Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

2 Vyšší územní samosprávné celky - kraje Kraje jsou vnímány: Jako správní obvody z r. 1960 Tak i vyšší územní samosprávné celky z r. 1997 (jsou základem krajského zřízení) Potřeba vyšších samosprávných celků již v roce 1993 (země, nebo kraje) Ustavení krajů a započetí jejich činnosti došlo v návaznosti na volby 12.11.2000 Právní postavení krajů je obdobné jako postavení obce Území ČR je rozděleno do územních obvodů obcí, výjimkou jsou vojenské újezdy (Boletice (JČ), Libavá (OL), Březina (JM), Brdy (ST), Hradiště (KV) Zákon o krajích 129 / 2000 Sb. Zákon č. 131 / 2000 Sb., o hlavním městě Praze Kraje mají působnost: Samosprávnou Přenesenou Základ krajské samosprávy Osobní Územní Ekonomický Území krajů bylo vymezeno při jejich zřízení územími vyjmenovaných okresů Hospodaření kraje je nutné vždy auditovat

3

4 Působnost a pravomoc krajů Působnost krajů se dělí podobně jako působnost obcí Samostatná p. Přenesená p. Samostatná působnost Komplexní rozvoj území Kraje spolupracují s obcemi, nesmějí zasahovat do jejich s. působnosti Orgány kraje jsou povinny konzultovat záměry rozvoje s orgány obcí Obdobně musí jednat i orgány státu vůči krajům Kraje mohou spolupracovat spolu navzájem Mohou spolupracovat s územními celky jiných států a vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery Přenesená působnost Kraj vykonává na svém území státní správu ve věcech, které mu stanoví zákon V přenesené působnosti jsou orgány kraje podřízeny příslušným ministerstvům Pravomoci kraje Právní předpisy vydávané v samostatné působnosti jsou obecně závazné vyhlášky kraje Uveřejňují se ve Věstníku právních předpisů kraje Ve správním řízení mohou orgány kraje rozhodovat jak v samostatné, tak přenesené působnosti kraje

5 Orgány krajů Působnost krajů vykonávají orgány Zastupitelstvo kraje Volený orgán Rozhoduje v samosprávných otázkách V přenesené působnosti jen tam kde to upravuje zákon Zřizuje výbory zastupitelstva (finanční, kontrolní, výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, případně výbor pro národnostní menšiny a další…) Rada kraje Je výkonným orgánem Zřizuje komise Hejtman kraje Monokratický představitel, zastupuje kraj navenek Je volen zastupitelstvem z řad jeho členů Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, či rady nemůže provádět bez jejich souhlasu Zástupce hejtmana je také volen zastupitelstvem z jeho členů Krajský úřad Orgán kraje ústředního typu Zabezpečuje veškerou úřední agendu kraje, jak v samostatné tak přenesené působnosti Člení se na odbory a oddělení Dále na sekretariát ředitele KÚ, i sekretariát hejtmana Ředitele KÚ jmenuje hejtman po souhlasu ministra vnitra, je zaměstnancem kraje, stojí v čele KÚ

6 Dozor státu nad výkonem působnosti krajů Dozor státu nad výkonem působnosti krajů je koncipován obdobně jako v případě obcí Dozor je možné vykonávat pouze z ústřední úrovně Nezákonné a nesprávné předpisy kraje přísluší pozastavit Ministerstvu vnitra, pokud kraj nezjedná ve lhůtě nápravu, je předáno Ústavnímu soudu

7 Podíl občanů na územní správě Občané se mohou podílet na územní správě jen na úrovni obecní a krajské V dekoncentrovaných orgánech územní státní správy pracují úředníci ve státní službě Občané se mohou podílet na samosprávě obce či kraje, kde mají trvalý pobyt, či jim bylo uděleno čestné občanství Občan ČR s trvalým místním pobytem, starší 18 let, mohou volit členy zastupitelstva, mohou rozhodovat při obecním referendu Mohou podávat návrh na místní referendo, 6% a 30% občanů dle velikosti obce Občané se mohou stát členy výborů zastupitelstva Členy komisí rady, i členy zvláštních orgánů Občané mají právo účastnit se zasedání zastupitelstva a vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem Občané mohou orgánům kraje a obce podávat návrhy Občané mohou podávat petice dle zákona č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google