Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duševní nemoc a my Mgr. David Unger 25.9.2008. Historie Duševní nemoc je jevem vystopovatelným až do počátků historie lidstva, vyskytuje se ve všech lidských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duševní nemoc a my Mgr. David Unger 25.9.2008. Historie Duševní nemoc je jevem vystopovatelným až do počátků historie lidstva, vyskytuje se ve všech lidských."— Transkript prezentace:

1 Duševní nemoc a my Mgr. David Unger 25.9.2008

2 Historie Duševní nemoc je jevem vystopovatelným až do počátků historie lidstva, vyskytuje se ve všech lidských kulturách Duševní nemoc je jevem vystopovatelným až do počátků historie lidstva, vyskytuje se ve všech lidských kulturách Ne vždy a všude se na příznaky duševní nemoci hledělo vždy jako na patologii Ne vždy a všude se na příznaky duševní nemoci hledělo vždy jako na patologii Posedlost ďáblem Posedlost ďáblem Božská zjevení (dnes halucinatorní projevy – hlasy, vidiny) Božská zjevení (dnes halucinatorní projevy – hlasy, vidiny) Šamani, věštci Šamani, věštci Duševní nemoci od dob osvícenství (18. stol.) Duševní nemoci od dob osvícenství (18. stol.) Psychiatrické léčebny u nás: Brno (1863), Kosmonosy (1869), Dobřany (1881), Opava (1889), Hor.Beřkovice (1891), Šternberk (1893), Jihlava (1902), Kroměříž (1909), Praha-Bohnice (1909), Havlíčkův Brod (1928) Psychiatrické léčebny u nás: Brno (1863), Kosmonosy (1869), Dobřany (1881), Opava (1889), Hor.Beřkovice (1891), Šternberk (1893), Jihlava (1902), Kroměříž (1909), Praha-Bohnice (1909), Havlíčkův Brod (1928)

3 Rozdělení duševních nemocí Schizofrenie Schizofrenie Trvalá porucha s bludy (paranoia) Trvalá porucha s bludy (paranoia) Bipolární afektivní porucha (dříve maniodepresivní psychóza) Bipolární afektivní porucha (dříve maniodepresivní psychóza) Deprese (ve smyslu nemoci, dříve endogenní deprese nebo depresivní psychóza) Deprese (ve smyslu nemoci, dříve endogenní deprese nebo depresivní psychóza) Schizoafektivní porucha (smíšená psychóza) Schizoafektivní porucha (smíšená psychóza) Organická duševní porucha Organická duševní porucha

4 Mezi duševní nemoci neřadíme: Poruchy osobnosti Poruchy osobnosti Poruchy spánku Poruchy spánku Sexuální dysfunkce Sexuální dysfunkce Úzkostné poruchy Úzkostné poruchy Fobie Fobie Méně závažné poruchy nálady (lehká deprese) Méně závažné poruchy nálady (lehká deprese) Poruchy sexuální preference a pohlavní identity, homosexualitu Poruchy sexuální preference a pohlavní identity, homosexualitu Návykové poruchy, závislosti Návykové poruchy, závislosti Hyperkinetickou poruchu Hyperkinetickou poruchu

5 Co znamená duševní nemoc? Duševně nemocný člověk vykazuje určité způsoby myšlení, prožívání a chování, které se výrazně odlišuje od zvyků a způsobů společnosti, ve které žije Duševně nemocný člověk vykazuje určité způsoby myšlení, prožívání a chování, které se výrazně odlišuje od zvyků a způsobů společnosti, ve které žije Jeho myšlení a usuzování o vnějším světě neodpovídá skutečnosti Jeho myšlení a usuzování o vnějším světě neodpovídá skutečnosti Jeho prožívání je nepřiléhavé „objektivním“ skutečnostem Jeho prožívání je nepřiléhavé „objektivním“ skutečnostem Je závažně narušen jeho kontakt s vnějším světem a jeho obnova je obtížná Je závažně narušen jeho kontakt s vnějším světem a jeho obnova je obtížná Následkem těchto jevů je výrazně snížena kvalita jeho života a významně narušeny mezilidské vztahy Následkem těchto jevů je výrazně snížena kvalita jeho života a významně narušeny mezilidské vztahy

6 Jak duševní nemoc vzniká U geneticky disponované osoby (duševní nemoc je vystopovatelná u jeho pokrevních příbuzných, vyskytuje se v určitých rodinách) U geneticky disponované osoby (duševní nemoc je vystopovatelná u jeho pokrevních příbuzných, vyskytuje se v určitých rodinách) Po traumatu, katastrofické události Po traumatu, katastrofické události V důsledku prožívaného stresu (jako spouštěč, často není jedinou příčinou) V důsledku prožívaného stresu (jako spouštěč, často není jedinou příčinou) Po úraze mozku, mozkové infekci nebo mozkové příhodě Po úraze mozku, mozkové infekci nebo mozkové příhodě

7 Příznaky duševních nemocí Poruchy myšlení (bludy, myšlenkový trysk, ambivalentní myšlení, rozvolněnost asociací, slovní salát) Poruchy myšlení (bludy, myšlenkový trysk, ambivalentní myšlení, rozvolněnost asociací, slovní salát) Poruchy vnímání (halucinace) Poruchy vnímání (halucinace) Poruchy emocí (labilita nebo oploštělost) Poruchy emocí (labilita nebo oploštělost) Poruchy vůle Poruchy vůle Poruchy řeči (nesrozumitelnost, přílišná a nezastavitelná hovornost, bizarní a symbolický projev) Poruchy řeči (nesrozumitelnost, přílišná a nezastavitelná hovornost, bizarní a symbolický projev)

8 Poruchy myšlení Blud = porucha myšlení, která se vyznačuje nevývratným přesvědčením, které nemá oporu ve skutečném světě, Blud = porucha myšlení, která se vyznačuje nevývratným přesvědčením, které nemá oporu ve skutečném světě, člověk trpící bludem má sklon interpretovat různé situace ve prospěch potvrzení bludu člověk trpící bludem má sklon interpretovat různé situace ve prospěch potvrzení bludu U SCH nejčastěji paranoidní nebo hypochondrický obsah U SCH nejčastěji paranoidní nebo hypochondrický obsah „Jde po mě tajná služba“, „mám rakovinu žaludku“, „jsem potomek Mohameda“ apod. „Jde po mě tajná služba“, „mám rakovinu žaludku“, „jsem potomek Mohameda“ apod.

9 Poruchy vnímání Halucinace – člověk vnímá (vidí, slyší, cítí) něco, co ve skutečnosti neexistuje Halucinace – člověk vnímá (vidí, slyší, cítí) něco, co ve skutečnosti neexistuje x iluze (jev existuje, ale člověk ho vnímá zkresleně x iluze (jev existuje, ale člověk ho vnímá zkresleně x smyslový klam (zkresleně vnímáme všichni, je to podmíněno fyzikálně, např. jakoby zlomená tyč ve vodě) x smyslový klam (zkresleně vnímáme všichni, je to podmíněno fyzikálně, např. jakoby zlomená tyč ve vodě) Halucinace se vyskytují u psychotických poruch nejčastěji ve sluchové podobě formou hlasů Halucinace se vyskytují u psychotických poruch nejčastěji ve sluchové podobě formou hlasů

10 Schizofrenie Dříve označovaná jako dementia praecox, „předčasná demence“ Dříve označovaná jako dementia praecox, „předčasná demence“ Spíše skupina příbuzných onemocnění Spíše skupina příbuzných onemocnění Typy: paranoidní, hebefrenní, katatonní, simplexní Typy: paranoidní, hebefrenní, katatonní, simplexní Objevuje se u cca 1-2% populace Objevuje se u cca 1-2% populace Poměr výskytu mezi pohlavími je 1:1 Poměr výskytu mezi pohlavími je 1:1 Riziko sebevraždy v prvních 10 letech nemoci 20-40% Riziko sebevraždy v prvních 10 letech nemoci 20-40% !!! Nejde o rozštěpenou osobnost, ale o dezorganizovanou („rozkládající se“) osobnost !!! Nejde o rozštěpenou osobnost, ale o dezorganizovanou („rozkládající se“) osobnost Vincent van Gogh Vincent van Gogh

11 Projevy (příznaky) schizofrenie Ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek Ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek Bludy kontrolování, ovlivňování, ovládání Bludy kontrolování, ovlivňování, ovládání Halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo mezi sebou hovoří Halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo mezi sebou hovoří Bludy kulturně nepatřičné – náboženská nebo politická identita, nadlidská moc nebo schopnost Bludy kulturně nepatřičné – náboženská nebo politická identita, nadlidská moc nebo schopnost

12 Další projevy schizofrenie Nelogičnost v myšlení nebo usuzování, užívání neologismů, zmatený slovní projev Nelogičnost v myšlení nebo usuzování, užívání neologismů, zmatený slovní projev „Katatonní příznaky“ (ztuhlost, nehybnost, nástavy, vosková ohebnost, ztráta řeči bez zjevné příčiny – např. úrazu apod.) „Katatonní příznaky“ (ztuhlost, nehybnost, nástavy, vosková ohebnost, ztráta řeči bez zjevné příčiny – např. úrazu apod.) „Hebefrenní příznaky“ (klackovité vzdorovité chování, manýrování, grimasování, nepřiměřené a nevhodné projevy, mělkost v prožívání) „Hebefrenní příznaky“ (klackovité vzdorovité chování, manýrování, grimasování, nepřiměřené a nevhodné projevy, mělkost v prožívání) Negativní příznaky (apatie, ztráta vůle, radosti, oploštělé prožívání, nezájem, ochuzení řeči) Negativní příznaky (apatie, ztráta vůle, radosti, oploštělé prožívání, nezájem, ochuzení řeči)

13 Průběh nemoci  Kontinuální (chronický)  Epizodický (v atakách s remisemi)  S defektem (zhoršením intelektu a emoční oploštělostí) narůstajícím nebo stabilním  Pravidlo třetin – 1/3 se vyléčí, 1/3 se v opakujících se atakách vrací k hospitalizaci a u 1/3 je nutná trvalá hospitalizace

14 Deprese x deprese jako normální stav (po nešťastné události, osobní krize apod.) nebo neurotická porucha, u poruchy osobnosti, následkem závislosti – není na tak závažné úrovni x deprese jako normální stav (po nešťastné události, osobní krize apod.) nebo neurotická porucha, u poruchy osobnosti, následkem závislosti – není na tak závažné úrovni Deprese jako nemoc – dříve „endogenní deprese“ – vzniká především z vnitřních biologických příčin, i když může být spuštěna také nešťastnou událostí Deprese jako nemoc – dříve „endogenní deprese“ – vzniká především z vnitřních biologických příčin, i když může být spuštěna také nešťastnou událostí Vážnější onemocnění, není řešitelné psychoterapeuticky, nutné léky (antidepresiva) Vážnější onemocnění, není řešitelné psychoterapeuticky, nutné léky (antidepresiva) Psychotická deprese – vyskytuje se společně s bludy nebo halucinacemi Psychotická deprese – vyskytuje se společně s bludy nebo halucinacemi

15 Příznaky deprese Trvale špatná nálada (často horší ráno) Trvale špatná nálada (často horší ráno) Ztráta zájmu, potěšení při normálně příjemných aktivitách Ztráta zájmu, potěšení při normálně příjemných aktivitách Pokles energie, zvýšená unavitelnost Pokles energie, zvýšená unavitelnost Ztráta sebedůvěry Ztráta sebedůvěry Výčitky sobě samému, pocity viny Výčitky sobě samému, pocity viny Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu Poruchy spánku Poruchy spánku Změna chuti k jídlu s odpovídajícími změnami hmotnosti Změna chuti k jídlu s odpovídajícími změnami hmotnosti

16 Deprese Psychotické příznaky u deprese: Psychotické příznaky u deprese: Hypochondrické bludy – přesvědčení, že trpí vážnou nemocí Hypochondrické bludy – přesvědčení, že trpí vážnou nemocí Autoakuzační (sebeobviňující) bludy Autoakuzační (sebeobviňující) bludy Mikromanické bludy (bludy méněcenosti) Mikromanické bludy (bludy méněcenosti) Mohou se vyskytnout vzácně halucinace Mohou se vyskytnout vzácně halucinace Nemoc se objevuje nejčastěji kolem 40 let Nemoc se objevuje nejčastěji kolem 40 let Může se objevit epizodicky nebo periodicky, fáze deprese trvá minimálně 2 týdny Může se objevit epizodicky nebo periodicky, fáze deprese trvá minimálně 2 týdny Jednotlivé fáze se postupem života opakují častěji a prodlužuje se jejich délka Jednotlivé fáze se postupem života opakují častěji a prodlužuje se jejich délka

17 Deprese Často souvisí s psychosociálními faktory (osobní, partnerská nebo rodinná krize, traumatická událost) Často souvisí s psychosociálními faktory (osobní, partnerská nebo rodinná krize, traumatická událost) Může být podmíněno výchovou – rodičovské příkazy, příliš přísná výchova, pečliví lidé Může být podmíněno výchovou – rodičovské příkazy, příliš přísná výchova, pečliví lidé Častěji u výkonově orientovaných lidí a u lidí, kteří okolí více „dávají“ než si „berou“ Častěji u výkonově orientovaných lidí a u lidí, kteří okolí více „dávají“ než si „berou“ Depresivní lidé často trpí potlačenou agresivitou, kterou obracejí proti sobě Depresivní lidé často trpí potlačenou agresivitou, kterou obracejí proti sobě Marek Vašut, Karel Svoboda, Vlastimil Brodský Marek Vašut, Karel Svoboda, Vlastimil Brodský

18 Mánie Stav, který je opakem deprese Stav, který je opakem deprese Trvá alespoň týden Trvá alespoň týden Často ukazuje na bipolární poruchu nálady, výskyt fáze deprese v budoucnu je pravděpodobný Často ukazuje na bipolární poruchu nálady, výskyt fáze deprese v budoucnu je pravděpodobný Manická fáze je spojena se změnou způsobu chování, která není charakteristická pro daného jedince Manická fáze je spojena se změnou způsobu chování, která není charakteristická pro daného jedince

19 Příznaky mánie Zvýšená aktivita, neklid Zvýšená aktivita, neklid Zvýšená hovornost Zvýšená hovornost Myšlenkový trysk Myšlenkový trysk Snížená potřeba spánku Snížená potřeba spánku Nabubřelé sebehodnocení nebo velikášství Nabubřelé sebehodnocení nebo velikášství Zvýšená sexuální energie Zvýšená sexuální energie Ztráta normálních sociálních zábran Ztráta normálních sociálních zábran Přehnané utrácení, bláznivé podniky, nákladné flámy, nadměrné pití, nebezpečný způsob řízení vozidla Přehnané utrácení, bláznivé podniky, nákladné flámy, nadměrné pití, nebezpečný způsob řízení vozidla

20 Bipolární afektivní porucha Dříve maniodepresivní psychóza Dříve maniodepresivní psychóza Epizody mánie, které předcházejí nebo následují po depresivních epizodách Epizody mánie, které předcházejí nebo následují po depresivních epizodách Může se vyskytnout mezidobí s normálním stavem Může se vyskytnout mezidobí s normálním stavem Nemoc často začíná nejčastěji po 30. roce věku Nemoc často začíná nejčastěji po 30. roce věku Vyskytuje se u 1-5% populace Vyskytuje se u 1-5% populace Významné genetické faktory Významné genetické faktory Postupem věku se manické fáze zkracují a depresivní prodlužují, zkracuje se mezidobí Postupem věku se manické fáze zkracují a depresivní prodlužují, zkracuje se mezidobí Robert Schumann, Miloš Kopecký Robert Schumann, Miloš Kopecký

21 Schizoafektivní porucha Dříve „smíšená psychóza“ Dříve „smíšená psychóza“ Příznaky schizofrenie a mánie nebo deprese se vyskytují pohromadě, žádný typ příznaků nepředchází druhému Příznaky schizofrenie a mánie nebo deprese se vyskytují pohromadě, žádný typ příznaků nepředchází druhému Lepší prognóza než u schizofrenie Lepší prognóza než u schizofrenie Vyskytuje se cca u 1% populace Vyskytuje se cca u 1% populace Léčba podobná jako u předchozích onemocnění Léčba podobná jako u předchozích onemocnění

22 Trvalá porucha s bludy Dříve paranoia Dříve paranoia Dominuje jeden nebo více souvisejících bludů, často paranoidního charakteru (přesvědčení, že je sledován, někdo mu chce uškodit, jdou po něm) Dominuje jeden nebo více souvisejících bludů, často paranoidního charakteru (přesvědčení, že je sledován, někdo mu chce uškodit, jdou po něm) Časté kverulantské projevy Časté kverulantské projevy Halucinace nevýrazné, přechodné Halucinace nevýrazné, přechodné Myšlení a emoce nenarušeny jako u schizofrenie Myšlení a emoce nenarušeny jako u schizofrenie Lepší prognóza, jedinec je schopen často dlouhodobě společensky fungovat Lepší prognóza, jedinec je schopen často dlouhodobě společensky fungovat

23 Organické duševní poruchy Jasně specifikovatelný nález v mozku Jasně specifikovatelný nález v mozku Úraz hlavy, encefalopatie, nedokrvení mozku, mozková příhoda, mozková infekce Úraz hlavy, encefalopatie, nedokrvení mozku, mozková příhoda, mozková infekce Tyto příčiny mohou způsobit jakékoli příznaky známé u jiných „neorganických“ duševních poruch (bludy, halucinace, poruchy nálady, úzkosti, poruchy paměti apod.) Tyto příčiny mohou způsobit jakékoli příznaky známé u jiných „neorganických“ duševních poruch (bludy, halucinace, poruchy nálady, úzkosti, poruchy paměti apod.) Prognóza nemoci je horší než u neorganických poruch Prognóza nemoci je horší než u neorganických poruch Psychofarmaka jsou mnohdy také účinná Psychofarmaka jsou mnohdy také účinná Jedinec ovšem už nikdy není schopen plnohodnotného života jako před nemocí Jedinec ovšem už nikdy není schopen plnohodnotného života jako před nemocí Zahrnuje i demence Zahrnuje i demence

24 Léčba duševních nemocí Farmakoterapie – užívání léků, psychofarmak, nejnovější léky často zabírají až po několika dnech nebo týdnech Farmakoterapie – užívání léků, psychofarmak, nejnovější léky často zabírají až po několika dnech nebo týdnech Podpůrná psychoterapie – individuální nebo skupinová (samotná nestačí) Podpůrná psychoterapie – individuální nebo skupinová (samotná nestačí) Edukace – vzdělávání v oblasti své nemoci jako prevence návratu (relapsu) onemocnění Edukace – vzdělávání v oblasti své nemoci jako prevence návratu (relapsu) onemocnění Sociální rehabilitace – návrat do společenského života, pracovní terapie, volnočasové aktivity, hipoterapie, canisterapie Sociální rehabilitace – návrat do společenského života, pracovní terapie, volnočasové aktivity, hipoterapie, canisterapie Nácvik narušených intelektových a paměťových funkcí (kognitivní trénink) Nácvik narušených intelektových a paměťových funkcí (kognitivní trénink) Vždy dobré zapojit i ostatní členy rodiny (rodinná podpůrná terapie) Vždy dobré zapojit i ostatní členy rodiny (rodinná podpůrná terapie)

25 Farmakoterapie 1. Antipsychotika – všechny duševní nemoci, proti typickým halucinacím, bludům, neklidu apod. 2. Antidepresiva – u deprese 3. Stabilizátory nálady – u bipolární poruchy  Do poloviny 20. století neznámé  Klasická antipsychotika s vedlejšími účinky (svalový neklid, kolísání tlaku apod.), fungují především proti „pozitivním“ příznakům  Koncem 80. let první antipsychotika 2. generace, podstatně méně vedlejších účinků  Účinkují i proti tzv. negativním příznakům (apatie, poruchy vůle apod.)  Často je nutná kombinace léků

26 Psychoterapie U duševních nemocí sama o sobě nestačí U duševních nemocí sama o sobě nestačí Na rozdíl u neurotických poruch není zaměřena na příčiny problému Na rozdíl u neurotických poruch není zaměřena na příčiny problému Snaha o návrat do reality, sdílení pocitů, důraz na mezilidský kontakt s nemocným Snaha o návrat do reality, sdílení pocitů, důraz na mezilidský kontakt s nemocným Vysoká potřeba bezpečí a trpělivosti ze strany terapeuta Vysoká potřeba bezpečí a trpělivosti ze strany terapeuta Může být spojena s edukací, řešením sociálních problémů, nácvikem myšlení a paměti Může být spojena s edukací, řešením sociálních problémů, nácvikem myšlení a paměti

27 Elektro-konvulzivní terapie (ECT) V případě neúčinnosti léků nebo nutnosti podávání příliš vysokých dávek V případě neúčinnosti léků nebo nutnosti podávání příliš vysokých dávek Léčba „elektrošoky“, vyvolání umělého epileptického záchvatu (bez vzniku epilepsie) Léčba „elektrošoky“, vyvolání umělého epileptického záchvatu (bez vzniku epilepsie) Probíhá v totální narkóze, je přítomen anesteziolog Probíhá v totální narkóze, je přítomen anesteziolog Nejčastěji série 8-12 šoků s několikadenním odstupem Nejčastěji série 8-12 šoků s několikadenním odstupem Jen krátkodobé vedlejší účinky (dočasná dezorientace, bolesti hlavy) Jen krátkodobé vedlejší účinky (dočasná dezorientace, bolesti hlavy) Dlouhodobě paměť a intelekt nenarušeny Dlouhodobě paměť a intelekt nenarušeny Velmi šetrná a účinná metoda Velmi šetrná a účinná metoda V těhotenství jako vhodná alternativa k lékům, které mohou poškodit plod V těhotenství jako vhodná alternativa k lékům, které mohou poškodit plod

28 Právní a etické aspekty léčby Nemocného je možné umístit do psychiatrického zařízení nedobrovolně, pokud ohrožuje sebe nebo okolí na zdraví či na životě Nemocného je možné umístit do psychiatrického zařízení nedobrovolně, pokud ohrožuje sebe nebo okolí na zdraví či na životě Nedobrovolně pacienta přijme lékař, do tří dnů musí o nutnosti léčby rozhodnout příslušný okresní soud (tzv. detenční řízení) Nedobrovolně pacienta přijme lékař, do tří dnů musí o nutnosti léčby rozhodnout příslušný okresní soud (tzv. detenční řízení) Nejedná se o tzv. ochrannou léčbu Nejedná se o tzv. ochrannou léčbu Pacient nemůže odejít „na revers“ Pacient nemůže odejít „na revers“ Po pominutí nebezpečí je pobyt změněn na dobrovolný, po skončení léčby je pacient propuštěn Po pominutí nebezpečí je pobyt změněn na dobrovolný, po skončení léčby je pacient propuštěn V jiných případech má pacient právo odmítnout léčbu V jiných případech má pacient právo odmítnout léčbu Etický problém: je schopen člověk s poruchou postihující psychiku adekvátně posoudit svůj zdravotní stav? Etický problém: je schopen člověk s poruchou postihující psychiku adekvátně posoudit svůj zdravotní stav?

29 Jak jednat s duševně nemocným člověkem Být klidný Být klidný Být čitelný a důvěryhodný Být čitelný a důvěryhodný Respektovat potřeby člověka, nezahlcovat vlastními popudy Respektovat potřeby člověka, nezahlcovat vlastními popudy Vyjadřovat se pomalu a srozumitelně Vyjadřovat se pomalu a srozumitelně Vytvořit bezpečnou atmosféru Vytvořit bezpečnou atmosféru V žádném případě nežertovat V žádném případě nežertovat Nezpochybňovat to, co nevím nebo nemůžu vědět („nevím, zda máte čip v hlavě“) Nezpochybňovat to, co nevím nebo nemůžu vědět („nevím, zda máte čip v hlavě“) Slovně zrcadlit jeho stav („vidím, že jste rozčilený/á“) Slovně zrcadlit jeho stav („vidím, že jste rozčilený/á“) Být empatický („musí to pro vás být obtížné“) Být empatický („musí to pro vás být obtížné“) Nevyvracet ani nepotvrzovat bludy („věřím vám, že to tak cítíte, že si to myslíte“) Nevyvracet ani nepotvrzovat bludy („věřím vám, že to tak cítíte, že si to myslíte“) V případě známek ohrožování sebe nebo okolí na zdraví či na životě zavolat policii nebo RZP V případě známek ohrožování sebe nebo okolí na zdraví či na životě zavolat policii nebo RZP

30 Otázky V USA byla schizofrenie 13x častěji diagnostikována než v Nizozemí V USA byla schizofrenie 13x častěji diagnostikována než v Nizozemí V rámci USA byla nejvíce diagnostikována v New Yorku V rámci USA byla nejvíce diagnostikována v New Yorku Zájmy farmaceutických společností, předražené ceny léků Zájmy farmaceutických společností, předražené ceny léků Hranice mezi duševní nemocí a normalitou není jasná, duševní nemoci se diagnostikují podstatně obtížněji než nemoci tělesné Hranice mezi duševní nemocí a normalitou není jasná, duševní nemoci se diagnostikují podstatně obtížněji než nemoci tělesné

31 Literatura Doerner & Ploq (1998): Bláznit je lidské. Praha: Grada. Doerner & Ploq (1998): Bláznit je lidské. Praha: Grada. Greenbergová (1998): Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem. Praha: Triton. – příběh o psychoterapii schizofrenie v době před vznikem psychofarmak Greenbergová (1998): Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem. Praha: Triton. – příběh o psychoterapii schizofrenie v době před vznikem psychofarmak Syřišťová (2005): Puklý čas. Brno: Nakl. T. Janečka. Syřišťová (2005): Puklý čas. Brno: Nakl. T. Janečka. Syřišťová (1974): Imaginární svět. Praha: Mladá fronta Syřišťová (1974): Imaginární svět. Praha: Mladá fronta


Stáhnout ppt "Duševní nemoc a my Mgr. David Unger 25.9.2008. Historie Duševní nemoc je jevem vystopovatelným až do počátků historie lidstva, vyskytuje se ve všech lidských."

Podobné prezentace


Reklamy Google