Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transplantační medicína Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transplantační medicína Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 Transplantační medicína Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

2 Transplantace k prvním pokusům o transplantace docházelo již ve starověké Indii pol. 15. století Heinrich von Pfolspeundt popsal rekonstrukci nosu u pacienta, kterému jej pes ukousl v 60. letech 19. století švýcarský chirurg Jacques-Louis Reverdin zjistil, že popáleniny se začínají hojit vždy od části zdravé kůže uprostřed rány → zkusil přiložit na popálené místo štěp kůže odebrané z holeně pacienta

3 Transplantace 1954 lékaři J. Murray a H. Harrison provedli první úspěšnou transplantaci lidského orgánu (ledvina)

4 Transplantace S uctivostí vyjadřuji naději, že komise bude již v počátcích připravena říci „Nikdy“ vůči mnoha věcem, které se již provádějí, anebo které jsou zamýšleny – a tedy v nejbližší budoucnosti asi prováděny budou, a nejenom vůči tomu, co by mohlo být jen velmi vzdálenou možností. Vzdálené možnosti se velmi rychle stanou blízkými a velmi brzy dojde i k jejich uskutečnění. Paul Ramsey při vystoupení před vládní komisí pro lékařskou etiku v r. 1985

5 Transplantace – etické zásady: Z živého dárce: - motiv (pomoc, zištnost) - respektování vlastního života - dobrovolnost (viz chudí lidé, děti, vězni…ekonomický tlak) - postradatelnost orgánu (lze poskytnout pouze párový orgán)

6 Transplantace – etické zásady: Z mrtvého dárce: - živý má přednost před mrtvým - důstojné zacházení s mrtvým (není pouhým biologickým materiálem)

7 Transplantace – etické zásady: Ze zvířete: - ze zvířete na zvíře O.K. - ze zvířete na člověka nelze viditelné orgány a zárodečné žlázy

8 Transplantace Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů - formulář o nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů - Vyplněný formulář zaslat na adresu: Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4. - uvést, jaký konkrétní orgán nechcete darovat (srdce, játra, plíce, ledviny, tenké střevo, slinivka břišní) anebo tkáně (srdeční, kostní, oční, cévní, kožní, vazy a šlachy). - důvod odmítnutí transplantace se zde nemusí uvádět

9 Transplantace o předpokládaný souhlas – OPTING OUT o předpokládaný nesouhlas – OPTING IN

10 Opting out = předpokládaný souhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů nesouhlas je třeba předem vyjádřit (tak je to v ČR) výhodou je relativní dostatek orgánů otázka pojmu „dárce“(?) tkání nebo orgánů

11 Opting in za života je nutno vyjádřit přání, aby po smrti mohly být mé tkáně nebo orgány odebrány (předpokládá se nesouhlas) nosit u sebe organ donor card potvrzující toto přání

12

13 Transplantace předpokládaný souhlas platí: Slovensko, Rakousko, Francie, Belgie, Finsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Bulharsko předpokládaný nesouhlas platí: Německo, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Nizozemí, Kanada, USA, Japonsko, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland

14 Legislativa v ČR VYHLÁŠKA č. 434/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

15 Legislativa v ČR § 1 (1) Osoby nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů (dále jen "nesouhlasící osoba") uvádějí do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů data stanovená transplantačním zákonem 1) s tím, že pokud není přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození. Dále se uvádějí údaje o rozsahu nesouhlasu, a to a) vyslovení nesouhlasu s odběrem všech tkání nebo orgánů, nebo b) vyslovení nesouhlasu s odběrem konkrétně vymezených tkání nebo orgánu; výčet tkání a orgánů je uveden v příloze této vyhlášky. 1) § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

16 Legislativa v ČR (2) Jestliže jménem nezletilé osoby nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vyslovuje nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů této osoby zákonný zástupce, uvádí se do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů vedle dat nesouhlasící osoby podle odstavce 1 též jméno, popřípadě jména a příjmení zákonného zástupce. (3) Vyslovení nesouhlasu je opatřeno úředně ověřeným podpisem nesouhlasící osoby, v případě postupu podle odstavce 2 úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

17 Legislativa v ČR § 2 (1) Nesouhlasící osoba, popřípadě zákonný zástupce doručí nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy. Nesouhlas s odběrem lze středisku doručit osobně nebo v zásilce s doručenkou. (2) Jestliže byl nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů vysloven ve zdravotnickém zařízení 2), použijí se pro zápis tohoto nesouhlasu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 a odstavce 1 obdobně s tím, že kopii zápisu nesouhlasu doručí Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy zdravotnické zařízení. 2) § 16 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb.

18 Legislativa v ČR § 2 (3) Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zašle bez zbytečného odkladu oznámení nesouhlasící osobě o zařazení jejího nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2004. Ministr: MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

19 Legislativa v ČR Zákon č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon). § 5 Etická komise

20 Kritérium smrti důležité stanovení kritéria smrti dříve: zástava srdeční činnosti dnes: konec funkce mozku

21 Obchod s orgány Dokumentární film Obchod s orgány Kanada/Indie, 2010, 70 min.


Stáhnout ppt "Transplantační medicína Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google