Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Hospodaření s majetkovým uskupením MU 2.2 a 5.0

2 Úvod Vymezení základních pojmů Zásady ukládání zbraní a munice Zabezpečení zbraní a munice ve skladech Evidence zbraní a munice Spotřeba materiálu MU 5.0 Závěr Hospodaření s majetkovým uskupením MU 2.2 a 5.0

3 Úvod Cílem přednášky je objasnit studentům zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením zbraně a zbraňové systémy a munice všeho druhu, které řadíme z hlediska účtování do majetku tzv. sledovaného (nelze jej rušit u útvaru, nakupovat,…).

4 Hospodaření s majetkovým uskupením MU 2.2 a 5.0 Úvod Při jejich manipulaci se musí oproti jiným majetkovým uskupením (např. majetek osobního použití a stavební a opevňovací materiál) dodržovat přísná bezpečnostní pravidla vzhledem k výbušným vlastnostem, ale i z důvodu možného zneužití v trestné činnosti. V případě ztráty se nedá v MU 2.2 a 5.0 řešit škoda na majetku státu u útvaru, ale řešení ztráty se předává vojenský policii.

5 Pro pochopení níže popsané tématiky je nutné definovat následující pojmy střelnou zbraní palnou zbraní plynovou zbraní kulovou zbraní speciální zbraní brokovou zbraní Vymezení základních pojmů

6 signální zbraní sportovní zbraní vojenskou zbraní vojenskou cvičnou zbraní znehodnocenou zbraní řezem zbraně hlavní části střelných zbraní příslušenstvím zbraně Vymezení základních pojmů

7 Sklady a skladiště, ve kterých se ukládají zbraně nebo munice, musejí splňovat podmínky pro ochranu proti ztrátám a krádežím kontrolu udržování v bojeschopném stavu ochranu proti znehodnocení (koroze, plísně apod.) Zásady ukládání zbraní a munice

8 Sklady a skladiště pro ukládání munice (včetně společného ukládání se zbraněmi) musejí navíc splňovat podmínky pro ochranu proti účinkům blesku elektroinstalace a elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu protipožární zabezpečení Zásady ukládání zbraní a munice

9 Na modelovém příkladu skladu zbraní a munice objasnit následující problematiku zásady zabezpečení skladu a skladiště způsob ukládání zbraní a munice do skladu a skladiště zásady pro výdej zbraní a munice ze skladu a skladiště režim vstupu do skladu a skladiště střežení skladu a skladiště Zásady ukládání zbraní a munice

10 Způsoby zabezpečení skladiště zbraní Sklad musí být pod přímím dohledem, tj. sklad je vybaven kamerovým systémem a z dozorčího stanoviště je lze monitorovat nebo dozorčí musí mít ničím neomezen výhled na něj. Nelze provozovat sklad zbraní a munice bez kolaudačního rozhodnutí. V opačném případě lze bez rozhodnutí o kolaudaci tento nedostatek hodnotit, jako obecné ohrožení. Zabezpečení zbraní a munice ve skladech

11 Při zabezpečení skladiště zbraní řešíme následující oblasti signalizační zařízení požadavky na úpravu stěn, podlahy a stropy okna, mříže, pletivo, dveře a zárubně průduchy pečetě a plomby, zabezpečení beden a skříní vstup do skladiště Zabezpečení zbraní a munice ve skladech

12 Pro zbraně a munici se u jednotky vede v informačním systému logistiky. U jednotek, nepracujících v informačním systému logistiky, se vedou v evidenční knize materiálu vzor 1 v přehledu evidenčních čísel materiálu sestavou generovanou informačním systémem logistiky evidovanou v rejstříku evidenčních dokladů pouze u jednotek, které nepracují v informačním systému logistiky Evidence zbraní a munice

13 v knize zápůjček a oprav v knize výdeje zbraní a střeliva v technické nebo provozní dokumentaci vyzbrojené techniky Při kontrolní činnosti ve skladu zbraní a munice se kontroluje 100 % veškerého materiálu (dozorčí služba, inventarizace majetku, kontrola velitele útvaru, osoby odpovědné za hospodaření s MU 2.2 a 5.0) Evidence zbraní a munice

14 Munici vydanou jednotce ke spotřebě pro zabezpečení výcviku vést na „Výkazu jednotky o výdeji a vrácení munice a výbušnin za měsíc. Výkazu jednotky o výdeji a vrácení munice a výbušnin za měsíc používat pro odběr munice jednotkou uvnitř organizačního celku, z posádkové výdejny munice, výdejního místa ve vojenském újezdu). Spotřeba materiálu MU 5.0

15 Slouží jako žádanka o výdej munice, doklad o odebraném množství, záznam o spotřebě a zůstatku a o výdeji a vrácení munice, hlášení o funkci munice, zničení nevybuchlé munice a záznam o vrácení jejich zbytku. Za řádné vyplnění výkazu odpovídá vedoucí zaměstnanec cvičící jednotky. Na výkaze musí být uvedeno číslo rozkazu vedoucího zaměstnance (dále jen rozkaz), kterým je nařízeno provedení výcviku. Spotřeba materiálu MU 5.0

16 Souhrnný výkaz vz. 16a evidovat v samostatném vnitrním pomocném deníku účetních dokladu. Munice určená k výcviku vydaná jednotkám na základe předloženého výkazu Výkazu jednotky o výdeji a vrácení munice a výbušnin za měsíc se v útvarovém skladu vede až do vyúčtování na souhrnném výkazu vz. 16a. Spotřeba materiálu MU 5.0

17 Souhrnným výkazem vz. 16a brát do příjmu zbytky po střelbách, které podléhají evidenci (obaly, dělostřelecké nábojnice). Všechny zbytky munice po střelbách (včetně nepodléhajících evidenci) se spolu s prázdnými obaly od munice odsunují po vyžádání ExP do určeného sběrného střediska. Souhrnný výkaz vz. 16a uzavírat v závislosti na četnosti výdeje jednou za měsíc, nejpozději jednou za 2 měsíce. Uzavírání souhrnných výkazu vz. 16a za delší dobu, je zakázáno. Spotřeba materiálu MU 5.0

18 NV MO č. 73/2013. Zabezpečení zbraní a munice v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Zvláštnosti hospodaření s majetkem MU 5.0 v rezortu MO Čj. 27-60/2004/DP-3042. Literatura

19 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

20 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat RMO č. 48/2013 a NV MO č.73/2013. Na modelovém příkladu nákladového střediska navrhněte skladovou a evidenční dokumentaci pro skladiště zbraní a munice. Úkoly pro samostudiu Téma 16

21 Na modelovém příkladu nákladového střediska navrhněte způsoby zabezpečení skladiště zbraní a munice. Na modelovém příkladu nákladového střediska navrhněte způsob rezervace munice. Na modelovém příkladu nákladového střediska popište účetní operace při výdeji munice ze skladiště munice za účelem provedení ostrých střeleb. Úkoly pro samostudiu Téma 16

22 Na modelovém příkladu vysvětlete hospodaření s municí na zahraniční operaci. Popište zásady při manipulaci se zbraněmi. Objasněte kontrolní činnost na průkaznost spotřeby munice u nákladového střediska. Popište kontrolní činnost na zbraně a munici u nákladového střediska. Úkoly pro samostudiu Téma 16


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google