Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TeorieZadání úlohyŘešení úlohy Technologické cvičení 01.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TeorieZadání úlohyŘešení úlohy Technologické cvičení 01."— Transkript prezentace:

1 1Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TeorieZadání úlohyŘešení úlohy Technologické cvičení 01

2 2Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Teorie MEC IKT MAT TED Technologické cvičení 01 Zadání úlohyŘešení úlohy

3 3Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Teorie MEC Technologické cvičení 01 IKT MAT TED Zadání úlohyŘešení úlohy Síly působící na jedné nositelce Výslednice R libovolného počtu sil působících na jedné nositelce je dána algebraickým součtem těchto sil. Rovnoběžné síly Pro dokonalé určení výslednice rovnoběžných sil musíme znát nejen její velikost a směr působení, ale také její polohu určenou souřadnicí x R, kterou měříme od počátku souřadnicového systému O. Tření čepové Otáčí-li se čep v ložisku, dochází ve stykové ploše mezi čepem a ložiskem ke vzniku třecích sil. Velikost těchto sil, a tím i velikost pasivních odporů, je závislá na velikosti zatížení Q a na velikosti součinitele tření, který v tomto případě označujeme f č. Jde o tření smykové, které však působí na válcové ploše. Jeho důsledkem je moment čepového tření M č, který je nutné překonat dodatečným přívodem energie.

4 4Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav MAT Technologické cvičení 01 MEC IKT TED Zadání úlohyŘešení úlohy Objem válce Rotační válec je těleso tvořené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm. Plášť je na podstavu kolmý a podstava je tvořena kruhem. Válec je dán výškou v a poloměrem r nebo průměrem d. Hustota Pod pojmem hustota rozumíme podíl hmotnosti a objemu tělesa. Hustota oceli Hustotu oceli najdeme ve strojírenských tabulkách na straně 60. Teorie

5 5Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav IKT Technologické cvičení 01 MEC MAT TED Zadání úlohyŘešení úlohyTeorie Postup 1)Zapíšeme zadané hodnoty do buněk v EXCELU 2)Vypracuje vhodnou tabulku na výpočet ohybových momentů a sil 3)Vypočítáme dle vhodného vzorce reakční síly F A, F B 4)Vypočítáme dle vhodného vzorce ohybové momenty 5)Zapíšeme do tabulky velikosti sil a vzdálenosti sil 6)Vytvoříme plošný graf z výsledných momentů 7)Vytvoříme plošný graf z velikosti sil 8)Grafy nastavíme dle vlastního uvážení

6 6Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TED Technologické cvičení 01 MEC IKT MAT Zadání úlohyŘešení úlohy Postup tvorby modelu 1)Spuštění CREO2 2)Nastavení pracovního adresáře Nastavení uložiště 3)Vytvoření nového výkresu Typ Solid - Plné těleso Pojmenování výkresu 4)Volba funkce Protažení Rotace 5)Volba základního pohledu Teorie

7 7Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Zadání úlohy MEC IKT MAT TED Technologické cvičení 01 TeorieŘešení úlohy

8 8Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TeorieZadání úlohy MEC Technologické cvičení 01 IKT MAT TED Řešení úlohy Zadání: a) Určete výslednici 4 rovnoběžných sil působících na hřídel. b) Určete působiště výsledné síly. c) Vypočítejte velikost momentu čepového tření M č pro rovnoměrné otáčení hřídele o hmotnosti m, za předpokladu, že výslednice sil je přesně uprostřed hřídele. (F 1 = 200 N, F 2 = 500 N, F 3 = F 4 = 150 N, a = 1,85 m, b = 3,35 m, c = 5,35 m, d = 7,4 m, l = 8,5 m, m = 1000kg, r = 400 mm, f č = 0,05)

9 9Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Teorie MAT Technologické cvičení 01 Zadání úlohy MEC IKT TED Řešení úlohy Zadání: a) Vypočítejte objem hřídele. b) Vypočítejte hmotnost hřídele, za předpokladu, že se jedná o ocelovou hřídel.

10 10Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Teorie IKT Technologické cvičení 01 Zadání úlohy MEC MAT TED Řešení úlohy Zadání: Zobrazte průběh posouvajících se sil a ohybových momentů pomocí grafu v excelu. (F 1 = 200 N, F 2 = 500 N, F 3 = F 4 = 150 N, a = 1,85 m, b = 3,35 m, c = 5,35 m, d = 7,4 m, l = 8,5 m, m = 1000kg, r = 400 mm, f č = 0,05)

11 11Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Teorie TED Technologické cvičení 01 Zadání úlohy MEC IKT MAT Řešení úlohy Zadání: Vymodelujte v CREO2 sestavu hřídele s držákem.

12 12Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav MEC IKT MAT TED Technologické cvičení 01 TeorieZadání úlohyŘešení úlohy

13 13Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav Řešení úlohy MEC Technologické cvičení 01 TeorieZadání úlohy IKT MAT TED Zadání: a) Určete výslednici 4 rovnoběžných sil působících na hřídel. b) Určete působiště výsledné síly. c) Vypočítejte velikost momentu čepového tření M č pro rovnoměrné otáčení hřídele o hmotnosti m, za předpokladu, že výslednice sil je přesně uprostřed hřídele. (F 1 = 200 N, F 2 = 500 N, F 3 = F 4 = 150 N, a = 1,85 m, b = 3,35 m, c = 5,35 m, d = 7,4 m, l = 8,5 m, m = 1000kg, r = 400 mm, f č = 0,05) a) b) c) FAFA FBFB R

14 14Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav MAT Technologické cvičení 01 TeorieZadání úlohy MEC IKT TED Řešení úlohy Zadání: a) Vypočítejte objem hřídele. b) Vypočítejte hmotnost hřídele, za předpokladu, že se jedná o ocelovou hřídel. a) b) V1V1 V2V2 V3V3

15 15Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav IKT Technologické cvičení 01 TeorieZadání úlohy MEC MAT TED Řešení úlohy Zadání: Zobrazte průběh posouvajících se sil a ohybových momentů pomocí grafu v excelu. (F 1 = 200 N, F 2 = 500 N, F 3 = F 4 = 150 N, a = 1,85 m, b = 3,35 m, c = 5,35 m, d = 7,4 m, l = 8,5 m, m = 1000kg, r = 400 mm, f č = 0,05)

16 16Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TED Technologické cvičení 01 TeorieZadání úlohy MEC IKT MAT Řešení úlohy Zadání: Vymodelujte v CREO2 sestavu hřídele s držákem.


Stáhnout ppt "1Vypracoval: Mgr. Drapák Stanislav TeorieZadání úlohyŘešení úlohy Technologické cvičení 01."

Podobné prezentace


Reklamy Google