Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křečové žíly Mgr. Marie Vilánková © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křečové žíly Mgr. Marie Vilánková © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena"— Transkript prezentace:

1 Křečové žíly Mgr. Marie Vilánková © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena http://www.tyden.cz

2 Obsah přednášky Detoxikace žilního systému a jeho zvláštnosti. Problematika křečových žil, jejich tvorby a obtíže s nimi spojené. Způsoby zastavení tvorby křečových žil a detoxikační zvláštnosti a odlišnosti. Konstrukce preparátů Joalis na žilní systém. 2

3 Transportní systémy Přenos živin, kyslíku, odvod metabolitů, přenos informací (hormony, cytokiny = zprávy pro nervový, imunitní, horm. systém) Místně – difúze, osmóza, aktivní transport, difuze 1 mm/8 minut Jednobuněční a protozoa – difuze Vyšší organismy – nutná rychlá cirkulace na velké vzdálenosti Oběhový systém (kardiovaskulární, srdečně cévní) – systém trubic (cévy), ve kterých proudí krev díky čerpadlu (srdce) Srdce – sval, který svým stáhnutím zmenší vnitřní objem a vytlačí tekutinu ven, orgán velikosti sevřené pěsti Chlopně – zajišťují směr toku krve http://ona.idnes.cz/muzi-cmw-/ 3

4 Transportní systémy Obratlovci – uzavřený oběhový systém Ryby – jednoduchá cirkulace (přes žábry) Suchozemští – dvojitá cirkulace přes plíce – aby krev udělala kompletní průtok, musí projít srdcem dvakrát http://www.naprutu.cz/anatomie-ryb 4

5 Srdce Čerpadlo – dutý orgán, tvořený svalovinou (myokard), dvě části – předsíň (pomocné čerpadlo) – komora (hlavní čerpadlo) Pravá komora – nízkotlaký plicní oběh, tenčí stěna, menší Levá komora – systémový oběh, výrazně vyvinutá, pumpuje okysličenou krev do těla Endokard -výstelka všech dutin, pevně srostlý s myokardem (svalovina) Celé srdce obaluje osrdečník (perikard) http://www.gamepark.cz/article.asp?nazev=srdce_580842 5

6 Srdce Činnost – střídání relaxace (diastola) – plnění krví a kontrakce (systola) – vypuzení do velkých tepen Krev do komor přitéká ze síní (pomocné čerpadlo, aby se komora naplnila rychle) Do síní přitéká krev z velkých žil (horní a dolní dutá žíla, plicní žíla) horní dutá žíla pro krev z hlavy, krku a horních končetin dolní dutá žíla pro krev ze zbytku těla http://kardiochirurgie.cz/anatomie 6

7 Cévy Krev se v těle pohybuje v cévách (tepnách, žílách, vlásečnicích) Tepny (= artérie): rychlý rozvod krve do těla - větví se v tepénky (arterioly), silnější stěna (elastická vlákna, hladká svalovina, vazivo s kolagenem) Vlásečnice (= kapiláry): výměna látek a plynů, stěna tvořena jednou vrstvou buněk → vnitřní endotelová výstelka, tvoří hustou síť, 0,5–1 mm dlouhé, různá hustota – závisí na činnosti orgánů a metabolismu (nejvíce kapilár v plicích, mozku, srdci, sítnici, štítné žláze, nejméně kapilár ve vazivu, chrupavce) Žíly (= vény): větví se na žilky (venuly), tenčí stěna (méně elastických vláken, slabá hladká svalovina) 7

8 Mikrocirkulace Úsek od arteriol k venulám – kapilární síť – výměna látek mezi krví a tkáněmi, plocha 1000 m2, několik desítek tisíc km, průtok trvá asi 1 s, krev nikdy neprotéká všemi kapilárami (asi 30 %) Arteriovenózní zkratky (anastomózy) – jsou-li otevřeny, umožňují obejít kapilární síť ( hlavně v kůži) Difúze látek – po celé délce, podle koncentrace v obou směrech Filtrace a reabsorpce – tvorba tkáňového moku – mění se osmotické tlaky – na začátku filtrace (přechází do tkáně kyslík, živiny), na konci reasorbce (do krve přichází odpadní metabolity), Zbylý tkáňový mok (cca 2 l – 10 %) je odváděn lymfatickými cévami (ty zde slepě začínají) 8

9 Lymfatický (mízní) systém Není součástí oběhové soustavy, ale tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných prostor do krve Lymfatické cévy (vasa lymphatica): vznikají slepě ve tkáňovém moku, doprovázejí krevní cévy a tvoří rozvětvenou síť v orgánech Lymfatické uzliny – filtrace lymfy, imunitní procesy Lymfatické cévy ústí do žil - odvádí vysokomolekulární látky, pro které je stěna kapiláry nepropustná – např. proteiny – mikrobiální toxiny Jediný způsob jak složitější toxiny z tkání odstranit je přes lymfu Joalis LYMFATEX 9

10 Cévní stěna Tunica externa – adventicie a zevní elastická membrána – vazivová vrstva tvořená sítí elastických a kolagenních vláken – mechanistické vlastnosti, pružné upevnění, ve velkých tepnách adventicií procházejí vyživující cévy (vasa vasorum) a autonomní nervová vlákna (sympatikus, parasympatikus) – řídí svalovinu Tunica media – střední vrstva, buňky hladké svaloviny, uspořádané do spirály – kontrakce a vazodilatace – regulace průtoku krve do jednotlivých orgánů, určuje krevní tlak, ve svalovině vazivo s elastickými vlákny (pružnost) – důležité pro pumpování srdce Tunica intima - endotel – vnitřní výstelka, jednovrstevný plochý epitel, různě propustný (na pevno – hematoencefalická bariéra x fenestrovaný v glomerulech ledvin) 10

11 Cévní stěna Tunica intima - endotel – vnitřní výstelka vytváří nesmáčivý (hydrofobní) povrch – odpuzuje vodu antitrombické působení - aktivně brání tvorbě trombů (krevních sraženin) sekrece vazodilatačních a vasokonstrikčních látek (oxid dusnatý, endotelin) – modulace průtoku krve – podle potřeb, rychle vyrovnává změny tlaku a rychlosti 11

12 Cévní stěna 12

13 Regulace oběhu krve Místní regulace – zajišťuje potřeby orgánů (kyslík, výživa), udržuje konstantní průtok a rychlost krve při kolísání tlaku (změna polohy) – hladká svalovina přívodných arteriol reaguje na lokální podmínky Myogenní (svalová): Zvýšený tlak krve –> vasokonstrikce –> zmenšení průsvitu –> normalizace průtoku (a naopak) Endotelová – zvýšení rychlosti krve – > reakce endotelu –> produkce NO -> vazodilatace (ochrana před turbulentním pr.) Metabolická - více metabolitů (C0 2, kys. mléčná, adenosin…) – > endoteliální receptory –> produkce NO -> vazodilatace svaloviny –> zvýšený průtok krve fyzmatik.pise.cz Zdravý endotel – zásadní pro správné zásobení a ochranu orgánů !!! 13

14 Regulace oběhu – celkové mechanismy Celková regulace - zajištění celku – udržení oběhu a tlaku – Tlak – má vliv objem krve, poddajnost tepen, čerpací výkon srdce, periferní odpor cév Nervové řízení (cévní reflexy) – rychlé Baroreceptory v cévách – monitorují tlak, chemoreceptory – vliv pH, pC0 2 - aferentními dráhami předávají informace, do mozkového kmene, CNS – hypotalamus, limbický sys. - reaguje vegetativní nervový systém (sympatikus) - vyvolává vazokonstrikci (kůže, svaly, trávicí ústrojí, ledviny) nebo vazodilataci, parasympatikus – činnost srdce Dlouhodobé dráždění – přenastavení citlivosti, vliv LDL chol. Hlavní problém – STRES - porušení rovnováhy v autonomním NS – zvýšená aktivita sympatiku naruší i další mechanismy KT 14

15 Regulace oběhu – celkové mechanismy Hormonální – střednědobé, minuty - katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) – hormony dřeně nadledvin – odpověď jednotlivých cév podle typů receptorů Alfa vasokonstrikce (zvýšení), beta vazodilatace (snížení) Adrenalin – stoupá průtok ve svalech, práce srdce, omezuje se průtok kůží a trávicí soustavou - AKTIVACE STRESEM Ledviny – dlouhodobé, hodiny – renin-angiotenzinový systém – udržení tlaku v ledvinách a dostatečné filtrace je životně nutné (vasokonstrikce), regulace objemu tekutiny – celkově zvýšení tlaku v těle Srdce – změna výkonu – sympatikus x parasympatikus Joalis Hyperton – detoxikuje všechny celkové mechanismy regulace oběhu včetně všech mozkových center a veget. NS, které se na řízení podílejí 15

16 Okruh srdce – kardiovaskulární choroby Hlavní příčina nemocnosti - umírá na ně 48 % lidí (EU 42 %) Ischemická choroba srdeční - porucha prokrvení srdce v důsledku zužování srdečních tepen, Srdeční infarkt (jedna z forem ICHS) - odúmrtí části srdce při úplném uzávěru některé srdeční tepny Mozková mrtvice - uzávěr některé z mozkových tepen spojený s odúmrtím části mozkové tkáně Příčina – ateroskleróza – porucha cév – ukládání tuku a jejich zužování http://diabetes.ygoy.com/2010/07/ 16

17 Ateroskleróza Ateroskleróza – zvláštní druh zánětu 1) poškození endotelu - chlamydie (srdce = parazitální imunita), herpetické viry, salmonela, volné radikály (kouření) 2) Vlivem poškození je endotel propustnější - zvýší se pronikání špatného cholesterolu LDL do intimy 3) hromadící se lipidy podléhají oxidaci (vliv kouření, obezity, hyperglykémie) 4) na změněný LDL reagují buňky zánětlivou reakcí 5) LDL stimuluje buňky svaloviny a endotelu na proměnu v aktivní mikrofágy – fagocytují LDL – pěnité buňky (lipofágy) 6) jejich hromaděním na endotelu vznikají tukové proužky – důležitý vliv poměru HDL\LDL – HDL pomáhá odstraňovat cholesterol z plátu, působí protizánětlivě 17

18 Ateroskleróza 7) T lymfocyty – posilují zánět, rozmnožování a přesun buněk hladké svaloviny na vrchol plátu – syntetizují kolagen a elastin 8) vzniká fibrózní plát - problém zánět v plátu 9) rozpad lipofágů, uvolňování cholesterolu do stěny – ateromový plát – snížení průtoku krve, riziko prasknutí, tvorba trombu – nedokrvení (ischémie) 18

19 Ateroskleróza Problém aterosklerózy Pokud nastane v plátu zánět – mediátory do dvou dnů naruší kryt – makrofágy produkují kolagenózu – riziko ruptury – krev se setká s lipidovým plátem – velké množství srážecích faktorů v plátu – vznik trombu – velké riziko Komplikace aterosklerózy – ischemie - nedokrvení orgánu vzniklé omezeným průtokem krve díky sklerotickému plátu, trombu, edémem plátu (nejčastěji srdce, mozek, dolní končetiny) Překážka v proudění krve – zpomalení toku – výrazná zátěž pro srdce http://www.ordinace.cz/clanek/ateroskleroza 19

20 Kardiovaskulární choroby Arterioskleróza – ztluštění a ztráta elasticity stěny (zahrnuje aterosklerózu, arteriolosklerózu, mediokalcinóza – ukládání kalciových solí) Arterioloskleróza - postihuje malé tepny a arterioly, nejvýznačnější je v ledvinách - často je spojena s hypertenzí a diabetem Aterosklerotická hmota postupně zužuje cévu http://www.stefajir.cz/?q=ateroskleroza 20

21 Patogenní mikroorganismy v cévách Tvorba IL – poškození endotelu, vznik plátů – lokální působení Zánětlivý proces – nestabilita plátů – toxiny z IL kdekoli v těle – velmi často ústní dutina Které to konkrétně jsou: Herpetické viry - HSV, EB virus, CMV – napadají svalové buňky v medii (tvoří v nich infekční ložiska) – buňky mění svoje chování- HERPESON Chlamydia pneumonia – utváření plátu, vliv na nestabilitu – CHLAMYDI Mycoplasma pneumonie - MOLLICUT Helicobacter pylori - HELICOB 21

22 Patogenní mikroorganismy Salmonella - ENTEROBAC Hemophilus influenzae - BacterminMisc Coxiella burneti – RICKETTI Virus Coxackie B (enterovirus), Hepatické viry – žloutenka A,B,C – ANTIVIR = ANTIVEX Streptococcus sanguis - KOKPLUS Porphyromonas gingivalis – ústní bakterie – ANAEROB Joalis ARS, Joalis Venaron, Abelia Circulus – komplexy 22

23 Detoxikace aterosklerózy Velmi komplexní problém Okruh srdce – pod ně arterie patří Okruh jater – tukový metabolismus Okruh sleziny – imunita, zánětlivé procesy, krev a její srážení Okruh ledvin – řídí arterie – vazokonstrikci, vazodilataci Joalis Achol – problematika cholesterolu, Joalis Lipodren – změněné tuky Joalis Vasodren – detoxikace cév od IL Joalis Antivir=Antivex nebo lépe Herpeson – odstranění příčiny, změna funkce buněk endotelu a svaloviny Joalis Chlamydi – chlamydiová infekce Joalis Nobacter – případné další infekce v plátech Neživé toxiny – Antichemik, Toxigen… 23

24 Oběh krve Systémový oběh: Srdce – aorta – tepny – tepénky – vlásečnice – venuly – žíly – duté žíly – srdce Plicní oběh: Srdce – plicní tepny- plíce – plicní žíly – srdce Žíly (vény) – kapacitní cévy – díky výrazné roztažnosti mohou pojmout velkou kapacitu krve Zabezpečují návrat krve do srdce http://www.domzdraviajuh.sk 24

25 Oběh krve 25

26 Stěna žíly relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve (endotel) vazivová vrstva (elastická a kolagenní) epitel 26

27 Tok krve žilami Velmi nízký periferní odpor v žilách Stěna tenká a poddajná – obsahují 60 % krve Žilní stěna – svalovina – inervovaná sympatikem – stimulace – kontrakce – zmenšení kapacity a poddajnosti – zvýšený tlak v žilách urychluje návrat krve do srdce (předsíně) Venuly, vény – kontinuální tok Velké žíly – pulsace vlivem pravé předsíně Rychlost v dutých žilách 15 cm/s 27

28 Pohon krve v žilách Vliv gravitace – nestačí vlastní síla oběhu (srdce), chlopně brání zpětnému toku Svalová pumpa – stahy kosterního svalstva Žilní pumpa – v medii spirálovitě uspořádaná svalová vlákna- aktivně se stahují Dýchání – při nádechu klesá hrudní tlak + pohyb bránice – vytlačování krve z dutiny břišní Sací síla srdce 28

29 Dolní končetiny dva systémy žil povrchové - odvádí 10 % krve – velká a malá saféna (vena saphena magna a vena saphena parva) – vnitřní strana lýtka a stehna hluboké (odvádí více krve – 90 %) – ukryty hluboko mezi svaly perforátory – systémy jsou spolu propojeny spojovacími žílami – mají chlopně – jednosměrný tok z povrchového systému do hlubokého 29

30 Varixy - křečové žíly Porucha žilního systému - rozšíření povrchových žil Abnormálně rozšířené a prodloužené žíly Nejčastěji jsou postiženy povrchové žíly dolních končetin booneimaging.org 30

31 Varixy - křečové žíly Příčiny primární: porucha pevnosti žilní stěny a její poškození (zánět) chronická insuficience (žilní nedostatečnost) – vrozená náchylnost k méněcenné stěně, nefunguje žilní pumpa, nedomykavost chlopní přetěžování žíly nadměrným množstvím krve, stagnace krve Příčiny sekundární: hluboký zánět žil – ucpání trombem - obtok povrch. systémem vrozené vady hlubokého systému po úraze, chirurgickém výkonu http://www.stefajir.cz/?q=zanet-zil 31

32 Co se děje Ztráta pružnosti stěny, horší odtok krve Narušení chlopní Přelévání krve zpátky z hlubokého sytému do povrchového Povrchový systém to nezvládá – začíná se rozšiřovat - VARIXY 32

33 Co se děje Začnou záněty - tvorba trombu Krev prosakuje stěnou žil – otoky Zvýšený tlak se přenáší do kapilár – nedostatečná výživa a okysličení tkáně Změny okolní tkáně - trofické změny v kůži, suchá, šupinatá, pigmentace kůže – varikózní syndrom Pocit těžkých nohou, křeče, únavnost a brnění, bolest, pálení, mravenčeníkřeče Špatné hojení poranění, i malé může vést ke vzniku mokvajících zapáchajících vředů, chronický bércový 33

34 Komplikace Zánět povrchových žil – tromboflebitida – (thrombos -chomáč, flebos-žíla, -itis-zánět), varikoflebitida - zánětlivé postižení stěny varixů s následnou trombózou - (infekční, neinfekční) zarudlý, tuhý a bolestivý proužek, změna pigmentu, horečka, tuhost přetrvává dlouhou dobu, může se různě přesunovat (migrující flebitida, flebitis saltans), riziko přesunu do hlubokého systému Končetina neotéká, při doteku bolí 34

35 Komplikace Zánět hlubokých žil (flebotrombóza) zástava toku krve a vznikají sraženiny krve - tromby náhlý, bolestivý otok, zvýšená teplota nebezpečí odtržení trombu- cestuje krví a zastaví se v úzkém místě, ucpe cévu = embolie (nejčastěji v plicích; v mozku, ictus = náhlá mozková příhoda) 35

36 Příčiny flebotrombózy Zpomalení toku krve (stáza) – imobilní pacienti, chirurgické výkony, dlouhé cestování, těhotenství, obezita, srdeční nedostatečnost, varixy…. – dochází k aktivaci koagulačních faktorů Hyperkoagulační stav krve – nádory, vrozené trombofilie, antifosfolipidový syndrom (autoimunita), hormonální antikoncepce a léčba (i nejnovější preparáty 4x vyšší riziko) Poškození žilní stěny – narušený endotel aktivuje destičky a koagulační faktory http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=183

37 Porucha žilní stěny Degenerace buněk – změny endotelu (zvětšení buněk), ztenčení a dezorganizaci vrstvy hladké svaloviny, fibrózní degenerace médie, zduření a rozvláknění kolagenních vláken Je syntetizováno snížené množství kolagenu, zodpovědný za elasticitu tkáně - přítomno generalizovaně - častěji také hemoroidy, kýly a ploché nohy Enzymatické defekty - mění poměr kolagenu, elastinu a hexosaminů -klesá obsah kolagenu, stoupá obsah štěp.enzymů Zvýšené množství tryptázy – mastocyty, mediátori - alerg. reakce Snížená kontraktilní odpověď na noradrenalin, serotonin, histamin - nízká reaktivita na stresy, potlačování projevů vlastní osobnosti Genetika -odlišnost žilní stěny u osob s varixy 37

38 Žíly a hormony U žen riziko varixů 4x vyšší než u mužů Žilní stěna – receptory pro estradiol a progesteron Estradiol se na ně váže – vazodilatace – zůstávání krve v žilách Progesteron – relaxace hladkého svalstva žilní stěny Těhotenství – hormonální nerovnováha + mechanické působení tlakem dělohy na pánevní žíly 38

39 Zhoršující faktory Nedostatek pohybu, dlouhé sezení, stání Hormonální antikoncepce, více těhotenství Obezita - varixy a žilní nedostatečnost o 30-40 % více u obézních pacientů Kouření nebo nedostatek vlákniny ve stravě, který způsobuje zácpu Odnětí sleziny, nádory nejčastěji zažívacího systému 39

40 Hemoroidy, jícnové varixy Játra - dva krevní oběhy – Jaterní tepna (a.hepatica) – výživná, přívod okysličené krve Funkční – portálová (v.portae) vrátnicová – krev z trávicího ústrojí – žaludku, střev, pankreatu a sleziny Portální hypertenze – poškozená játra (cirhóza), zvýšený tlak krve v portální žíle Krev se snaží dostat do srdce jinudy 40

41 Hemoroidy, jícnové varixy Obtékání krve – hemoroidy, jícnové varixy, žíly na břiše, otoky Pavoučkovité cévy - rozšířené žilky - hrudník, ramena, předloktí, zčervenání dlaní Hepatorenální syndrom: pokles průtoku krve zdravými ledvinami – snaha o vyrovnání tlaků – extrémní vasokonstrikce a tím se poškodí ledviny www.stefajir.cz 41

42 Co s varixy ? 42

43 Pentagram Žíly – patří pod okruh srdce – celý okruh je důležitý pro správný oběh krve - CorHelp, CorDren Někde uváděno pod plíce – správné a hluboké dýchání je důležité pro návrat krve z žil (v dutině břišní vzniká podtlak) Slezina - krev – zánětlivé procesy, trombóza, hladká svalovina žíly - VelienDren, VelienHelp Souvislost s celulitidou – špatná práce lymfatického systému Játra - porucha pevnosti stěny, kolagen - LiverDren, LiverHelp Vliv mají i ledviny – objem krve, řízení vasokonstrikce, vazodilatace - UrinoDren, UrinoHelp Ovládání žil – sympatikus – vegetativní nervový systém – souvislost s emocemi – Vegeton, Streson, Nodegen, Emoce… 43

44 Emoce srdce Triáda – ledviny, játra, srdce Nedostatek srdeční energie – žilní problémy Triáda – ledviny, srdce, slezina Křečové žíly - celková pomalost, prožívání pocitů bezmocnosti, nízká reaktivita na okolní stresy, nízká psychosociální podpora od okolí Tendence k potlačování projevů vlastní osobnosti Tendence intenzivně prožívat negativní pocity Neustálé strachování, cítí se nešťastní, negativní a depresivní, posuzování událostí ve svém okolí Prožívání chronického duševního napětí 44

45 Jak na detoxikaci Složitější problém – nutno vyřešit několik věcí Na prvním místě: Endotel – pokrývá povrch cév, srdce, kapilár – mechanická bariéra, komunikační rozhraní mezi krví a buňkami v tkáních Porušují ho mikroorganismy (viz. dále), volné toxiny a jejich radikály, vliv kouření – jsou přenášeny krví – riziko pro endotel Všechny kardiovaskulární choroby – porucha endotelu Preparát CorDren, CorHelp – řeší detoxikaci všech srdečních struktur vč. endotelu 45

46 Jak na detoxikaci VasoDren – detoxikace arteriálního systému vč. endotelu a všech struktur tepen Konstrukce preparátu – holografické obrazy všech konkrétních tepen a vlásečnic spolu s obrazy infekčních ložisek Venadren – detoxikace žilního sytému, obrazy struktury žíly (průřez), obrazy všech jednotlivých žil v systému v kombinaci s infekčními ložisky a dalšími toxiny 46

47 Venaron – komplex Viry - Herpetické viry – Cytomegalovirus, Rhadinovirus, EBV, HSV, VZV Arenaviridae – virus horečky Lassa Hantavirus – od myší, porucha funkce cév Orthomyxoviridae – chřipkové viry Aphtovirus, Cardiovirus - Foot and mouth human virus – vředy na rukou, nohách, ústech – myokarditida – zánět srdečního svalu virus hepatitidy C, A i B Viry - Herpetické viry – Cytomegalovirus, Rhadinovirus, EBV, HSV, VZV Arenaviridae – virus horečky Lassa Hantavirus – od myší, porucha funkce cév Orthomyxoviridae – chřipkové viry Aphtovirus, Cardiovirus - Foot and mouth human virus – vředy na rukou, nohách, ústech – myokarditida – zánět srdečního svalu virus hepatitidy C, A i B 47

48 Venaron – komplex Anaerob – Eubacterium – endokarditida Chlamydi Kokplus – Streptokoky, zkřížená reaktivita ParaPara Enterobac (Salmonella) – aterosklerotické pláty BacterminMisc – Haemophilus, Cardiobacterium Kokmin – meningokok – srážení krve Helicob 48

49 Okruh sleziny a ledvin Na druhém místě Okruh sleziny Často mají křeč. žíly ženy, které mají celulitidu Poruchy srážlivosti krve Hormonální systém, autoimunitní procesy Emoce sleziny VelienHelp, VelienDren Okruh ledvin Preparát UrinoHelp, UrinoDren 49

50 Jak na detoxikaci 1. kúra – CorDren + VenaDren + Venaron 2. kúra – VelienHelp + Nodegen + Antivir 3. kúra – UrinoDren + Antimetal + VenaHelp Streson, Relaxonis Emoce RespiHelp, RespiDren http://www.prozdravystyl.cz/ 50

51 SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 6 Co jsou křečové žíly? a)Rozšíření povrchových žil b)Problémy s žílami, které vznikly v důsledku křečí nohou. c)Záněty hlubokých žil. d)Žíly, které okousal křeček. 51


Stáhnout ppt "Křečové žíly Mgr. Marie Vilánková © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena"

Podobné prezentace


Reklamy Google