Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky výzkumu EU Kids Online II: online rizika Anna Šev č íková, Mgr. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Šetření vzniklo s podporou výzkumného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky výzkumu EU Kids Online II: online rizika Anna Šev č íková, Mgr. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Šetření vzniklo s podporou výzkumného."— Transkript prezentace:

1 Výsledky výzkumu EU Kids Online II: online rizika Anna Šev č íková, Mgr. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Šetření vzniklo s podporou výzkumného záměru "Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“ (MSM0021622406) a programem Evropské komise (DG Information Society) - Safer Internet plus Programme (project code SIP-KEP-321803); www.eukidsonline.net

2 Mezinárodní šetření napříč Evropou  Náhodný stratifikovaný vzorek: ~ 1000/9-16 let  Celkem: 25.142 dětí + jeden rodič z rodiny /25 zemí  Sběr dat: jaro/léto 2010  Rozhovory doma, tváří v tvář  U citlivých otázek + samostatné vyplňování  Stejná metoda – srovnání napříč zeměmi  Validizace dotazníku prostřednictvím pilotní studie

3 Klasifikace online rizik Pozn. tučně zvýrazněná rizika byla zařazena do šetření

4 Česká republika v kontextu Evropy Počet minut online: - „evropský“ průměr : 88 min -BG: 120 min, RO: 119 min, NO:114 min, EE, LT, DK, SE, CZ:114 min

5 Kontakt se sexuálními obrázky za posledních 12 měsíců Zkušenost s kyberšikanou v roli oběti za posledních 12 měsíců Kontakt se sexuálními zprávami za posledních 12 měsíců Seznamování se s lidmi po internetu za posledních 12 měsíců Offline schůzka s někým známým pouze z internetu, tváří v tvář (12 měsíců) Kontakt s potenciálně zraňujícími obsahy a jejich vytváření za posledních 12 měsíců) Zneužití osobních údajů za posledních 12 měsíců Zkušenost s jedním nebo více riziky

6 Title slide here Procenta obtěžovaných z těch, kteří viděli sexuální obrázky Procenta znepokojených z těch, kteří byli kyberšikanováni Procenta obtěžovaných z těch, kteří viděli/poslali sexuální zprávu Procenta obtěžovaných z těch, kteří se sešli s neznámou osobou offline Procenta dětí, které byly něčím na internetu obtěžovány (nespecifikováno)

7 Kdo je potenciálně ohrožený? Korelace mezi jednotlivými riziky/zraněními a vybranými proměnnými Sebe-účinnost Věk Pohlaví (dívka = 0) Psychické potíže Zranění ě ě Sexuální obrázky Sexuální zprávy KyberšikanaPotkávání lidí offline Potřeba podnětů Online aktivity -Z hlediska rizik: starší adolescenti, dospívající, kteří mají zvýšenou potřebu vyhledávat podněty nebo kteří skórují vysoko v rozsahu používání internetu -Z hlediska zranění: dívky, mladší adolescenti a dospívající, kteří vykazují psychické potíže Pozn: Děti mezi 11 a 16 rokem, zdroj: analýza provedená Anke Görzig.

8 Excesivní používání internetu: Čas strávený na internetu a emoční problémy (jedna dimenze psychických potíží) Kontakt se sexuálními obrázky: Rizikové offline aktivity (např. konzumace alkoholu, záškoláctví, pohlavní styk) a rizikové online aktivity (posílání osobních údajů, fotek/videí osobě, kterou nezná) Kyberšikana: Posílání agresivních/sprostých nebo sexuálních zpráv Kontakt se sexuálními zprávami: Žádný ze zkoumaných prediktorů nebyl signifikantní ! (v ostatních státech rizikové offline chování) Setkávání se s online neznámými lidmi offline: Předstírání jiné identity na internetu a online rizikové aktivity Specifika prediktorů rizik v ČR

9 Vypořádání se s online riziky Fantazijní/pasivní strategie Doufám, že problém zmizí Přestal/a na nějaký čas používat počítač Řekl/a to někomu KomunikaceProduktivní strategie Pokus o vyřešení problém Smazání zprávy Blokování osoby, od které přišly zprávy Pohlaví (dívky = 0) Věk Sebe- účinnost Psych. potíže Potřeba podnětů Online aktivity Síla zranění Délka zranění

10 Komu se svěřují? Komu se dítě svěřilo, když … Když vidělo sexuální obrázky Když bylo kyberšikanováno Když obdrželo sexuální zprávu Když bylo obtěžováno během setkání s neznámým člověkem Svěřilo se Kamarádce/ovi Matce/otcovi Setře/bratrovi Jinému dospělému, kterému důvěřuji Učitelce/učitelovi Někomu, jehož náplní je pracovat s dětmi Někomu jinému

11 Rodičovský přístup a prevalence zranění Aktivní přístup (povídání si s dětmi o používání internet) Restriktivní přístup Informování o bezpečném používání internetu (co dělat, když se něco špatného děje) Monitorování (zpětná kontrola počítače, na kterém dítě bylo připojeno k internetu) Technický přístup ke kontrole používání internetu dětmi (software filtrující nebo blokující obsah) Alespoň jednouNikdy Jen v případě absence restriktivního přístupu děti častěji vykazovaly zkušenost se zraněním

12 Aktivní přístup (povídání si s dětmi o tom, co na internetu dělají) : ČR: 96% (rodiče)/ 93% (děti) vs. „evropský“ průměr: 90% (rodiče)/ 97% (děti) Restriktivní přístup: ČR: 78% (rodiče)/ 72% (děti) vs. „evropský“ průměr: 90% (rodiče)/ 85% (děti) Informování o bezpečném používání internetu: ČR: 94% (rodiče)/ 93% (děti) vs. „evropský“ průměr: 87% (rodiče)/ 86% (děti) Monitorování (zpětná kontrola počítače): ČR: 68% (rodiče)/ 45% (děti) vs. „evropský“ průměr: 64% (rodiče)/ 50% (děti) Technický přístup (software blokující či filtrující obsah): ČR: 68% (rodiče)/ 45% (děti) vs. „evropský“ průměr: 64% (rodiče)/ 50% (děti) - České děti mají dojem, že je jejich rodiče omezují v používání internetu, zároveň mají tendenci ignorovat rady/příkazy rodičů ohledně používání internetu - Rodiče mají obecně menší povědomí o rizicích, kterým jejich děti čelí Specifika přístupů rodičů k používání internetu dětmi

13 Shrnutí České děti: vysoká míra používání internetu a online rizik Převažující zkušenost se sexuálními zprávami a potenciálně škodlivými online obsahy Riziko automaticky neznamená zranění Z hlediska zranění: dívky, mladší adolescenti a dospívající, kteří vykazují psychické potíže Povaha rizik může v interakci s psychickými a demografickými charakteristikami ovlivňovat způsob zvládání Specifické mezigenerační soužití v ČR? Potřeba mediální a sexuální výchovy Zdroje: Hasebrink, U., Görzig, A., Haddon, L., Kalmus, V. and Livingstone, S. (2011). Patterns of risk and safety online. In-depth analyses from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. LSE, London: EU Kids Online. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online. Lobe, B., Livingstone, S., Ólafsson, K. and Vodeb, H. (2011) Cross-national comparison of risks and safety on the internet: Initial analysis from the EU Kids Online survey of European children, London: EU Kids Online, LSE.

14 Děkuji za pozornost Konference Kyberprostor/ Cyberspace: Brno 25.-26. listopadu 2011 www.cyberspace.muni.cz Kontakt: asevciko@fss.muni.cz


Stáhnout ppt "Výsledky výzkumu EU Kids Online II: online rizika Anna Šev č íková, Mgr. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Šetření vzniklo s podporou výzkumného."

Podobné prezentace


Reklamy Google