Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITICKÉ PROCESY Vražedná léta padesátá (téma č. 3) M. Breitfelder.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITICKÉ PROCESY Vražedná léta padesátá (téma č. 3) M. Breitfelder."— Transkript prezentace:

1

2 POLITICKÉ PROCESY Vražedná léta padesátá (téma č. 3) M. Breitfelder

3 Elita…

4 Několik citátů úvodem… Lenin: „ Nepotřebujeme žádnou opozici, soudruzi! Není na to doba. Buď budeme na této straně, nebo na druhé – ne s argumenty, ale s puškou! Pryč s opozicí, soudruzi! Přišel čas, abychom s ní skoncovali, abychom ji dali k ledu. Opozice už bylo dost. Je nutné učinit přítrž zbytečným debatám a diskusím. Je mnohem lepší diskutovat s puškami než s požadavky opozice.“ Stalin : „Musíme kulaky likvidovat jako třídu. Musíme udeřit tak prudce, že se nevzpamatují. Musíme zlomit odpor této třídy v otevřeném boji.“ Mao : „ Každý komunista si musí osvojit tuto pravdu: Z pušky vzejde moc.“ Gottwald: „ Stále platí, že v Únoru byla reakce sice bita a poražena, ale nemohla být dobita a likvidována. Reakce jen změnila formy a metody boje. Nyní převážnou metodou její práce je špionáž, sabotáž, rozvratná propaganda, teroristické akty a různá reakční spiknutí. Před všemi složkami obrozené Národní fronty stojí úkol reakci izolovat a zneškodnit.“ Čepička: „ Nutno si uvědomit, že uvnitř ústavů jsou největší reakční krysy. Je nutno jim dávkovat trestní dávky za nesplnění norem a tyto vězně pokud možno umístit hromadně na jedné cele. Nebát se omezovat výhody, a to na neurčitý čas. Velitelé oddílů SVS budou v budoucnu posuzováni dle toho, jak dokáží jít tváří v tvář proti reakci či dávkovat poloviční dávky potravin, nebo využívat bunkrů k potrestání. Není na místě žádná sentimentalita, když ve vězení jsou největší gauneři.“

5 Příčiny politických procesů v Československu Touha komunistů vyřídit si účty s někdejšími protivníky Touha komunistů vyřídit si účty s někdejšími protivníky Obavy z potenciálních odpůrců nového režimu Obavy z potenciálních odpůrců nového režimu Existence skutečného odboje Existence skutečného odboje Potřeba svést důsledky vlastní neschopnosti na nepřítele Potřeba svést důsledky vlastní neschopnosti na nepřítele Strach. Veliký strach z vlastních zločinů a možné odplaty Strach. Veliký strach z vlastních zločinů a možné odplaty Strach z nařčení z nedostatečné bdělosti a ostražitosti Strach z nařčení z nedostatečné bdělosti a ostražitosti Přímé i nepřímé rozkazy Sovětského svazu Přímé i nepřímé rozkazy Sovětského svazu Stalinova teorie o zostřování třídního boje Stalinova teorie o zostřování třídního boje

6 Schéma výroby procesů Politický orgán KSČ (politbyro), bezpečnostní komise ÚV KSČ Ministerstvo vnitra Státní bezpečnost vyšetřovatelé Sovětští poradci v ČSR Ministerstvo spravedlnosti prokuratura obhajoba soudy MOSKVA

7 Ú loha Státní bezpečnosti Příslušela jí klíčová role ve výrobě politických procesů, které byly hlavním příspěvkem k realizaci stranické politiky. Zcela určovala nebo spoluurčovala okruh postižených, organizovala provokace, prováděla výslechy za použití příšerného fyzického násilí a psychologického nátlaku, sestavovala a upravovala výslechové protokoly, vymýšlela trestné činy a konstruovala obvinění, utvářela „protistátní skupiny“, sepisovala obžalovací spisy, připravovala obviněné pro soudní líčení. Celou přípravu a průběh procesu – od sledování vybrané oběti až po vynesení rozsudku – měly v rukou nebo pod kontrolu orgány Bezpečnosti. Důležité kroky si nechávaly schvalovat stranickými orgány.

8 Sovětští poradci Hlavním úkolem a posláním poradců bylo zavést sovětský způsob řízení jednotlivých úseků společnosti a do činnosti čs. institucí vnést sovětskou praxi. V procesu sovětizace Československa zaujímalo působení poradců klíčovou pozici. Největší příliv poradců nastal v letech 1951 – 1952. Jednoznačně největší roli sehráli „sovětnici“ v československé komunistické bezpečnosti a v armádě. V těchto mocenských útvarech totiž nepůsobili jednotlivě, nýbrž jako ucelený útvar. Jednalo se tedy o organizovanou skupinu s vlastní hierarchickou strukturou. V čele útvaru stál poradce ministra, který měl své zástupce a kterému podléhali všichni ostatní poradci, včetně nižších složek, tj. i mimo ministerstvo. Hlavním úkolem a posláním poradců bylo zavést sovětský způsob řízení jednotlivých úseků společnosti a do činnosti čs. institucí vnést sovětskou praxi. V procesu sovětizace Československa zaujímalo působení poradců klíčovou pozici. Největší příliv poradců nastal v letech 1951 – 1952. Jednoznačně největší roli sehráli „sovětnici“ v československé komunistické bezpečnosti a v armádě. V těchto mocenských útvarech totiž nepůsobili jednotlivě, nýbrž jako ucelený útvar. Jednalo se tedy o organizovanou skupinu s vlastní hierarchickou strukturou. V čele útvaru stál poradce ministra, který měl své zástupce a kterému podléhali všichni ostatní poradci, včetně nižších složek, tj. i mimo ministerstvo.

9 Výslechy Techniku vyšetřování stručně charakterizoval politický vězeň Filip Jánský: „Lidé byli přiváženi k výslechům jako dobytek s pytlem na hlavě, byli poutáni na rukou i nohou, byli oslepováni žárovkami, byli honěni karabáčem, byli do umdlení mláceni, byly jim vyráženy zuby, oči, byla jim pálena kůže rozžhaveným železem, byla jim - po nasycení uzenými rybami - odpírána voda, byl jim násilně znemožňován spánek; lidé byli po dlouhé dny máčeni ve vaně napuštěné fekáliemi a močí tak, že jim vyčnívala jen hlava, byli šokováni elektřinou a byla jim dokonce drcena varlata, kterýžto úkon byl v tamních odborných kruzích nazýván „telecí bečení“ nebo též „rajský protlak“. Techniku vyšetřování stručně charakterizoval politický vězeň Filip Jánský: „Lidé byli přiváženi k výslechům jako dobytek s pytlem na hlavě, byli poutáni na rukou i nohou, byli oslepováni žárovkami, byli honěni karabáčem, byli do umdlení mláceni, byly jim vyráženy zuby, oči, byla jim pálena kůže rozžhaveným železem, byla jim - po nasycení uzenými rybami - odpírána voda, byl jim násilně znemožňován spánek; lidé byli po dlouhé dny máčeni ve vaně napuštěné fekáliemi a močí tak, že jim vyčnívala jen hlava, byli šokováni elektřinou a byla jim dokonce drcena varlata, kterýžto úkon byl v tamních odborných kruzích nazýván „telecí bečení“ nebo též „rajský protlak“. Tehdy vznikla i soutěž o nejdelší výslech; stachanovské hnutí, jež zaznamenalo osmnáctihodinový, dvacetihodinový, čtyřiadvacetihodinový rekord. Jako metoda vyšetřování byly používány i inscenované popravy, které probíhaly se všemi přípravami na oběšení či zastřelení, včetně přečtení rozsudku. Tyto zdánlivé exekuce byly prováděny i na lidech již odsouzených k smrti, kterým byl přečten rozsudek i zamítnutí žádosti o milost a až po vytažení na šibenici bylo odsouzenému sděleno, že se poprava odkládá. Tehdy vznikla i soutěž o nejdelší výslech; stachanovské hnutí, jež zaznamenalo osmnáctihodinový, dvacetihodinový, čtyřiadvacetihodinový rekord. Jako metoda vyšetřování byly používány i inscenované popravy, které probíhaly se všemi přípravami na oběšení či zastřelení, včetně přečtení rozsudku. Tyto zdánlivé exekuce byly prováděny i na lidech již odsouzených k smrti, kterým byl přečten rozsudek i zamítnutí žádosti o milost a až po vytažení na šibenici bylo odsouzenému sděleno, že se poprava odkládá.

10 „Právnická dvouletka“ ministra Čepičky: Zákon č. 231/1948Sb. na ochranu lidově demokratické republiky Zákon č. 231/1948Sb. na ochranu lidově demokratické republiky Zákon č. 232/1948Sb. o státním soudu Zákon č. 247/1948Sb. o táborech nucené práce Trestní zákon č. 80/1950Sb. Zákon č. 165/1950Sb. na ochranu míru

11 Někteří nepřátelé komunistického režimu (skuteční i vymyšlení) Kněží a věřící Kněží a věřící Velcí a střední rolníci Velcí a střední rolníci Vlastenci Vlastenci Inteligence Inteligence Neprodejní spisovatelé Neprodejní spisovatelé Cti dbalí důstojníci Cti dbalí důstojníci Členové jiných politických stran Členové jiných politických stran Studenti Studenti Revizionisté Revizionisté Židé a sionisté Židé a sionisté Titoisté Titoisté Slušní občané Slušní občané Sokolové a Orlové Sokolové a Orlové Poražená buržoazie Poražená buržoazie Oportunisté Oportunisté

12 Typy procesů (50. léta) Dovršení únorového puče (Kempný, Bugár, Dr. Drtina) Dovršení únorového puče (Kempný, Bugár, Dr. Drtina) Procesy proti exilu (Choc, Šádek) Procesy proti exilu (Choc, Šádek) Ovládnutí armády (generál Pika, partyzáni - Žingor) Ovládnutí armády (generál Pika, partyzáni - Žingor) Proti politikům nekomunistických stran (Dr. Horáková, Laušman) Proti politikům nekomunistických stran (Dr. Horáková, Laušman) Proti církvím (představitelé řádů, hierarchie) a katolickým inteletktuálům Proti církvím (představitelé řádů, hierarchie) a katolickým inteletktuálům Procesy hospodářské (živnostníci, zaměstnanci) Procesy hospodářské (živnostníci, zaměstnanci) V rámci kolektivizace – proti „kulakům“ V rámci kolektivizace – proti „kulakům“ Za izolaci Československu – diplomaté, novináři Za izolaci Československu – diplomaté, novináři Procesy s protijugoslávsým a antisemitským zaměřením: s vysoce postavenými komunisty (Slánský) a slovenskými komunistickými „buržoazními nacionalisty“ (Husák) i estébáky (Závodský) Procesy s protijugoslávsým a antisemitským zaměřením: s vysoce postavenými komunisty (Slánský) a slovenskými komunistickými „buržoazními nacionalisty“ (Husák) i estébáky (Závodský)

13 MONSTRPROCES Prokurátor – s nacvičeným nenávistným projevem a žádostí o nejvyšší tresty Prokurátor – s nacvičeným nenávistným projevem a žádostí o nejvyšší tresty Obžalovaní – mučením a drogami donuceni přeříkávat naučenou přitěžující výpověď Obžalovaní – mučením a drogami donuceni přeříkávat naučenou přitěžující výpověď Soudce – s jasnými rozkazy o průběhu jednání a výši trestu Soudce – s jasnými rozkazy o průběhu jednání a výši trestu Obhájce – zásadně ex offo, spolupracovník obžaloby, maximálně žádal o shovívavost Obhájce – zásadně ex offo, spolupracovník obžaloby, maximálně žádal o shovívavost Diváci – pečlivě vybraní dělníci se vstupenkou na jeden den procesu Diváci – pečlivě vybraní dělníci se vstupenkou na jeden den procesu Veřejnost – zmanipulovaná propagandou, hystericky (často ale z donucení) volající po spravedlivě nejpřísnějším potrestání, nejlépe trestu smrti Veřejnost – zmanipulovaná propagandou, hystericky (často ale z donucení) volající po spravedlivě nejpřísnějším potrestání, nejlépe trestu smrti

14 Veřejnost bude organisována celostátně, s denním měněním publika; výběr veřejnosti bude zaměřen především na dělnické vrstvy, pracující venkov, pracující mládež, školy vnitra a spravedlnosti. Vstupenky budou dávány výhradně na jména a v krajích zajistí krajští sekretáři předeme předložení jmenných seznamů návštěvníků. Přesný plán organisace veřejnosti připraví s. Dr. Klos do zasedání příští schůze. Nechť promluví hlas lidového hněvu. Nechť k procesu zaujmou stanovisko závodní rady, různé porady a schůze, které se v těchto dnech konají, masové organisace atd. Nechť promluví i jednotlivci, dělníci a úderníci svými pracovními závazky, které budou odpovědí na pokus reakce o rozvraceni republiky. Připravte závodní schůze a projevy, na nichž náš lid řekne, že zesílí bdělost, že zvýší své pracovní úsilí, že zbytky rozvratné reakce rozdrtíme. V těchto usneseních nechť je také žádáno spravedlivé a přísné potrestaní rozvratných zločinců.

15 Bilance Pro údajné politické delikty bylo v letech 1948 – 1953 odsouzeno přes sto tisíc lidí, z toho přes čtyřicet tisíc k trestům delším deseti let. K trestu smrti bylo od října 1948 do ledna 1953 odsouzeno 232 osob, popraveno 178. Politické vraždy rokem 1953 přirozeně neskončily. Kromě Sovětského svazu nebyl v žádné z jeho kolonií třídní justicí postižen a popraven takový počet lidí jako v ČSR. K tomu je ovšem třeba připočítat i desítky tisíc odsouzených pro údajné hospodářské delikty, zásobovací přestupky, třídní původ rodičů, pro víru či přátelství a příbuzenský vztah s exulanty. Několik set tisíc lidí bylo bez soudu internováno v táborech nucené práce (TNP) nebo muselo sloužit v pomocných technických praporech (PTP).


Stáhnout ppt "POLITICKÉ PROCESY Vražedná léta padesátá (téma č. 3) M. Breitfelder."

Podobné prezentace


Reklamy Google