Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/26/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: kvalita potravin a výroba Vedoucí priority: Ing. Jiří Celba, CSc. Kaiserštejnský palác,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/26/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: kvalita potravin a výroba Vedoucí priority: Ing. Jiří Celba, CSc. Kaiserštejnský palác,"— Transkript prezentace:

1 9/26/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: kvalita potravin a výroba Vedoucí priority: Ing. Jiří Celba, CSc. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám.23, Praha 1

2 2 Odborná pracoviště Jsou sdružena v Českém komitétu pro potravinářské vědy a technologie při AV ČR: Agronomická fakulta, Česká zemědělská universita v Praze Agronomická a zahradnická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická universita Brno Mikrobiologický ústav AV-ČR Milcom,a.s.,Výzkumný ústav mlékárenský, pracoviště Praha a Tábor PaS, výzkum a služby, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský pracoviště Praha a Brno

3 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 13 Odborná pracoviště - pokračování SZÚ Praha, Centrum zdraví a životních podmínek Praha a Centrum potravinových řetězců Brno Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Strojní fakulta ČVUT Ústav zemědělských a potravinářských informací VUC Praha, a.s. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Zemědělská fakulta, Jihočeská universita Katedra ekonomiky a hygieny výživy, Vojenská vysoká škola pozemního vojska Vyškov Přírodovědná fakulta University Karlovy, Biotechnologický ústav A řada dalších pracovišť, především zemědělské výzkumné ústavy privátní i veřejné výzkumné instituce (zejména výzkum surovin).

4 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 14 Zainteresované strany Trh = spotřebitelé, jejich specifické skupiny a organizace Kontrolní a odborné orgány z oblasti potravinářské (Celní správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Hygienická služba, Vědecký výbor pro potraviny, různá odborná sdružení…), ale i životního prostředí (ČIŽP, ekologická sdružení) Výživáři a lékaři (skladba potravin a výživy) Výrobci a jejich svazy a sdružení (marketing) Výzkumné ústavy, univerzity (sledují trendy)

5 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 15 SWOT analýza Silné stránky: Tradice výroby kvalitních potravin, tradice výroby potravinářských strojů Kreativita a přizpůsobivost tuzemských tvůrců (potravin i zařízení) Široké a kvalitní výzkumné potravinářské zázemí Spotřebitel s „pamětí“ tradiční kvality potravin Slabé stránky: Konzervativní spotřebitel inklinující k tradiční české kuchyni Převážně „chudý“ spotřebitel upřednostňující nízkou cenu potravin (neochotný platit za kvalitu) Neorganizovaný spotřebitel masově podléhající reklamě (zavádějící) Převládající lehkovážnost k problematice životního prostředí

6 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 16 SWOT analýza - pokračování Příležitosti: Nové trendy stravování, vliv cizích kultur v rámci kosmopolitizace společnosti Bohatnoucí a osvětě zdravého stravování přístupnější spotřebitel (mladá generace) ochotný poznávat nové chuti Neorganizovaný spotřebitel masově podléhající reklamě (inspirující) Rozšiřující se spektrum spotřebitelů (delší věk, specifické skupiny s různými nároky) Hrozby: Masové „zchudnutí“ populace v důsledku reformních kroků vlád a nastalá neochota platit kvalitu Ekoterorismus – přehnaná péče o životní prostředí podlamující efektivnost výroby potravin Krachy tuzemských podniků a v jejich důsledku drahé dovozy potravin Málo výrobců potravinářských strojů, slabý vývojový potenciál

7 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 17 Vize pro výzkum: nové inovační výrobní technologie, zacílené na spotřebitelská očekávání ohledně vysoké kvality a ohleduplnosti k životnímu prostředí nové nebo modifikované výrobky s lepší a atraktivnější chutí a snadnější přípravous cílem zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského potravinářského odvětví spokojenosti a pohody spotřebitelů podílu vysoce kvalitních tuzemských výrobků na trhu. Výzkum a vývoj v prioritě kvalita potravin a výroba by měl vést k vývoji výrobků a technologií, které budou splňovat očekávání spotřebitelů, budou mít pozitivní vliv na zdraví spotřebitele a přirozeně budou bezpečné. V současné době je jedním z hlavních kritérií pro hodnocení potravin jejich autenticita. Současně je třeba podporovat také aktivity, které povedou k udržení tradičního charakteru našich potravin, zajistí jejich bezpečnost v distribučním řetězci, popřípadě zlepší jejich nutriční profil.

8 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 18 Vize pro výzkum - pokračování Návrh problematik, které jsou klíčové k řešení ze dvou hlavních důvodů: Jsou trvale opomíjeny a jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti. Máme potenciál být klíčovými hráči na celoevropské úrovni. Jelikož se jedná o technologickou platformu, půjde zejména o výzkum v krátké době aplikovatelný v rámci průmyslu (tedy především aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj). Témata pro prioritu kvalita potravin a výroba: Vývoj metod hodnocení kvality surovin a hotových výrobků, metod pro detekci falšování potravin –Vytvoření a rozvoj systému dat a informací o potravinách obecně, včetně potravin dostupných na trhu a propojení této oblasti na evropské struktury a výzkumné trendy –Vytvoření systému a metod hodnocení pravosti / autentičnosti potravin, včetně vývoje systému sledování původu surovin.

9 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 19 Vize pro výzkum - pokračování Podpora zlepšování bezpečnosti a výživové hodnoty tradičních potravin –Konstrukce potravin na míru dle potřeb různých populačních skupin a prevenci obezity –Vývoj šetrných konzervačních postupů k zajištění produkce kvalitních, zdravých surovin a potravin odpovídajících změnám životního stylu a vyvíjejícím se nárokům spotřebitelů Vývoj nových a modernizace stávajících technologií –Vývoj moderních metod sanitace v potravinovém řetězci –Technologie pro minimalizaci vedlejších produktů a odpadu. Bio- zpracovávání a zlepšené technologie separace pro nové komponenty –Technologie pro potraviny se snadnou přípravou: se snadnou manipulací, šetřící čas, připravené ke konzumaci

10 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 110 Příklady řešené problematiky Čerstvé zeleninové šťávy pasterované vysokým tlakem Jsou výsledkem několika projektů aplikovaného výzkumu financovaného MZe a MPO a především spolupráce VÚPP, VŠCHT, FÚ AVČR a firem ŽĎAS, a.s. a Beskyd Fryčovice, a.s. Byly vyvinuty senzoricky optimální receptury několika druhů šťáv a stanoveny optimální podmínky jejich ošetření a skladování pro uchování čerstvosti. Dnes jsou běžně dostupné za přijatelnou cenu v obchodní síti.

11 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 111 Příklady řešené problematiky - pokračování Receptury bezlepkových směsí pro pekařské výrobky určené celiakům Jsou výsledkem projektů aplikovaného výzkumu MZe navazujících na Výzkumný záměr VÚPP a spolupráce se Sdružením celiaků ČR a Jizerských pekáren, a.s. Česká Lípa Byly vyvinuty receptury optimálního složení pekařských směsí nejen z hlediska nutričního, ale i technologického (těstu chybí lepek), dle nichž lze upéct chléb a pečivo podobné klasickým výrobkům bez nutnosti užití forem. Výrobky Jizerských pekáren, a.s. jsou běžně dostupné v obchodní síti

12 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 112 Příklady řešené problematiky - pokračování Bílkovinový plátek pro dietní stravování Šmakoun Je výsledkem několika projektů aplikovaného výzkumu MZe a řešení dílčích problematik v rámci Výzkumného záměru VÚPP a dále vývojové spolupráce s firmou Drůbežárna Vejprnice, s.r.o. Bylo stanoveno optimální složení šlehané hmoty, jejíž hlavní komponentou je vaječný bílek a stanoveny parametry celého výrobního procesu a výrobního zařízení. V rámci podnikatelského záměru firmy bylo ve VÚPP vyvinuto a ve VZPT Hrušovany n.Jev. vyrobeno a odzkoušeno produkční zařízení a s odbornou pomocí ústavu zavedena výroba plátku. Plátek s obchodním označením ŠMAKOUN je běžné dostupný v obchodní síti již v několika variantách.

13 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 113 Děkuji za pozornost Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. www.vupp.cz


Stáhnout ppt "9/26/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Priorita: kvalita potravin a výroba Vedoucí priority: Ing. Jiří Celba, CSc. Kaiserštejnský palác,"

Podobné prezentace


Reklamy Google