Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace - RÚIAN Marika Kopkášová. Obsah 1) novinky RÚIAN/ISÚI/VDP (změny 2015, 2016) 2) připravované změny v legislativě (vazba na RÚIAN) 3)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace - RÚIAN Marika Kopkášová. Obsah 1) novinky RÚIAN/ISÚI/VDP (změny 2015, 2016) 2) připravované změny v legislativě (vazba na RÚIAN) 3)"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace - RÚIAN Marika Kopkášová

2 Obsah 1) novinky RÚIAN/ISÚI/VDP (změny 2015, 2016) 2) připravované změny v legislativě (vazba na RÚIAN) 3) kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do RÚAIN

3 Novinky 2015 (z pohledu editorů) - dodávky 1.6, 1.7, 1.8 1.6 (7. - 9. 5. 2015) v ISÚI/VDP doplněno u vybraných prvků (část obce – stát) datum vzniku; ve VDP souřadnice dalších DB (přístup pro hasiče, záchrannou službu); rozšířená možnost vyhledávání stavebních objektů v Přehledu prvků (obec +k.ú.); dokument „Novinky v ISÚI a VDP ve verzi 1.6“ na www.ruian.cz )www.ruian.cz editovatelný číselník způsobu využití na straně ISÚI (objekt občanské vybavenosti vs. stavba občanského vybavení )

4 Novinky 2015 (z pohledu editorů) 1.7 (srpen 2015) úprava reklamací z ISKN do ISÚI ISKN byla zapsána dokončená budova, které však neodpovídá žádný SO v ISÚI SO se shodným klíčem v ISÚI existuje, ale nemá vazbu na parcelu, zrušení budovy v ISKN vznik/změna polygonu budovy, kdy DB SO neleží v polygonu budovy, která je přiřazena ke stejné parcele jako SO notifikace o nových reklamacích ke zpracování email OVM (možnost změny, více emailů)

5 Novinky 2015 (z pohledu editorů) 1.8 (prosinec 2015) VDP – pro prvky AM, SO – zobrazování DB blízko sebe/na sobě (dnes jen jeden) odstranění problému s načítáním SO3 bez parcely do NZ

6 Plánované úpravy 2016 generování sestav vybraných prvků v ISÚI (SO v obci, části obce, ulice v obci ve formátech CSV, PDF) vývoj změn u konkrétního prvku, vč. lokalizačních údajů, dostupný přes „Poslední NZ“ nová funkcionalita ISÚI, která umožní propojit ISÚI (v Přehledu prvků) s Nahlížením do KN u prvků parcela, SO (podobný princip jako ve VDP)

7 Změny v legislativě novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; novela vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel; věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech; novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

8 Novela zákona o obcích „mimózy“ (SO v k.ú. obce A očíslované obcí B) § 26a, lhůta 1 rok, následně rozhodne MV z moci úřední PSP - sněmovní tisk č. 454, 1. čtení - 29. 4. 2015, přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

9 Novela vyhlášky č. 326/2000 Sb. reaguje: zákon o základních registrech podněty z praxe číslování v rozmezí hodnot 1 – 9999 dodatek čísel orientačních malý znak abecedy (0,8 % AM se znakem, z toho 92,7 % znak malý) meziresortní připomínkové řízení ukončeno, materiál zaevidován OVL navržená účinnost k 1. 7. 2015

10 Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech zavedení čísel bytů do RÚIAN nekonzultováno s ČÚZK, složité řešení meziresortní připomínkové řízení (ukončeno 6. 5. 2015)

11 Novela zákona o základních registrech ČÚZK gestor Hlavy IV 15 podnětů ČÚZK Výběr z podnětů: typ a způsob využití SO referenčním údajem referenční údaj nově DCU ulice návrh vést TEA pouze pro číslované stavební objekty (cca 98% SO3 nemá vyplněn žádný TEA) § 44 odst. 2 SÚ editorem AM nejen v případě vzniku SO, ale také při změně a zániku SO formální úpravy, konkretizace ustanovení, jejichž výklad by mohl být v praxi nejasný

12 Novela stavebního zákona ve vazbě na novelu zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), účinnost od 1. 4. 2015 § 13 doplněn o nový odst. 8 posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí se nově řeší pouze na obecných stavebních úřadech na ORP připravuje se změna územní působnosti v ISÚI zmocnění k vydání právního předpisu, který vymezí správní obvody stavebních úřadů (v přípravě na MMR)

13 Kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do RÚIAN zápis údajů do RÚIAN – přenesená působnost nově kontrolovaná oblast výkonu přenesené působnosti start 1. 7. 2014 dvě úrovně kontroly KÚ – obce ČÚZK - KÚ

14 Metodická činnost ČÚZK Metodické doporučení zaměření kontroly: 1) reklamace 2) kontrola dokumentů, na jejichž základě byl zápis údajů do RÚIAN proveden 3) zápis technickoekonomických atributů stavebních objektů www.cuzk.cz/ruian (bod 5. Metodika) www.cuzk.cz/ruian

15 Diskuse marika.kopkasova@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Aktuální informace - RÚIAN Marika Kopkášová. Obsah 1) novinky RÚIAN/ISÚI/VDP (změny 2015, 2016) 2) připravované změny v legislativě (vazba na RÚIAN) 3)"

Podobné prezentace


Reklamy Google