Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální."— Transkript prezentace:

1 Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

2 2  Právní rámec  Aplikace ◦ Nahlížení do KN ◦ Dálkový přístup do KN  Data ◦ Výměnný formát katastru (VFK) ◦ INSPIRE data (GML)  Služby ◦ Webové mapové služby ◦ Webové služby dálkového přístupu

3 3 Právní rámec

4 4  Poskytování dat z katastru nemovitostí se řídí několika právními předpisy: 1. zákonem o katastru nemovitostí (č. 256/2013 Sb.), potažmo vyhláškou o poskytování údajů z KN (č. 358/2013 Sb.), 2. zákonem o základních registrech (č. 111/2009 Sb.), 3. zákonem o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.), kterým byla transponována Směrnice INSPIRE.

5 5 Aplikace

6 6  URL: http://nahlizenidokn.cuzk.czhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz  Připravované novinky (4.Q 2015): ◦ Přechod na nový mapový server Marushka 4 ◦ Poskytování snímku z mapy přes platební portál ◦ Zobrazení „cenových“ údajů ◦ Zobrazení OMP-V (ÚKM)

7 7  URL: https://katastr.cuzk.cz/https://katastr.cuzk.cz/  Nový vzhled aplikace (od 15.8.2015)

8 8  Připravované novinky: ◦ Poskytování listin ze sbírky listin (2016)

9 9  URL: https://ozs.cuzk.czhttps://ozs.cuzk.cz  Novinky: ◦ Sledované nemovitosti s odkazem do aplikace Nahlížení do KN

10 10  URL: http://nv.cuzk.cz/http://nv.cuzk.cz/  Umožňuje vyplnit formulář návrhu na vklad v souladu s Vyhláškou č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

11 11  URL: http://katastralnimapy.cuzk.cz/http://katastralnimapy.cuzk.cz/  Zobrazení stavu digitalizace, různých mapových vrstev (klady ML, hranice územních jednotek, …), atd.

12 12  URL: http://vdp.cuzk.cz/http://vdp.cuzk.cz/  Přístup k datům RÚIAN, např. i k parcelám z ISKN  Více v přednášce kolegy Ing. Formánka

13 13 Data

14 14  Obsahuje údaje SPI a SGI KN  Údaje SPI se poskytují za úplatu  Údaje SGI jsou poskytovány volně ◦ URL: http://services.cuzk.cz/vfk/http://services.cuzk.cz/vfk/ ◦ Dostupné v souborech po KP a po k.ú.  Více na stránkách http:// http:// www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/ Poskytovani-udaju-z-KN/ Vymenny-format-KN.aspx  Aktualizace: měsíčně

15 15  Od 1.10.2015 budeme poskytovat VFK se skupinou GMPL ( data potvrzených geometrických plánů )  Budou k dispozici soubory po KP a k.ú.  URL: http://services.cuzk.cz/vfk-gmplhttp://services.cuzk.cz/vfk-gmpl

16 16  Mapa z území KM-D je k dispozici ve formátu VKM  Soubory jsou k dispozici po k.ú.  URL: http://services.cuzk.cz/vkmhttp://services.cuzk.cz/vkm  Aktualizace: čtvrtletně

17 17  Dostupný přes aplikaci VDP http://vdp.cuzk.cz/ http://vdp.cuzk.cz/  Výhoda oproti VFK: ◦ Jsou k dispozici údaje z OMP-V (polygony parcel a budov z ÚKM) a polygony katastrálních území.  Aktualizace: denně  Více v přednášce kolegy Ing. Formánka

18 18  KN je zdrojem pro téma KATASTRÁLNÍ PARCELY (CP) a částečně pro téma BUDOVY (BU)  URL: http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/ a http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/ http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/  Téma BUDOVY je od 9.9.2015 v pilotním provozu (jsou k dispozici data pouze z území Prahy a Středočeského kraje)  Připravujeme: ◦ publikaci GML souborů přes standardizované rozhraní ATOM (2016)

19 19

20 20 Služby

21 21  URL: http://services.cuzk.cz/wms/local-km- wms.asphttp://services.cuzk.cz/wms/local-km- wms.asp  Poskytujeme kompletní katastrální mapu  Splňuje standard OGC WMS 1.3.0 (1.1.1)

22 22  URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp- wms.asphttp://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp- wms.asp  Poskytuje parcely pouze z území DKM/KMD  Splňuje standard OGC WMS 1.3.0 (1.1.1)

23 23  URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu- wms.asphttp://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu- wms.asp  Pilotní provoz od 9.9.2015 (pouze Praha a Středočeský kraj)  Poskytuje polygony budov

24 24  URL: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp- wfs.asphttp://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp- wfs.asp  Poskytuje parcely pouze z území DKM/KMD  Poskytuje vektorová data (oproti rastrovým obrázkům u WMS)  Formát: GML 3.2.1 http://services.cuzk.cz/wfs/cp/epsg-5514/CP.2235132101

25 25  URL: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu- wfs.asphttp://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu- wfs.asp  Pilotní provoz od 9.9.2015 (pouze Praha a Středočeský kraj)  Formát: GML 3.2.1 http://services.cuzk.cz/wfs/bu/epsg-5514/BU.10103899

26 26  URL: http://www.cuzk.cz/Katastr- nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy- pristup/Webove-sluzby-dalkoveho-pristupu.aspxhttp://www.cuzk.cz/Katastr- nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy- pristup/Webove-sluzby-dalkoveho-pristupu.aspx  Aktuální verze: 2.2 a 2.3  Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání dat KN,  Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat sestavy výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML.  Novinky: u LV doplněny elementy s ID nemovitostí

27 27  URL: https://nv.cuzk.cz/ws_2.2/NavrhyNaVklad.svchttps://nv.cuzk.cz/ws_2.2/NavrhyNaVklad.svc  http://nv.cuzk.cz/Web/Help/index.htm?context=3210 (dokumentace obsahuje popis, testovací aplikaci, příklady volání) http://nv.cuzk.cz/Web/Help/index.htm?context=3210  Webové služby aplikace „Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí“ (WSNV) umožňují vytvoření návrhu na vklad do KN v PDF formátu na základě předaných dat v XML formátu a zaslání strukturovaných údajů o návrhu do informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).  Použití WSNV nenahrazuje nutnost podat návrh na vklad v listinné podobě.  Možnost využívat webovou službu mají pouze uživatelé, kteří mají zřízen zákaznický účet v aplikaci DP a příslušnou roli pro NV.

28 28  WSGP umožňují vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení. ◦ WSGP slouží k založení řízení PM (podklady pro měření), vytvoření požadavku na založení exportu dat VF a založení řízení PGP (potvrzení geometrického plánu) prostřednictvím webové služby.  Dokumentace: http://www.cuzk.cz/Katastr- nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/WS-pro- geometricke-plany/Webova-sluzba-pro- vyhotovitele-a-overovatele.aspxhttp://www.cuzk.cz/Katastr- nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/WS-pro- geometricke-plany/Webova-sluzba-pro- vyhotovitele-a-overovatele.aspx

29 29  URL: http://www.szrcr.cz/vyvojarihttp://www.szrcr.cz/vyvojari  Umožňují registrovaným AIS přistupovat k datům přes ISZR  Data ISKN je možné získat prostřednictvím: ◦ E41 / isknCtiVlastniky (Služba, která vrátí seznam vlastníků nemovitosti specifikovaných v parametrech typem a ID prvku) ◦ E34k / ruianVyhledejPrvekParcela (Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.) ◦ E35k / ruianCtiPrvekParcela (Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.)  Viz katalog eGON služeb, aktuální verze 8.05

30 30 Děkuji za pozornost Ing. Petr Souček, Ph.D. petr.soucek@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální."

Podobné prezentace


Reklamy Google