Zdůvodni psaní i, y – určitě to zvládneš. Tvoř věty s danými slovy. zima zívá zisk zítra zinek zíďka zírá podzim muzika brzičko zip vzít zimník pozítří Zita kamzík

21 Zdůvodni a doplň i, í, y, ý už brzičko, uzený jazyk, půjdu zítra, dvojjazyčná učebnice, deštivý podzim, krutá zima, už brzy, ozývá se, meluzína skučí, vyzývavý postoj, velký zisk, ruzyňská věznice, zimní počasí, zítra mám narozeniny, vzít si zimník, malá zídka, nazývá se králem zvířat, hrozit prstem, zívat únavou, cizí jazyky, získala dva diplomy, jazýček vah, dozírá na pořádek, ozývalo se ze sluchátka, přijedeme pozítří, jazykověda

22 Doplň i, í, y, ý a napiš do sešitu už brz_čko, uzený jaz_k, půjdu z_tra, dvojjaz_čná učebnice, deštivý podz_m, krutá z_ma, už brz_, oz_vá se, meluz_na skučí, vyz_vavý postoj, velký z_sk, ruz_ňská věznice, z_mní počasí, z_tra mám narozeniny, vz_t si z_mník, malá z_dka, naz_vá se králem zvířat, hroz_t prstem, z_vat únavou, cizí jaz_ky, z_skala dva diplomy, jaz_ček vah, doz_rá na pořádek, oz_valo se ze sluchátka, přijedeme poz_tří, jaz_kověda

23 Zkus doplnit správné i, y do vět. Český jaz_k je naším mateřským jaz_kem. Přijď brz_. Z_tra spolu půjdeme nakupovat. Z_ma už je tady. Letiště Ruz_ň bylo 5.října 2012 přejmenováno na letiště Václava Havla. Už brz_čko se mi narodí sestřička. Z_mní počasí nemám ráda. Chci umět mluvit několika jaz_ky. Můj bratr z_skal oprávnění k řízení motorového voz_dla. Jak se naz_vá vaše město? Nevyplazuj jaz_k, je to neslušné! Naše Z_tuška má mlsný jaz_ček. U potoka se oz_vá skřehotání žab. Po z_dce se procházela kočka. Mám rozbitý z_p.

24 Zkus doplnit správné i, y do vět. Řešení Český jazyk je naším mateřským jazykem. Přijď brzy. Zítra spolu půjdeme nakupovat. Zima už je tady. Letiště Ruzyň bylo 5.října 2012 přejmenováno na letiště Václava Havla. Už brzičko se mi narodí sestřička. Zimní počasí nemám ráda. Chci umět mluvit několika jazyky. Můj bratr získal oprávnění k řízení motorového vozidla. Jak se nazývá vaše město? Nevyplazuj jazyk, je to neslušné! Naše Zituška má mlsný jazýček. U potoka se ozývá skřehotání žab. Po zídce se procházela kočka. Mám rozbitý zip.

25 Vyjmenovaná slova po Z jsou lehká. Určitě jste je zvládli. GRATULUJI!!!

26 Použité zdroje a materiály Obrázky z galerie Klipart MACHÁŇ, Jaromír. Pravopis i a y hravě. Praha: Pansofia, 1996, ISBN 80-85804- 81-6 Archiv autora http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/PrstA_Ruzyne _Praha_3154.JPG/800px-PrstA_Ruzyne_Praha_3154.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/PrstA_Ruzyne _Praha_3154.JPG/800px-PrstA_Ruzyne_Praha_3154.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Arch_cent rum%2C_Prague_Ruzyn%C4%9B.jpg.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.16 Vyjmenovaná slova po Z Název sady: Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google