Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti se zaváděním vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb do praxe plk.Ing. Rudolf Kaiser plk.Ing. Rudolf Kaiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti se zaváděním vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb do praxe plk.Ing. Rudolf Kaiser plk.Ing. Rudolf Kaiser."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti se zaváděním vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb do praxe plk.Ing. Rudolf Kaiser plk.Ing. Rudolf Kaiser

2 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  Legislativa  MMR –„nová 137“nová 137  Magistrát hl. m. Prahy – „nová 26 “

3 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Rozbor vyhlášky – zapracování změn do norem kodexu ČSN 73 08.. Rozbor

4 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  Semináře k vyhl.23/2008 Sb.  Informační kampaň - veřejnost

5 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  Stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování (§2-28), provádění (§29) a užívání (§30)  33 paragrafů  Jednoduchý text, podrobnosti – 8 příloh

6 Kdy a jak uplatnit postup podle vyhlášky 23/2008 Sb. Při umístění stavby /územní řízení/ Při navrhování stavby/stavební řízení/ Při změně stavby Při užívání stavby

7 Při umístění stavby /územní řízení/ Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru při umístění nové stavby se provede s ohledem na sousední stavby. Dotčenými orgány a stavebními úřady nebude v tomto případě vyžadováno řešení přesahu požárně nebezpečného prostoru přes hranici stavebního pozemku (§ 17 vyhlášky č. 137/1998 Sb.).

8 Při umístění stavby /územní řízení/ Zhodnocením zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany a možnosti provedení požárního zásahu se prokáže, zda lze počítat s lokalizací a likvidací požáru, který garantuje stát v rámci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. Pokud se výše uvedené neprokáže, je nutno stanovit technická opatření pro snížení rizika (např. zřízení jednotky požární ochrany, vybavení objektu vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením apod.). Tyto skutečnosti totiž velkou měrnou ovlivní ekonomickou rozvahu

9 Při navrhování stavby/stavební řízení/ Pokud u stavby došlo k pravomocnému rozhodnutí pro umístění stavby nebo k vydání územního souhlasu podle stavebního zákona před dnem nabytí účinnosti vyhlášky, posouzení technických podmínek požární ochrany staveb se provede podle dosavadní právní úpravy tj. podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. s odkazem na normové hodnoty (kodex ČSN 73 08xx) popř. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.,hl.m.Prahy

10 Při změně stavby Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo udržovacích pracích se postupuje v souladu s ustanovením § 31 vyhlášky podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb-Změny staveb. U změny stavby skupin II a III podle této ČSN se v části stavby dotčené změnou instaluje zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno.

11 Při užívání stavby U stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti (tzn. před 1. 7. 2008) vyhlášky, musí být podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle § 30 vyhlášky splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti (tzn. od. 1. 1. 2009). U stavby uvedené do užívání po 1. 7. 2008 musí být splněny podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle § 30 vyhlášky od data uvedení stavby do užívání.

12 Vyhláška na internetových stránkách www.hzscr.cz Obecně o vyhlášcevyhlášce Komentář k vyhlášcevyhlášce Kdy a jak uplatnit postup podle vyhláškyvyhlášky Požáry v domácnostechdomácnostech Přenosné hasicí přístrojepřístroje Hlásiče požárupožáru Dotazy a odpovědiodpovědi

13 Dotazy a odpovědiodpovědi

14 Použití ČSN Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb. AI nebo AT je oprávněn použít postup odlišný….

15 ZÁVĚR  Úprava norem kodexu ČSN 73 08..  Dotazy a odpovědi  Semináře k vyhl.23/2008 Sb.  Informační kampaň - veřejnost

16 Děkuji za pozornost rudolf.kaiser@grh.izscr.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti se zaváděním vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb do praxe plk.Ing. Rudolf Kaiser plk.Ing. Rudolf Kaiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google