Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Excel 2010 – Funkce SVYHLEDAT, další často používané funkce. Ročník:2. Datum vytvoření:březen 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.17. ICT Anotace: Funkce SVYHLEDAT, COUNTIF, goniometrické funkce, datumové a časové funkce. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Funkce SVYHLEDAT. Funkce pro rozsáhlé tabulky. Podle dat v prvním sloupci tabulky vyhledá i zbývající údaje podle zadání. =SVYHLEDAT(hledat, tabulka, sloupec, typ) Hledat je hodnota nebo odkaz na buňku s údajem, který chcete najít v prvním sloupci tabulky, kterou prohledáváte. Tabulka je oblast dat, kde v prvním sloupci jsou údaje, podle kterých porovnáváte vámi hledané údaje. Sloupec je číslo sloupce, ve kterém se nachází údaj, který chcete pomocí funkce vyhledat. Typ je nepovinný údaj, pomocí kterého specifikujete, jestli chcete najít přesně stejný údaj.

3 Funkce SVYHLEDAT. Příklad: Vytvořte zdrojovou tabulku podle vzoru. Na jiném místě listu pomocí funkce SVYHLEDAT vytvořte tabulku zboží pouze s vybranými druhy květin.

4 Funkce SVYHLEDAT. Po vytvoření vzorové tabulky, kliknete do jiné buňky listu např. F4 a zapíšete vybraný název květiny (např. kopretina). Do buněk F5 a F6 zapíšete další názvy (blatouch, maceška). Nyní pomocí funkce SVYHLEDAT doplníte další údaje ze zdrojové tabulky. Funkce vložíte do buněk G4 a H4. Poznámka: Data v prvním sloupci zdrojové tabulky musí být řazena vzestupně.

5 Funkce SVYHLEDAT. Adresa buňky do které jste zapsali název zboží (kopretina). Oblast tabulky ve které bude provedeno vyhledávání. Protože budete vzorec kopírovat, je nutné použít absolutní adresování. Číslo sloupce, ze kterého budou přiřazována data. Vyplněné dialogové okno s argumenty funkce SVYHLEDAT, kterou vložíme do buňky G4. Po potvrzení funkce rozkopírujete vzorec do dalších buněk G5 a G6.

6 Funkce SVYHLEDAT. Stejným způsobem postupujte při zadávání argumentů funkce SVYHLEDAT v buňce H4. Pouze v okénku „Sloupec“ zadejte číslo 3. Vzorec rozkopírujte do buněk H5 a H6. Výslednou tabulku upravte dle vzoru. V praxi by mohla být data načtena místo v tabulce například na pokladním lístku, faktuře apod.

7 Funkce COUNTIF. Zjišťuje počet položek ve vybrané oblasti, které odpovídají zadané podmínce.

8 Goniometrické funkce. Funkce vypočítají sinus (kosinus, tangens) úhlu zadaného číselnou hodnotou jeho velikosti. Je však třeba mít na paměti, že program pracuje s úhly zadanými v radiánech. Pokud zadáte úhel ve stupních, musíte tuto hodnotu nejdříve přepočítat na radiány. Číslo ve stupních* PI()/180. Příklad - buňka A1 obsahuje číslo 45, což je hodnota úhlu zadaného ve stupních. Potom platí: =SIN(A1*PI()/180) =COS(A1*PI()/180) =TG(A1*PI()/180) PI je hodnota Ludolfova čísla s přesností na 15 míst. Zadává se =PI().

9 Datové a časové funkce. Aktuální datum: =DNES() - zobrazí aktuální datum. =NYNÍ() - zobrazí aktuální datum a čas. Počet dní mezi dvěma daty: Vypočítá počet dnů mezi dvěma zadanými daty. =ROK360(„počáteční datum“; „ konečné datum“). Den v týdnu: Vypočítá den týdne na základě konkrétního data. Výsledkem je číslo, které odpovídá zadanému typu. =DENTYDNE(datum;typ) 1 nebo neuvedeno – čísla od 1 (neděle) do 7 (sobota) 2 – čísla od 1 (pondělí) do 7 (neděle) 3 – čísla od 0(pondělí) do 6 (neděle).

10 Procvičení učiva. Do sloupce F pomocí funkce SVYHLEDAT přiřaďte k datům správná jména. Do sloupce G pomocí funkce SVYHLEDAT přiřaďte k datům a jménům správné pohlaví. Do buňky H2 pomocí funkce COUNTIF vypočítejte počet mužů. Do buňky H3 pomocí funkce COUNTIF vypočítejte počet žen. Do buňky H4 pomocí funkce ROK 360 vypočítejte počet dnů mezi počátečním a konečným datem. Do buňky H5 pomocí funkce DENTYDNE zadejte den pro datum 2.4.2014. Do sloupce F pomocí funkce SVYHLEDAT přiřaďte k datům správná jména. Do sloupce G pomocí funkce SVYHLEDAT přiřaďte k datům a jménům správné pohlaví. Do buňky H2 pomocí funkce COUNTIF vypočítejte počet mužů. Do buňky H3 pomocí funkce COUNTIF vypočítejte počet žen. Do buňky H4 pomocí funkce ROK 360 vypočítejte počet dnů mezi počátečním a konečným datem. Do buňky H5 pomocí funkce DENTYDNE zadejte den pro datum 2.4.2014. Zdrojová data: Úkol:

11 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Excel 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google