Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Listopad 2015 PARTNERSTVÍ PROVĚŘENÉ ČASEM. Základní finanční data* Multilaterální rozvojová banka s dlouhou historií Založena v roce 1970 na základě mezinárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Listopad 2015 PARTNERSTVÍ PROVĚŘENÉ ČASEM. Základní finanční data* Multilaterální rozvojová banka s dlouhou historií Založena v roce 1970 na základě mezinárodní."— Transkript prezentace:

1 Listopad 2015 PARTNERSTVÍ PROVĚŘENÉ ČASEM

2 Základní finanční data* Multilaterální rozvojová banka s dlouhou historií Založena v roce 1970 na základě mezinárodní smlouvy, obnovena akcionáři v roce 2012 v souladu s novou Strategií rozvoje na období let 2013-2017 Poslání – podpora sociálního a hospodářského rozvoje, zlepšení blahobytu obyvatelstva a hospodářské spolupráce mezi členskými zeměmi MIB. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům, a také vývozním a dovozním transakcím Jedinečné složení zúčastněných zemí Akcionáři – Rusko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Kuba, Vietnam, Mongolsko – 3 kontinenty Podpora ze strany členských států v různých formách, v červnu 2013 Rada MIB schválila zvýšení splaceného základního kapitálu nejméně na 176 mil. eur, včetně dodatečných vkladů ze strany členských zemí ve výši nejméně 100 mil. eur – většina členských zemí splnila své zavázky Schválení nových normativních dokumentů je téměř u konce – základní kapitál MIB se zvýší na 2 miliardy eur Možnost připojení dalších zemí Zvláštní postavení mezinárodní organizace Nepodléhá národní regulaci, operace nevyžadují bankovní licenci Osvobozena od DPH, cla a také omezení týkajících se vývozu a dovozu Aktiva a transakce MIB jsou osvobozené od všech forem správního nebo soudního řízení, s výjimkou případů, kdy se Banka vzdá takového osvobození Vysoká úroveň finanční stability Kapitálová přiměřenost v průměru přesahuje 65% (v 1. pololetí 2015 – 67,3%) Diverzifikace úvěrového portfolia podle odvětví a zemí Konzervativní politika řízení rizik a likvidity Investiční úvěrové ratingy – Fitch (BBB-, stabilní), Moody’s (Baa1, stabilní) a Dagong (A, stabilní) 201320141P 2015 Aktiva (mil. €) 411,1611,5701,9 Vlastní kapitál (mil. €) 352,4389,4399,5 Čistý úrokový výnos** 4,0%3,7%3,4% Vlastní kapitál / Aktiva 85,7%63,7%56,91% Celková kapitálová přiměřenost 102,3%78,11%67,29% Finanční páka (Závazky / Vlastní kapitál) 16,7%57,04%75,7% *léta 2013-2014, 1. pololetí 2015 – konsolidovaná rozvaha dle IFRS ** včetně zajištěných % kurzů výměny měnových swapů úrokových sazeb 1 Mezinárodní investiční banka (MIB) – základní fakta 1 1 Vyjmuta ze seznamu institucí, na které se vztahují sankce EU: „ Je rovněž vhodné omezit přístup na kapitálové trhy určitým finančním institucím, s výjimkou v Rusku sídlících institucí s mezinárodním statusem stanoveným mezivládními dohodami s Ruskem jakožto jedním z akcionářů.“ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014

3 Rozmanitost zúčastněných zemí – od členských zemí G20 a EU po rychle rostoucí asijské trhy. V souladu s normativními dokumenty MIB má každá země jeden hlas v Radě Banky Celkové území – 19,6 milionu km 2 s populací více než 300 milionů lidí Členské státy MIB – mezinárodní instituce s unikátním meziregionálním složením členských zemí. Po připojení Maďarska na konci května 2015 pět z devíti hlasů v Radě MIB patří členským zemím EU. Členské státy Podíl na splaceném kapitálu (k 29.07.2015) mil. €% Členské státy 142,547,1 Bulharská republika42,213,95 Česká republika30,410,04 Maďarsko30,09,91 Slovenská republika21,57,10 Rumunsko18,46,10 Ostatní 160,1 52,9 Kubánská republika5,41,77 Vietnamská socialistická republika3,71,21 Mongolsko1,00,35 Ruská federace150,049,57 Celkem302,6100,0 2 2

4 4 Vysoká úroveň podpory ze strany členských zemí Banky, vysoký koeficient kapitálové přiměřenosti, stabilní úroveň likvidity a nízký koeficient finanční páky. Rozhodnutí (schválené Radou MIB v červnu 2013) o navýšení kapitálu prostřednictvím dodatečných vkladů ze strany členských zemí do splaceného kapitálu MIB ve výši alespoň 100 milionů eur; Robustní vlastní kapitál, nízká zadluženost; Realizace komplexní reformy Banky v roce 2013, zaměřené na přetvoření MIB v efektivní multilaterální rozvojovou banku; Realizace nových principů úvěrové politiky – MIB se zaměřila na podporu malých a středních podniků v členských zemích a spolupracuje především s mezinárodními finančními institucemi a bankami s dobrou pověstí; Nové podmínky činnosti – robustní vlastní kapitál se používá k financování rozvojových projektů, nízký koeficient finanční páky, nový systém řízení rizik založený na základě standardů Basel II, nový systém compliance kontroly, nový systém motivace personálu. Fitch BBB-, výhled stabilní Moody Investors Service Baa1, výhled stabilní Dagong Global Credit Rating A, výhled stabilní KLÍČOVÉ FAKTORY HODNOCENÍ: 3 Investiční úvěrové ratingy

5 PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva Náměstkové předsedy představenstva Konkurzní výbor Výbor IT Odbor interního auditu Odbor compliance Úvěrový výbor Rozpočtový výbor 8 Odborná komise zplnomocněných zástupců BANKOVNÍ RADA Revizní výbor Odbor bezpečnosti Finanční výbor Aktuální normativní dokumenty: Hlasovací systém je založen na principu "jedna země - jeden hlas" U většiny otázek rozhodnutí přijímá Bankovní rada kvalifikovanou většinou 3/4 členských zemí Klíčová rozhodnutí jsou přijímána jednohlasně. Každá zúčastněná země má možnost ovlivnit rozhodnutí 4 Korporativní řízení

6 CELKOVÉ ÚVĚROVÉ PORTFOLIO DLE SEKTORU CELKOVÉ ÚVĚROVÉ PORTFOLIO DLE ZEMĚ Zdroj: Konsolidovaná rozvaha dle IFRS – 1. pololetí 2015 6 Úvěry a investiční produkty 6 Podpora se poskytuje formou dlouhodobých úvěrů (> 2 roky), syndikovaných úvěrů (A&B, paralelní), podřízených úvěrů, dokumentárních nástrojů a investic do vlastního kapitálu a přes investiční fondy FINANCOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZPROSTŘEDKOVATELŮ PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ DOKUMENTÁRNÍ PRODUKTY INVESTICE DO VLASTNÍHO KAPITÁLU A FONDU Maximalizace zisku není hlavním záměrem – cenotvorba MIB odráží poslání Banky podporovat rozvoj ekonomik členských zemí. Zároveň komerční životaschopnost projektů je klíčovou podmínkou pro financování MIB. Podmínky odrážejí základní principy tržní cenotvorby (včetně příslušné sazby za riziko), náhradu běžných a kapitálových výdajů, souvisejících s transakcí Úvěrové portfolio MIB je denominováno převážně v eurech (84% k 30.06.2015), zatímco zbývající podíl je denominován v amerických dolarech (16%) 5 5

7 SLOVAK GAS HOLDING (Slovensko) €25 mil. na 5 let v syndikaci. Partner: UniCredit Bank Tatravagónka (Slovensko) €30 mil. na 7 let. XAC BANK (Mongolsko) $8 mil. na 3 roky v $46 mil. syndikaci na podporu MSP. Partner: EBRD URBAN MOBILITY CENTRE (Bulharsko) €15 mil. na 7 let v syndikaci. Partner: Bulharská rozvojová banka ROMCAB (Rumunsko) €15 mil. na 3 roky. TDBM (Mongolsko) $10 mil. na 5 let v $82 mil. syndikaci na podporu MSP. Partner: FMO EUROHOLD GROUP (Bulharsko) €15 mil. na 7 let. ACRON (Rusko) $25 mil. na 5 let v syndikaci. Partner: Société Générale BT LEASING (Rumunsko) €10 mil. na 5 let na podporu MSP. SPARKY (Bulharsko) €7 mil. na 7 let v €10 mil. syndikaci. Partner: Bulharská rozvojová banka TRANSCAPITALBANK (Rusko) €20 mil. na dobu 5 let v €20+$50 mil. syndikaci na podporu projektů v oblasti energetické účinnosti. Partner: IFC VIETINBANK (Vietnam) €15 mil. na 3 roky na podporu MSP. AGRICOVER CREDIT (Rumunsko) €10 mil. na 7 let na podporu MSP. EUROLEASE GROUP (Bulharsko) €7 mil. na 5 let do v €15 mil. syndikaci na podporu MSP. Partner: VTB Capital (Rakousko) Spurt Bank (Rusko) €15 mil. na 5 let na podporu MSP. KHAN BANK (Mongolsko) $10 mil. na dobu 5 let v $51 mil. syndikaci na podporu MSP. Partner: IFC Za dobu svého působení MIB poskytla finanční podporu pro více než 230 investičních projektů, podepsala a zrealizovala dohody a poskytla úvěrové linky pro finanční instituce členských zemí Některé z klíčových probíhajících projektů MIB jsou uvedené níže: 7 Podpořené projekty 7 6

8 9 MIB uzavřela více než 50 dohod o spolupráci s finančními institucemi, vládními agenturami členských států a jinými organizacemi Spolupracujeme s předními multilaterálními rozvojovými bankami – MIB je pozorovatelem na výročních zasedáních ADB, BSTDB, EBRD, IDB a Světové banky, podepsala také dohody o spolufinancování s IFC a EDB a memorandum ohledně technické spolupráce se Světovou bankou. Banka udělila status pozorovatele Vnešekonombance, VTB Group a EDB Banka je členem Bankovní asociace pro střední a východní Evropu (BACEE) a Asociace finančních rozvojových institucí Asie a Tichomoří (ADFIAP). MIB obdržela ocenění BACEE za rozvoj mezinárodní bankovní spolupráce a ocenění ADFIAP za program podpory malých a středních podniků MIB se připojila k Global Compact OSN – největší mezinárodní iniciativě na světě v oblasti udržitelného rozvoje Multilaterální memorandum o spolupráci s exportními agenturami evropských členských zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Rusko). Probíhající partnerství 7

9 9 Diverzifikace protistran, zvýšení počtu finančních institucí (partnerů) s cílem usnadnění řízení krátkodobé přebytečné likvidity. Soulad s obecně přijatými mezinárodními normami a standardy. Od dubna 2014 byly zavedené limity na více než 80 finančních institucí. Celkový objem aktuálně stanovených na MIB linek přesahuje 750 milionů eur, včetně limitů stanovených KBC Group, Raiffeisen, UniCredit Group, Societe Generale, VTB Group, Bulharskou rozvojovou bankou, EXIMBANKA SR, EDB, WGZ BANK AG, UBI Bank, atd. Koncem druhé poloviny 2015 stanovené linky MIB pro finanční instituce představovaly celkově asi 1 390 milionů eur – jedná se o následující transakce: platby, treasury transakce, úvěry pro MSP, Trade Finance, spolufinancování Za účelem krátkodobého financovaní, od dubna 2014 bylo podepsáno 60 dohod, včetně: Dohoda o otevření korespondenčních účtů (EUR, USD) s RBI; dohody s Rosbank, t.j. RISDA dokumentace a bilaterální úvěr; Všeobecná dohoda o REPO transakcích s EDB, ING; dohody s Tatra bankou; RISDA dokumentace s ING, Belinvestbankou; úvěrová dohoda s Eximbankou Maďarska; ISDA smlouvy s OTP Bank Nyrt, Credit Suisse International (CSA), Banca Transilvania, RBI, Evropsko-ruskou bankou, Trade and Development Bank of Mongolia, VTB France; GMRA smlouvy s Českou exportní bankou, Bulharskou rozvojovou bankou; smlouva o Trade Finance transakcích s Belinvestbankou V současné době MIB jedná o podpisu více než 50 dohod, včetně: ISDA smlouvy s Goldman Sachs, Eximbankou Maďarska, XacBank, Khan bank, Golomt bank, DSK bank, Českou exportní bankou, International Asset Bank, VTB Deutschland; GMRA dohody s JP Morgan Chase, XacBank, Khan bank, Golomt bank, OTP bank, DSK bank, International Asset Bank, VTB Deutschland, Sberbank CZ; smlouvy o MM a Forex transakcích s UniCredit (Russia), Bulharskou rozvojovou bankou, Industrial and Commercial Bank of China (Russia), Belagroprombank Společně s Odborem compliance a Právním odborem se provádí KYC a due dilligence procedury ohledně finančních institucí. Bylo přezkoumáno a aktualizováno více než 80 případů. 8 Spolupráce s finančními institucemi

10 10 Trade Finance produkty MIB: Záruky / protizáruky Neodvolatelné záruky za zaplacení (IRUs) Standby akreditivy (SBLCs) Dlouhodobé transakce s exportními agenturami Trade Finance produkty MIB: Záruky / protizáruky Neodvolatelné záruky za zaplacení (IRUs) Standby akreditivy (SBLCs) Dlouhodobé transakce s exportními agenturami V roce 2015 MIB poprvé ve své historii nabídla klientům nové Trade Finance služby s dobou splatnosti do 2 let. Od března 2015 MIB vydala 13 IRUs ve prospěch českých, maďarských a slovenských bank, a tím podpořila vývozní a dovozní transakce členských zemí v celkové výši 8,3 milionů eur. TF linky od zahraničních bank (mil. eur) IRU TF portfolio MIB (mil. eur) IRU 9 Trade Finance produkty 2 transakce 4 transakce 13 transakcí 12 transakcí 6 transakcí 3 transakce 1 transakce 2 transakce 1 transakce Treasury a TF limity FI na MIB IRU

11 KONTAKTY International Investment Bank IIB European Regional Office 7 Mashi Poryvaevoy Street Eurovea Central 1 Moscow, 107078 Pribinova 4 Russian Federation Bratislava, 81109 Slovak Republic +7 495 604 70 70 +421 2 3235 3300 mail@iibbank.com bratislava@iibbank.com www.iib.int


Stáhnout ppt "Listopad 2015 PARTNERSTVÍ PROVĚŘENÉ ČASEM. Základní finanční data* Multilaterální rozvojová banka s dlouhou historií Založena v roce 1970 na základě mezinárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google