Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-004. Psychické procesy a stavy 2.část Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-004. Psychické procesy a stavy 2.část Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-004

2 Psychické procesy a stavy 2.část Mgr. Marie Mikulcová

3 Kontrolní otázky: 1. Vyberte, co nepatří mezi základní druhy vnímání a) vnímání prostoru b) vnímání tvarů c) vnímání hloubky d) vnímání instinktivní e) vnímání pohybu f) vnímání času 2. Druh fantazie, která nám utváří představy věcí na základě jejich popisu, se nazývá a) konstrukční fantazie b) rekonstrukční fantazie c) tvořivá fantazie

4 CO UŽ ZNÁME... Psychické procesy procesy poznávací (vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč) procesy paměti (zapamatování, uchování, vybavení) motivační procesy (procesy citové a volní)

5 Psychické stavy Stavy pozornosti (soustředěnost, rozptýlenost) Citové stavy (radostná nebo smutná nálada)

6 Myšlení Je nejvyšší poznávací proces. Vede k poznání skutečnosti, jejich podstatných znaků a souvislostí mezi nimi.

7 Výsledek myšlení představují POJMY (slovní vymezení) Základní myšlenkové operace Analýza – rozčlenění celku na části, vydělování jednotlivých stránek (vlastností, vztahů) skutečnosti Syntéza – myšlenkové sjednocení, spojení vydělených částí

8 Základní myšlenkové operace Indukce – vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů Dedukce – aplikace obecného poznatku na konkrétní případ Analogie – vyvozování poznatku o nějakém předmětu či jevu na základě s podobnosti s jinými předměty a jevy

9 Základní myšlenkové operace Abstrakce – vyčleňování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů Konkretizace – zjišťování a spojování společných vlastností, vytváření tříd, kategorií, typologií, hledání společných zákonitostí

10 Myšlení a řeč nedílně spjaté poznávací procesy Vnitřní řeč – řeč pro sebe, jejím prostřed- nictvím myslíme a formulujeme své myšlenky, nevyjadřujeme ji ani hlasem ani písmem, Vnější řeč – řeč navenek, pro druhé, vyjadřujeme své myšlenky slovem – mluveným či psaným (mluvené slovo má bohatý neslovní doprovod – viz řečová komunikace)

11 Procesy paměti ZapamatováníUchováníVybaveníZapomínání

12 Fáze paměťového procesu

13 Vštípení (zapamatování) = vytvoření paměťové stopy Druhy paměti bezděčná X záměrná mechanická X logická krátkodobá X dlouhodobá

14 Experiment Změřte čas,jak dlouho potrvá, než si správně zapamatujete: mad, lor, zou, pla, uvi, ned, stí, vel, žra Madam Lora zoufale plavala. Uviděla nedaleko stín velkého žraloka. Smysluplný text, který je logicky uspořádán se lépe zapamatuje, uchová i vybaví.

15 Na zapamatování má vliv - množství, kvalita a význam látky - čas potřebný k zapamatování - využití více dílčích postupů Nutnou podmínkou kvalitního zapamatování je POCHOPENÍ Účinnou obranou proti zapomínání je - opakování - procvičování paměti

16 Volní procesy Vůle je proces, jímž člověk řídí svou činnost zaměřenou na dosažení vědomě vytčených cílů

17 Vyhledejte na www.wikipedia.cz alespoň pět volních vlastností, které považujete za nejdůležitější www.wikipedia.cz Odpovězte na otázku: Co v životě sehraje největší roli při formování volních vlastností?

18 Pozornost Je psychický stav, který zajišťuje po určitou dobu soustředěnost jedince. Věnovat pozornost znamená vydělovat určité objekty a odhlížet od jiných (figura – pozadí)

19 Druhy pozornosti Bezděčná – bez vůle, přibližuje se orientačnímu reflexu, podněty silné, kontrastní neobvyklé atd. Záměrná – vyvoláváme a udržujeme vůlí, je náročnější, více vyčerpává

20 City (emoce) City (emoce) Nižší afekty nálady vášně Vyšší intelektuální estetické morální sociální

21 City (krátkodobé) Citové vztahy (dlouhodobé) dělíme na: Kladné - radost, soucit, láska, přátelství Záporné – strach, zármutek, mrzutost, podrážděnost Smíšené – kladné i záporné současně, tzv.ambivalentní

22

23 Použité zdroje: www.google.cz www.wikipedia.cz Gillernová, Ilona, Buriánek, Jiří: Základy společenských věd – psychologie a sociologie. Fortuna, Praha 1997 Pavlík, Petr: 1000 otázek a odpovědí. Barris a Principal, Brno 2004 www.obrazky.cz www.radekfiala.com http://images.google.com


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-004. Psychické procesy a stavy 2.část Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google