Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 9. prosince 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 9. prosince 2009."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 9. prosince 2009 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

2 Program: Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje Revize příruček Webové stránky projektu Kontrolní činnost (zkušenosti, plán) Monitorovací zprávy Dotazy Různé Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

3 Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje jednání s vybranými zástupci poskytovatelů jednání s firmou EURONEST – upřesnění rozsahu spolupráce Rozhodnutí o změně č. 2 revize příruček OPLZZ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

4 Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje Jednání s vybranými zástupci poskytovatelů 2. 9. 2009 Příprava a upřesnění dodatků ke smlouvám Metodika – upřesňující pozice poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou ve specifickém postavení dodavatelů služby v rámci projektu Kapacity Kontrolní činnost Spolupráce s MF 19. 10. 2009 finální podoba „Dodatků“ včetně příloh Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

5 Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje Jednání s firmou EURONEST 29. 9. 2009 Kvalita výstupů(odpovědi na dotazy, MZ, první kontroly, příprava dotazníkového šetření). Upřesněny podmínky spolupráce – rozsah kontroly dokladů od dodavatelů služeb, v případě zjištěných nedostatků povinnost vyzvat k dodání opravených dokladů, v případě nedodání se poskytovatel vystavuje riziku neproplacení faktury z důvodu neprokázání způsobilosti výdajů a poskytování služby. Dotazníkového šetření Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

6 Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.:OPLZZ-ZS22-6/2008, vydané MPSV v rámci OPLZZ na projekt „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, reg. č.CZ.1.04/3.1.00/05.00019 se mění: –příloha č. 5 – realizační tým – klíčové osoby –příloha č. 6 – aktuální znění příruček OPLZZ po revizi k 15.10.2009 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

7 Revize příruček OP LZZ D2 Příručka pro příjemce podpory D4 Manuál pro publicitu D5 Metodika způsobilých výdajů D9 Metodický pokyn pro zadávání VZ OPLZZ D10 Pokyny pro vyplnění MZ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

8 Revize příruček OP LZZ D2 Příručka pro příjemce podpory verze 1.3. změna formuláře MZ 2. část – odstraněna tabulka finanční část jednotkové ceny obsažené v původně schváleném rozpočtu jsou po celou dobu realizace IP závazné! Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

9 Revize příruček OP LZZ D4 Manuál pro publicitu OP LZZ verze 1.5. loga v dokumentech nemusí být, když to technické podmínky nedovolují (např. software pro účetnictví ) označení místností povinnost prezentovat IP na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

10 Revize příruček OP LZZ D 5 Metodika způsobilých výdajů osobní náklady – pracovní výkazy – rozdělení podle podílu úvazku související s projektem doplněn popis situace, kdy předmět drobné stavební úpravy je v nájmu - možnost provádění stavebních úprav musí být ošetřena v nájemní smlouvě (do 40 tis.) Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

11 Revize příruček OP LZZ D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ verze 1.3. proces zveřejnění dodavatele proces změn výzvy proces zrušení řízení proces zveřejnění byl přizpůsoben on-line zadávání zakázek prostřednictvím www.esfcr.cz www.esfcr.cz vložena povinnost zadavatele umožnit uchazeči nahlédnout do Zápisu o pořízení a hodnocení nabídek a pořídit si z něj zápis doplněn zákaz použít kvalifikační předpoklady jako hodnotící kritéria Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

12 Revize příruček OP LZZ D10 Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy – pro informaci - týká se RT Doplněna záložka do IS Benefit – důvody k vrácení, zamítnutí, výhrady ke schválení – informace se načte s IS Monit Harmonogram MZ – nová záložka načte z IS Monit přehledovou tabulku Indikátory – dosažená hodnota se uvádí kumulativně - vždy za souhrnně za sledované období od počátku projektu do konce sledovaného monitorovacího období Přílohy MZ - nutné řídit se aktuální verzí příručky!!! Číslování příloh – v případě dokládání více příloh stejného typu uvádí se stále stejné označení např. 4 - Pracovní výkaz – Jan Novák (září 2009) 4 – Pracovní výkaz – Eva Nováková (září 2009) Změněny soupisky – doplněn sloupec částka připadající na způsobilé výdaje Pracovní výkaz – změna sloupců počet odpracovaných hodin na počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele. Doplněn sloupec z toho pro projekt. K tomu se váže nový řádek z toho celkem pro projekt Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu – nový sloupec – jiné v Kč (odvádí se z nich odvody) Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

13 Webové stránky projektu http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz seznam poskytovatelů soc. služeb realizační tým – kontaktní údaje vkládání dotazů a odpovědi na dotazy kontroly dodavatelů - plán kontrol veřejné zakázky aktuality – aktuální informace dokumenty ke stažení fotografie a užitečné odkazy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

14 Webové stránky projektu zveřejnění odkazu na webové stránky projektu vzájemná podpora návštěvnosti webových stránek http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz potvrdit vložení odkazu na e-mail terezawyza@gmail.com aktivace Vašeho odkazu na portálu sociálních služeb Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

15 Kontrolní činnost Vyhodnocení kontrolní činnosti za II. pololetí 2009 (monitorovací firma - 43, z toho 40 poskytovatelé, 3 subdodavatelé; Azylové domy - 10, Domy na půl cesty - 2, Intervenční centrum - 1, Nízkoprahová denní centra - 3, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 4, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi- 6, Sociálně terapeutické dílny - 1, Sociální rehabilitace - 4, Terénní programy - 2) –1. Dodržování standardů kvality –2. Uznatelnost nákladů –3. Dodržování publicity –4. Přínosy monitorovací firmy z hlediska kontrolní, monitorovací a metodické činnosti pro poskytovatele SS (osobní, telefonická, korespondenční a osobní komunikace) Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

16 Kontrolní činnost Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2010 (monitorovací firma – 20; Azylové domy - 4, Nízkoprahová denní centra - 1, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -1, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 6, Sociálně terapeutické dílny - 1, Sociální rehabilitace - 7) Kontrolní činnost projektového týmu v roce 2009 (celkem provedeny 2, Domy na půl cesty - 1, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 1, ještě se připravuje do konce roku nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 1 Plán kontrolní činnosti projektového týmu v I. pololetí 2010 (celkem 3, leden, březen, květen) – plán zveřejněn na webových stránkách IP Fond ohrožených dětí – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charita Blansko – azylové domy Rozkoš bez rizika – terénní programy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

17 Kontrolní činnost Kontrolní činnost poskytovatelů SocS u subdodavatelů SocS 1. povinnost realizace v souladu s uzavřenou smlouvou 2. spolupráce s realizačním týmem a monitorovací firmou 3. v rozsahu rámci současné praxe Místní šetření (ověření skutečnosti, posouzení z hlediska uznatelnosti nákladů) Metodická pomůcka pro provádění kontrolní činnosti Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

18 Monitorovací zprávy - připomínky 1. osobní výdaje – stručně, výstižně výdaje za pracovníky – soulad org. struktury s registrací soc. služby, změny v registraci SP – uplatňování slevy na SP od ledna 2009 školení, semináře, kurzy teambuilding prohlášení ke mzdám – měsíční 2. Cestovné pozor na změnu sazby náhrady po novém roce Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

19 Monitorovací zprávy - připomínky 3. Zařízení a vybavení – nezpůsobilé výdaje hmotný majetek nábytek opravy a údržba – pouze vlastního majetku 4. Místní kancelář nájemné poměrné výdaje – více poskytovaných služeb 5. Nákup služeb 6. Stavební úpravy 7. Přímá podpora Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

20 Monitorovací zprávy MZ zpracovávat co nejvýstižněji a nejstručněji, pouze změny oproti předchozím obdobím, ale popsat aktivity Pozor na publicitu na účetních dokladech, při prezentacích, na smlouvách apod. – loga Soulad kapacitní tabulky na registraci – smlouvu Dohadné položky – popsat způsob uplatňování do výdajů – např. v MZ Kopie dokladů – od listopadu 2009 nad 10.000,- Kč Časté nedostatky – chybí soupisky, prohlášení ke mzdám, CD, kapacitní tabulka Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

21 Dotazy Dotazy je nutné směrovat na společnost EURONEST s.r.o., která zpracovává odpovědi na jednotlivé dotazy poskytovatelů. Návrhy odpovědí podléhají odsouhlasení realizačního týmu a až poté jsou distribuovány jednotlivým poskytovatelům. Od ledna 2010 bude možné dotazy pokládat prostřednictvím webového rozhraní na stránkách projektu, kde by se měly chronologicky objevovat dotazy a odpovědi. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

22 Různé Propagační předměty - adresáře Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

23 Děkujeme za pozornost Přejeme krásné prožití vánočních svátků Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Stáhnout ppt "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 9. prosince 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google