Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:"— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:

2 Program schůzky Zahájení Seznámení s budoucími třídními Profesorský sbor Náplň studia Jazykové kombinace Adaptační kurz Pokyny k zahájení nového školního roku Učebnice Stravování Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty

3 Zahájení + přivítání Přivítání Ve škole bude ve šk.roce 2016-2017 - 12 tříd ve dvou typech studia (4–leté a 8-leté) Školní budova disponuje 18 učebnami, laboratořemi (nově vybavená chemická laboratoř) a tělocvičnou. Tělesná výchova se vyučuje i v pronajatých prostorách českobrodské sportovní haly a LA tunelu. Počítačová učebna byla během před dvěma roky vybavena novými počítači. Ve škole je zajištěno kompletní "prosíťování" a připojení k internetu je možné z prostoru každé učebny i kabinetu. Ve škole je šest funkčních WiFi sítí umožňujících připojení soukromých notebooků. Nedávno jsme kolaudovali komplex šaten, tělovýchovného kabinetu a tělocvičny s novým povrchem podlahy. V dalších letech hodláme přistavět ke školní budově chybějící křídlo a budeme „inovovat“ školní hřiště. Pro další léta předpokládáme na našem gymnáziu souběžnou existenci dvou základních programů studia: studium čtyřleté (po 9.třídě ZŠ) studium osmileté (po 5.třídě ZŠ)

4 Seznámení s budoucími třídními 1A8 pí prof. Mgr. Markéta Vlasáková přidělena bude kmenová učebna v přízemí uč.č. 2 1A4 p. prof. PhDr. Vladimír Mrvík Ph.D. přidělena bude kmenová učebna ve 2. patře č. 25

5 Profesorský sbor

6 Náplň studia seznámení s hodinovými dotacemi (na www stránkách školy) všechny ročníky všech typů studia školy již studují podle ŠVP Od 1.ledna 2012 platí novela školského zákon a byly změněny i všechny související závazné vyhlášky, podle kterých se škola řídí, průběžně přicházejí novely zákonů. Mimo jiné byla změněna i vyhláška 177/2009 Sb. o ukončování studia maturitní zkouškou. Maturitní zkoušky ještě zřejmě projdou mnoha změnami. žáci obvykle pokračují ve studiu jazyka, který měli již na základní škole. Přitom na našem gymnáziu platí zásada, že každý žák studuje anglický jazyk!!! Rozdělení dětí na cizí jazyky: = PROBLÉM ve třídě 1A4 (17 žáků – tj. není dosažena hranice počtu, která umožňuje dělení třídy v hodinách cizích jazyků (tj. 24))

7 Jazykové kombinace Prima ---Přidělení cizích jazyků: Studenti primy studují v prvním ročníku pouze jeden cizí jazyk, a to jazyk anglický! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ v jakékoli délce, absolvují na začátku září rozřazovací test z tohoto jazyka. Jsou to všichni žáci!!! ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do skupiny ANJ pokročilých nebo do skupiny ANJ začátečníků. ---Od sekundy, kdy žáci přibírají 2.cizí jazyk, budou s největší pravděpodobností žáci z oddělení ANJz přibírat německý jazyk a studenti z ANJp přiberou FRJ. 1A4 ---Přidělení cizích jazyků: Tito studenti studují v prvním ročníku dva cizí jazyky! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Všichni, kteří již studovali ANJ budou psát rozřazovací test z ANJ na začátku šk.roku. Podle výsledku testu budou studenti rozděleni do tří skupin tak, aby úroveň jejich znalostí mohla být co nejefektivněji rozvíjena. Skupiny budou sdíleny s paralelní třídou 5A8. ---Jako druhý cizí jazyk budou všichni studenti 1A4 studovat NEJ. Někteří ze studentů uvedli předchozí vzdělávání v tomto jazyce. Obdobně jako u ANJ budou psát rozřazovací test a výsledné skupiny budou sdíleny s paralelní 5A8. Úplným začátečníkům doporučujeme v průběhu prázdnin doplnit vědomosti. ---V rozvrhu hodin tedy budou proti sobě nasazovány kombinace ANJ1/ANJ2/ANJ3, (tj. ANJ nejpokročilejší/ ANJ pokročilí/ ANJ začátečníci) a obdobně u NEJ.

8 Statistika cizích jazyků 1A8 ANJ Doba studia:Počet: neurčeno 7 6 55 43 324 2 1 0 32 Anglický jazyk: Název: Počet: Project 6 Hello, Kids! 1 More 5 Start with Click 14 New English for you English 5 Fraus 1 Cambridge English Adventure 1 Kids Box Angličtina pro 5.roč. Chit Chat 4 32

9 Statistika cizích jazyků 1A4 ANJ Doba studia:Počet: neurčeno 91 8 715 61 5 4 3 2 1 0 17 Anglický jazyk: Název:Počet: Project 13 New English for You Sky 2 students book More Blockbuster New Headway 3 Way to win 3 Maturita Solutions 1

10 Statistika cizích jazyků 1A4 - pokračování NEJ Doba studia:Počet: neurčeno více 8 7 6 5 41 34 21 1 011 17 Německý jazyk: Název:Počet: Ping Pong1 Heute haben wir Deutsch1 Němčina pro 9. roč. Začínáme s němčinou Prima1 Nej pro ZŠ a víceletá gymnázia Deutsch mit Max3 Spaß mit Max Team Deutsch

11 Adaptační kurz SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ OSMILETÉ STUDIUM 29.8. - 31.8.2016 (pondělí – středa) ČTYŘLETÉ STUDIUM 29.8. - 31.8.2016 (pondělí – středa) Celý projekt zaštiťuje společnost Corridoor, která se zabývá organizací volnočasových aktivit a teambuildingových programů. (www.corridoor.cz)www.corridoor.cz Seznamovací kurzy: napomáhají stmelit nový kolektiv odbourají počáteční ostych a špatnou komunikaci mezi žáky posílí vzájemnou důvěru pomohou překonat strach z vystupování před větším počtem málo známých lidí naladí příjemnou atmosféru ve třídě a chuť do nového studia Další výhody kurzu: všichni účastníci se budou znát křestním jménem děti získají nové zážitky v nestandardních situacích-mino školní lavice dozví se základní informace o spolužácích poznají nové kamarády a možná i víc sami sebe Program: seznamovací hry lanové aktivity dobrodružné hry v přírodě Kurz je veden 2 instruktory corridoor teamu za přítomnosti třídního učitele. Hlavní instruktor: Radslav Pivoňka + třídní profesoři Ubytování je zajištěno ve 2 - 6-ti lůžkových pokojích. S sebou si vezměte: oblečení a obuv na pohyb venku i do chaty (sportovní oblečení, raději starší) baterka spacák a karimatka šátek tužka a papír a další věci, které potřebujete Cena 1550,-Kč- zahrnuje ubytování, stravu, cestu autobusem z Českého Brodu tam i zpět, instruktory a materiál potřebný na organizaci programu Podrobnosti o akci :....odjezd, příjezd, atd. budou včetně případných upřesnění na www.gcbrod.cz.

12 Lyžařský kurz NG - 2A8 – Benecko VG - 1A4, 5A8 - Pec pod Sněžkou 15.1. – 21.1. 2017 cena 5000 Kč (příspěvek od SPG) přihlášky začátkem září

13 Pokyny k zahájení nového školního roku ---zač. Po 1.9.2016 v 8.00 hod. ---normální začátky výuky vždy v 7.45 hod.!!! ---přezůvky (ne polokecky, botasky atd.) ---šatnové prostory v suterénu - přidělení skříněk provedou třídní ---přineste si s sebou zámek + 3 klíče - na šatnovou skříňku (1 klíč bude v zalepené obálce u tř.prof.) ---Hned první den přineste s sebou vysvědčení ze ZŠ (5. resp. 9. třída) a 250,-Kč na zálohu na vstupní magnetickou kartu. Vratná je částka 200,-Kč ---Je-li to třeba, obstarejte si již v průběhu prázdnin Osvobození z TEV, organizování Zdravotní TEV Výuka dle řádného rozvrhu – ihned od 1.dnů září – rozvrh i změny ve výuce jsou k dosažení na www.gcbrod.czwww.gcbrod.cz --- - seznámení s časovými variantami: je na dalším „slidu“ ---na střední škole se postupuje podle Vyhl.č.13/2005Sb MŠMT ---Vyučuje se v rozmezí 1. - 9. vyučovací hodiny. ---Nejvíce smí být bez přestávky na oběd odučeno 7 vyučovacích hodin a výuka pak nesmí pokračovat!!! ---Přibližně 2x v týdnu připadá na každého studenta výuka i v odpoledních hodinách nejdéle do 15.35 hod. ---Výuka může končit nejdříve po 4.vyučovací hodině, může však začínat např. 2. nebo i pozdější vyučovací hodinou. ---Při absenci delší než tři dny vyžadujeme lékařské potvrzení. ---Můžete pro své dítě zvolit našeho dorostového lékaře, ale stejně tak akceptujeme i lékaře, kterého navštěvujete stabilně v místě svého bydliště nebo podle svých rodinných tradic. ---kontakt se školou - pravidelné třídní schůzky ---funguje SPG Bakaláři na webu školy – hodnocení a klasifikace + další komunikační a evidenční doplňky ---preferujeme osobní kontakt - v případě nebezpečí z prodlení či nutnosti telefonicky či faxem (321622347) ---v seznamu jsou i další čísla (321620410 - pouze ředitelna - bez možnosti přepojovat, stejně i kancelář zástupce ředitele - 321620331) ---Z existence zákona na ochranu osobních údajů plyne, že zletilý žák musí dát písemný souhlas s tím, že jeho rodiče mohou být informováni o výsledcích jeho studia. Zletilý žák má i další práva, která se týkají např. omlouvání absencí atd. ---Podle nového správního řádu je až do své zletilosti účastníkem všech řízení s vedením školy žák, zastoupený svými zákonnými zástupci, kteří jak se předpokládá jednají v jeho nejlepším zájmu. Má-li podstata jednání za následek vydání správního rozhodnutí ve smyslu správního řádu (např. přestup žáka na jinou školu atd.), je novým požadavkem doplnit písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) i písemným souhlasem dítěte.

14 Časové varianty Hodina č.Začátek:Konec: 0. 6.55 hod.7.40 hod. 1. 7.45 hod.8.30 hod. 2. 8.40 hod9.25 hod. 3. 9.45 hod.10.30 hod. 4. 10.40 hod.11.25 hod. 5. 11.35 hod.12.20 hod. 6. 12.30 hod.13.15 hod. 7. 13.20 hod.14.05 hod. 8. 14.10 hod.14.55 hod. 9. 15.00 hod.15.45 hod.

15 Učebnice ---prima - žáci plní povinnou devítiletou docházku - knihy GRATIS obstarává škola!!! ---Rozdělování učebnic bude na programu v úterý 2.září 2016. (Velké tašky s sebou) ---1A4 ---Seznam potřebných učebnic je k dispozici na INTERNETU a dostali jste jej v tiskové podobě. ---Učebnice pro výuku cizích jazyků ve třídě 1A4 obstará a dětem odprodá škola!

16 Stravování ---Školní stravování zajišťujeme v jídelně podniku Stavokonstrukce a.s. Cena oběda ---nižší gymnázium cca 25,- Kč ---vyšší gymnázium cca 26,- Kč ---tato cena bude platit od září 2016 Způsoby přihlašování, způsob úhrady za obědy atd. jsou na webu školy

17 Diskuse a prostor pro dotazy ???

18 http://bakalari.gcbrod.cz/bakaweb/ login.aspx Přístupové údaje budou vygenerovány na začátku školního roku a distribuovány v průběhu měsíce října k rodičům.

19 Závěr ---k organizaci pracovního dne - zátěž ---nedopřát dětem "zvlčení" přes prázdniny ---více než 80% dojíždí ---reorganizace rodinných prostor ---vlastní prostor pro učení, uložení pomůcek ---mimoškolní aktivity, fungování kroužků, divadelní, vodácký, VOX BOHEMICA ---soutěže, olympiády, sportovní soutěže ---výtvarné aktivity, fungování Galerie na schodech - přední výtvarníci + díla našich studentů ---zahraniční kontakty školy ---Pontarlier – letos na podzim budeme u nich ---Lichtenfels – letos na jaře jsme byli u nás ---Výjezdy na zahraniční zájezdy - škola pořádá ve dvouletých periodách poznávací zájezdy směřované např. do Itálie, Francie (Normandie) (byla letos na jaře) a do Skotska – bude letos na podzim. ---Máme rozpracovaný kontakt se školou v Southwellu resp. The West Bridgford School v Nottinghamu - Anglie - ve spolupráci s "Českobrodskou česko-britskou společností". Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání ve čtvrtek 1.září 2016 v 8.00 hod. Vše, o čem jsme dnes povídali bude umístěno na www.gcbrod.cz

20 Kontakty URL: www.gcbrod.czwww.gcbrod.cz Oficiální elektronická podatelna E-mail: gc_brod@iol.cz a info@gcbrod.czinfo@gcbrod.cz Telefony: 321 622 347 (spojovatelka) » 321 620 410(jenom ředitelna) » 321 620 331 (jenom zástupce ředitele) »E-maily pedagogů dle vzoru: prijmeni@gcbrod.czprijmeni@gcbrod.cz Faxy: 321 622 347 nebo 321 622 987 Mobilní telefony: Řed. a Zř jsou uveřejněny na internetu


Stáhnout ppt "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:"

Podobné prezentace


Reklamy Google