Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 Sdružení poradců 1IMS ISO 9001_14001:2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 Sdružení poradců 1IMS ISO 9001_14001:2015."— Transkript prezentace:

1 Požadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 Sdružení poradců 1IMS ISO 9001_14001:2015

2 Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20152 Systém managementu kvality (QMS) - požadavky ISO 9001 (9002, 9003):1987 ISO 9001 (9002, 9003): 1994 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 – ČSN EN ISO 9001:2009 ISO/FDIS 9001:2015

3 Jednotná struktura norem Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20153 Jedno Brdo Úvod 1.Předmět normy 2.Citované dokumenty 3.Termíny a definice 4.Kontext organizace 5.Vedení a závazek 6.Plánování 7.Podpora 8.Provoz 9.Hodnocení výkonnosti 10.Zlepšování

4 Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20154 ISO 9001 a 14001:2015 Obě normy: 0. Úvod 1.Předmět normy 2.Citované dokumenty 4.Termíny a definice 5.Kontext organizace 6.Vedení 7.Plánování QMS 8.Podpora 9.Provoz 9.Vyhodnocování výkonnosti 10.Zlepšování 9001 Příloha A (informativní): Vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů Příloha B (informativní): Další mezinárodní normy pro management kvality a systémy managementu kvality vyvíjení komisí ISO/TC 176 Literatura 14001 Příloha A (informativní): Návod k použití této mezinárodní normy Příloha B (informativní): Vztahy mezi ISO 14001:2015 a ISO 14001:2004 Literatura Abecední seznam termínů

5 Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20155 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 6.1.1., 6.1.2 (bez názvu)/6.1.1 Obecně 6.1.2 Environmentální aspekty 6.1.3Závazné povinnosti 6.1.4Plánování opatření 6.2 Cíle kvality/Environmentální cíle a plánování jejich dosažení 6.2.1 Cíle kvality/Environmentální cíle 6.2.2 Plánování opatření pro dosažení cílů 6.3 Plánování změn ! 6 Plánování

6 Plánovat, implementovat a udržovat proces potřebný k dosažení požadavků na systém Při plánování zvážit: záležitosti uvedené v 4.1 (porozumění organizaci a jejímu kontextu) požadavky uvedené v 4.2 (porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran), rozsah systému environmentálního managementu Stanovit rizika a příležitosti, které je třeba řešit. Proč? Zajistit, že systém může dosáhnout zamýšlených výstupů a výsledků Zabránit nežádoucím účinkům nebo je omezit (včetně možnosti, že vnější podmínky životního prostředí ovlivní organizaci) Dosahovat neustálého zlepšování Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20156 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí/6.1.1 Obecně Novinka

7 Plánovat, implementovat, řídit a udržovat procesy (uvedené v 4.4) potřebné pro naplnění požadavků na systém Realizovat opatření stanovená v 6.1 (opatření pro řízení rizik) a 6.2 (cíle) a to Stanovením požadavků na produkt a služby Stanovením kritérií pro procesy a pro přejímku produktů a služeb Určením zdrojů potřebných pro dosažení shody s požadavky na produkt a službu Řízením procesů podle stanovených kritérií Předcházením odchylkám od politiky, cílů a závazných povinností Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20157 8.1 Plánování a řízení provozu ISO 9001:2008 – 7 ISO 14001:2004 – 4.4.6

8 Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20158 Informace o výkonnosti v oblasti kvality/environmentální výkonnosti včetně trendů pro neshody a nápravná opatření, spokojenost zákazníků /plnění závazných povinnosti a zpětnou vazbu od externích zainteresovaných stran včetně stížností výsledky monitorování a měření, výkonnost procesů a shodu produktů a služeb výsledky auditů výkonnost externích poskytovatelů Přiměřenost zdrojů Účinnost přijatých opatření pro řešení rizik a příležitostí Příležitosti pro neustálé zlepšování 9.3.1/ Vstupy pro přezkoumání systému managementu ISO 9001:2008 – 5.6 ISO 14001:2004 – 4.6 :

9 Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:20159 Pod tím názvem nikde Celý EMS je (a i podle předchozích norem byl) zaměřen na prevenci znečištění, nyní rozšířeno obecně o řízení rizik Vyspělé orgaizace zařadily prevenci rizik i do managementu kvality podle ISO 9001 Vše je v kapitole 6 – Plánování A kde jsou preventivní opatření?

10 „Organizace musí neustále zlepšovat vhodnost, adekvátnost a účinnost QMS/EMS s cílem zlepšit environmentální výkonnost Organizace musí zvážit výstupy analýz a vyhodnocení, a výstupy z přezkoumání managementu, aby potvrdila, zda existují oblasti nedostatečné výkonnosti nebo příležitosti, které musí být řešeny jako součást kontinuálního zlepšování.“ Sdružení poradcůIMS ISO 9001_14001:201510 10.2 Neustálé zlepšování

11 Otázky? Diskuse? IMS ISO 9001_14001:201511Sdružení poradců

12 Systémy managementu Ochrana životního prostředí Poradenství, školení, audity Ing. Alena Švarcová Na Hájku 367 180 00 Praha 8 +420 775 320 422 alena@svarcova.com www.svarcova.com Ing. Jiří Seger Veverkova 23 170 00 Praha 7 +420 602 644 626 seger@seger.cz www.seger.cz Sdružení poradců12IMS ISO 9001_14001:2015 Mgr. Hana Nečesalová Drdlova 7 591 01 Žďár nad Sázavou +420 602 572 821 necesalova@necesalova.cz www.necesalova.cz


Stáhnout ppt "Požadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 Sdružení poradců 1IMS ISO 9001_14001:2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google