Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gabriel Baláž. Úvod Problematika zvýšených stavů jelení zvěře v Krušných horách Rozsáhlé přeměny (rekonstrukce) porostů náhradních dřevin (PND) Obnova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gabriel Baláž. Úvod Problematika zvýšených stavů jelení zvěře v Krušných horách Rozsáhlé přeměny (rekonstrukce) porostů náhradních dřevin (PND) Obnova."— Transkript prezentace:

1 Gabriel Baláž

2 Úvod Problematika zvýšených stavů jelení zvěře v Krušných horách Rozsáhlé přeměny (rekonstrukce) porostů náhradních dřevin (PND) Obnova dřevinami cílové hospodářské skladby Řada limitujících faktorů úspěšné a rychlé obnovy Jedním z faktorů – stavy jelení zvěře

3 Úvod - pokračování Zájmové území – LS Klášterec Základní filozofická myšlenka diplomové práce: - rozdílná denzita jelení zvěře v rámci LS - odlišná distribuce jelení zvěře - jiný impakt na ekosystém Z těchto důvodů byl areál LS rozdělen na dva dílčí celky: východ, západ

4 Úvod - pokračování Západ: - nižší stavy jelení zvěře - v řadě honiteb již na úrovni stavů blížícím se k stavům normovaným - impakt na kultury lesních dřevin mnohdy pod prahem hospodářské škodlivosti, event. v nízkých hodnotách

5 Západ - pokračování Distribuce jelení zvěře značně kolísá podle jednotlivých honiteb, respektive podle typu prostředí

6 Východ Vyšší stavy jelení zvěře Mnohdy několikanásobně převyšující stavy normované (13x) (Sloup, 2008) Škody okusem jsou citelné a dosahují vyšších hodnot oproti lokalitě západ Distribuce jelení zvěře je soustředěna do biotopu rašelinišť, která tvoří rozsáhlý komplex Režijní honitba Městských lesů Chomutov

7 Cíl práce 1) Zmonitorovat zimní distribuci jelení zvěře a zjistit početní stavy zvěře v přezimovacích obůrkách. 2) Pomocí jednorázových transektů stanovit relativní početnost jelení zvěře v oblasti. 3) Na vybraných plochách zjistit letní impakt zvěře na kultury cílových dřevin. 4) Na základě zjištěných výsledků navrhnout zásady managementu jelení zvěře ve sledované oblasti.

8 Metodika Ad 1) - početnost jelení zvěře v přezimovacích obůrkách na podkladě údajů provozovatele a dle vlastního pozorování - početnost jelení zvěře na území mimo obůrek pak pomocí nepřímé metody monitoringu stop zanechaných na obnově - dále dle údajů z přikrmovacích zařízení

9 Metodika – jednorázové transekty Ad 2) - vytipování lokalit - využití metody jednorázového sčítání hromádek trusu - shodná výměra transektů: 100m 2 - využití údajů čištěných ploch pro následný přepočet - přepočet hromádek trusu z jednorázových na čištěné

10 Metodika – jednorázové transekty Využití výpočtového vzorce pro stanovení relativní četnosti jelení zvěře na 1000 ha D = (N / T / F / P) * 1000; N počet hromádek; T doba expozice (30,90); F denní defek. dávka (20); P výměra (ha) - 0,01 ha

11 Metodika – letní impakt Vytipování porostů v rámci monitorovaných lokalit jednorázových transektů Hodnocená kritéria: okus terminálu, boční okus, celkový vzhled (habitus) Zájmová dřevina: SM, respektive kultury SM Důvodem je skutečnost, že okus je nejčastější škodou působenou jelení zvěří v oblasti Vyhodnocení dílčích poškození dle kódů

12 Metodika – letní impakt Okus terminálu hodnocen: ano (1); ne (0) Boční okus: podle procentického zastoupení z celku, vždy po 10 % (0 – 9) Habitus: podle zachovalosti (0 – 3) Počet sazenic (stromků) podle velikosti porostu, většinou 50 Závěrečné statistické vyhodnocení závislosti mezi četností jelení zvěře a výší impaktu na keřové patro

13 Metodika – návrh managementu Vychází z dosažených výsledků z předchozích cílů Na základě empirických (dosažených) znalostí z oblasti LS Klášterec Hlavní oblast zaměření – oblasti lovu, chov a péče o jelení zvěř

14 Výsledky – početnost jelení zvěře v přezimovacích objektech honitba2006/20072007/20082008/2009 Jelení hora304535 Výsluní4045 VejprtyNebyla v provozu615 Vápenka113035

15 Výsledky – zimní distribuce a denzity mimo přezimovací obůrky honitbalokalita2007/20082008/2009 Jelení horaVýchod38 (83)25 (60) VýsluníVýchod18 (63)21 (66) Černý potokPřechodová4053 VejprtyZápad24 (39)45 (60) VápenkaZápad16 (46)31 (66) OrpusZápad60 (bez krm. zař.) Velký ŠpičákZápad30 (bez krm. zař.)

16 Výsledky vyjádření relativní četnosti jelení zvěře na 1000 ha

17 Výsledky letního impaktu

18

19 Návrh managementu jelení zvěře v oblasti LS Klášterec Podle dosažených výsledků a podle zkušeností s jelení zvěří v oblasti navrhuji: Soustředit lov do míst, kde je vysoká či zvýšená denzita této zvěře = > Odlov neplánovat centrálně direktivním stanovením počtů Vytvořit funkční síť trvalých přikrmovacích zařízení s důslednou kontrolou předložení krmiva Zanedbávaná zimní péče jako důvod pro rozvázání smluvního vztahu

20 Návrh managementu jelení zvěře v oblasti LS Klášterec Podporovat přezimovací zařízení, nutno však řádně a pravidelně krmit Přísný zákaz jakéhokoliv krmení (vnadění) v blízkosti přezimovacích obůrek Nejlépe zcela vyloučit povolování vnadišť, která jsou téměř vždy povolena Soustředit se pouze v nejnutnějších případech na méně atraktivní lokality z hlediska zvěře (PND) V místech trvalých zařízení pro přikrmování jelení zvěře preventivně ošetřovat kultury lesních dřevin

21 Návrh managementu jelení zvěře v oblasti LS Klášterec Podporovat úživnost honiteb zakládáním okusových ploch (dřevin atraktivních pro jelení zvěř – OS, JR, JV) Účelnější komunikace mezi držitelem (LČR, s.p.) a uživateli honiteb Osvěta z pohledu důležitosti rovnováhy mezi stavem zvěří a lesním hospodaření

22

23 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Gabriel Baláž. Úvod Problematika zvýšených stavů jelení zvěře v Krušných horách Rozsáhlé přeměny (rekonstrukce) porostů náhradních dřevin (PND) Obnova."

Podobné prezentace


Reklamy Google