Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Svaz českých a moravských bytových družstev SČMBD Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Svaz českých a moravských bytových družstev SČMBD Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství."— Transkript prezentace:

1 1 Svaz českých a moravských bytových družstev SČMBD Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době svaz sdružuje cca 650 bytových družstev a společenství vlastníků, která vlastní či spravují cca 670 000 bytových a nebytových jednotek, což je 17% všech bytů v ČR.

2 2 Svaz českých a moravských bytových družstev SČMBD V převažující části se jedná o byty v panelových domech, kde bytová družstva zajišťují komplexní opravy a zateplení objektů. Mimo správy vlastních bytů, kterých je cca polovina, bytová družstva spravují byty i měst a obcí a dalších více než 12 000 společenství vlastníků jednotek. SČMBD je tak největším organizovaným správcem bytového fondu v ČR.

3 3 Svaz českých a moravských bytových družstev Novela ZOK (zákon o obchodních korporacích): Řešení problémů s dlužníky – dluhy již existenčně ohrožují bytová družstva a zejména společenství vlastníků. Není možné, aby uživatelé bytů nedobrovolně ručili za dluhy svých sousedů! Výslovně rozšířit přechod dluhů i na nedobrovolné prodeje družstevních podílů a umožnit zastavení dalšího nárůstu dluhů. Zastavení nárůstu dluhů - opět umožnit ukončit užívací právo člena družstva – dlužníka – družstevního bytu výpovědí (§ 734 ZOK). Přechod dluhů s družstevním podílem (nově upraven v § 736 odst. 2 ZOK) není akceptován při prodeji družstevního podílu v exekučním a insolvenčním řízení. Uplatní se prozatím jen u běžných převodů a neřeší hlavní problémy bytových družstev s neplatiči. Požadavky na úpravu legislativy

4 4 Svaz českých a moravských bytových družstev Novela ZOK (zákon o obchodních korporacích), případně dalších zákonů:  Pořadí uspokojování pohledávek v exekučním řízení. Nutná změna zákona č. 99/1963 Sb. (OSŘ)  „Útěky“ dlužníků do oddlužení.  Zrušení poplatku z prodlení v novele zákona 67/2013 Sb.  Zkušenosti ze sousedních zemí – Rakousko, SRN Požadavky na úpravu legislativy

5 5 Svaz českých a moravských bytových družstev Novela ZOK (zákon o obchodních korporacích): Autonomie úpravy vnitřních poměrů družstva (hlasovací kvorum při změnách stanov) - odstranit nutnost 100% souhlasu členů BD s právem bydlení se změnou stanov pokud jde o pravidla týkající se bydlení (§ 731 ZOK) BD mohou mít i několik tisíc členů. Změna stanov je u těchto družstev v kompetenci shromáždění delegátů (SD). Člen má možnost dovolat se neplatnosti usnesení členské schůze (SD). Souhlas 100% členů se stanovami se nevyžaduje ani na ustavující schůzi při založení BD. Úprava do r. 2013 nepřinášela komplikace, stanovení hlasovacího kvora bylo vnitřní záležitostí BD. Požadavky na úpravu legislativy

6 6 Svaz českých a moravských bytových družstev Novela ZOK (zákon o obchodních korporacích): Autonomie úpravy vnitřních poměrů družstva (všeobecná autonomie) – upravit ustanovení, zpochybňují vnitřní úpravu družstev (podmínky členství) - § 602 ZOK ZOK umožňuje spoluvlastnictví družstevního podílu v BD i členství právnických osob. Stanovy BD toto mohou omezit nebo vyloučit. Toto omezení nebo vyloučení musí platit i při přechodu družstevního podílu (dědění, dražby). Požadavky na úpravu legislativy

7 7 Svaz českých a moravských bytových družstev Novela ZOK (zákon o obchodních korporacích): Výše vypořádacího podílu při skončení členství družstvu - umožnit bytovým družstvům úpravu výše vypořádacího podílu ve stanovách tak, aby nemusela výše vypořádacího podílu odpovídat výši splněných členských vkladů (§ 748 ZOK) Tržní hodnota družstevních podílů je v řadě lokalit nižší než členské vklady. Požadavky na úpravu legislativy

8 8 Svaz českých a moravských bytových družstev Další problémy: Nevyjasněné postavení části družstev na základě zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů – podíl uvedený v § 24 zákona snížit z 50% na 25% Problém se týká družstev, která byla nucena převádět byty do vlastnictví členů a jejich podíl na společných částech domu k 1.1.2014 přesahoval 25%, avšak byl nižší než 50% Praktické problémy s novou legislativou

9 9 Svaz českých a moravských bytových družstev Další problémy: Převzetí úvěrů na domech původně ve vlastnictví BD nově vznikajícími SVJ - umožnit převzetí úvěrů bytových družstev na rekonstrukci nebo modernizaci domu ze strany společenství vlastníků (§ 1197 NOZ) Kdo je dlužníkem? Odstranit nejasnosti a nejednoznačnosti ohledně rozsahu a podmínek pro přechod dluhů spojených s jednotkou na nabyvatele (§ 1186 NOZ) Administrativní zátěž družstev v souvislosti s exekucemi a insolvencemi. V r. 2014 zahájeno více než 714 tis. exekucí. BD jsou hromadnými výzvami exekutorů vyzývána k poskytování součinnosti. V exekučním řízení je nyní 969 tisíc subjektů. Praktické problémy s novou legislativou

10 10 Svaz českých a moravských bytových družstev Děkuji za pozornost RNDr. Jiří Bárta SČMBD Podolská 50 147 01 Praha 4 scmbd@scmbd.cz www.scmbd.cz


Stáhnout ppt "1 Svaz českých a moravských bytových družstev SČMBD Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google