Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jana Vaňková NÁZEV:VY_32_INOVACE_02A_02_TVORBA MAPY TEMA:Přírodní obraz Země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jana Vaňková NÁZEV:VY_32_INOVACE_02A_02_TVORBA MAPY TEMA:Přírodní obraz Země."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jana Vaňková NÁZEV:VY_32_INOVACE_02A_02_TVORBA MAPY TEMA:Přírodní obraz Země a jeho zobrazování na mapách ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:09.02.2013

2 Anotace: Škola: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, 430 01 Třída: 2. ročník 6. letého gymnázia, 4. ročník 4. letého gymnázia (viz. ŠVP předmětu Zeměpis/Geografie, Člověk a příroda) Výstup: PowerPointová prezentace Obor: Zeměpis/Geografie Vzdělávací oblast: Přírodní obraz Země a jeho zobrazování na mapách Tematický okruh: Tvorba mapy Využití: Výuka zeměpisu a geografie Pomůcky: PC učitele, tabule, Školní atlas dnešního světa (+ digitální podoba) Inovace: Materiál je určen k doplnění výkladu učitele. Do materiálu jsou vloženy kontrolní otázky k tématu pro zpětnou vazbu učitele. Žáci odpovídají na otázky ústně a doplňují informace digitálním perem do zadání na tabuli(PC). Žáci se tak aktivně podílejí na tvorbě zápisu do sešitu. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Tvorba mapy

4 5 etap – práce astronomické, geodetické, topografické, kartografické a reprodukční. Astronomické práce - určí pro celé mapované území přesnou zeměpisnou polohu několika základních bodů - astronomického měření.

5 Doplňte: Vyjmenujte etapy prací, které vedou ke vzniku mapy: ………………………………………………………………

6 Doplňte:Řešení. Vyjmenujte etapy prací, které vedou ke vzniku mapy: Práce astronomické Práce geodetické Práce topografické Práce kartografické Práce reprodukční

7 Řešte úlohu: Pojmenujte metodu snímkování zemského povrchu znázorněného na obrázku a zařaďte ji do správné etapy prací vedoucích ke vzniku mapy. ………………………………….. ………………………………….

8 Řešte úlohu: Řešení. Pojmenujte metodu snímkování zemského povrchu znázorněného na obrázku a zařaďte ji do správné etapy prací vedoucích ke vzniku mapy. družicové (satelitní) snímkování astronomické práce

9 Řešte úlohy: Určete použití scanneru, sextantu a přístroje globálního polohového systému (GPS): …………………………………. Letecké snímky používané při mapování: A) se překrývají ze 60% a zpracovávají se pomocí stereoskopu, zakreslí se výškopis B) dotýkají se a pomocí planimetru se kreslí vrstevnice C) částečně se překrývají a pomocí stereoskopu se kreslí polohopis a vzniká tak asymetrická mapa D) musí se překrývat nanejvýš z poloviny, aby byl obraz viděn plasticky a mohl se tak zakreslit polohopis a výškopis

10 Řešte úlohy: Řešení. Určete použití scanneru, sextantu a přístroje globálního polohového systému (GPS): Scanner – převádění snímků z fyzické do digitální podoby Sextant – přístroj k měření úhlové vzdálenosti bodů GPS – globální družicový polohový systém Letecké snímky používané při mapování: A) se překrývají ze 60% a zpracovávají se pomocí stereoskopu, zakreslí se výškopis B) dotýkají se a pomocí planimetru se kreslí vrstevnice C) částečně se překrývají a pomocí stereoskopu se kreslí polohopis a vzniká tak asymetrická mapa D) musí se překrývat nanejvýš z poloviny, aby byl obraz viděn plasticky a mohl se tak zakreslit polohopis a výškopis

11 Geodetické práce - výškopis a polohopis mapy -základní geodetická metoda- trigonometrie ( vytvoří se hustá síť bodů, z nichž nejdůležitější jsou v terénu vyznačeny měřickými věžemi) Trigonometrická síť vzniká měřením teodolitem a je podkladem pro polohopis mapy. Metodou pro měření nadmořských výšek je nivelace. Nivelačním přístrojem jsou přesně změřeny nadmořské výšky vybraných bodů od hladiny moře (základní nivelační bod č.1 pro Českou republiku leží v Líšově v Jihočeském kraji (nadmořská výška 564,7597 m n. m. se vztahuje na hladinu Baltského moře).

12 Topografické, kartografické a reprodukční práce Topografické práce se týkají podrobného polohopisného a výškopisného měření v terénu, případně vyhodnocování leteckých snímků. Topografové dávají mapě podrobný obsah, který zanášejí do mapových listů. Kartografické práce zpracovávají výsledky topografických měření do formy kartografického díla. Topografický obsah je nutné zjednodušit, upravit a zvolit vhodné vyjadřovací prostředky, neboli značkový klíč, Výsledkem práce kartografů je čistokresba výsledné mapy, tzv. autorský originál. Reprodukční práce jsou závěrečnou fází procesu tvorby map. Zabývají se reprodukcí a tiskem map. Reprodukčními pracemi se zabývá obor kartografická polygrafie.

13 Tvorba mapy Které dílčí práce tvoří etapu geodetických prací při vzniku mapy : ……………………………………………….

14 Tvorba mapy : Řešení. Které dílčí práce tvoří etapu geodetických prací při vzniku mapy : Trigonometrické práce Nivelační práce Měření tíhového zrychlení

15 Zdroje Slide 7+8 - SOBOTOVI, Miromila A Karel. Zeměpisný náčrtník. Praha: Česká geografická společnost, 1996, ISBN 80-901942-5-7.

16 Zdroje KAREL, Kašparovský. Zeměpis I. v kostce. Praha: Fragment, 2009, ISBN 978-80-253-0586-7. SOBOTOVI, Miromila A Karel. Zeměpisný náčrtník. Praha: Česká geografická společnost, 1996, ISBN 80- 901942-5-7. JOSEF, Herink; IVAN, Mališ; KAREL, Zahradník. Otázky a úkoly ze zeměpisu. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 1995, ISBN 90- 901942-1-4. Archiv autora.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jana Vaňková NÁZEV:VY_32_INOVACE_02A_02_TVORBA MAPY TEMA:Přírodní obraz Země."

Podobné prezentace


Reklamy Google