Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti – dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti – dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015."— Transkript prezentace:

1 Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti – dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015

2 Z textu novely „Z takto shromážděných poznatků bylo zjištěno, že provedenou implementaci směrnice lze v některých ohledech zdokonalit tak, aby jednotlivá ustanovení zákona ještě lépe odpovídala smyslu a účelu směrnice. Předpokládané změny dále vycházejí z poznatků praxe jednotlivých subjektů aplikujících zákon (Probační a mediační služba, subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů, příslušné útvary Ministerstva spravedlnosti), které byly ministerstvem shromážděny po roce jeho účinnosti.“

3 Na začátek příbeh Sedmnáctiletý mladík z blízké vesnice se na diskotéce v okresním městě seznámil s roztomilou mladou dívkou Jarmilou. Slovo dalo slovo a vše se odehrálo na dámském záchodku blízkého hotelu. Po měsíci od této příhody oznámila na policii matka Jarmily, že její dcera je zřejmě těhotná. Celý problém byl v tom, že Jarmila bylo dvanáct let a její vzhled tomuto věku plně odpovídal.

4 Právní kvalifikace Mladík se dopustil provinění pohlavní zneužití podle § 187 odst. 1 trestního zákoníku. Jarmila je poškozená ve smyslu trestního řádu a zvlášť zranitelná oběť ve smyslu zákona o obětech.

5 Dítě jako subjekt trestního řízení Dítě ve smyslu trestního zákoníku (§ 126) je osoba mladší 18 let, pokud TZ nestanoví jinak. Pro potřeby tohoto sdělení omezíme věk dítěte na dítě mladší patnácti let. Dítě jako oběť trestného činu je dle zákona o obětech zvlášť zranitelnou obětí (§ 2 odst. 4, písm. a).

6 Dítě mladší patnácti let a jeho procesní postavení Při ústním oznámení může být dítě v postavení: -Oznamovatele (zpravidla zákonný zástupce) -Poškozeného -Svědka -Zvlášť zranitelné oběti Všechna tato postavení vyžadují samostatné poučení dle trestního řádu a zákona o obětech, včetně sdělení informací podle zákona o obětech (§ 46 trestního řádu).

7 Povinnosti orgánu činného v trestním řízení (zpravidla policejního orgánu) Poučovací povinnost - trestní řád - zákon o obětech Informační povinnost - zákon o obětech

8 Poučení oznamovatele v našem případě zákonného zástupce Povinnosti – oznamovatel nesmí uvádět nepravdivé údaje jinak mu hrozí až trestní postih za trestné činy pomluvy, křivého obvinění, nadržování, poškozování cizích práv. Práva – do jednoho měsíce být vyrozuměn o učiněných opatření (pokud o to požádá) Poučení má tedy celkem 6 položek, které musí být vysvětleny.

9 Poučení svědka osoby mladší 15 let (§ 102 tr. řádu) Poučení musí být specifické a odpovídat rozumové vyspělosti vyslýchaného. Poučení má celkem 17 položek, ve kterých jsou obsažena práva a povinnosti vyslýchané osoby (její procesní postavení)

10 Poučení poškozeného Práva podle trestního řádu: - 33 práv (položek ve formuláři poučení poškozeného) Práva podle zákona o obětech: - 16 práv (položek) Celkem se tedy jedná o 49 položek, práv, které mají být vysvětleny.

11 Informační povinnosti podle zákona o obětech Dítěti jako zvlášť zranitelná oběť je seznámeno se svými právy dle zákona o obětech a převezme formulář „Základní informace pro oběť trestného činu“ Zde je celkem 9 informačních položek

12 Navrhovaná novela Navrhovaná novela přináší další informační povinnosti: Jde například o informace o nejblíže dostupných pobytových službách či poskytovatelích lékařské péče, jejichž poskytování v současnosti zákon výslovně neupravuje. A de lege ferenda uvažuje ještě o rozšíření škály informací.

13 Shrnutí (kvantifikace) Poučovací povinnost Zákonná normaTŘZOOPoznámka: o všech právech a povinnostech jak podle trestního řádu, tak zákona o obětech musí být dítě řádně poučeno, popř. informováno. Podle § 46 trestního řádu + 2 de lege ferenda Oznamovatel20 Svědek170 Poškozený (oběť)3316 Informační povinnost 9 Celkem5225 77

14 Návrh pro případ, že obětí je dítě V souvislosti s novelizací zákona o obětech přenechat informační povinnost dle tohoto zákona zcela na orgánu sociálně-právní ochrany dětí (popř. jiné osobě mající zkušenost výchovou mládeže), která je vždy přítomna výslechu osoby mladší osmnácti let - § 102 trestního řádu. Upravit znění § 46 tr. řádu tak, aby povinnost poučit oběť o právech dle zákona o obětech, v případě, že se jedná o dítě, přešla na OSPOD.

15 Důvody návrhu Zajistí se tak profesionalita poučení, včetně využití empirie orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Umožní to policejnímu orgánu plně se soustředit na podstatu věci, tedy zjištění skutku, ve kterém je spatřován trestný čin, jeho pachatele a umožnit jeho spravedlivé potrestání a tak naplnit účel trestního řádu (§ 1).

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti – dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google