Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky DPH v roce 2016 3. února 2016 Hana Zídková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky DPH v roce 2016 3. února 2016 Hana Zídková."— Transkript prezentace:

1 Novinky DPH v roce 2016 3. února 2016 Hana Zídková

2  Kontrolní hlášení  Uplatnění DPH u nemovitých věcí  Další změny v DPH

3 3

4  Účinnost 1.1.2016 (§§101c až 101i)  Detailní informace o plnění  KH nahrazuje výpis z evidence  Souhrnné hlášení zůstává

5  Plátce  Zastupující člen skupiny  Určený společník za společnost  Insolvenční správce V případě, že  Uskutečnil zdanitelné plnění nebo přijal úplatu  Přijal zdanitelné plnění nebo poskytl úplatu

6 ► KH lze podat pouze elektronicky ► ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně ► datová schránka ► EPO + Elektronický podpis nebo identita do datové schránky ► postupem dle § 71 odst. 3 DŘ (ale „ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení“)

7

8  Oddíl A  A1 – uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a  A2 – přijatá zdanitelná plnění ze zahraničí, u kterých přiznává daň příjemce  A3 – uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato  A4 – uskutečněná plnění s hodnotou nad 10 tisíc Kč, má-li příjemce DIČ  A5 – všechna ostatní uskutečněná plnění

9  Oddíl B  B1 – přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a  B2 – uplatněný odpočet DPH z plnění s hodnotou nad 10 tisíc Kč  B3 – uplatněný odpočet DPH v ostatních případech  Oddíl C – kontrolní řádky na daňové přiznání 9

10  Evidenční číslo daňového dokladu  Poskytovatel i příjemce dokladu shodně uvádí číslo dokladu uvedené poskytovatelem při jeho vydání  Datum  Povinnosti přiznat daň (DPPD) dle § 21, § 24 a § 25  DUZP nebo Den přijetí úplaty - Řádky A2, A4 a B2  Uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) dle § 21  Pouze pro plnění dle § 92a - Řádky A1 a B1  Uskutečnění osvobozeného plnění (DUP ) dle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2  Řádek A3  Kód plnění

11  Hodnota vykazovaná na daňovém dokladu  Za zdanitelné plnění nebo přijaté úplaty  Absolutní hodnota opravy dle § 42 a § 74  Souhrnný daňový doklad – hodnoty se sčítají  Uskutečněná plnění  Nad limit  A4  Do limitu  A5  Osobám neusazeným bez DIČ- bez ohledu na limit  Uplatňovaný odpočet DPH  Nad limit  B2  Pod limit  B3

12  Oprava dle § 42, § 74  Samostatné zdanitelné plnění - sleduje se limit 10 tis. Kč  Při snížení základu daně – záporné znaménko  Opravy dle § 43  Následné KH – vykazují se všechny údaje s promítnutím oprav  Opravy dle § 44  Vždy na ř. A4 a B2 – bez ohledu na limit  Vykazuje se pouze daň

13 Řádné KH PO – do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce FO – ve lhůtě pro podání DP Opravné KH Před uplynutím lhůty pro podání KH Následné KH – speciální úprava Do 5 pracovních dnů ode dne zjištění chyby Náhradní lhůta – speciální úprava Do 5 dnů od oznámení výzvy – nelze prodloužit

14 ► Doručování ► Do datové schránky společnosti nebo zástupce ► Emailem, pokud není datová schránka zpřístupněna ► právní fikce = doručeno odesláním správcem daně ► Typy výzev ► Výzva k podání ► Výzva ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů

15  1,000 Kč pokud dodatečně podá KH/NKH bez výzvy  10,000 Kč pokud podá KH v náhradní lhůtě po výzvě  50,000 Kč pokud nepodá KH ani v náhradní lhůtě  Automaticky, správce nemá prostor pro správní uvážení

16  Plátce nepodá NKH v náhradní lhůtě 5 dnů  Pokuta 30,000 Kč  Automaticky, správce nemá prostor pro správní uvážení  Správce již nevydává výzvu k podání  Plátce podá NKH, ale chybné údaje nezmění nebo nedoplní  Až 50,000 Kč – diskreční pravomoc správce daně  Správce přihlédne k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání 16

17 17

18  Obecné principy vyžadované Směrnicí o DPH  Převody prázdných pozemků (kromě stavebních) mají být osvobozeny  Převody staveb mají být zdaněny jen při jejich prvním převodu (před užíváním nebo určeno časovým testem od dokončení)

19  Pozemky  Stavební pozemek  vždy s DPH  Funkční celek se stavbou  dle stavby  Nezastavěné (nestavební) pozemky  osvobozeno  Stavby  časový test  Spojené se zemí pevným základem  Jednotky  Inženýrské sítě  Podzemní stavby se samostatným účelovým určením  Právo stavby („zhmotnělé“)

20  Definice:  Stavební povolení / souhlas s provedením ohlášené stavby  Stavební práce (Demolice, zpevnění cesty, odlesnění, infrastruktura...)  Správní úkony (Návrh na změnu územního plánu, situační výkres - kde bude umístěna stavba, územní rozhodnutí..)  Žádný časový test

21  Nestavební + nezastavěné pozemky  „Drobné“ stavby = nezastavěný pozemek  Vedlejší plnění (houpačka, lavička, plot, studna, zídka, elektrická přípojka...)  Stavby bez pevného spojení se zemí  Funkční celek  Princip vedlejšího plnění  NE inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby

22  Běh lhůty pro osvobození  Nově též od podstatné změny stavby  Pouze změny od 1. ledna 2016 (viz informace GFŘ)  Nástavba (alespoň 2 podlaží)  Přístavba (50% plochy)  Stavební úpravy (50% hodnoty)  Opravy a údržba  Hodnota = dle daně z nabytí nemovitých věcí

23  Od 2016 i na nezastavěné pozemky  Kupující plátce  Nutný souhlas  Při dobrovolném zdanění – se musí uplatnit reverse-charge

24 24

25  Pro všechny fyzické osoby  Již neplatí výjimka do 6 mil. obratu ročně

26  Rozšíření v roce 2016  Dodání nemovitých věcí (pokud uplatněna opce) – 1.1. 2016  Dodání plynu / elektřiny obchodníkovi od 1.2. 2016  Vláda dále může zavést:  Poskytnutí telekomunikačních služeb  Dodání certifikátů plynu a elektřiny  Případné výjimky dle rozhodnutí Rady

27


Stáhnout ppt "Novinky DPH v roce 2016 3. února 2016 Hana Zídková."

Podobné prezentace


Reklamy Google