Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní poznatky z výkonu veřejnosprávních kontrol OKP KrÚ JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní poznatky z výkonu veřejnosprávních kontrol OKP KrÚ JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní poznatky z výkonu veřejnosprávních kontrol OKP KrÚ JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012

2 Sledované období – r. 2012 Kontrolované oblasti 2

3 Zjištěné závady: Nebyly doloženy schvalovací postupy při správě veřejných výdajů Nebyla zajištěna předběžná kontrola při správně veřejných příjmů Porušení postupů při předběžné kontrole po vzniku závazku (proplacení faktur bez přesného uvedení identifikace předmětu a obsahu dodávky) Chybně nastavené schvalovací postupy (ústně) při správě veřejných výdajů ve vnitřní směrnici Nebyly stanoveny konkrétní postupy k provedení jednotlivých fází předběžné řídící kontroly (chybně zpracovaná interní směrnice) 3 Systém řídící kontroly (viz zákon č. 320/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláška)

4 Oběžný majetek Zjištěné závady: Nebyly aktualizovány vnitřní směrnice upravující hospodaření se zásobami podle platných účetních předpisů Organizace nesprávně zařadila na účty zásob druh majetku, který měl charakter dlouhodobého majetku Pořízené zásoby nebyly správně oceněny pořizovacími cenami (do PC nezahrnuto přepravné, odbavení zásilky) K materiálovým položkám, které byly členěny podle jednotlivých druhů majetku, nebyla vedena skladová evidence Organizace nerespektovala postup účtování podle zvolené metody (A nebo B) Příjemky a výdejky, kterými byl sledován stav a pohyb zásob, neobsahovaly věrohodné informace k doložení skutečnosti, kterou měly prokázat 4

5 Použití zdrojů financování na čerpání účelových dotací Zjištěné závady: Nezajištění odděleného sledování finančních prostředků v účetnictví, které podléhají finančnímu vyúčtování. Důsledkem může být neprokázání stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků takto přidělených účelových dotací Byly zjištěny závažné nedostatky s hmotně právními důsledky - porušení rozpočtové kázně a vznik škody v důsledku nedodržení účelovosti finančních prostředků a nerespektování právních předpisů 5

6 Vnitřní směrnice Zjištěné závady: Zaměstnavatelem nebyly určeny před pracovními cestami podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad (použití soukromého vozidla, poskytování náhrad pracovníkům na DPP nebo DPČ apod.) Pro poskytování sociálních půjček z fondu (FKSP) nebyla stanovena žádná pravidla Podmínky pro čerpání příspěvku z fondu (poskytování darů), uvedené v interní směrnici, byly upraveny v rozporu s právním předpisem Nebyly stanoveny zásady pro časové rozlišování výdajů, nákladů, výnosů a příjmů u jednotlivých druhů časového rozlišení Vnitřní směrnice se odkazovala na již neplatné právní přepisy Neprovedené úpravy pravidel v návaznosti na zavedení nových účetních metod 6

7 Dodržování daňové kázně Upozornění na nejčastější chyby: Nesplnění povinnosti podat daňové tvrzení (§1 odst. 3 DŘ) V účetnictví PO nebylo zajištěno oddělené sledování nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost PO nezahrnula do základu daně prostřednictvím daňového přiznání příjmy, které jsou předmětem daně (příjmy z reklam a pronájmu, zisková hlavní činnost, doplňková činnost) PO nerespektovala podmínky uplatnění daňové úspory 7

8 Děkuji za pozornost. Jitka Fiedlerová odbor kontrolní a právní – oddělení vnější kontroly vedoucí oddělení Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 653 101 e-mail: fiedlerova.jitka@kr-jihomoravsky.czfiedlerova.jitka@kr-jihomoravsky.cz web: www.kr-jihomoravsky.czwww.kr-jihomoravsky.cz 8


Stáhnout ppt "Kontrolní poznatky z výkonu veřejnosprávních kontrol OKP KrÚ JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google