Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní právo hmotné Klíčová slovaTrestní právo, hmotné, procesní, trestní odpovědnost, tresty, trestný čin PředmětObčanská nauka Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad, Potřebné pomůcky PC, pracovní listy, Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy, pracovních listů Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník - Podnikání, 2.ročník- Mechanik seřizovač Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Trestní právo 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_35_710

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje T R E S T N Í P R Á V O

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje normy pro: Co jsou trestné činy? - zjišťování trestných činů Které tresty se za ně ukládají? - soudní trestní řízení - výkon uložených trestů PRAMENY TRESTNÍ ZÁKON TRESTNÍ ŘÁD Provinění méně závažná než trestní činy= přestupky Neprojednávají je soudy (nýbrž obce, úřady, orgány Policie ČR- např. dopravní přestupky; správní orgány- patří do trestního práva správního, přestupkového práva Za přestupky se ukládají ve správním řízení mírnější sankce: pokuty, propadnutí věci podle zákona o přestupcích.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Stanoví: co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) za trestný čin uložit. Pramen: TRESTNÍ ZÁKON Trestný čin: - jednání nebezpečné pro společnost, jeho znaky jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona = tzv. skutková podstata trestného činu, např. § 302 týrání zvířat – kdo týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,… § 142 vražda novorozeného dítěte – matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své narozené dítě,… § 173 loupež- kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci,… § 184 pomluva – kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,… - Trestní právo hmotné (věcné,materiální)

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Trestné činy : - dělí se dle závažnosti na přečiny – např. krádež zločiny – např. vražda Trestnost – vztahuje se nejen na dokonaný čin trestná je i příprava trestného činu. Pachatel a spolupachatelé Pachatel je původce trestného činu, (nově nejen fyzická osoba, ale i právnická). Spolupachatelé = organizátor, = návodce, = pomocník, solidární odpovědnost Podmínky trestní odpovědnosti 1. naplnění skutkové podstaty trestného činu, viz výše - definice TČ uvedená ve zvláštní části TZ 2. vina - 2 základní formy: a) úmysl b) nedbalost- vědomá - nevědomá 3. nesmí se jednat o některou z okolností vylučujících trestnost.

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 1.nedostatečný věk ( pachateli nebylo ještě 15 let), 2. nepříčetnost – (pro duševní chorobu nemohl rozpoznat nebo ovládat své jednání, - význam tzv. forézní psychologie = soudní, 5 3. nutná obrana – nesmí však vybočovat z mezí nutnosti, okolností vylučujících trestnost 4. krajní nouze – např. opilý řidič pod vlivem návykové látky vezl osobu postiženou infarktem a nebylo jiné řešení, 5. oprávněné použití zbraně- např. voják, policista, požil v nejzazším případě zbraň, ale za předpokladu, že dodržel všechny předpisy, které jsou stanoveny.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Tresty a ochranná opatření Trest ukládá na základě zákona výhradně trestní soud pachateli trestného činu. Účelem trestu je : - ochrana společnosti před pachateli trestných činů, - zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti, - výchovné působení na pachatele i ostatní členy společnosti. Ochranná opatření = léčení, zabrání věci, ochranná výchova mladistvého. Systém trestů 1. Odnětí svobody - klasické - nejvýše na 20 let – u výjimečných trestů od 20- 30 let nebo doživotí např. za brutální vraždu u recidivisty - podmíněné odnětí svobody se zkušební dobou 1 – 5 let 2. obecně prospěšné práce, 3. zákaz činnosti na 1 rok - 10 let, 4. propadnutí majetku (nelze uložit mladistvému), 5. peněžitý trest, 6. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 7. vyhoštění z území ČR (ukládá se pouze cizincům, kteří nemají v ČR azyl nebo povolení dlouhodobého pobytu), na dobu na 1 rok – 10 let nebo na dob u neurčitou), 8. zákaz pobytu na 1 rok – 5 let (v místě, kde pachatel spáchal nebo opakovaně páchá trestnou činnost),

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 9. ztráta čestných titulů a vyznamenání, 10. ztráta vojenské hodnosti, 11. zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce – až na 10 let, při výkonu tohoto trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem podle probačního plánu. Spolupráce s Policií ČR. 12. domácí vězení – je možné uložit za méně závažné trestné činy. Zcela otevírá novou kapitolu trestní politiky a následuje praxi osvědčenou již v mnoha evropských zemích.. Umožňuje postih pachatele, aniž by musel být vytrhován za své rodiny a pracovních návyků – přináší úsporu nákladů na výkon trestu. Odsouzený má povinnost zdržovat se v zákonem stanovené době výhradně ve svém obydlí, pokud soud nerozhodne jinak. Kontrola : prostřednictvím elektronického náramku a pracovníka Probační a mediační služby.

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Trestné činy - příklady Trestní zákon ve zvláštní části ( Druhá část TZ) rozděluje trestné činy do 13 hlav. V hlavě I. – trestné činy proti životu a zdraví (např. vražda, ublížení na zdraví, rvačka,…) II. - trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti ( omezování osobní svobody, zavlečení, obchodování s lidmi, loupež, vydírání, pomluva,…) III. - TČ proti lidské důstojnosti sexuální oblasti (znásilnění, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, šíření pornografie,…) IV. - TČ proti rodině a dětem (dvojí manželství, opuštění dítěte, neplnění vyživovací povinnosti, ohrožování výchovy dítěte, únos dítěte, podávání alkoholu dítěti, týrání svěřené osoby,…) V. - TČ proti majetku ( krádež, zpronevěra, neoprávněné užití věci, podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,…) VI. – TČ hospodářské ( kartelová dohoda, nekalá soutěž, TČ proti měně – padělání peněz,…) VII.- TČ obecně nebezpečné ( nedovolené ozbrojování, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotron. látkami a jedy,…) VIII. – TČ proti životnímu prostředí ( poškozování lesa, týrání zvířat, pytláctví,…) IX. - TČ proti ČR, cizímu státu a mezinárodním organizacím ( vlastizrada, teror, sabotáž,…)

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje X. TČ proti pořádku ve věcech veřejných (zneužívání pravomocí, podplácení, opilství, výtržnictví,…) XI. TČ proti branné povinnosti, XII. TČ vojenské( neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, urážka mezi vojáky,…) XIII. TČ proti lidskosti, míru a válečné trestné činy.

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Ukázka formulace trestných činů v trestním zákoně § 145 Těžké ublížení na zdraví (1) Kdo jiné mu úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let. (2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá - li čin uvedený v odstavci 1 a) na dvou i více osobách, b) na těhotné ženě, c) na dítěti mladším patnácti let, d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinností, e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícímu k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání,povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, g) opětovně, nebo h) ze zavrženíhodné pohnůuky. (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let, bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci smrt. (4) Příprava je trestná.

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zdroje Vlastní zdrojeTrestní zákoník


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní."

Podobné prezentace


Reklamy Google