Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravský kraj 2010-2015 Judita Matějová, Moravská galerie v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravský kraj 2010-2015 Judita Matějová, Moravská galerie v Brně."— Transkript prezentace:

1 Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravský kraj 2010-2015 Judita Matějová, Moravská galerie v Brně

2 Komise knihovníků AMG ČR  druhá největší odborná komise při AMG ČR  v rámci AMG je činná od roku 1997  sekce muzejních knihoven funguje už od 50. let 20. stol.  v současné době má komise 124 zapsaných členů z 67 institucí  komise pracuje na regionální bázi  Výbor komise - předseda, místopředseda, tajemník a zástupci jednotlivých regionů podle současného územního uspořádání na kraje. Vedení KK je voleno Valnou hromadou 1 x za 3 roky  letos se bude Valná hromada konat v září na 40. semináři muzejních a galerijních knihovníků v Hradci Králové  Více informaci na www.cz-museums.czwww.cz-museums.cz

3 Hlavní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG  posilovat postavení muzejních knihoven uvnitř vlastních institucích  upevňovat postavení muzejních knihoven mezi ostatními veřejnými knihovnami  poskytovat etické i odborné zázemí knihovníkům muzeí a galerií  pořádat odborné semináře pro knihovníky muzeí a galerií  aktivně se podílet na naplňování Koncepce rozvoje knihoven  podporovat odbornou činnost muzejních knihoven  zastupovat muzejní knihovny a prezentovat jejich činnost odborné i laické veřejnosti  spolupracovat s paměťovými institucemi (muzei, galeriemi, knihovnami a památkovými institucemi)  spolupracovat s Ústřední knihovnickou radou, se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků, Sdružením knihoven České republiky a samostatným oddělením knihoven na MK ČR.

4 Semináře  Komise pořádá každý rok semináře knihovníků muzeí a galerií. Minulý rok se konal v Moravské galerii Brně v prostorách Místodržitelského paláce. Celkem se ho zúčastnilo 98 knihovníků z celé České republiky za přítomnosti oficiálních hostů z Ministerstva kultury a Národní knihovny.  Z knihoven muzeí a galerií Jihomoravského kraje se semináře zúčastnilo 17 knihovníků

5 39. seminář v Moravské galerii v Brně

6 Společná fotografie účastníků

7 Cíl a smysl seminářů  pravidelná setkání muzejních knihovníků  knihovnická problematika, novinky z oblasti katalogizace, legislativy, knihovnická koncepce  problematika muzejních sbírkových předmětů v knihovnách  restaurování a ochrana knihovních fondů

8 40. jubilejní ročník  v září se bude konat výroční čtyřicátý ročník semináře  organizace se ujalo spolu s KK Muzeum východních Čech v Hradci Králové  kromě tradičního odborného programu věnovaného aktuální knihovnické problematice proběhnou akce se zaměřením na výročí – muzejní happenig, vzpomínky na kolegy a osobnosti knihovnické komise, projekce dokumentárních materiálů

9 Další aktivity Knihovnické komise  KK se zároveň také podílí na organizaci odborných školení, především v oblasti katalogizace fondů, se zaměřením na staré tisky  spolupráce se Souborným katalogem ČR  r. 2013 proběhlo dvoudenní školení katalogizačních pravidel AACR2 ve spolupráci se SK ČR a NTM v Praze a to ve dvou termínech, s důrazem na katalogizaci starých tisků. Zúčastnilo se ho 50 muzejních knihovníků  r. 2014 spolupráce se SKIP na projektu Týden knihoven na téma Velká válka. Tento ročník byl zaměřen na muzejní knihovny  v současnosti se připravuje podrobné školení na pravidla RDA pro muzejní knihovny. RDA pravidla pro muzejníky byla představena v r. 2015 na semináři v MG v Brně

10 KK Jihomoravského kraje  Muzeum Blanenska  Muzeum Boskovicka  Moravské zemské muzeum v Brně  Moravská galerie v Brně  Muzeum města Brna  Technické muzeum v Brně  Masarykovo muzeum Hodonín  Vlastivědné muzeum Kyjov  Regionální muzeum Mikulov  Muzeum Brněnska  Muzeum Slavkov  Jihomoravské muzeum ve Znojmě

11 Činnost KK za Jihomoravský kraj  Zástupce za jižní Moravu ve výboru KK (2013-2015) - Mgr. Jiří David, Muzeum Brněnska  2015 Mgr. Renata Pilátová, Moravské zemské muzeum  2016 prozatímně pověřená PhDr. Judita Matějová, Moravská galerie v Brně  Pravidelná setkání členů komise dvakrát do roka  Informace z činnosti výboru KK  Informace o aktuálním dění v knihovnické oblasti  Konkrétní problémy muzejních knihoven

12  mezikrajské zasedání společně se členy KK za Zlínský kraj a 18. 4. 2014 v Moravské galerii v Brně  Program:  Zprávy z výboru Knihovnické komise AMG  Návrh volební kandidátky do výkonného výboru KK AMG  Zpráva o stavu digitalizace ve Zlínském a Jihomoravském kraji  Informace k 40. semináři v Hradci Králové  Diskuze a připomínky  Odborné exkurze: komentovaná prohlídka nové expozice umění 20.století v Pražákově paláci

13 Knihovna Moravské galerie v Brně, Pražákův palác

14 Aktuality z knihovny Moravské galerie Grantové programy VISK MK ČR na rok 2016  VISK 5 Retrokon - Pokračování retrokatalogizace. Zpracování výstavních katalogů, projekt retrokatalogizace bude v nejbližších letech ukončen  VISK 7 Kramerius – digitalizace časopisu Veraikon Knihovna Obrazárny  příruční knihovna cca 20 000 svazků knih, časopisů, výstavních katalogů. Původní knihovna Obrazárny Moravského zemského muzea  příprava doprovodné výstavy mezinárodního Bienále Brno Studovna  repríza výstavy Nejkrásnější české knihy 2015

15 Služby  od září rozšíření otevírací doby knihovny v dopoledních hodinách Webový katalog Portaro Pokračování ve skenování obálek a obsahů http://tinweb.moravska-galerie.cz/ http://www.moravska-galerie.cz/moravska- galerie/vzdelavani/knihovna/o-knihovne.aspx

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravský kraj 2010-2015 Judita Matějová, Moravská galerie v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google