Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infekční komplikace intravenózních uživatelů drog a jejich diferenciální diagnostika Jan Dvořák Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol Progressive,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infekční komplikace intravenózních uživatelů drog a jejich diferenciální diagnostika Jan Dvořák Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol Progressive,"— Transkript prezentace:

1 Infekční komplikace intravenózních uživatelů drog a jejich diferenciální diagnostika Jan Dvořák Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol Progressive, o.p.s. AT konference, 28.4.2014

2 Infekce u i.v. narkomanů na ICDZ (2010-2012)

3 Virové hepatitidy  Hepatitida A  Hepatitida B  Hepatitida C  Hepatitida D  Hepatitida E  Akutní ↓ (VHB, VHC, VHD) ↓ (VHB, VHC, VHD)  Chronická ↓  Jaterní cirhóza ↓  Karcinom jater

4 Zdravá játra Steatóza → Cirhóza Karcinom jater ← →

5 Průběh virových hepatitid  Prodromální stadium – nejčastější potíže:  „chřipkové příznaky“  bolesti kloubů  zažívací potíže, tupá bolest v pravém podžebří  Průběh vlastního onemocnění  Vystupňované potíže z prodromálního stadia  Bezpříznaková forma – nejčastěji VHC  Anikterická forma: potíže bez žloutenky (ikteru)  Ikterická forma: žloutenka, tmavá moč, světlá stolice  Fulminantní forma → selhání jater  Rekonvalescence → různě dlouho  Malátnost, únava, zažívací potíže  Může přetrvávat jaterní porucha

6 Virová hepatitida A  Nepřechází do chronicity  Přenos kontaminovanými předměty, potravinami, vodou  Virus se vylučuje stolicí  Příznaky u dospělých - zažívací potíže - zažívací potíže - horečka - horečka - žloutenka - žloutenka  Neléčí se, nemoc odezní sama  Nutná však režimová, dietní a hygienická opatření

7 Virová hepatitida B  100 x nakažlivější než HIV  Přenos snadno sexem i krví  Až 90% riziko přenosu z matky na plod  Inkubační doba 1 – 6 měsíců  Přechod do chronicity asi 5-10%  U chronické VHB rychlá progrese fibrózy do cirhózy a HCC (20 – 30%)  Chronická VHB : vyléčení léky 70-80%  Léčba - Interferonem 12 měs. - Interferonem 12 měs. - antivirotiky roky až doživotně - antivirotiky roky až doživotně

8 Virová hepatitida C  Přenos snadno krví, obtížněji sexem  Inkubační doba 15 – 180 dní  Obvykle bezpříznakový průběh akutní nemoci  Přechází do chronicity v 70 – 80 %  Vertikální přenos (z matky na dítě) ve 4 – 13%  Úspěšnost kombinované léčby chronické VHC antivirotiky: asi 35 - 75%  Léčba: Interferon + Ribavirin  Trvání léčby 6-12 měsíců

9 Žloutenka – co dál...  Odeslat klienta na Infekční oddělení - nutná hospitalizace: izolace + léčba  Informovat klienta, co ho čeká - délka hospitalizace cca 7 – 14 dní, někdy i déle - léčba: - pobyt na lůžku, dieta - v těžších případech i infuze - po propuštění - sledování v ambulanci infekčního oddělení - v případě chronické hepatitidy antivirová léčba (nutná minim. 6 měsíční abstinence od alko. i nealko. drog)

10 HIV

11 HIV  „Human immunodeficiency virus“  Virus se množí v lymfocytech → úbytek  Postupným úbytkem lymfocytů dochází k destrukci imunitního systému  Pacient umírá na → těžké infekce → těžké infekce → vyčerpání organismu – „wasting syndrom“ → vyčerpání organismu – „wasting syndrom“  Přenos:  sexuální, krví a krevními deriváty, z matky na dítě  virus přítomen v krvi, spermatu, vaginálním sekretu a mateřském mléce  riziko při jednorázovém nechráněném sex. styku = 0,1 – 0,3 %

12 HIV - Stadia onemocnění  Asymptomatické – akutní retrovirový syndrom  ID 2 – 4 týdny (6 dní – 12 týdnů)  syndrom infekční mononukleózy  chřipkovité příznaky, vyrážka  po odeznění akutních potíží je pac. i roky bez potíží  Časné symptomatické stadium  generalizované zvětšení lymfatických uzlin  kandidóza ústní sliznice nebo pochvy  rozsáhlý nebo opakující se pásový opar  AIDS  parazitární infekce (toxoplazmóza, pneumocystóza)  bakteriální infekce (TBC, salmonelová sepse, recidivující pneumonie)  virové infekce (CMV, herpetické infekce)  infekce houbami  malignity (Kaposiho sarkom, lymfomy)

13 HIV – syndrom infekční mononukleózy

14 HIV – orální kandidóza

15 HIV – pásový opar

16 AIDS – Kaposiho sarkom

17 Sexuálně přenosné choroby  HIV, VHB, VHC  Syfilis (lues)  vznik tvrdého vředu v místě vniknutí infekce + regionální nebolestivé zvětšení uzlin  syfilitická roseola, kondylomata  léčba antibiotiky (Penicilin i.m.)  Kapavka (gonorea)  u žen často bezpříznaková  pálení, řezání při močení  hlenohnisavý výtok z moč. trubice či pochvy  léčba antibiotiky 7-10 dní

18 Rychlotesty  VHB, VHC, HIV, syfilis  Z kapilární krve či ze slin  Vhodné pro monitoraci infekcí v hůře přístupných populacích – nízký práh  Zachytí vysoké či střední hladiny antigenů či protilátek  Negativní výsledek nevylučuje infekci ! - nízké hladiny nemusí být zachyceny - nízké hladiny nemusí být zachyceny - diagnostické okno ! - diagnostické okno !

19 Diagnostická okna  Období od začátku infekce po možnost detekce mikroorganismu – tedy diagnózy  HIV - protilátky za 3-4 týdny po infekci - antigen (p24) za 14 dní - RNA viru od cca 8. dne  VHC - protilátky řádově za 4-8 týdnů - RNA viru za několik dní (cca 3-5)  VHB - protilátky za 6 týdnů po infekci - „Australský antigen“ za 4 – 5 týdnů - DNA viru za cca týden  Syfilis - protilátky od cca 2. týdne po infekci

20 Rychlotesty – co dělat dál, když...  Informovat a připravit klienta PŘED testováním na tyto možné situace ... je výsledek negativní → upozornit na možnost „diagnostického okna“ a zopakovat test za cca 3 měsíce ... je výsledek nejednoznačný → zopakovat rychlotest za cca 14 dní nebo konfirmační test ve zdrav. zařízení → zopakovat rychlotest za cca 14 dní nebo konfirmační test ve zdrav. zařízení ... je výsledek pozitivní → odeslat klienta na konfirmační test ve zdrav. zařízení

21 Konfirmace testů v ZZ - co bude dál, když... ... je výsledek negativní → vzhledem k možnosti „diagnostického okna“ zopakovat test za cca 3 měsíce → možnost zahájení očkování ... je výsledek pozitivní: - při známkách akutní hepatitidy → hospitalizace - při známkách chronické hepatitidy → sledování a případně léčba v infekční či hepatologické ambulanci - pozitivní HIV → sledování a případná léčba v AIDS centru (Bulovka) - pozitivní syfilis → léčba penicilinem i.m. v úvodu za hospitalizace (10-14 dní)

22 Prevence VH, HIV a lues  Očkování:  VHA → 2 dávky, interval 0 -- 6-18 měsíců  VHB → 3 dávky, interval 0 – 1 – 6 měsíců  VHA + VHB (kombinovaná vakcína) → 3 dávky, interval 0 – 1 – 6 měsíců  prevencí HIV, VHC a syfilis je JEN „harm reduction“

23 Infekce kůže a měkkých tkání  Subutex !  Opakované použití jednorázových jehel  Nízká hygiena, odkládání návštěvy zdrav. zařízení

24 Impetigo - bez celkových příznaků - infekční ! - lokální či ATB léčba či ATB léčba

25 Růže (erysipel)  často v místě chron. bércových chron. bércových defektů defektů - horečky - bolesti - ATB léčba - hospitalizace

26 Bércové vředy

27 Flegmóna / absces  po nesterilní i.v. aplikaci drogy (končetiny, třísla) - horečky - bolesti - ATB léčba - chirurgie - hospitalizace

28 Svrab  Výrazné svědění  Infekční – přenos kontaktem (užší kontakt, pohlavní styk)  Léčba lokální – mastí  Nutné vyprání osobního prádla, ložního prádla, denní výměna

29 Postižení cév  Záněty povrchových žil  možný následný uzávěr  Záněty hlubokých žil  trombóza žíly spojená s bakteriální infekcí  nebezpečí embolizace do plic

30 Infekční endokarditida  Bakteriální zánět srdeční chlopně / chlopní  Život ohrožující onemocnění !  U i.v. uživatelů drog nejčastěji Zlatý Stafylokok - agresivní bakterie - agresivní bakterie  Spojen s rozsevem do ostatních orgánů  Mnohdy závažné komplikace  Léčba antibiotiky  Dlouhá hospitalizace, často nutná operace srdce

31 Endokarditida

32 Endokarditida – embolizace do kůže

33 Záněty plic  U toxikomanů mimořádně časté  Primární infekce nebo druhotný zánět při endokarditidě

34 TBC plic  Výskyt v ČR: 6 / 100 000 obyvatel  Nejčastější forma TBC  Příznaky:  kašel (suchý → produktivní, krev ve sputu)  zvýšená teplota, výrazné pocení  malátnost, únava, úbytek na váze  Diagnostika:  rtg plic  krevní a kožní testy  průkaz bakterie ze sputa  Léčba:  na specializovaných plicních odděleních  kombinace antituberkulotik  celková délka 6 – 8 měsíců (cca první 2 měsíce na lůžku)

35 Diferenciální diagnostika infekčních komplikací intravenózních uživatelů drog v podmínkách nízkoprahových služeb

36 Horečky  Může jít o banální nebo i závažnou infekci  Čeho si všímat, na co se ptát - přítomnost zánětu na těle (absces, flegmóna) - zimnice či třesavky → bakteriální infekce - bolest hlavy, zmatenost, zvracení, světloplachost → meningitida - dechové potíže, kašel → zánět průdušek, zánět plic - myslet na infekční endokarditidu

37 Kdy myslet na infekční endokarditidu ?  Horečky (nad 38,0°C) + třesavky + zimnice  Celková zchvácenost  Poměrně náhlý rozvoj (hodiny, dny)  Dechové potíže (klidové, námahové), kašel  Bolesti na hrudi  Klient již v minulosti IE prodělal  Kožní projevy (hlavně dlaně a plosky)

38 Horečka – co dál...  Nejlépe vždy směrovat k lékaři  Pokud klient nemá žádné varovné příznaky - informovat klienta: v případě zhoršení potíží či objevení se varovných známek – ihned k lékaři !  Pokud klient má varovné příznaky - ihned směrovat/motivovat k návštěvě lékaře - nejčastěji následuje hospitalizace - odběry krve, rtg plic, ultrazvuk srdce - délka hospitalizace závisí na příčině potíží - IE: 6 týdnů

39 Dechové potíže  Akutně vzniklé – kašel, dušnost, bolest na hrudi, horečky, celk. zchvácenost - virový nebo bakteriální zánět průdušek či plic - infekční endokarditida → směřovat/motivovat klienta k návštěvě lékaře → pobyt v teple, suchu, minimální kontakty - bez horeček – může jít o anginu pektoris, infarkt myokardu, plicní embolii

40 Dechové potíže  Pomalu vznikající - kašel, zhoršování dechu - únava, hubnutí, noční pocení, celkové chátrání, zvýšené teploty - vykašlávání krve → nutno pomýšlet na plicní tuberkulózu → směřovat/motivovat klienta k návštěvě lékaře → základem vyšetření je RTG plic

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Infekční komplikace intravenózních uživatelů drog a jejich diferenciální diagnostika Jan Dvořák Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol Progressive,"

Podobné prezentace


Reklamy Google