Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.03 RočníkTřetí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.03 RočníkTřetí."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.03 RočníkTřetí Tematická oblast a předmět Finanční trhy Ekonomika Název učebního materiáluTuzemský platební styk a jeho nástroje AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření19. 10. 2013 Anotace Učební materiál slouží jako podklad pro výuku ekono- miky. Prezentace je zaměřena na platební styk obecně, hlavně charakterizuje tuzemský platební styk. Podrob- ně seznamuje žáky s nástroji, které se při něm využíva- jí. Prezentace obsahuje 45 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Tuzemský platební styk a jeho nástroje Obsah 1.Charakteristika platebního styku 2.Rozdělení platebního styku 3.Tuzemský platební styk 4.Hotovostní platební styk a jeho nástroje 5.Bezhotovostní platební styk a jeho nástroje 6.Platební karty 7.Šeky 8.Směnky 9.Otázky k opakování 10.Zdroje

3 1. Charakteristika platebního styku  Přesun peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem platby.  Jedna ze základních činností banky.  Regulován ČNB.  Upraven zákonem o platebním styku (od 1. 1. 2003), vše v sou- ladu s EU.

4 2. Rozdělení platebního styku Podle platebních prostředků: Podle teritoria: Podle klienta: hotovostní bezhotovostní tuzemský zahraniční klientskýmezibankovní

5 3. Tuzemský platební styk Podle způsobu placení: Podle klientů: hotovostní bezhotovostnívnitrobankovní mezibankovní

6  Důležitou roli hrají banky a pošty.  Fyzický pohyb peněz v hotovostní podobě.  Oběh hotovosti (bankovek a mincí).  Některé operace lze provádět v samoobslužných zónách. 4. Hotovostní platební styk a jeho nástroje

7  Lze k němu využívat běžný účet (na základě smlouvy s bankou).  Nákladný, ale v ČR je oblíbený.  Většinou jde o oboustranné platby.  Vklad nad 100 000,- Kč – povinnost kontroly vkladatele.  Platby omezeny do výše 15 000 EUR (375 tis. Kč).

8 Výhody hotovostního platebního styku: Nevýhody hotovostního platebního styku:  Oběživo je kdykoliv k dispozici.  Časově náročné.  Úhrady bez prostředníka.  Málo bezpečné.  Identifikace klienta – ochrana proti praní špinavých peněz.  Nákladné.  Operativní.  Nebezpečí odcizení bez náhrady.  Jistota platby.  Bankovky a mince použitelné jen na území ČR.  Výše prostředků neustále pod kontrolou.  Riziko přijetí a placení padělkem.

9 Hotovostní operace, nástroje Vklady Výběry Směnárna Pokladní složenka s výčetkou Složenka typu A, G, C Výběrní lístek s výčetkou Složenka typu B Odpočet Platební karta Noční trezor Šeky

10 Výčetka Číslo účtu Podpisy Částka Údaje o klientovi Variabilní symbol Konstantní symbol Datum Obr. 1

11 Výčetka Číslo účtu Podpisy Částka Údaje o klientovi Variabilní symbol Konstantní symbol Obr. 2 Datum

12 5. Bezhotovostní platební styk a jeho nástroje  Převody mezi bankovními účty.  Peníze mají nemateriální hodnotu (zápisy na účtech).  Banka má roli zprostředkovatele.  Pohyby mohou provádět jen oprávněné osoby.

13  Nutnost zřízení bankovního účtu.  Zúčtování probíhá prostřednictvím korespondentských účtů nebo clearingového centra.  Různé možnosti zadání příkazu k zúčtování (písemně, na magnetických discích, dálkový přenos – homebanking).

14 Výhody bezhotovostního platebního styku: Nevýhody bezhotovostního platebního styku:  Bezpečnost.  Ne každý obchodník přijímá bez- hotovostní platby.  Rychlost.  Platební terminál není vždy k dis- pozici.  Menší nebezpečí chyb.  Poruchovost terminálů.  Využití VT.  Platba je závislá na zůstatku pe- něz na účtu.  Platbu lze poslat odkudkoliv.  Při překročení limitu je platba od- mítnuta.  Nemusíme mít hotovost.  Kapesní zloděj nemá šanci.  Platba není omezená pracovní dobou pokladny.

15 Formy bezhotovostního plat. styku, nástroje Příkazové InkasníOstatní Příkaz k úhraděPříkaz k inkasu Šeky Směnky Dokumentární inkaso a akreditiv Poštovní poukázky jednotlivý hromadný trvalý jednotlivý hromadný trvalý písemný nepísemný písemný nepísemný SIPO

16 Náležitosti příkazu:  banka plátce,  bankovní spojení plátce,  bankovní spojení příjemce,  variabilní, konstantní a specifický symbol,  podpis oprávněné osoby,  datum splatnosti,  částka.

17 Bankovní spojení plátce a příjemce Variabilní symbol Konstantní symbol Podpis oprávněné osoby Datum splatnosti Datum vystavení Specifický symbol Částka Banka plátce Obr. 3

18 Obr. 4 Bankovní spojení plátce a příjemce Variabilní symbol Konstantní symbol Podpis oprávněné osoby Datum splatnosti Datum a místo vystavení Specifický symbol Částka Banka plátce

19 6. Platební karty  Platební nástroj pro bezhotovostní platby a výběry v hotovosti.  Rozměry jsou standardizovány mezinárodními normami ISO.  Dříve papírové, dnes plastikové.  Historie spadá do 20. let minulého století.  V ČR první karta v r. 1988 – vydala ji Živnostenská banka, v r. 1989 pak Česká spořitelna.  Asociace platebních karet – VISA, MasterCard, Diners Club, Ame- rican Expres, JCB.

20 Druhy karet Podle způsobu použití: Podle záznamu dat: Podle teritoria: debetní kreditní charge karta embosovaná s magnetickým proužkem čipová optická (laserová) tuzemské mezinárodní elektronické peněženky

21 Ochranné prvky karet:  hologram – trojrozměrný obraz,  podpisové proužky,  speciální podtisk,  ultrafialový tisk,  mikrotext,  tisk čísla karty na podpisový proužek,  kód za číslem karty na magnetickém proužku.

22 Obr. 5 Obr. 6 Logo banky EMV čip Hologram Číslo karty Platnost Logo vydavatele Jméno majitele Magnetický proužek Podpisový vzor Kód CVC

23 Bezpečné užití platebních karet:  kartu nikomu nepůjčujeme,  nikomu nesdělujeme PIN,  k bankomatu přistupujeme jednotlivě,  kartu nevystavujeme mechanickým vlivům,  provádět kontrolu výpisů z účtu (transakce),  ztrátu okamžitě nahlásit bance,  při platbě na internetu zjistit důvěryhodnost serveru.

24 Služby spojené s kartami:  cestovní a úrazové pojištění,  pojištění odpovědnosti za škody,  pojištění ztráty karty,  platba faktur.

25 7. Šeky  Klasický nástroj platebního styku.  Používání šeku je upraveno směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb., v souladu s Ženevskými konvencemi.  Převoditelný cenný papír.  Bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance (šekovníkovi), aby vyplatila z jeho účtu osobě uvedené na šeku (remitentovi) částku uvedenou na šeku.

26 Náležitosti šeku Formální: Obsahové: sepsání šeku v jednom jazyce, jedna listina. označení, že jde o šek, bezpodmínečný příkaz k platbě, jméno šekovníka, údaje místa, kde se má platit, datum a místo vystavení, podpis výstavce.

27 Druhy šeků Podle výstavce: Podle způsobu převoditelnosti: Podle způsobu použití: soukromý bankovní šek na řad šek na jméno šek na majitele pokladní šek k zúčtování

28 Obr. 7 – kanadský šek Obr. 8 – cestovní šek

29 Operace se šeky Indosament šeku  Převod šeku rubopisem na jinou osobu. Předložení šeku k proplacení  Šek je splatný na viděnou, při předložení.  Šek musí být krytý.  Doby k proplacení (od data vystavení):  do 8 dnů – v jednom státě,  do 20 dnů – jiný stát, stejný světadíl,  do 70 dnů – jiný světadíl.

30 Šekové rukojemství  Záruka třetí osoby za vyplacení šeku (stvrzení podpisem na lícové straně). Eskont šeku  Odkup šeku bankou.  Kontrola šeku bankovním úředníkem. Cenzura šeku

31 Protest šeku  Postih proti neplacení – sepsání protestní listiny. Stop payment šeku  Příkaz k zastavení placení šeku (krádež, ztráta).  Provádí soudy, souvisí s možností krádeže, ztráty. Umoření šeku

32 Křižování šeku  Na přední straně jsou dvě vodorovné čáry, mezi kterými je název banky, kde má být placeno; slouží ke snížení rizika proplacení neoprávněné osoby.

33 8. Směnky  Nástroj platebního styku.  Používání směnky je upraveno směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb., v souladu s Ženevskými konvencemi.  Dluhový převoditelný cenný papír.  Výstavce směnky se zavazuje a přikazuje směnečníkovi zaplatit oprávněnému majiteli směnky (remitentovi) směnečnou částku.  Musí být vždy písemná.

34 Druhy směnek Podle způsobu vystavení: Podle podstaty směnečné operace: Podle splatnosti: vlastní cizí obchodní vistasměnka časová vistasměnka finanční fixní směnka datosměnka

35 Náležitosti směnky Vlastní směnka: Cizí směnka: označení, že jde o směnku, slib zaplatit částku, údaj splatnosti, jméno remitenta, datum a místo vystavení, podpis výstavce. označení, že jde o směnku, příkaz k platbě, jméno směnečníka, splatnost, údaje místa, kde se má platit, datum a místo vystavení, podpis výstavce.

36 Operace se směnkami Indosament směnky  Převod směnky rubopisem (indosamentem) na jinou osobu. Akceptace směnky  Přijetí směnky stvrzené podpisem, potvrzení platby směnečníkem.  Poskytnutí záruky za úhradu směnky. Směnečné rukojemství (aval)

37 Prolongace směnky  Posunutí dne splatnosti. Domicil  Označení místa (banky), kde má být směnka zaplacena.  Odepření přijetí či proplacení směnky, bývá zajištěno veřejnou listinou, sepisuje ji notářství. Protest směnky

38 Regres směnky  Postih pro neplacení. Eskont směnky  Odkoupení směnky obchodní bankou před dnem splatnosti.  Následný eskont, odkup ČNB na dobu 90 dnů. Reeskont směnky

39 Vzor směnky vlastní V Praze dne 20. listopadu 2008 Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne 20. ledna 2009 na řad Jana Nepomuckého, bytem Ovocný trh 30, Praha, směnečnou sumu ve výši 20.000,- Kč. Směnka je splatná v Praze u Jana Nepomuckého, bytem Ovocný trh 30. Božena Němcová

40 Vzor směnky cizí V Praze dne 20. listopadu 2008 Za tuto směnku zaplaťte bez protestu dne 20. ledna 2009 na řad Vladislava Vančury, bytem Malá Strana 21, Praha, směnečnou sumu ve výši 50.000,- Kč. Směnečník: Ivan Olbracht, Na nábřeží 65, Brno Směnka je splatná v Praze u Vladislava Vančury, bytem Malá strana 21. Karel Čapek Směnku přijímám: Ivan Olbracht

41 Debetní, kreditní, charge, elektronická peněženka. 9. Druhy platebních karet dle použití. Částku si vyžádá příjemce z účtu plátce, ten k tomu musí dát svolení po domluvě s bankou. 8. Vysvětli fungování příkazu k úhradě. Banka plátce, bankovní spojení plátce i příjemce, VS, KS, SS, datum splatnosti, částka, podpis. 7. Náležitosti příkazu k úhradě. Způsob dálkového přenosu peněz. 6. Co je to homebanking? Je součástí pokladní složenky a výběrního lístku, jde o rozdělení oběživa dle nom. hodnot. 5. Co je to výčetka? Pokladní složenka, poštovní poukázka, platební karta, noční trezor. 4. Vyjmenuj nástroje vkladů při hotovostním platebním styku.  Oběživo je kdykoliv k dispozici.  Jistota platby.  Prostředky pod kon- trolou. 3. Vyjmenuj 3 výhody hotovostního platebního styku.  Hotovostní.  Bezhotovostní. 2. Tuzemský platební styk podle způsobu placení.  Podle platebních prostředků.  Podle teritoria.  Podle klienta. 1. Hlediska rozdělení platebního styku. 9. Otázky k opakování

42 CP, kde výstavce slibuje zaplatit v uvedeném termínu, na stanoveném místě dlužnou částku. 18. Charakterizuj vlastní směnku. Snižuje riziko proplacení neoprávněné osobě. 17. K čemu slouží křižování šeku? Příkaz k zastavení proplacení šeku. 16. Co znamená stop payment šeku? Do 70 dnů od jeho vystavení. 15. Do kdy musí být proplacen šek mezi ČR a Kanadou? Jde o převod šeku na jinou osobu stvrzený podpisem na zadní straně šeku. 14. Vysvětli indosament šeku. Osoba, které mají být vyplaceny peníze na základě šeku. 13. Kdo je to remitent? Převoditelný CP, nástroj platebního styku, obsahuje příkaz výstavce k výplatě peněz určité osobě. 12. Co je to šek? 15 000 EUR (375 000 Kč). 11. Jakou částkou jsou omezeny platby v hotovosti? Cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění ztráty, platba faktur, … 10. Které služby mohou být spojeny s platební kartou kromě základních.

43 Pokladní je pro hotovostní platební styk a k zúčtování pro bezhotovostní platební styk. 24. Jaký je rozdíl mezi šek pokladním a šekem k zúčtování? Posunutí data splatnosti. 23. Definuj prolongaci směnky. V počtu účastníků a v textu. 22. V čem je základní rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou? Na dobu 90 dnů. 21. Na jak dlouho může odkoupit směnku ČNB? Odkoupení směnky obchodní bankou před dnem splatnosti. 20. Co je to eskont směnky? Jde o směnečné rukojemství, záruky třetí osoby. 19. Co je to aval směnky?

44 10. Zdroje Texty a obrázky č. 1, 2 a 3 jsou tvorbou autora. [Obr. 4] [online]. 2013 [cit. 2013-10-19]. Dostupný na www: http://www.sos- dcr.cz/sites/data/vyuka/ucetnictvi/pku.jpg [Obr. 5] AlexJ [online]. 2007 [cit. 2013-10-19].Dostupný pod licencí Public domein na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CCardFront.svg [Obr. 6] AlexJ [online]. 2007 [cit. 2013-10-19].Dostupný pod licencí Public domein na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CCardBack.svg [Obr. 7] [online]. 2006 [cit. 2013-10-28].Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CanadianChequeSample.png

45 [Obr. 8] Valentin Wittich [online]. 2006 [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Travelers- Cheques.jpg HARTLOVÁ, Věra a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-716-8900-9.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.03 RočníkTřetí."

Podobné prezentace


Reklamy Google