Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Ivana Havlíková Ing. Jiří Štochel. STAVEBNÍ ZÁKON - STARÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Ivana Havlíková Ing. Jiří Štochel. STAVEBNÍ ZÁKON - STARÝ."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Ivana Havlíková Ing. Jiří Štochel

2 STAVEBNÍ ZÁKON - STARÝ

3 STAVEBNÍ ZÁKON - STARÝ A NOVÝ

4 STAVEBNÍ ZÁKON - STARÝ, NOVÝ A NOVELA

5

6 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA Programové prohlášení Vlády České republiky 4.srpna 2010 Vláda sníží administrativu staveb dopravní a technické infrastruktury. Navrhne takové úpravy pravomocí, součinnosti, uspořádání, struktury a vybavení veřejné správy, které urychlí a zjednoduší povolování staveb... s cílem prosadit v co nejvíce možné míře zásadu "jedna stavba - jeden úřad - jedno rozhodnutí - garantované informace", tedy aby s ohledem na charakter, vliv a význam stavby o ní bylo rozhodováno tím úřadem veřejné správy, který je oprávněn vydat všechna potřebná stanoviska a vyjádření.

7 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA Příslušnost - obecný stavební úřad –Obecní úřad ORP vykonává pravomoci územního rozhodování u veřejné technické infrastruktury (vedení sítí, rozvody), u stavby v působnosti speciálních stavebních úřadů (komunikace, vodní díla...).

8 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA Kvalifikační požadavky - nový § 13a (1)Obecný stavební úřad... vykonává činnost... prostřednictvím zaměstnanců splňujících kvalifikační požadavky podle tohoto zákona; jde-li současně o úředníka územně samosprávného celku, musí splňovat také požadavky podle zvláštního právního předpisu17). (2)Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a 3 let praxe v oboru. 17) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

9 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA Správní delikty - § 178 - 181

10 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K PŘÍSTUPU K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM § 184 (1)Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona o státních občanech České republiky a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, c) údaje z agendového informačního systému cizinců. Jak ověří stavební úřad údaje o zástupci účastníka, o stavebníkovi, který není vlastník, o uživateli stavby...?

11 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA Technické normy § 196 (2)Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.

12 SPRÁVNÍ POPLATKY - NOVELA

13 CELOSTÁTNÍ SYSTÉM PRO STAVEBNÍ ÚŘADY

14 STAVEBNÍ ZÁKON - NOVELA Programové prohlášení Vlády České republiky 4.srpna 2010 Vláda zahájí v rámci realizace projektu „Sjednocení postupů a digitalizaci územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů podle stavebního zákona“.

15 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Příprava digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)" Oznámení 5.1.2011 Nabídky do21.4.2011 Probíhá vyhodnocení zakázky

16 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

17 Předmět zakázky a)Sběr požadavků b)Analýza současného stavu c)Návrh řešení (tvorba modelu) včetně ověření navrhovaného řešení

18 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Technické kvalifikační předpoklady d)Technické poradenství - nejméně 14 významných služeb v posledních 3 letech, jejichž předmětem bylo technické řešení, případně technická podpora agendového informačního systému pro stavební úřad (IS). Výše uvedený počet významných služeb musí současně zahrnovat: 1)nejméně 1 významnou službu pro krajské stavební úřady rámci jejich druhostupňové rozhodovací pravomoci 2)nejméně 2 významné služby pro obecné stavební úřady magistrátů statutárních měst; a současně 3)nejméně 11 významných služeb pro obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností.

19 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA AIS SU - 21.4.2011

20 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

21 Procesní analýza Bude provedena analýza procesů v oblastech: -územní rozhodování a stavební řád, -územní plánování - procesy mající vliv na územní rozhodování. Bude provedena analýza procesů metodické a kontrolní činnosti.

22 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Registr staveb Bude obsahovat údaje o provádění staveb a dalších činnostech. Bude tak možné získat přehled o činnostech v rámci celé ČR, v rámci kraje, na území obce nebo v konkrétním zájmovém území. Údaje do registru budou moci ukládat AIS automaticky podle činností příslušných úředníků.

23 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Registr autorizovaných osob, dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury U dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury bude analyzována možnost zadávání jejich "místní a věcné příslušnosti". Podle místa stavby, předmětu stavby a požadovaného rozhodnutí by žadatelé i stavební úřady mohli jednoduše získat seznam dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury.

24 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Portál Bude provedena analýza a návrh portálu, který by obsahoval: - databázi znalostí - vzory podání a dokumentů - služby pro stavebníky Databáze znalostí, přístupná i veřejnosti, by pomáhala sjednocovat rozhodování na stavebních úřadech, byla by přínosná i pro žadatele, dotčené orgány apod.

25


Stáhnout ppt "RNDr. Ivana Havlíková Ing. Jiří Štochel. STAVEBNÍ ZÁKON - STARÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google