Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy výdeje léčivého přípravku a výkony lékárenské péče Mgr.Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM Praha Viceprezident ČLnK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy výdeje léčivého přípravku a výkony lékárenské péče Mgr.Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM Praha Viceprezident ČLnK."— Transkript prezentace:

1 Standardy výdeje léčivého přípravku a výkony lékárenské péče Mgr.Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM Praha Viceprezident ČLnK

2 Geneze „výkonu“ Podzim 2014 - farmaceut jako nositel výkonu – Možnost připravovat a jednat o výkonech ve standardním procesu – Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Poradní skupina ministra zdravotnictví Doplnění zástupce za Českou farmaceutickou společnost JEP

3 Proč je potřeba změny způsobu financování?

4 Důvody pro změnu Degresivní obchodní přirážka („marže“) je: – Rigidní – Nemotivační – Nespravedlivý nástroj odměny farmaceuta Výše odměny nezávisí na přidané hodnotě Klesá se snižující se cenou, ale práce a náklady zůstávají Financuje křížově další činnosti lékárny zdravotní pojišťovnou nehrazené (platí pro VL i NL) Neexistence motivace pro výdej z PL pojišťovny – Vedle taxy laborum jediný zdroj příjmů z PVZP

5 Aktuálně navržené či připravované výkony farmaceuta: 1.Aseptická příprava cytostatik 2.Klinickofarmaceutická péče (hospitalizace)

6 Aseptická příprava cytostatik 4 výkony (náhrada stávajícího způsobu financování) Materiálová, investiční a personální náročnost pracovišť – k 31/12/2014 celkem 41pracovišť Nedílná součást lege artis poskytované péče o onkologické pacienty Předloženo k projednání – květen 2015

7 Klinickofarmaceutická péče Činnost klinických farmaceutů – = farmaceuti se specializací v oboru Klinická farmacie x Klinická farmakologie – Návrh 3-4 výkonů – „konziliární činnost“ v rámci ústavní péče – Základ úspěchu – spolupráce lékař - farmaceut

8 Otazníky při přípravě výkonů Chybí – nutno dořešit: – Technické záležitosti: Autorská odbornost – nositel výkonu – Mzdový index Režie pracoviště – Finální projednání a schválení registračních listů (září) – Dohadovací řízení o podmínkách úhrady na 2016

9 Další výkony lékárenské péče Odvykání kouření – Vazba na Garantovaný kurz ČLnK – Logická součást strategie boje proti kouření Dispenzace léčiv – Prvotní úvahy 2008 – Redistribuce nákladů ZP na lékárenskou péči – Cíl: dlouhodobá stabilizace ohodnocení lékárenské péče – Aktuální krok = definice standardu výdeje

10 Doporučený postup pro výdej na lékařský předpis Dispenzace = základní odborná činnost lékáren Cíl dispenzace – Maximalizace účinku a minimalizace rizika spojeného s užívání léčiv – Podpora compliance (adherence pacienta s léčbou) – Důraz na srozumitelnost poskytovaných informací

11 Doporučený postup pro výdej na lékařský předpis Struktura: – Výdej nové medikace – Výdej chronické medikace – Výdej pro pediatrického pacienta – Výdej 3. osobě – Dokumentační činnost – Legislativní požadavky Plnohodnotný přístup do registrů

12 Závazné stanovisko stanovující postup pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis pacientům zařízení sociální péče Výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis pacientům zařízení sociální péče je možný pouze za splnění těchto podmínek: – léčivé přípravky balit každému pacientovi jednotlivě – poskytnout informací o dávkování, případné doplnění o časový rozvrh terapie: ČLnK doporučuje doplnit identifikaci léčivých přípravků o kontrolu medikace farmaceutem, edukaci sester/ošetřovatelek, informační materiály pro pacienty, např. lékový záznamník.

13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Standardy výdeje léčivého přípravku a výkony lékárenské péče Mgr.Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM Praha Viceprezident ČLnK."

Podobné prezentace


Reklamy Google