Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DETERMINE projekt – Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 – 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DETERMINE projekt – Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 – 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen."— Transkript prezentace:

1 DETERMINE projekt – Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 – 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 – květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících ( bez financování z projektu) Celkový rozpočet: 1680 720 EURO, grant EU 907 360 EURO, tj. 54% ( vnitřně uplatněn princip solidarity) Nositel grantu Státní zdravotní ústav Koordinace ve spolupráci s EurohealthNet, Brusel

2 DETERMINE – obecný cíl DETERMINE projekt využívá a rozvíjí existující poznatky v oblasti sociálních a ekonomických determinant zdraví a o nerovnostech ve zdraví v kontextu zdravotní politiky Evropské Unie s cílem zajistit návaznost politik a přinést konkrétní přínos k vývoji konkrétních strategií k pozitivnímu ovlivnění zdraví.

3 DETERMINE – konkrétní cíle 1. Ustanovit konsorcium odborníků, zástupců národních ministerstev a institucí v sektoru zdravotnictví a souvisejících odvětvích 2. Uspořádat a analyzovat dosavadní znalosti do metod a strategií využitelných v praxi 3. Identifikovat inovativní metody vedoucí ke změnám chování ovlivňující zdraví zejména v sociálně a ekonomicky zranitelných skupinách populace. Tyto metody zahrnují sociální marketing a veřejno - soukromá partnerství.

4 DETERMINE – konkrétní cíle 4. Podporovat a propagovat novou strategii Zdraví ve všech politikách provedením pilotních studií v některých zemích 5. Zvyšovat povědomí o významu sociálně - ekonomických determinantách zdraví nejen ve zdravotním sektoru na národní, evropské a světové úrovni. 6. Využívat a rozšiřovat zdroje informací na internetu a umožnit jejich využití pro vytváření strategií ve veřejném zdravotnictví a dalších sektorech.

5 Struktura projektu – pracovní balíčky

6 DETERMINE – An European Consorcium for action on social economic determinants of health 1.Fáze vzniku Výhody pro návrh DETERMINE Zkušenosti s předchozími 12 projekty, navázaná partnerství, nerovnosti jako priorita pracovního plánu Akčního programu, politika a strategie EU, nové nápady během práce na předchozích projektech: od praxe k politikám a strategiím, členství v evropské síti Eurohealthnet, dobré hodnocení a ohlasy na předchozí projekt, společná jednání členů EuroHealthNetu, navrhovatelská instituce z nové členské země Nevýhody: velká očekávání, ambiciozní projekt ( počet partnerů i výsledky), SZÚ poprvé koordinátorem

7 DETERMINE 2. Fáze – návrh projektu Výhody: spolupráce se zahraniční a zkušenou organizací, připravení partneři Nevýhody: problémy s technickou náročností s programem Adobe Doporučení: před vyplňováním si ověřit stav operační paměti PC a zajistit neustále fungující fax používat angličtinu, raději jednoduchou vlastní než překlady

8 DETERMINE 3. Fáze - dohadovací jednání s EAHC po přijetí projektu k financování ( negotiation) Výhody: pokud se projekt ideově hodí do pracovního plánu, má dobrou úroveň managementu a dostatečný a vyvážený počet partnerů (nové/staré/přistupující, sever/jih) EAHC ho chce financovat, ale chce, aby peníze byly využity co nejefektivněji Nevýhody: další administrativní požadavky, doplňování a změny původní přihlášky ve finanční časti, obsahové, časové, lhůty pro doplňování údajů, celkově může tato fáze trvat i 1 rok Doporučení: trpělivost

9 DETERMINE 4.Fáze – zahájení projektu Výhody: dobrá koordinace je neustálá komunikace s partnery, i když všechno běží, nejhorší partner je mlčící partner, dobrý výběr lídrů pracovních balíčků a neustálá komunikace s nimi, kvalitní příprava a průběh kick off meetingu: partneři musí odjíždět s tím, že vědí jaká jej jejich úloha a první kroky Nevýhody: Další administrativa : Memorandum of Understanding (dohoda o spolupráci), Plán komunikace, Plán šíření informací a výsledků, Plán hodnocení), některé změny vyžadují dodatek ke smlouvě

10 DETERMINE 5. Fáze Průběžná zpráva (Interim report) Výhody: připravit partnery včas (účty, účetnictví, doklady), připravit jednoduchou tabulku, jak informace posílat, připomínat důležitost poslat průběžnou zprávu včas - závisí na ni další financování a podporovat solidaritu mezi partnery) Nevýhoda: je to opravdu hodně administrativní práce

11 DETERMINE – nezbytnosti při vedení projektu Diseminace: logo, letáky, publikace, články, postery, prezentace, web stránky www.health-inequalities.euwww.health-inequalities.eu Hodnocení: interní ( jeden z partnerů): dotazníky, telefonní a osobní rozhovory, sleduje dodržování termínů a výstupů, spokojenost partnerů s koordinací a managementem, je pomocníkem koordinátora, externí – na základě smlouvy Koordinace: oddělit managerskou a odbornou práci Spolufinancování 40% : pro veřejné instituce jsou to mzdy pracovníků ( public officials), pro ostatní část mzdy, část režie Spolupráce s EAHC: přidělen jeden projektový úředník, preferovaná komunikace e maily, jakékoli otázky a problémy sdělovat včas, mají zájem na tom, aby projekt splnil očekávání

12 DETERMINE – nezbytnosti při vedení projektu Seznámit se důkladně a používat všechny podpůrné dokumenty ( Smlouvu, finanční pravidla, návody k psaní zpráv) Uvědomit si zálohové financování: 40 -30 -30 % Častý kontakt s partnery, upozorňování na blížící se termíny, udržování motivace a počátečního nadšení k práci, vysvětlovat, opakovat

13 DETERMINE – závěrečná zpráva Červen – červenec 2010 Výhody: brzká příprava, v lednu informace avizo partnerům o očekávaných dokumentech, tabulky pro finanční a odbornou část zprávy, podpůrných dokumentech, v březnu na závěrečné konferenci stanovení definitivních termínů, Nevýhody: na přijetí zprávy závisí dofinacování ( cca 40%), spoluzodpovědnost partnerů, nejen koordinátora

14 DETERMINE koordinace evropského projektu Výhody: osobnostní i kariérní růst, zviditelňování ČR Nevýhody: …. ?

15 DETERMINE Kontakt Hana Janatová Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 100 42 Praha www.szu.cz E mail janatova@szu.czjanatova@szu.cz telefon: 267082969


Stáhnout ppt "DETERMINE projekt – Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 – 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen."

Podobné prezentace


Reklamy Google