Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál."— Transkript prezentace:

1 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. Z historie statistiky VY_42_INOVACE_190230 3. ledna 2014

2 2 2 Slovo statistika pochází z latinského „status“, což znamená stav. Původně se jednalo pouze o stav nějaké země či státu a statistikou se rozuměla činnost spočívající ve zjišťování tohoto stavu. Nejstarší písemné památky pocházející z oblasti Sumeru mají statistickou povahu – jednalo se o záznamy o časových intervalech, počtech osob a kusů domácího zvířectva a úrodě. gramy a skutečným znakovým písmem.záznamy

3 3 Starověké říše byly finančně zcela závislé na úspěšném výběru daní. Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 3800 př. n. l. Zahrnovalo nejen informace o počtu lidí a dobytka, ale i o množství másla, medu, mléka, vlny a zeleniny. Babyloňany Například v Egyptě je od roku 2850 př.n.l. pravidelně jednou za dva roky prováděn soupis dobytka, od roku 2000 př.n.l. se vybírá rovná daň z hlavy, jejíž zavedení si vyžádalo aktualizované sčítání obyvatelstva, také je zdaněna půda (výše daně vychází z přesně zaměřené rozlohy a vydatnosti záplav na tom kterém místě). 3

4 4 Bible zmiňuje hned několik sčítání. Kniha Numeri popisuje Bohem přikázané sčítání, které proběhlo v době, když Mojžíš vyváděl Izraelity z Egypta. Později nařídil sčítání lidu král David, což však vyvolalo Boží odplatu, jelikož bylo sčítání motivováno vojensky nebo ukazovalo nedostatek víry v Boha. V Evangeliu podle Lukáše je dáván římský soupis lidu do souvislosti s cestou Josefa a Marie z města Nazareta do Betléma.Josefa a Marie Pojem census (sčítání) pochází právě ze starého Říma, z latinského výrazu censere neboli odhadovat. Nejstarší dodnes dochovaný soupis obyvatelstva pochází z Číny z doby Dynastie Chan (z roku 2 n. l., kdy Čína měla okolo 60 milionů obyvatel). 4

5 5 Ve středověku dochází v Evropě k úpadku vzdělanosti. Nositelem vzdělanosti byla pouze církev, která vedla evidenci svého majetku a ve farních matrikách zaznamenávala veškeré křty, sňatky a úmrtí. 5

6 6 6 Od 17. století se začínají objevovat první studie zpracovávající statistické údaje. John Graunt objevil při studiu farních matrik nerovnoměrnost mezi počtem narozených chlapců a děvčat.studiu Edmont Halley vytvořil úmrtnostní tabulky. Nicolaas Struyck chtěl zjistit, zda světový počet obyvatel stoupá, zůstává stejný, či klesá. Thomas Malthus vyslovil hypotézu, podle níž je počet obyvatelstva (roste exponenciálně) obvykle větší než možnosti jeho zásobování potravinami (roste lineárně). Adolphe Quetelet stanovil moderní pravidla sčítání lidu. Vzniká nový vědní obor – demografie.

7 7 První sčítání lidu v Anglii přineslo podrobné informace o počtu úmrtí na jednotlivé nemoci a přispělo k růstu povědomí o úděsných hygienických podmínkách ve městech. V průběhu Krymské války, kdy působila Florence Nightingaleová jako ošetřovatelka ve vojenské nemocnici, zjistila, že úmrtnost mužů ve věku 25 – 35 let zde byla větší oproti civilním nemocnicím a 60% roční úmrtnosti byla způsobena nemocemi jako tyfus a cholera. Své výsledky prezentovala ve formě polárního plošného grafu (úmrtí v boji x úmrtí z jiných příčin x úmrtí způsobená nemocemi)polárního plošného grafu 7

8 8 Statistika 19. a počátku 20. století je charakteristická tím, že vytváří rozsáhlé soubory dat, sbírá mnoho informací (demografických i hospodářských) od co nejširšího okruhu respondentů, s cílem: obsáhnout ve svém šetření celou populaci a tím získat maximálně přesný obraz stavu společnosti. Tak si mnohý laik představuje statistiku i dnes. 8

9 9 Časová i finanční náročnost takových šetření vedla k úvahám, zda je opravdu třeba zkoumat celou populaci, nebo postačí-li vybrat pouze její reprezentativní vzorek. A tak počátkem 20. století vzniká matematická statistika. Namísto namáhavé práce zjistit kdejaký detail, hledá metody, jež by umožnily vytvořit závěr o celku na základě výběru a dílčích šetření. 9

10 10 Současná statistika se zabývá studiem hromadných jevů, jejich stavem ale i vývojem. Nejde pouze jen o pouhý popis. Provádí statistický rozbor, sloužící k poznání pravidelností, souvislostí a vývojové tendence hromadných jevù. Pomáhá nám při rozhodování. 10

11 11 Sčítání lidu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2014 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sčítání_lidu MAGNELLO, Eileen. Statistika. Vyd. 1. Překlad Jiří Foltýn. Ilustrace Borin Van Loon. Praha: Portál, 2010, 190 s. Seznamte se-- (Portál). ISBN 978-807-3677-534. 11 Citace


Stáhnout ppt "1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google