Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIAŘ GŘ 42/2004 ze dne 20.10.2004 Řád analogové rádiové sítě HZS ČR Zpracoval: nprap. Ladislav Dufek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIAŘ GŘ 42/2004 ze dne 20.10.2004 Řád analogové rádiové sítě HZS ČR Zpracoval: nprap. Ladislav Dufek."— Transkript prezentace:

1 SIAŘ GŘ 42/2004 ze dne 20.10.2004 Řád analogové rádiové sítě HZS ČR Zpracoval: nprap. Ladislav Dufek

2 Obecná ustanovení ARS je provozována na základě povolení uděleném MV-GŘ HZS ČR od ČTÚ ARS je provozována na základě povolení uděleném MV-GŘ HZS ČR od ČTÚ MV-GŘ HZS ČR - držitel povolení, které poskytuje držitelům Dokladu opravňujícího k provozu v ARS bezplatně MV-GŘ HZS ČR - držitel povolení, které poskytuje držitelům Dokladu opravňujícího k provozu v ARS bezplatně subjekty využívající ARS jsou povinny řídit se ustanoveními Řádu a podmínkami uvedenými v Dokladu subjekty využívající ARS jsou povinny řídit se ustanoveními Řádu a podmínkami uvedenými v Dokladu

3 Obecná ustanovení za dodržování podmínek provozu v ARS zodpovídá Držitel za dodržování podmínek provozu v ARS zodpovídá Držitel u jednotek PO, ostatních zřizovatelů a dalších složek IZS, zodpovídají v rámci své působnosti statutární zástupci zřizovatele. u jednotek PO, ostatních zřizovatelů a dalších složek IZS, zodpovídají v rámci své působnosti statutární zástupci zřizovatele.

4 Obecná ustanovení Řád stanoví pravidla pro: Řád stanoví pravidla pro: - vlastní komunikaci bez omezení u HZS ČR, není-li Řádem nebo v Dokladu stanoveno jinak - součinnostní komunikaci u ostatních subjektů, - plnění podmínek radioprovozu stanovených dalšími právními předpisy, - vedení stanovené dokumentace - provádění odborné přípravy obsluh prostředků ARS

5 Obecná ustanovení V rámci působnosti vlastního subjektu řídí a organizuje ARS : V rámci působnosti vlastního subjektu řídí a organizuje ARS : - pověřená osoba jmenovaná statutárním zástupcem. Kde není ustanoven : Kde není ustanoven : - přímo odpovědná osoba, - případně velitel jednotky PO.

6 Obecné názvosloví telekomunikace – přenos informace v jakékoli podobě prostřednictvím drátových, rádiových, optických nebo jiných přenosových systémů telekomunikace – přenos informace v jakékoli podobě prostřednictvím drátových, rádiových, optických nebo jiných přenosových systémů radiokomunikace – druh telekomunikace přenášející informaci prostřednictvím rádiových vln radiokomunikace – druh telekomunikace přenášející informaci prostřednictvím rádiových vln hláskovací tabulka – výrazy pro předání informace při špatné slyšitelnosti nebo pro přesné předání informace hláskovací tabulka – výrazy pro předání informace při špatné slyšitelnosti nebo pro přesné předání informace

7 Obecné názvosloví OPIS – operační a informační středisko místně příslušného území OPIS – operační a informační středisko místně příslušného území KOPIS – krajské operační a informační středisko KOPIS – krajské operační a informační středisko operační středisko – OPIS nebo KOPIS operační středisko – OPIS nebo KOPIS místně příslušné území – území stanovené HZS kraje s definovanou skupinou kmitočtů a kmitočtových párů. Pro účel ARS je nutné mít vlastní řídící radiostanici místně příslušné území – území stanovené HZS kraje s definovanou skupinou kmitočtů a kmitočtových párů. Pro účel ARS je nutné mít vlastní řídící radiostanici

8 Radiokomunikační prostředky -radiostanice přenosné

9 Radiokomunikační prostředky -mobilní - základnové

10 Radiokomunikační prostředky - pohyblivé - radiový převaděč - SCC (Single Channel Convertor) - SCC (Single Channel Convertor)

11 Radiokomunikační prostředí rádiový směr – komunikace probíhá pouze mezi dvěma radiostanicemi rádiový směr – komunikace probíhá pouze mezi dvěma radiostanicemi rádiová síť – komunikace probíhá mezi více než dvěma radiostanicemi, jedna z nich musí být řídící, ostatní jsou podřízené rádiová síť – komunikace probíhá mezi více než dvěma radiostanicemi, jedna z nich musí být řídící, ostatní jsou podřízené

12 Radiokomunikační prostředí kmitočtový kanál (kmitočet) – určený k přenosu signálu, slouží pro zabezpečení simplexního provozu kmitočtový kanál (kmitočet) – určený k přenosu signálu, slouží pro zabezpečení simplexního provozu kmitočtový pár – dvojice kmitočtových kanálů sloužících pro zabezpečení semiduplexního provozu kmitočtový pár – dvojice kmitočtových kanálů sloužících pro zabezpečení semiduplexního provozu

13 Radiokomunikační prostředí hlavní provozní kmitočet – kmitočet nebo kmitočtový pár pro zabezpečení radiokomunikace mezi operačním střediskem, jednotkami PO a složkami IZS hlavní provozní kmitočet – kmitočet nebo kmitočtový pár pro zabezpečení radiokomunikace mezi operačním střediskem, jednotkami PO a složkami IZS radiokomunikační síť PEGAS – digitální rádiová síť, provozovatelem je Ministerstvo vnitra radiokomunikační síť PEGAS – digitální rádiová síť, provozovatelem je Ministerstvo vnitra DIR kanál – kmitočet určený pro provoz sítě PEGAS v přímém módu. Může nahrazovat součinnostní nebo zásahový kmitočet u zásahu DIR kanál – kmitočet určený pro provoz sítě PEGAS v přímém módu. Může nahrazovat součinnostní nebo zásahový kmitočet u zásahu

14 Organizace ARS MV-GŘ HZS ČR: MV-GŘ HZS ČR: - držitelem Povolení - zpracovává projekt ARS - organizuje ARS v ČR - provádí kmitočtové plánování - uděluje Doklad - vede centrální evidenci Dokladů

15 Organizace ARS MV-GŘ HZS ČR: MV-GŘ HZS ČR: - stanovuje opatření, případně odnímá Doklad - provozuje vlastní dílčí rádiovou síť - určuje osobu odpovědnou za ARS v ČR a v rámci své dílčí rádiové sítě

16 Organizace ARS HZS kraje v rámci své územní působnosti : HZS kraje v rámci své územní působnosti : - organizuje ARS v rámci kraje - je zodpovědný za dodržování Řádu - žádá Držitele o udělení Dokladu - vyjadřuje se k žádostem ostatních žadatelů - provozuje dílčí rádiové sítě - vede evidenci Dokladů v rámci své působnosti - určuje pověřenou osobu za HZS kraje

17 Organizace ARS Zřizovatel jednotky PO : Zřizovatel jednotky PO : - žádá Držitele cestou územně příslušného HZS kraje o udělení Dokladu - provozuje v rámci součinnosti dílčí rádiovou síť žádá Držitele o udělení Dokladu - poskytuje podklady nebo nezbytnou součinnost při zpracování nebo aktualizaci projektu ARS provozuje dílčí rádiové sítě - určuje pověřenou osobu za vlastní jednotku PO

18 Dělení kmitočtů podle způsobu použití Celostátní kmitočty: Celostátní kmitočty: - celostátní, značené písmeny „I“, „K“, „N“, „I+“, „M+“, „G+“, „U“, „Y“ - jsou používány na celém území ČR - smí být provozovány pouze pro stanovené účely - není možné udělit výjimku z účelu jejich použití

19 Celostátní součinnostní kmitočet „I“ - je používán na všech operačních střediscích HZS - používán při spojení v rádiové síti náčelníka štábu - ke spojení s letadlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS - při přesunu odřadu - může být propojován do určeného DIR kanálu - nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS

20 Celostátní zásahový kmitočet „K“ a „N“ - smí být používán jen při komunikaci jednotek PO - smí být používán jen v prostoru zásahu - o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štábu) - kmitočet „K“ je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako zásahový - nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS - může být propojován do určeného DIR kanálu

21 Celostátní datový kmitočet „I+“ - slouží k přenosu dat - je provozován s nejnižším možným výkonem nesmí být používán pro hlasové komunikace

22 Propojovací kmitočty „M+“ a „G+“ - je používán pro propojení SCC a radiostanice velitele zásahu (štábu) - „M+“ je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako propojovací - „G+“ je používán prioritně jako záložní propojovací - je použita nestandardní ochrana CTCSS.

23 Společné kmitočty „U“a „Y“ - jsou používány v rádiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi jednotek PO - nesmí být používány při zásahu - smí být provozovány jen na přenosných radiostanicích

24 Územní (okresní) kmitočty - jsou používány pro komunikaci mezi základnovými a pohyblivými radiostanicemi a mezi pohyblivými radiostanicemi navzájem - používají se ve všech rádiových sítích, kromě sítí regionálních a rádiových sítí ostatních - ke zlepšení oddělení lze použít ochrany CTCSS

25 Identifikace radiokomunikačního prostředku volací značka - identifikační prvek radiostanice, tvořený prefixem a indexem, ve formátu Pxx yyy, kde xx je tvořeno písmeny A-Z a yyy číslicemi 0-9. volací značka - identifikační prvek radiostanice, tvořený prefixem a indexem, ve formátu Pxx yyy, kde xx je tvořeno písmeny A-Z a yyy číslicemi 0-9. stálá volací značka – je tvořena prefixem a indexem stálá volací značka – je tvořena prefixem a indexem otevřená volací značka - je značka označující funkci radiostanice otevřená volací značka - je značka označující funkci radiostanice oběžníková volací značka – pro předání zprávy řídící radiostanice všem, většině nebo předem definovaným radiostanicím vlastní sítě oběžníková volací značka – pro předání zprávy řídící radiostanice všem, většině nebo předem definovaným radiostanicím vlastní sítě

26 Selektivní volba - P R S T U V - P R - označení území - S - skupina radiostanic - T U - rozdílné významy podle tónu S - V – kódy typické činnosti

27 Skupina S 0 – SDH obcí, SDH a HZS podniků, KŘ 1 – základnové a mobilní HZS ČR 2 – potvrzování 1 3,4 – možné použít jako u 1,2 5,6 – přenosné HZS ČR 7,8 – SDH obcí 9 – SDH a HZS podniků

28 Skupina TU (S =1,2,3,4) T (1 – 9) – označení stanice HZS ČR U (1-2) - CAS U (3,4 ) - výšková technika U (5) - velitelské vozidlo U (6) - technické automobily U (7) - CAS U (8-9) – ostatní automobily

29 Skupina TU (S = 7,8) T (1-9) - SDH obcí U (0,5) - základnová RDST SDH obcí U (1,6 ) - CAS SDH obcí U (2,7) - TA SDH obcí U (3,8) - rezerva U (4,9) - velitel jednotky

30 Povinnosti obsluhy prostředku převzít, vyzkoušet a potvrdit podpisem ve Staničním protokolu rádiových služeb převzít, vyzkoušet a potvrdit podpisem ve Staničním protokolu rádiových služeb výjimkou naléhavost plnění úkolu výjimkou naléhavost plnění úkolu chránit převzatou radiostanici před poškozením, ztrátou nebo odcizením chránit převzatou radiostanici před poškozením, ztrátou nebo odcizením při rádiovém provozu dodržovat stanovené zásady při rádiovém provozu dodržovat stanovené zásady radiostanici předat po skončení služby další obsluze, stanovenou formou radiostanici předat po skončení služby další obsluze, stanovenou formou

31 Zásady radioprovozu Při navazování rádiového spojení je nutné se přesvědčit, zda kmitočet není obsazen Při navazování rádiového spojení je nutné se přesvědčit, zda kmitočet není obsazen Radiostanice požadující spojení se základnovou radiostanicí operačního střediska, která nemá nebo nezná její provozní kmitočet, se ohlásí na celostátním součinnostním kmitočtu Radiostanice požadující spojení se základnovou radiostanicí operačního střediska, která nemá nebo nezná její provozní kmitočet, se ohlásí na celostátním součinnostním kmitočtu

32 Zkouška spojení základny mezi sebou na okresním, nebo převaděčové kmitočtu základny mezi sebou na okresním, nebo převaděčové kmitočtu vozidlové proti základně na okresním i převaděčové kmitočtu vozidlové proti základně na okresním i převaděčové kmitočtu přenosné mezi sebou na „K“ přenosné mezi sebou na „K“

33 Způsob provádění zkoušky spojení ("PPA 100, zde PPA 131, jak mě slyšíte, příjem"). ("PPA 100, zde PPA 131, jak mě slyšíte, příjem"). Volaná radiostanice je povinna volající RDST potvrdit slyšitelnost Volaná radiostanice je povinna volající RDST potvrdit slyšitelnost (např. " PPA 131, zde PPA 100, slyším dobře, příjem"). (např. " PPA 131, zde PPA 100, slyším dobře, příjem"). Volající radiostanice, která prováděla zkoušku spojení, potvrdí přijetí odpovědi od volané stanice s tím, že rovněž uvede kvalitu spojení Volající radiostanice, která prováděla zkoušku spojení, potvrdí přijetí odpovědi od volané stanice s tím, že rovněž uvede kvalitu spojení (“PPA 100, zde PPA 131, slyším také dobře, konec“). (“PPA 100, zde PPA 131, slyším také dobře, konec“).

34 Zásady radioprovozu Je li po navázání spojení spolehlivý provoz a dobrá slyšitelnost, lze vést zkrácený provoz bez dalšího uvádění volacích značek Je li po navázání spojení spolehlivý provoz a dobrá slyšitelnost, lze vést zkrácený provoz bez dalšího uvádění volacích značek po skončení každé jednotlivé relace uvést slovo "příjem" po skončení každé jednotlivé relace uvést slovo "příjem" volací značky je nutno uvádět při zakončení spojení volací značky je nutno uvádět při zakončení spojení při delší relaci každých 5 minut při delší relaci každých 5 minut

35 Zásady radioprovozu  při špatné slyšitelnosti se volací značky hláskují podle vnitrostátní hláskovací tabulky (např. "PPA 100, Petr, Petr, Adam, sto, zde PPA 130, Petr, Petr, Adam, stotřicet, příjem").

36 Zásady radioprovozu Obsluha řídící radiostanice rádiové sítě má v případě nekázně v rádiové síti povinnost vstoupit do této sítě a upozornit na nutnost dodržování provozní kázně. O svém zásahu informuje pověřenou osobu Obsluha řídící radiostanice rádiové sítě má v případě nekázně v rádiové síti povinnost vstoupit do této sítě a upozornit na nutnost dodržování provozní kázně. O svém zásahu informuje pověřenou osobu

37 Tísňová zpráva na tísňové volání radiostanice, které není určeno konkrétní radiostanici, odpovídá vždy řídící radiostanice sítě, ve které bylo toto volání uskutečněno. Není-li možné ze strany této řídící radiostanice reagovat, odpovídají na volání ostatní radiostanice na tísňové volání radiostanice, které není určeno konkrétní radiostanici, odpovídá vždy řídící radiostanice sítě, ve které bylo toto volání uskutečněno. Není-li možné ze strany této řídící radiostanice reagovat, odpovídají na volání ostatní radiostanice radiostanice v tísni zahajuje své volání třikrát opakovaným slovem "POMOC", za nímž uvede svoji volací značku. Jsou-li v rádiové síti používány kódy typické činnosti, vyšle radiostanice v tísni před hlasovou komunikací kód tísňového volání (kód č. 9). radiostanice v tísni zahajuje své volání třikrát opakovaným slovem "POMOC", za nímž uvede svoji volací značku. Jsou-li v rádiové síti používány kódy typické činnosti, vyšle radiostanice v tísni před hlasovou komunikací kód tísňového volání (kód č. 9).

38 Tísňová zpráva Radiostanice odpovídající na volání užije věty "VOLÁM STANICI V TÍSNI", připojí slovo "zde", svůj volací značku a slovo "příjem" (např. "Volám stanici v tísni, zde PAA 110, příjem"). Na tísňový signál jsou povinny radiostanice v dané síti ihned přerušit provoz a zůstat na příjmu po dobu předávání tísňové zprávy Radiostanice odpovídající na volání užije věty "VOLÁM STANICI V TÍSNI", připojí slovo "zde", svůj volací značku a slovo "příjem" (např. "Volám stanici v tísni, zde PAA 110, příjem"). Na tísňový signál jsou povinny radiostanice v dané síti ihned přerušit provoz a zůstat na příjmu po dobu předávání tísňové zprávy

39 Spojení při jízdě na místo zásahu na územním nebo přev. kmitočtu mezi vozidlovou radiostanicí velitele jednotky PO a základnovou radiostanicí operačního střediska a mezi vozidlovými radiostanicemi jednotek PO navzájem na územním nebo přev. kmitočtu mezi vozidlovou radiostanicí velitele jednotky PO a základnovou radiostanicí operačního střediska a mezi vozidlovými radiostanicemi jednotek PO navzájem Volací značky při jízdě na místo zásahu: Volací značky při jízdě na místo zásahu: - se užívají podle Povolení nebo Dokladu - nesmí se používat otevřené volací značky. - výjimku tvoří přesun odřadu, kdy je povoleno použít otevřené volací značky

40 Zásady radioprovozu na místě zásahu - kde je již zřízena rádiová síť velitele zásahu, se jednotka PO hlásí VZ na kmitočtu „K“. - kde je zřízen štáb, se tato jednotka PO hlásí na kmitočtu „I“ - volá radiostanici s volací značkou „štáb“ a volací značkou uvedenou v Povolení - o zřízení musí být informována po cestě k místu zásahu

41 Provozní dokumentace Provozní dokumentace ARS je vedena v rozsahu : Provozní dokumentace ARS je vedena v rozsahu : - staniční protokol rádiových služeb, - provozní deník řídící radiostanice

42 Staniční protokol rádiových služeb - je veden tam kde jsou provozovány prostředky ARS, - obsahuje záznamy o všech RDST, které jsou v daný den přebírány obsluhami prostředků ARS do provozu. Za správnost záznamů odpovídají předávající, - v elektronické podobě s elektronickým podpisem (nesmí být možnost úpravy) - archivuje se po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu

43 Provozní deník řídící radiostanice - ve formě zvukového záznamu na OPIS, případně u jiné řídící základnové RDST dílčí rádiové sítě. - datum a čas synchronizován - je veden v písemné formě u ostatních dílčích rádiových sítí ARS, není-li veden formou zvukového záznamu nebo v případě jeho selhání -archivuje se po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu

44 Odborná příprava Rozdělení: Rozdělení: - úvodní (při nástupu k JPO) - základní (OUPO) - periodické (v rámci odborné přípravy-JPO)

45 Odborná příprava - Náplň odborné přípravy stanovuje držitel Povolení - prokazatelně pravidelné odborně minimálně 1x ročně - Prokazatelné přezkoušení znalostí se provádí 1x za 3 roky - rozsah a formu přezkoušení stanovuje příslušný HZS kraje.

46 KONEC Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SIAŘ GŘ 42/2004 ze dne 20.10.2004 Řád analogové rádiové sítě HZS ČR Zpracoval: nprap. Ladislav Dufek."

Podobné prezentace


Reklamy Google