Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praxe pro manažery Centrum sportovních aktivit VUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praxe pro manažery Centrum sportovních aktivit VUT."— Transkript prezentace:

1 Praxe pro manažery Centrum sportovních aktivit VUT

2 Rozsah povinného předmětu 80 hodin praxe ve sportovní organizaci Prezentace projektu Aktivní účast 3 kredity Prezentace CESA Prezentace manažerských schopností

3 Absolvent předmětu získá kompetence K identifikaci klíčových otázek při plánování a řízení sportovních organizací K přípravě a organizaci sportovních událostí K manažerským činnostem ve sportovních organizacích a sportovních zařízeních K tvorbě projektu se sportovní tématikou

4 Absolvent praxe bude schopen Orientovat se v prostředí tělovýchovných služeb a sportovních událostí Posoudit vhodnost nabídky a výběru tělovýchovných služeb Připravit a zorganizovat jednorázové i dlouhodobé sportovní, vzdělávací nebo zážitkové akce a události s využitím pohybových aktivit Spolupracovat s jinými organizacemi při přípravě a zabezpečování sportovních, vzdělávacích a zážitkových akcí s využitím sportovně pohybových aktivit

5 Absolvent praxe bude schopen Doporučit směry odborného poradenství v oblasti pohybových aktivit a zdravého životního stylu Orientovat se v dostupné literatuře a dalších informačních zdrojích v oblasti pohybových aktivit a zdravého životního stylu

6 Absolvent musí znát Způsob práce organizací a specialistů zaměřených na práci v oblasti pohybových aktivit v ČR a v zahraničí: - Kde je najdu - Jak je oslovím - Jak se připravím na spolupráci - Jak se zapojím sám

7 Absolvent musí znát Aktuální legislativní a ekonomické normy pro tělovýchovné služby a sportovní události MŠMT MPSV MZ Regionální rozmístění Zákoník práce Zákony ČR Bílá kniha sportu

8 Absolvent musí znát Zdroje informací pro další vzdělávání v oblasti organizace a zabezpečení pohybových aktivit Proč je to důležité pro sportovního manažera ? Co se stane, když to nevím ? Jak z toho ven ?

9 Cíl předmětu Student si samostatně vyzkouší organizaci sportovní události Zjistí po úvodním semináři, jak je schopen na určité pozici realizovat nebo osobně prosadit Sepíše seminární práci, kterou bude prezentovat před skupinou kolegů a odborníků a vyhodnotí svoje působení ve stanoveném projektu

10 Časový harmonogram 14.2. 2014 Úvodní seminář praxe 11.4. 2014 FCM Kino 9,00 hod. příprava dne sportu (s garanty jednotlivých sportů) 5.5. 2014 vybraní zástupci RCPPV 9,00 hod. připravenost Dne sportu 12.5. 2014 FCM Kino 9,00 hod. připravenost Dne sportu – všichni 13.5. 2014 Den sportu 19.5. 2014 Obhajoba seminárních prací – 9,00 hod. FCM posluchárna

11 Pravidla hodnocení a ukončení předmětu Účast na úvodní přednášce Seminární práce ve vybraném tématu a její obhajoba Minimálně 2 konzultace s konzultantem Klasifikovaný zápočet

12 Co se naučím ? Identifikovat klíčové otázky Řídit procesy volnočasových sportovně pohybových aktivit

13 Seminární práce Postavení v týmu manažerů Příprava na pozici Řešení úkolů Hodnocení průběhu akce Kritické poznámky a diskuse Hodnocení spolupráce Vyhodnocení své práce

14 Pořadatel sportovní akce Rámcový program Kvalifikace sportů Tvorba a otevření web.stránek Přihlašování soutěžících Smlouva se sponzory Reklama Harmonogram pro organizační výbor

15 Organizace a řízení soutěže Vyhlašovatel Pořadatel Termín Délka trvání Organizační výbor: předseda, místopředseda, tajemník, sekretariát, zástupci legislativy (např. instituce, města, okresu, kraje apod.), sekretariát, propagace, STK, ubytování a stravování, zdravotní zabezpečení, doprava, mluvčí apod.

16 Rozdělení podle skupin 1. Vedení a řízení sportovního zařízení 2. Sportovní akce 3. Příměstský tábor 4. Provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení

17 Praktická cvičení 1 Projekt

18 Posouzení potřeby projektu V tomto kroku je důležité určit přesný původ problémů a otázek, které by se měly řešit: Definování cíle Výběr metody pro sběr a vyhodnocení dat Sběr dat Analýza informací Identifikace témat a otázek, které působí problémy

19 Definování cílů Definování cílů Určení cílů hodnocení(relevantní informace) Pomoc při plnění strategických cílů Návrh řešitelského kolektivu, volba pracovního týmu Podle cíle se zaměřuje sběr dat (např. strategické informace)

20 Zdroje pro řešení projektu 1. Vědecké MŠMT (GAČR) Univerzity (Specifické výzkumy) Fakulty (Programy děkana) 2. Operační EU – regiony - kraje 3. Ostatní Regionální, jiná ministerstva, spolupráce, přeshraniční apod.

21 Jak získat podporu Vše začíná výzvou Kde ji najdu Cílová skupina Strategie volby Kde mi pomohou Spolupracovníci Projekty spolupráce

22 Konkrétní příklad řešení Projekt pohybem proti civilizačním chorobám Vize Cílová skupina Spolupracovníci Stavba projektu Finanční zabezpečení Projektová dokumentace Finalizace projektů

23 Řešení projektu Realizační tým Časové rozvržení projektu Oslovení cílové skupiny Návrh spolupráce Výzkum a jeho silné a slabé stránky Spoluřešitelé Výstup z první fáze projektu

24 Pokračování projektu Navázání na první fázi Pokračování výzkumu Nová cílová skupina Realizace výstupů z první fáze Výstup z druhé fáze Uzavírání projektu Ukončení projektu (oživení ?)

25 Pozice řešitelů projektu Hlavní řešitel Manažer Koordinátor Administrátor Spoluřešitelé Spolupracovníci Externí spolupráce Projekt v prostředí instituce (fakulty)

26 Finanční plánování Postupné kroky k řešení konkrétních vizí 1. Materiální vybavení 2. Osobní náklady 3. Služby 4. Cestovné 5. Dohody o spolupráci,OON 6. Ostatní započitatelné položky

27 Výstupy projektu Průběžné zprávy, dílčí zprávy Semináře, workshopy Konference Sborníky Publikační výstupy Závěrečné zprávy Komunikace s médii


Stáhnout ppt "Praxe pro manažery Centrum sportovních aktivit VUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google