Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení největších problémů 2011/2012.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení největších problémů 2011/2012.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je."— Transkript prezentace:

1 Řešení největších problémů 2011/2012

2  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je náměstek primátora Rudolf Chloupek  Deklarace projektu Jihlava – Zdravé město byla schválena v prosinci 2007  v únoru 2012 byl schválen Plán zlepšování pro rok 2012  cílem Zdravých měst ČR je UDRŽITELNÝ ROZVOJ, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro ZDRAVÍ a KVALITU ŽIVOTA

3 Desatero problémů města Jihlavy  Plán zdraví a kvality života 2011/2012 B.1 Nedobudovaná kanalizace B.2 Psí exkrementy D.1 Živá kultura v centru a oživení památek E.2 Podpora chráněného bydlení (začleňování do běžného života) F.1 Nedostatek míst v MŠ G.1 Podpora drobného a středního podnikání především v centru města H.1 Dokončení obchvatů

4 B.1 Nedobudovaná kanalizace  Statutární město založilo novou společnost - Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., která bude od roku 2013 spravovat vodohospodářský majetek města.  Město Jihlava dále připravuje žádost o získání dotace od Státního fondu životního prostředí. V květnu letošního roku vypíše Ministerstvo životního prostředí výzvu k předkládání projektů na Snížení znečištění z komunálních zdrojů. V případě schválení žádosti a přidělení finančních prostředků zahájí město Jihlava rozsáhlou rekonstrukci kmenových stok kanalizace v letech 2013- 2014. (Odbor správy realit)

5 B.2 Psí exkrementy  Městský útulek pro psy, který spadá pod Městskou policii v Jihlavě odchytl během loňského roku 290 volně pobíhajících (a tudíž volně město znečisťujících) psů.  Městská policie v Jihlavě inicializovala změnu Vyhlášky o pohybu psů ve městě, stávající úprava nařizuje osobě, která psa venčí, mít psa na vodítku. Takto lze definovat osobu odpovědnou za psa. (Městská policie)  Připravuje se zavedení speciálních odpadkových košů – stojanů s igelitovými pytli na tento odpad – v současnosti probíhá výběr lokalit. (Odbor životního prostředí)

6 D.1 Živá kultura v centru a oživení památek  Podpora významných kulturních aktivit - sv. Martin, Jihlavský havířský průvod a pouť ke sv. Jánu, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců, Jihlavské folklorní léto, Festival sborového umění a Koncertní celoroční činnost Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava, „Přijďte na koncert, pomůžete“.  V září roku 2011 byl po rekonstrukci znovuotevřen Kostel Povýšení sv. Kříže, který slouží mimo účelů církevních i k účelům kulturním. (Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Odbor rozvoje města)

7 D.1 Živá kultura v centru a oživení památek  Kulturní přehled akcí v aktuálním měsíci je zveřejňován v Novinách jihlavské radnice.  Turistické informační centrum vydává pravidelně kulturní a sportovní kalendář, který si může každý na radnici zdarma vzít.  Přehled všech kulturních akcí je také zveřejněn na webových stránkách města, kam navíc mohou organizátoři akcí vložit bezplatně upoutávku na svůj program.  V letním i zimním období vydává OŠKT ve spolupráci s Turistickým informačním centrem brožuru „Jihlavský kulturní a sportovní kalendář“, kde jsou uvedeny veškeré akce konané od konce května do konce září a v době Vánoc.

8 E.1 Podpora chráněného bydlení (začleňování do běžného života)  Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava poskytuje službu chráněného bydlení.  Od 1. března letošního roku mohou lidé, kteří se léčí ze závislosti, využít novou službu. Oblastní Charita Jihlava rozšiřuje následnou péči o chráněné bydlení, které má napomoci lidem po léčbě závislostí znovu začít žít samostatný život bez návykových látek.

9 F.1 Nedostatek míst v MŠ  Město Jihlava rozšířilo kapacitu svých školek o 175 míst. (50 míst A.Důl, 25 míst Kollárova, 50 míst Na Stoupách, od března 2012 bylo zprovozněno dalších 50 míst na MŠ Jarní).  V březnu byla započata rekonstrukce MŠ Resslova, kde k současné kapacitě přibude 50 nových míst, a to k 1. lednu 2013.  Tímto by měla být pokryta 93,5% poptávka. MŠNová kapacitaVýše investice (mil Kč) MŠ Kollárova251,5 MŠ Antonínův Důl509,5 MŠ Na Stoupách506,2 MŠ Jarní5021,3

10 F.1 Nedostatek míst v MŠ  Od září 2013 by měla být otevřena nová MŠ Služby Jihlavské terasy, o.p.s s kapacitou 50 míst.  Vysoký počet dětí s odkladem školní docházky bude částečně řešen zřízením přípravných tříd základních škol. V současné době má město schváleno otevření 6 tříd.  Město má však nachystány i další možnosti rozvoje kapacit MŠ. Projekčně je nachystána nástavba na ZŠ Nad Plovárnou (100 míst), prováděcí studie na MŠ Helenín (70míst) a nástavba dětských jeslí (25 míst). (Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Odbor rozvoje města )

11 G.1 Podpora drobného a středního podnikání především v centru města  Podpora podnikání spočívá např. v politice nezvyšování nájmů, organizaci trhů a jejich podpoře souběžným pořádáním kulturních akcí, zřízení městského tržiště na Masarykově náměstí atd.  Podpora ze strany obecního živnostenského úřadu: Centrální registrační místo Jednotné kontaktní místo (Obecní živnostenský úřad)

12 H.1 Dokončení obchvatů  V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina je mj. vymezen jako územní rezerva koridor pro propojení silnic I/38 (Jihlava - Znojmo) a II/405 (Jihlava – Brtnice - Třebíč). Umístění tohoto propojení je nutno prověřit územní studií.  Prostor jižní části Jihlavy se z dlouhodobého hlediska jeví jako problematický v souvislosti s předpokládaným dopravním zatížením významných silnic I/38 a II/405, jejichž křížením je území města dotčeno. Tato propojka však nevyřeší již současné problémy v oblasti. Chybí totiž propojení na komunikaci II/602 (Jihlava – Velké Meziříčí – Brno). (Úřad územního plánování)

13 H.1 Dokončení obchvatů  Snahou je zkompletovat jihovýchodní část obchvatu města Jihlavy. Vznikla by tak i potenciální objízdná trasa dálnice D1 mimo centrum města.  V rámci zpracování nového územního plánu Jihlavy prověřuje zpracovatel dokumentace i trasu severovýchodního obchvatu.

14 Ostatní projekty  Navýšení rozpočtu na nutné akce - opravy – odbor dopravy: chodník ul. Židovská – úprava povrchu do kamenných kostek (700 tis. Kč) chodník ul. Hradební u CityParku – úprava povrchu do mozaiky (380 tis. Kč) chodník ul. Hradební u křižovatky s ul. Benešova – úprava povrchu do mozaiky (716 tis. Kč) chodník ul. Palackého – vyrovnání povrchu stávající kamenné dlažby s úpravou obrub (951 tis. Kč) chodník ul. Tolstého k zastávce MHD – výměna povrchu do zámkové dlažby (260 tis. Kč) chodník a schodiště ul. Chlumova – dokončení výměny povrchu do zámkové dlažby (711 tis. Kč) chodník ul. Holíkova – výměna povrchu, oprava vjezdů a vpustí (1 453 tis. Kč) chodník ul. Sokolovská – dokončení úseku výměny do zámkové dlažby (275 tis. Kč) chodník ul. Na Vyhlídce – dokončení úseku výměny povrchů s opravou vjezdů (366 tis. Kč) dokončení opravy opěrné zdi a chodníku ul. Znojemská (1 981 tis. Kč) oprava zastávky MHD a chodníku ul. Havlíčkova (1 266 tis. Kč) oprava schodiště ul. Riegrova (228 tis. Kč) oprava zastávky MHD Hybrálecká a chodníku ul. R. Havelky (890 tis. Kč)

15 Pozvánka

16 Děkujeme za pozornost PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek náměstek primátora Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1 586 28 Jihlava Tel.:567 167 114 567 167 138 E-mail: namestci.primatora@jihlava-city.cz Mgr. Lenka Marečková koordinátor PZM a MA21 Magistrát města Jihlavy Věžní 1 (Brána Matky Boží) 586 28 Jihlava Tel.: 567 167 125 Mobil: 733 626 326 E-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz


Stáhnout ppt "Řešení největších problémů 2011/2012.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je."

Podobné prezentace


Reklamy Google