Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 2 NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Bc. Štěpánka Jáglová T ÉMATICKÝ CELEK Podnikání R OČNÍK druhý D ATUM TVORBY 1.12.2012

2 Anotace: Materiál je zaměřený na téma „Živnostenské podnikání“, slouží k orientaci v této problematice a k vysvětlení základních pojmů z této oblasti. Metodické pokyny: Materiál slouží pro usnadnění výkladu dané problematiky, žákům současně jako podklad pro poznámky. Na snímku č. 20 jsou uvedené otázky, které slouží pro fixaci probírané látky a současně jako zpětná vazba pro učitele. Případné použité zkratky: FO …. fyzická osoba PO …. právnická osoba OR …. obchodní rejstřík

3 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

4 ŽIVNOST Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění)zákon č. 455/1991 Sb

5 ŽIVNOSTÍ NENÍ NAPŘÍKLAD: provozování činnosti vyhrazené ze zákona státu restaurování kulturních památek provádění archeologických výzkumů činnost lékařů, farmaceutů, zubních laborantů, přírodních léčitelů činnost advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců, tlumočníků činnost auditorů a daňových poradců činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů výchova a vzdělávání ve školách

6 KDO MŮŽE PROVOZOVAT ŽIVNOST: a)FO b)PO, která splňuje podmínky vyplývající ze zákona, přičemž: FO musí splňovat podmínky sama nebo prostřednictvím odpovědného zástupce PO – splňuje podmínky vždy prostřednictvím odpovědného zástupce

7 PODMÍNKY pro provozování živností: jsou dvojí: 1.všeobecné – musí být splněny VŽDY dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost (prokazuje se výpisem z trestního rejstříku, tzn. osoba nesmí být pravomocně odsouzena pro trestný čin, který by souvisel s podnikáním) 2.zvláštní – musí být splněny, pokud je zákon vyžaduje odborná nebo jiná způsobilost, pokud jí zákon vyžaduje (vyučení v oboru, praxe, speciální zkoušky…)

8 ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ: 1.živnosti ohlašovací - při splnění podmínek mohou být provozovány na základě ohlášení zahájení podnikání u Živnostenského úřadu 2.živnosti koncesované - smějí být provozovány na základě udělení koncese (povolení), kterou uděluje ŽÚ na základě souhlasu orgánu, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje (Ministerstvo dopravy, ČNB, Státní energetický úřad…), jsou uvedeny v příloze č.3 ŽZ

9 OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI se člení na: 1.řemeslné – jsou uvedené v příloze č. 1 ŽZ, podmínkou pro provozování je navíc odborná způsobilost (prokazuje se dokladem o vzdělání – nejčastěji výuční list, doklad o rekvalifikaci apod., lze nahradit praxí v oboru 6 let nebo vzděláním v příbuzném oboru a kratší praxí) 2.vázané – jsou uvedené v příloze č. 2 ŽZ, odborná způsobilost uvedená v nebo upravena zvláštními předpisy 3.volná živnost – uvedena v příloze č. 4 ŽZ, stačí splnění všeobecných podmínek (v rámci této živnosti lze provozovat až 80 oborů – viz příloha)

10 PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ 1.KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI – příloha 3 výroba a úprava lihu výzkum, vývoj a výroba výbušnin výroba zbraní provozování veřejných dražeb ostraha majetku a osob pohřební služby provozování cestovní kanceláře (vzdělání v oboru CR - VŠ, VOŠ nebo vzdělání mimo obor + praxe podle vzdělání nebo osvědčení o rekvalifikaci, vyjadřuje se Ministerstvo pro místní rozvoj)

11 PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ 2.ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ - příloha č. 1 řeznictví a uzenářství truhlářství holičství a kadeřnictví pekařství, cukrářství hodinářství zlatnictví a klenotnictví malířství hostinská činnost

12 PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ 3.ŽIVNOSTI VÁZANÉ – příloha č. 2 provozování autoškoly masérské a rekondiční služby oční optika činnost účetních poradců geologické práce horská průvodcovská činnost drezúra zvířat provozování solárií

13 PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ 4.VOLNÁ ŽIVNOST – obory činností – příloha 4: ubytovací služby provozování cestovní agentury průvodcovská činnost v oblasti CR fotografické služby velkoobchod a maloobchod chov zvířat a jejich výcvik zahradnictví reklamní činnost

14 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VZNIKÁ: a)u ohlašovacích živností dnem ohlášení b)u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (30 dní na vyjádření úřadu + 30 dní na nabytí právní moci)

15 PROKAZOVÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ: a)u ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku b)u koncesovaných živností pravomocným rozhodnutím o udělení koncese Živnost NELZE převést na jinou osobu.

16 ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK seznam živností v katastru příslušného Živnostenského úřadu vede ho Živnostenský úřad zapisují se do něj údaje evidenčního a statistického charakteru v souvislosti se živností (u FO – jméno, příjmení, bydliště, RČ, IČO - bylo-li přiděleno, předmět podnikání, druh živnosti, provozovna, platnost ŽO, vznik ŽO, zánik ŽO…) rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejně přístupný na www.rzp.cz nebo na stránkách Ministerstva financíwww.rzp.czMinisterstva financí

17 PROVOZOVNA prostor, v němž je živnost provozována (i automat, mobilní stánek, který není na jednom místě déle než 3 měsíce a podobně) živnost lze provozovat i ve více provozovnách najednou provozovna musí být zvenčí trvale a viditelně označena obchodní firmou a identifikačním číslem

18 POVINNOSTI PODNIKATELE zajistit účast případného odpovědného zástupce na podnikání viditelně označit obchodní firmou objekt, v němž má místo podnikání prokázat kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka oznámit ŽÚ všechny změny týkající se živnosti do 15 dní od jejich vzniku kontrolu dodržování ŽZ provádí Živnostenský úřad, který může udělovat pokuty až do výše 1.000.000 Kč

19 ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Například: smrtí podnikatele FO, nepokračují-li v živnosti dědicové zánikem PO uplynutím doby, pokud bylo vydáno ŽO omezeně na dobu určitou rozhodnutím ŽÚ o zrušení živnostenského oprávnění

20 OTÁZKY NA ZÁVĚR 1.Jaká je definice živnosti podle živnostenského zákona? 2.Jaké činnosti nepatří mezi živnosti? 3.Do kterých základních skupin se živnosti člení? 4.Jaké jsou všeobecné podmínky pro provozování živností? 5.Co je to „živnostenský rejstřík“?

21 POUŽITÉ ZDROJE: 1.Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění 2.KOČÍ, J., ŠAMŠOVÁ, L.: Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy. Praha, Fortuna, 2009. 144 stran. 3.Obrázek dostupný na: http://www.portal.bochnia.pl/aktualnosci/20 06.01/17-01-06_kradli_linki.htm (cit. 1.12.2012) http://www.portal.bochnia.pl/aktualnosci/20 06.01/17-01-06_kradli_linki.htm

22 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google