Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY EDE OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Základní informace OJ  Požární poplachová směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru  Důležitá telefonní čísla pro hlášení MÚ 3. OŽP  Shromažďování odpadů  Kontakt OŽP 4. Kontakty v případě mimořádných událostí 1

3 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. ORIENTACE V AREÁLU 2

4 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VSTUPY, VJEZDY Vstup i vjezd do areálu EDE zhotovitelů se smlouvou EDE/ČEZ  s platnou identifikační kartou (IK) pro vstup  s platnou IK pro dlouhodobé vjezdy nebo jednorázový vjezd  vstup osob pouze hlavní vrátnicí v Administrativní budově Platí  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  místní provozní instrukce EDE0 0 002 rev03 – Dopravní řád elektrárny Dětmarovice  Návštěvní řád lokality  zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa Za nerespektování - smluvní sankce 5.000,- Kč 3

5 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VSTUPY, VJEZDY Pro podmínky EDE platí:  vstupy osob žádosti o vydání IK pro vstup do areálu EDE podepisuje osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená ve smlouvě  trvalá vjezdová povolení podepisuje osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená ve smlouvě  jednorázová/krátkodobá povolení bezpečnostní agentura  výdejní místa identifikačních karet Výdej IDK - Hlavní vrátnice, trvale Výroba a výdej IDK – kancelář č. 228, 2. patro správní budovy Po, Út a Čt 07:00 – 10:00 hod. Zhotovitel nemá oprávnění podepisovat žádosti o vjezd vozidel svých subdodavatelů, a to ani jednorázová či krátkodobá. 4

6 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VSTUPY, VJEZDY Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům - vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech 5 hlavní pro vstup osob vjezd osobních vozidel zadní (nákladní) tel.: +420 591 102 540 tel.: +420 591 102 540 tel.: +420 591 102 447 20 km/h v celém areálu Pondělí - pátek ( 5:00 – 17:00 hod.)Vjezdy a výjezdy dopravních prostředků jsou uskutečňovány NV. Pondělí - pátek ( 17.00 - 5.00 hod.)Vjezd a výjezd dopravních prostředků jsou uskutečňovány HV Pondělí – pátek (17:00 – 5:00 hod.) Soboty, neděle, svátky Nákladní vrátnicí jsou umožněny průjezdy pouze vozidlům pravidelné přepravy popelovin, strusky a sádrovce. Nákladní vrátnice

7 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. PRVNÍ POMOC První pomoc:  Zdravotní středisko +420 591 102 444  Hasiči +420 591 102 192  Ostraha +420 591 102 540 Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP: ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice MUDr. Valicová Taťána (tel. 591 102 444) Pro případ nutné součinnosti s ČEZ, a. s.  Směnový inženýr +420 591 102 206, +420 602 619 185 (mobil)  Směnový mistr elektro +420 591 102 446, +420 725 530 318 (mobil) 6

8 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. MÍSTA OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události: Podle potřeby přivolat pomoc (150, 155, 158) Dále musí být události ohlášené ČEZ: Požár velitel HZS Ladislav Blahuttel.: 607 742 680 Úrazkoordinátor BOZP lokality Dana Kozlovátel.: 721 414 921 Ekologická havárieekolog lokality Pavlína Dulavovátel.: 721 414 829 Krádeže, konfliktyostraha vrátnicetel.: 591 102 540, 431 7

9 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VELÍNY PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ Přehled řídících pracovišť (VELÍNY) pro případ ohlášení prací (zahájení, přerušení, ukončení)  Strojovna B1, B2, kotelna B1, B2, plynová kotelna, výměníky, CKS, NK, zauhlování, odpopílkování, odstruskování,– velín I. dvojbloku, 591 102 212, 725 530 316  Odsíření – velín odsíření  Strojovna B3, B4, kotelna B3, B4 – velín II. dvojbloku, 591 102 213, 725 530 317  Chemická úpravna vody – kancelář směnového chemika, zástupce mistra, 591 102 491, 725 530 319  Elektrozařízení - provozní mistr elektro, 591 102 446, 725 530 318 Veškeré sporné případy nebo nejasnosti řešit s SI – 591 102 206, 602 619 185 8

10 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. POUŽÍVÁNÍ OOPP Povinné používání ochranné přilby:  Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, - viz bezpečnostní značení Povinné používání chráničů sluchu  Všechny prostory, které jsou označeny bezpečnostní tabulkou Možnost vyzvednutí tohoto OOPP na velínu I. a II. dvojbloku Ostatní OOPP na základě vyhodnocení rizik a prováděných činností 9

11 SPECIFIKA LOKALITA EDE 1. VÝSLEDKY MĚŘENÍ HLUKU - 2014 Prostory s překročeným expozičním limitem dB Strojovna 0 m - prostor oběhových čerpadel 93,40 0 m - ostatní 89, 9 4,7 m - prostor regenerace VTO, NTO, olejové hospodářství 90,20 10,8 m - vnitřní prostor protihlukového krytu TG 94,70 10, 8 m - ochoz "B" 87,60 Kotelna 0 m - průchod kolem RS 115,00 0 m - prostor uvnitř RS 102,40 0 m - prostor u mlýnů a drtičů 92,30 5 m- prostor u parního rozdělovače 90,00 10,8 m - prostor PSU 87,80 prostor kouřových ventilátorů PG (vně objektu) 93,00 Odsíření Budova absorbéru 87,40 Dmychadlová stanice 98,60 Budova mlýnů vápence 95,90 Prostor drtírny vápence 92,30 Budova ventilátoru FGD 2 95,90 Centrální kompresorová stanice (CKS) 95,8 CHÚV II prostor 0 m 98,1 prostor -3,9 m 97,3 prostor -6,7m 102,0 10

12 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina Hluku – poškození sluchu Pro zaměstnance smluvních partnerů je k dispozici ochrana sluchu (zátkové chrániče sluchu):  Velín I. DVB  velín II. DVB Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování – hlubinný zásobník kóta -7,30 m  Objekt kotelny - zásobník surového uhlí +25 m (dopr. pásy T 12A,B) 11

13 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. ZÁKAZY, PŘÍKAZY Chemické látky a přípravky  Stáčení CHLaS z vlakových souprav – zákaz vstupu do stáčecího místa Kotelna  Provoz kotle – riziko úniku žhavých částic, parní potrubí apod.  Obezřetný pohyb kolem zařízení na kotelně  Střecha – zatížení max. 80 kg/m2, omezený počet osob pohybujících se současně na střeše kotelny – 22 Zauhlování  Zákaz vstupu do kolejiště  Zákaz vstupu na rošty hlubinného zásobníku 12

14 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. DALŠÍ OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH ODPOVĚDNÁ OSOBA DODAVATELE (ZA BOZP, PO A EMS) JE POVINNA:  Kontaktovat koordinátora BOZP lokality  Zajistit schválení Žádosti o IK pro danou lokalitu  Předložit informace o rizicích a opatřeních, která vyplývají z činností smluvního partnera  Předložit Plán BOZP na staveništi (v případě potřeby, zpravidla je předmětem smluvního ujednání) 13

15 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. KONTAKTY Koordinátor BOZP řešící otázky BOZP v lokalitě EDE je Dana Kozlová (mobil 721 414 921) Vedoucí práce, aby naplnil dokument SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s.  informuje KOO BOZP o vzniku pracovního úrazu a účastní se objasnění příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu  spolupracuje s KOO BOZP při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje Další odpovědné osoby EDE jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců EDE, který naleznete na stránkách http://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani/2013/ede.pdf 14

16 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  V Elektrárně Dětmarovice, a.s. zajišťuje požární ochranu jednotka hasičského záchranného sboru podniku v nepřetržitém provozu.  Riziková pracoviště elektrárny Dětmarovice jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS).  V době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek.  V mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektrárny pracovníci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. 15

17 16 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. KONTAKTNÍ OSOBY - PO A HP VO PO a BOZP, velitel HZS EDE, TPO Ladislav Blahut e-mail: ladislav.blahut@cez.cz telefon: 591 102 401 mobil 607 742 680 Ohlašovna požáru v EDE telefon č. 150

18 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE  Skládka paliva - 285 000 tun uhlí  Zauhlování- nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - požární přepážky, nezavodněné požární potrubí, - PHP práškové, vodní, pěnové, EPS,  Strojovna - nebezpečí výbuchu vodíku, - velké množství oleje, - PHP práškové, CO 2, EPS, hydranty, nezavodněné požární potrubí, - ovládání SHZ trafobloků na + 10,8 m. 17

19 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE  Kotelna - vysoké požární nebezpečí, - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 25 m, ±0,0m, - nebezpečí výbuchu zemního plynu na + 38 m, - PHP práškové, pěnové, hydranty, nezavodněné požární potrubí, tlačítka EPS.  Chemické provozy - CHÚV I a II, přítomnost nebezpečných chemických látek a přípravků  Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu. 18

20 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe). Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo vykonat nezbytná opatření k zamezení jeho šíření. Ohlásit zjištěný požár na OHLAŠOVNU POŽÁRU tel. č. 150 Z veřejných sítí telefon č. 591 102 150 V hlášení uvést: - kde hoří,- co hoří (stručný popis události),- kdo volá (jméno, telefonní číslo) Způsob vyhlášení požárního poplachu TELEFONEM, ROZHLASEM, VOLÁNÍM „HOŘÍ“ … Postup osob při vyhlášení požárního poplachu Osoby se přemístí z místa ohroženého požárem do prostor určených pro evakuaci po vyznačených únikových cestách. Na výzvu velitele zásahu osoby poskytnou osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany. Telefonní čísla: Ohlašovny požáru, BIC Tísňová volání Pohotovostní a havarijní služby 19

21 20 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

22 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB Pro Elektrárnu Dětmarovice, a. s. je zřízen shromažďovací prostor: - ve společenském sále v Hotelovém domě - odstavná plocha před administrativní budovou Evakuaci vyhlašuje: - směnový inženýr - havarijní štáb - velitel zásahu Osoba organizující evakuaci určí, na které místo se budou evakuovat zaměstnanci a osoby zdržující se na pracovištích EDE. 21

23 22 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB  nahlásit na HZS EDE  591 10 kl. 2192, + písemně na velínu (dozorný, mistr) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit na HZS EDE  591 10 kl. 2192 a veliteli HZS EDE  591 10 kl. 2401 používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na HZS EDE  591 10 kl. 2192 činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit na HZS EDE  591 10 kl. 2192 a SI  591 10 kl. 2206) změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru  150, 591 10 kl. 2150 každý požár vzniklý při činnostech, které provozují.

24 23 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  Hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno.  Žádný z výtahů v OJ není evakuační, při požáru se nesmí používat.  V celém areálu OJ se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů, hlavních vjezdech do objektů, před požárně bezpečnostními zařízeními jako např. nadzemními hydranty, požárními žebříky).

25 24 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU Před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“

26 25 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích :  zauhlování – všechny prostory (vnitřní i vnější, skládky paliva, zauhlovací mosty a trasy, přesypné věže);  kotelna - v celém prostoru kotelny;  strojovna - v celém prostoru kotelny;  odsíření – prostory nad eliminátorem mlhy, nad souproudým roštovým ložem (gridy) v případě opravy extraktoru MGGH, vnitřní prostory absorbéru;  kobky trasformátorů;  rozvodny, kabelové kanály, vývodové prostory a šachty, vývody generátorů a chladičů traf;  sklady hořlavých kapalin; příruční sklady;  čerpací stanice nafty (HTO);  regulační stanice plynu;  spisovny a archivy;  budovy a prostory z hořlavých hmot;  při provádění požárně nebezpečných činností v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních požárních úseků; při provádění požárně nebezpečných činností, při kterých nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace (např. natěračské práce nátěrovými hmotami s těkavou složkou).

27 26 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU Oprávněná osoba vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.:  Pracoviště musí být uklizeno.  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem.  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací.  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno.  Před opuštěním místa svařování se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít k požáru

28 27 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOST S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU  Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou musí mít u sebe bezpečnostní datový list nebezpečné látky, jehož pokyny musí dodržovat.  V případě, že provádí nátěry syntetickou barvou uvolňující těkavé složky musí s technologem zkonzultovat nutnost vystavení písemného příkazu V.  Všechny prostory s nebezpečím výbuchu jsou označeny výstražnou značkou.  Smluvní partner musí dodržovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem OJ.  Nevstupovat do tohoto prostoru, nejste-li vybaveni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

29 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  28  Ohlašovna požáru 150591 102 150 721 229 727  Velitel HZS 2401591 102 401607 742 680  Směnový inženýr 2206591 102 206602 619 185  Dozorný na I. DB dozorně 2211591 102 211725 658 310  Záchranná služba 2211591 102 211 725 658 310

30 SPECIFIKA LOKALITY EDE 3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ Centrální shromažďovací místa odpadů: Ostatní odpad  uzamčený prostor na přízemí strojovny, oplocený prostor za halou kulových mlýnů, ostatní místa dle potřeby v provozu Kovový odpad  vždy zůstává v areálu elektrárny, pokud není domluveno jinak, ukládá se kovový odpad na šrotiště elektrárny Nebezpečný odpad  mezisklad nebezpečných odpadů EDĚ (uzamčený prostor), ostatní místa dle potřeby v provozu, kontakt pro mezisklad nebezpečných odpadů – pí Cyroňová tel. 591 102 267, 724 950 364 29

31 SPECIFIKA LOKALITY EDE 3. KONTAKTY - OBLAST OŽP Kontakty: Ing. Pavlína Dulavová, ekologIng. Irena Kasparková, vodohospodář  ( 420) 591 102 276,  (+420) 591 102 742, 721 414 829 725 658 000 veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP a únicích látek kontrolní činnost pravomoc zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP 30

32 SPECIFIKA LOKALITY EDE 4. KONTAKTY V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Služba/úkonZajišťuje Kontaktní údaj První pomoc v lokalitě Jednotka HZS EDE  150  591 102 192 Požár v lokalitěJednotka HZS EDE  150  591 102 192 Provozní nehody a události SI  591 102 206,  602 619 185 Dozorný provozu elektro  591 102 211 BOZPKoordinátor BOZP – D. Kozlová  591 102 207  721 414 921 POKoordinátor PO a HP – L. Blahut  591 102 320  607 742 680 OŽPEkolog – P. Dulavová  591 102 276  721 414 829 31 Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách www.cez.cz/pravidla-chovaniwww.cez.cz/pravidla-chovani

33 KONEC PREZENTACE 32 Zveme Vás na virtuální prohlídku elektrárny Dětmarovice http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-detmarovice/


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google