Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WORD 2010 II WORD 2010 Část II. Ing. Jiří Suchomel tel.: 466 026 189 1 Snímek WORD 2010 II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WORD 2010 II WORD 2010 Část II. Ing. Jiří Suchomel tel.: 466 026 189 1 Snímek WORD 2010 II."— Transkript prezentace:

1

2 WORD 2010 II WORD 2010 Část II. Ing. Jiří Suchomel jiri.suchomel@pardubickykraj.cz tel.: 466 026 189 1 Snímek WORD 2010 II

3 Osnova kurzu  Styly  Obrázky, grafy, tabulky a další objekty  Záhlaví, zápatí a čísla stran  Obsah, rejstřík, poznámky pod čarou a citace  Uložení a tisk dokumentu 2 Snímek

4 WORD 2010 II Styly a nadpisy Stylem se rozumí předem definovaný a pojmenovaný formát. Změnou charakteristik stylu lze okamžitě upravit formát textu všude tam, kde se daný styl používá.  Výhoda Lze jednoduše měnit celý vzhled dokumentu, aniž byste museli měnit formátování odstavců ručně. Chcete−li například změnit barvu všech nadpisů druhé úrovně a zároveň zmenšit velikost písma, upravíte pouze styl, který je přiřazen těmto nadpisům. Celý dokument se automaticky dle vašich úprav přeformátuje. Vytvoříte−li si určitou strukturu formátování dokumentů, která vám vyhovuje, můžete později vytvořit šablonu, která obsahuje všechny požadované styly. Soubor dokumentů vytvořených pomocí této šablony pak vypadá zcela jednotně. Rozlišujeme 4 základní typy:  Styly odstavce  Styly písma  Styly seznamu  Styly tabulky Propojený 3 Snímek

5 WORD 2010 II Doporučení  Zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat formátování Soubor – Možnosti – Upřesnit – Možnosti úprav (Alt+N M – Upřesnit – Možnosti úprav)  Zaškrtněte políčko Vyzvat k aktualizaci stylu Soubor – Možnosti – Upřesnit – Možnosti úprav  Zrušte zaškrtnutí políčka Definovat styly na základě formátování Soubor – Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní (Alt+N I – Autom. úpravy formátu při psaní) 4 Snímek

6 WORD 2010 II Skupina Styly Nejpoužívanější styly Galerie stylů Sada stylů Plovoucí okno Styly 5 Snímek

7 WORD 2010 II Praktické příklady Rychlé formátování textu pomocí vestavěných stylů OtevřeteTitulek.docx Vytvoření vlastního stylu z textu 2 způsoby - pomocí naformátovaného textu nebo pomocí dialogu Upozornění: Neměňte styl Normální! Nepoužívejte styl Normální k formátování! 6 Snímek

8 WORD 2010 II Využití Pole stylů na panelu nástrojů Rychlý přístup Rychlé operativní změny stylů Využití stylu textu (písma) při formátování dokumentu (zvýraznění některých pojmů) Shift+F1 – zobrazit formátování Změna formátování změnou definice stylu Styl písma, styl odstavce Otevřete04 Styly 03.docx 7 Snímek

9 WORD 2010 II Aktualizace stylu podle textu Přiřadit upravený styl Otevřete04 Styly 04.docx Přenesení stylu do jiného dokumentu Do globální šablony? - patří jen ty o kterých máte jistotu univerzálnosti (Otevření z existujícího, Uložení jako šablony) Jenom něco: -kopírováním naformátovaného textu -pomocí dialogu Organizátor (Vývojář) Otevřete04 Nové styly.docx Rychlé formátování pomocí stylů následujícího odstavce Otevřete04 Následek.docx 8 Snímek

10 WORD 2010 II Rychlé formátování rozsáhlého dokumentu pomocí jednoduchých stylů Otevřete CD 04 Rychlý formát.docx Spravovat styly Změna pořadí zobrazení stylů Vytvoření nadpisů a jejich formátování Otevřete 04 Nadpisy.docx POZN: Pro nadpisy se používá bezpatkové písmo (Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS), pro ostatní text písmo s patkami (Times New Roman, Georgia…) 9 Snímek

11 WORD 2010 II Číslování nadpisů Víceúrovňové Změna úrovně nadpisů, změna řazení Otevřete 04 Nadpisy 03.docx Jak psát indexy – typografický program -> použít styly 10 Snímek

12 WORD 2010 II Obrázky, grafy, tabulky a další objekty Do dokumentu můžete vkládat kromě textu různé objekty. Kromě obrázků a fotografií, které máte umístěny v počítači, to mohou být i grafické objekty vzniklé přímo ve Wordu (např. kliparty, wordarty, tabulky, rovnice…). Pokud Word nedokáže přímo vložené objekty editovat, vždy toto umožní aplikaci, která je k tomu určena (např. Excel). Oproti starším verzím přináší Word 2010 právě v oblasti multimédií a grafiky několik novinek a pochopitelně i změnu práce s grafickými prvky v dokumentu. Kromě vyloženě grafických prvků můžete také vkládat do dokumentu textová pole, která jsou nezávislá na ostatním textu. Většinu možností práce s těmito objekty najdete na kartě Vložení. 11 Snímek

13 WORD 2010 II Obrázky Vložení – Ilustrace – Obrázek Změna velikosti myší Otočení obrázku myší Přesná změna velikosti a otočení Zarovnání obrázku (odstavec) Obtékání textu Pokročilé úpravy obrázku … POZNÁMKA: Automatické zobrazování náhledu efektů i samotné úpravy obrázků potřebují určitý výkon počítače. Pokud tedy vlastníte starší počítač, musíte být trpěliví. Objevují-li se při práci s těmito efekty problémy kvůli nedostačujícímu výkonu počítače, raději je nepoužívejte. Vložení – Ilustrace – Klipart, Obrazce, SmartArt, Graf, Snímek obrazovky 12 Snímek

14 WORD 2010 II Praktické příklady Vložení obrázku Nový dokument, vložit 5 obr. – komprimace, úprava, připojit! (Soubor – Informace – Upravit odkazy na soubory) Obrázek jako text – vytvoření stylu Otevřete.\Obrázková složka\06 Obrázek.doc Vložení titulku (formátovat obrázek jako odstavec, Nástroje obrázku – Formát – Zalamovat text – Rovnoběžně s textem) Vložení titulku včetně čísla kapitoly (Reference – Titulky – Vložit titulek) Vložení odkazu na titulek 2 způsoby – záložka, křížový odkaz (velké písmo) Vytvoření seznamu obrázků (Reference – Titulky – Vložit sezn.) Vložení obrázku do textu ve sloupcích Otevřete06 Obr Sloup.docx 13 Snímek

15 WORD 2010 II Grafy Jedním z pokročilých objektů, který můžete využít ve svých dokumentech Wordu, jsou grafy. Těmi můžete názornou metodou podpořit prezentovaná fakta. Word nedisponuje vlastními nástroji na vytvoření grafu. Ve skutečnosti jsou grafy úzce provázány s aplikací Excel (popř. Microsoft Graph), ve které jsou zadávána zdrojová data pro grafy. Nemusíte se však obávat spouštění Excelu, pokud chcete vytvořit graf - Word automaticky spustí Excel a nabídne uživatelské rozhraní, ve kterém zdrojová data pro graf můžete pohodlně zadávat. Vložení grafu do dokumentu Graf je nutné vložit do dokumentu jako objekt podobný obrázku, ten je ale i později možné editovat. Samotná tvorba grafu probíhá velmi jednoduše, stačí vybrat typ grafu a zadat zdrojová data. Chcete-li graf jakkoliv upravit, můžete využít předpřipravených stylů, obdobně jako při vytváření ostatních prvků dokumentu. Karta Vložení – Ilustrace - Graf 14 Snímek

16 WORD 2010 II Úpravy grafu Máte-li vložen graf do dokumentu, můžete jeho parametry v rámci možností upravovat. Nejjednodušší úpravou je změna rozměrů grafu na stránce – tu můžete provést obdobně jako úpravu rozměrů obrázku: Označit graf klepnutím - Uchopit roh – Změnit velikost (směrem ke středu / od středu) Je-li graf označen, objeví se na pásu karet karty Návrh, Rozložení a Formát. Tyto karty se vztahují pouze k úpravám grafu, což symbolizuje i nápis Nástroje grafu nad těmito kartami. POZNÁMKA: Lepší možnosti práce s grafy dává Excel. 15 Snímek

17 WORD 2010 II Praktické příklady Vložení grafu na kartě Vložení Vložení grafu do dokumentu Wordu (bez opuštění Wordu) Otevřete07 Graf.docx Vložení grafu ze sešitu Excelu Otevřete07 Zdroj.xls 16 Snímek

18 WORD 2010 II Tabulky a tabulátory 2 Typy tabulek: 1.Tabulka vytvořená přímo jako součást dokumentu 2.Vložený objekt Excelu Pro obyčejné tabulky postačí první typ, pokud ale chcete využívat vzorce a výpočty, musíte použít vloženou tabulku Excelu. Rychlé vložení tabulky Karta Vložení – Tabulka Vrchní polovinu nabídky tohoto tlačítka tvoří mřížka políček. Můžete tak ihned určit počet řádků a sloupců. Přejedete-li kurzorem myši nad některé z políček, v dokumentu se ihned zobrazí náhled vkládané tabulky. Vložení tabulky potvrďte klepnutím levým tlačítkem. 17 Snímek

19 WORD 2010 II Pokročilé vložení tabulky Karta Vložení - Tabulka - Vložit tabulku Tabulku je možné také navrhnout pomocí kreslení jednotlivých čar. Vyberete−li v nabídce tlačítka Tabulka - Navrhnout tabulku, změní se kurzor myši na tužku. Tažením nejprve nakreslete okrajový rámeček tabulky, následně můžete kreslit jednotlivé čáry tabulky. Čáry se automaticky pravoúhle zarovnávají a vytváří tabulku. Tento způsob vytváření tabulky se může jevit jako velmi intuitivní, je však určen spíše pokročilým uživatelům a ne vždy je pro návrh konkrétní tabulky vhodný. TIP: Word nabízí i předem navržené tabulky, které můžete do dokumentu vložit a následně jednoduše upravit. Jsou to jakési šablony, obdobně jako šablony dokumentů. Dostanete se k nim, pokud klepnete na tlačítko Tabulky - Rychlé tabulky 18 Snímek

20 WORD 2010 II Úpravy tabulky Je−li tabulka označena (tedy nacházíte−li se v některé z buněk tabulky), objeví se na pásu karet karty Návrh a Rozložení, obdobně jako při práci s jinými objekty. Tyto karty se vztahují pouze k úpravám tabulky. Ve skupině Styly tabulky najdete předem připravené barevné vzory, podle kterých je možné tabulku automaticky naformátovat, jedná se zejména o podbarvení jednotlivých řádků, případně sloupců. Nejprve ale musíte ve skupině Možnosti stylů tabulek určit některé důležité parametry tabulky. Jednotlivé parametry je možné buď zapnout (zaškrtnutím) nebo vypnout. Návrh:  Se záhlavím – určíte, zda má tabulka obsahovat záhlaví  Řádek souhrnů – umožňuje nastavit zvláštní formátování pro poslední řádek  Pruhované řádky – pravidelné střídání podbarvených a nepodbarvených řádků  První sloupec – umožňuje zobrazit zvláštní formátování pro první sloupec  Poslední sloupec – umožňuje zobrazit zvláštní formátování pro poslední sloupec Tato jednotlivá nastavení automaticky mění možnosti formátování tabulky pomocí volby ve skupině Styly tabulky. Dále je zde: Ohraničení, Stínování, Nakreslit ohraničení. 19 Snímek

21 WORD 2010 II Rozložení: Skupiny:  Tabulka  Řádky a sloupce  Sloučit  Velikost buňky  Zarovnání  Data 20 Snímek

22 WORD 2010 II Praktické příklady Seřazení jednoduchého seznamu do sloupců Tabulátory a tabulky Otevřete07 Menu.docx Využití stylu odstavce při formátování tabulátorů Otevřete07 Liga.docx Převedení textu na tabulku a naopak Otevřete07 Text Tab.docx, 07 Tab Text.docx Pozn. Pouze tabulky, vytvořené ve Wordu! Vložení tabulky z jiné aplikace Otevřete07 TabEx.docx, 07 Zdroj.xlsx 21 Snímek

23 WORD 2010 II Záhlaví, zápatí a čísla stran Záhlaví je oblast nad oblastí hlavního textu (případně jiného obsahu dokumentu), zápatí je naopak oblast pod textem. Záhlaví a zápatí je vidět pouze tehdy, pokud máte zvoleno zobrazení Rozložení při tisku (karta Zobrazení, skupina Zobrazení dokumentů). Do záhlaví a zápatí dokumentu je možné vložit text nebo obrázky, tyto oblasti se ale upravují odděleně od hlavního obsahu dokumentu. Záhlaví a zápatí se pravidelně uplatňuje na každé stránce dokumentu, přesněji řečeno oddílu. Standardně dokument není rozdělen na více oddílů, můžete tak ale učinit přidáním konce oddílu: Karta Rozložení stránky - Vzhled stránky – Konce (Další stránka, Nepřetržitě, Sudá stránka, Lichá stránka). TIP: Do záhlaví můžete vložit například logo firmy, kapitolu, do zápatí pak kontaktní informace, autora, datum. Při vytváření brožury nebo podobného dokumentu zde můžete vložit název kapitoly. 22 Snímek

24 WORD 2010 II Praktické příklady Záhlaví a zápatí Do záhlaví:název, logo, číslo stránky Do zápatí:autor, kapitola, datum Vložení – Záhlaví a zápatí – Záhlaví – Upravit záhlaví Otevřete04 Nadpisy 04.docx 23 Snímek

25 WORD 2010 II Obsah, rejstřík, poznámky pod čarou a citace Některé prvky dokumenty je možné vytvořit buď ručně, nebo si vzít na pomoc automatické funkce. Mezi takové funkce patří zejména vytvoření obsahu, vkládání poznámek pod čarou, citace a bibliografie, seznam obrázků a rejstřík. Pokud chcete tyto funkce využívat, měli byste dodržovat následující pravidla:  všechny odstavce (zejména nadpisy) dávat do příslušných stylů  poznámky pod čarou a citace vkládat výhradně pomocí automatických funkcí (jinak nebude správně fungovat číslování automaticky vkládaných poznámek) Vkládání výše popsaných prvků je možné provádět pomocí karty Reference. 24 Snímek

26 WORD 2010 II Obsah Obsah se vytváří podle hierarchické úrovně nadpisů - proto musí být nadpisům přiřazeny patřičné styly, aby Word mohl rozpoznat, o jakou úroveň nadpisu se jedná, a zařadit ji do obsahu. Karta Reference – Obsah - Vložit obsah Další úrovně nadpisů – Možnosti Klepnutím na text vloženého obsahu jej můžete upravovat. Přechod na konkrétní nadpis – Ctrl+klepnutí Po změně – Aktualizovat tabulku (skupina Obsah) 25 Snímek

27 WORD 2010 II Rejstřík Stejně jako obsah, je možné automaticky vytvořit i rejstřík. Abyste mohli nechat rejstřík automaticky vygenerovat, musíte nejdříve označit výrazy (tedy slova), jež chcete do rejstříku zahrnout:  Označit slovo  Kartu Reference - tlačítko Označit položku  Označit (popř. Označit vše) POZNÁMKA: Po zařazení slova do rejstříku se automaticky zobrazí tzv. formátovací značky, které jsou normálně skryté. Značky můžete skrýt (případně opět zobrazit) klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+8. Reference - Vložit rejstřík Vyjmutí - Ctrl+Shift+8 – smazat formátovací znaky 26 Snímek

28 WORD 2010 II Poznámky pod čarou a vysvětlivky Automaticky vložené poznámky pod čarou mají tu výhodu, že jsou jednotně formátované a automaticky číslované. K libovolné- mu slovu můžete přidat odkaz na poznámku pod čarou, která se automaticky vloží na konec stránky a očísluje. U odkazovaného slova se číslo poznámky označí indexem. Vložení poznámky pod čarou: Označit slovo - Reference - Vložit poznámku pod čarou (na konci stránky) Označit slovo - Reference - Vložit vysvětlivku (na konci textu) Detail – tlačítko Více 27 Snímek

29 WORD 2010 II Citace a bibliografie Obdobným způsobem, jakým je možné vložit do dokumentu automaticky generovaný rejstřík, lze vložit i automatické citace a seznam bibliografie. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že je v dokumentu nutné na více místech odkazovat na citaci ze stejné publikace. Pokud totiž jednou přidáte do seznamu citovaných děl konkrétní knihu (případně článek, sborník apod.), můžete ji pak už jen pohodlně vybrat ze seznamu. Užitečná je také možnost automatického vytvoření seznamu citovaných zdrojů. Můžete tak mít jistotu, že jste na nic nezapomněli nebo naopak neuvádíte některá díla navíc. Zvláště u práce většího rozsahu (například diplomová práce) se tato funkce může hodit. 28 Snímek

30 WORD 2010 II Vložení citace :  Karta Reference  Kam – místo, kam chceme vložit  Citace a bibliografie  Vložit citaci  Přidat nový pramen Spravovat prameny, Styl, Vložit bibliografii 29 Snímek

31 WORD 2010 II Uložení a tisk Jak již bylo zmíněno v části I., Office 2010 s sebou přináší nový formát pro ukládání dat. V případě Wordu se jedná o soubory s příponou docx. Kromě toho, že je možné otevřít bez problémů dokumenty vytvořené ve starších verzích, můžete také dokument uložit do staršího formátu s příponou doc. Pro uložení dokumentu - tlačítko Soubor - Uložit Pokud ukládáte dokument poprvé, zvolte jeho jméno a umístění. Pro uložení souboru do staršího formátu s příponou doc, který pak bude možné otevřít i ve starších verzích aplikace Word, postupujte takto:  Soubor - Uložit jako – jako Typ – Dokument aplikace Word 97-2003  Zadejte jméno a umístění nového souboru. Pokud byl předtím soubor uložen v novém formátu, vytvoří se nyní jeho kopie, původní soubor zůstane zachován. Dokument Wordu můžete uložit i do dalších formátů (Uložit jako typ vybrat formát). TIP: Dokument můžete uložit i jako statickou webovou stránku ve formátu HTML. 30 Snímek

32 WORD 2010 II Chcete-li aktuální dokument uložit jako šablonu pro další dokumenty: Soubor - Uložit jako – (kde typ je) Šablona aplikace Word Aby se šablona zobrazovala při vytváření nového dokumentu mezi ostatními šablonami, musíte vybrat jako úložiště složku Šablony, která se v dialogovém okně pro ukládání nabízí v levém sloupci Microsoft Word – Šablony. 31 Snímek

33 WORD 2010 II Tisk dokumentu Karta Soubor – Tisk: objeví zobrazení Microsoft Office Backstage. V zobrazení Backstage lze spravovat soubory a příslušná data – vytvářet, ukládat, kontrolovat skrytá metadata nebo osobní údaje a nastavovat možnosti. Stručně řečeno, jedná se o veškeré činnosti se souborem, které neprovádíte v souboru. Pokud ale potřebujete rychle vytisknout celý dokument, postup je velmi jednoduchý:  Soubor – Tisk – Tisk TIP: Dialogové okno Tisk můžete vyvolat také klávesovou zkratkou CTRL+P 32 Snímek

34 WORD 2010 II Přejděte na: http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html Děkuji za pozornost 33 Snímek


Stáhnout ppt "WORD 2010 II WORD 2010 Část II. Ing. Jiří Suchomel tel.: 466 026 189 1 Snímek WORD 2010 II."

Podobné prezentace


Reklamy Google