Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce sexuologa a androloga Taťána Šrámková Sexuologické oddělení FN Brno Urologická klinika a Sexuologický ústav 1.LF Karlovy univerzity a VFN Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce sexuologa a androloga Taťána Šrámková Sexuologické oddělení FN Brno Urologická klinika a Sexuologický ústav 1.LF Karlovy univerzity a VFN Praha."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce sexuologa a androloga Taťána Šrámková Sexuologické oddělení FN Brno Urologická klinika a Sexuologický ústav 1.LF Karlovy univerzity a VFN Praha

2 Sexuologie Počátky sexuologie jako vědy sahají do 19. století, základy se formovaly hlavně v prvních dvou desetiletích 20. století. Kolébkou sexuologie byla Evropa a hlavní úlohu při jejím vzniku hráli německy mluvící lékař (Richard von Kraft- Ebing) 1921 - Praha, první univerzitní pracoviště na světě - Ústav pro sexuální patologii (prof. Ferdinand Pečírka 1859-1922) 1935 – vedením ústavu pověřen Josef Hynie( 1900-1989) do roku 1974 1950 - název změněný na Sexuologický ústav, který je dnes univerzitním a klinickým pracovištěm patřícím pod 1. LF Karlovy univerzity a VFN Praze 1974 - koncepce sexuologie jako samostatného nadstavbového oboru (Věstník MZ ČSSR). Vzdělávací program oboru: Věstník MZ, Částka 7, červen 2015

3 Sexuologie Historie ČR: Prof. Josef Hynie (testimetr, Lék. Sexuologie 1970 a 1984) MUDr. Kurt Freund (pletysmografie) MUDr. Vladimír Barták (andrologie) MUDr. Karel Nedoma (deviantologie) Prof. Jan Raboch (SÚ 1974-89, IASR)) MUDr. Jaroslava Pondělíčková Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina Prof. PhDr. Petr Weiss MUDr. Slavoj Brichcín

4 Impotence po traumatu, 1930

5 Sexuologie Náplň: lidská sexualita, lidské sexuální chování, párová sexualita (partnerský sexuální nesoulad) fyziologický vývoj a funkce/dysfunkce pohlavních orgánů problematika sexuálně rizikového chování parafilie

6 Sexuologie jako interdisciplinární obor andrologie (urologie) gynekologie (CAR, embryologie) endokrinologie dermatovenerologie, sexuálně přenosné nemoci (AIDS poradna Sex. ústav) psychologie, psychiatrie sociologie, kriminologie antropologie, etnologie biologie, etologie

7 Křest knihy „Sexuologie“ P. Weiss (editor) a kolektiv Faustův dům, Praha 17. 3. 2010

8  Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný v letech 1993, 1998, 2003, 2008 a 2013  Autoři a odborní garanti výzkumu: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze  Realizace projektu 2013: společnost Cegedim CZ s.r.o.

9  Výběrové soubory byly reprezentativním vzorkem populace ČR starší 15 let, a to podle posledního sčítání lidu  Dotazováno bylo celkem – 1 719 osob v roce 1993 – 2 003 osob v roce 1998 – 2 000 osob v roce 2003 – 2 000 osob v roce 2008 – 2 017 osob v roce 2013  Terénní sběr dat: prosinec 1993, prosinec 1998, prosinec 2003, prosinec 2008, prosinec 2013

10  Muži i ženy uvádějí, že jejich soulož trvá v průměru 15 až 16 minut, tedy podobně jako v předchozích letechodobně jako v předchozích letech Podle mužů trvá délka milostné předehry průměrně 15-16 minut, podle žen o minutu méně.  Vzhledem k průměrné frekvenci styků (asi 2x týdně), lze konstatovat, že se Češi a Češky věnují sexu v průměru asi jednu hodinu týdně.  V současné populaci 5 % žen při partnerském sexu nikdy nedosahuje orgasmu, cca 70 % z nich ho dosahuje alespoň v polovině těchto styků a častěji. Přibližně 24 % žen je tzv. multiorgastických, tedy dosahuje více orgasmů během jednoho pohlavního styku.

11 Ot.1: První soulož - věk % báze – respondenti, kteří odpověděli

12 Ot.8B: Antikoncepce se stálým partnerem % báze – respondenti, kteří odpověděli ŽENY

13

14 Ot.14: Nejčastější sexuální poruchy u mužů % báze – respondenti, kteří odpověděli

15 Ot.17: Sexuální zneužití v dětství ŽENY MUŽI % báze – respondenti, kteří odpověděli

16 Sexuologie, andrologie „S historií naší sexuologie je tradičně spojeno také vyšetřování a léčení poruch mužské plodnosti“ Andrologie má ve srovnání se sexuologií kratší historický vývoj, o to bouřlivější je její vývoj v posledních letech ve vztahu k reprodukční medicíně a stoupajícímu zájmu o léčbu organických poruch erekce Jaroslav Zvěřina 2010 Historie sexuologie, in P.Weiss Sexuologie

17 Andrologie Andrologie je relativně mladým interdisciplinárním oborem medicíny, název je odvozen od řeckého „andros“ = muž Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí primárně se vyvíjela s klinickým zaměřením na diagnostiku a terapii poruch mužské plodnosti.

18 Andrologie První historická zmínka koncem 19. stol. v USA ve vztahu ke snaze diferencovat péči o urogenitální onemocnění dle pohlaví pacienta, Termín andrologie byl poprvé prokazatelně použit v roce 1891, JAMA, editorial: „Andrologie jako specializace“ Editorial obsahuje pasáže, které jsou ještě po více než 120 letech zcela validní, a lze je považovat za základní kameny oboru. Za zakladatele moderní klinické andrologie je považován Edward Martin, první chirurg, který úspěšně operoval obstrukční azoospermii v roce 1902 zdůrazňoval nutnost přesné diagnostiky při léčbě mužské infertility

19 Andrologie Definice andrologie Mezinárodní andrologické společnosti (ISA = International Society of Andrology ) : „Andrologie je definována jako odvětví vědy a medicíny, zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka i u zvířat, a jejich onemocněními. V této definici jsou zahrnuta všechna příbuzná odvětví vědy.“

20 Andrologie Podle WHO se andrologie má zabývat veškerými aspekty mužského reprodukčního zdraví. V některých částech světa je proto úzce napojena na centra in vitro fertilizace a asistované reprodukce.

21 Významné mezníky andrologie: výzkum erektilní funkce 1973 V. Michal: arteriální patologie a vztah k ED, rekonstrukční chirurgie 1976 E. A. Tanagho: elektrostimulace kořenů sakrálních nervů 1982 R. Virag: vazoaktivní látky v diagnostice a terapii ED Breza: Erektilné poruchy,1994 1998: první inhibitor PDE5 sildenafil Druhá polovina 90. let: nástup klinicky účinných léků umožňujících efektivní terapii erektilní dysfunkce, prostaglandin E1, PDE5-I

22 Andrologie, významné mezníky, infertilita Éra klinicky úspěšné in vitro fertilizace, první polovina 90. let 20. století nástup techniky ICSI

23 Významné mezníky andrologie Velký rozvoj diagnostiky v andrologii v posledních 25 letech přinesly neinvazivní diagnostické metody dopplerovská sonografie, hormonální diagnostika a minimálně invazivní operativa

24 Andrologie v ČR, rozvoj a mezníky Mezinárodního významu byla práce cévního chirurga doc. MUDr. Václava Michala, CSc., který jako první na světě v 70. letech diagnostikoval a operačně léčil arteriogenně podmíněné erektilní dysfunkce Práce prof. MUDr. RNDr. Lubomíra Stárky, DrSc. v oblasti endokrinologické Sexuologický výzkum prof. PhDr. Petr Weiss, PhD, doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Dvacetileté kontinuální sledování sexuálního chování české populace, 1993-2013

25 Andrologie v ČR V ČR se andrologie začala vyvíjet na poli reprodukční medicíny s předstihem v oblasti veterinární: Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc. nejrozsáhlejší výzkum vývoje spermatogeneze v populaci českých mužů

26 Andrologie v ČR V humánní medicíně se u nás začali systematicky zabývat andrologií lékaři v rámci urologie: MUDr. Karel Kočí,CSc. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

27 Andrologie Andrologie současnosti: péče o reprodukční a sexuální funkce a celkový zdravotní stav muže, který je s těmito funkcemi spojen. Zabývá se i sexuálními funkcemi u žen ve spojitosti s cévním zásobením a inervací ženského genitálu, aktivitou svalstva dna pánevního, hormonálním stavem a neuroendokrinními funkcemi. Andrologická oddělení se budují při urologických a gynekologických pracovištích

28 Andrologie, oblasti Erektilní funkce / dysfunkce Vzhledem k výrazným změnám demografické věkové pyramidy přibývá v posledních letech andrologii péče o stárnoucí muže: poměr žijících mužů ve věku pod a nad 20 let se výrazně mění v neprospěch mladších mužů Late-onset hypogonadism, Guidelines EAU 2015

29 Andrologie, oblasti Mužská plodnost a neplodnost Záněty a infekce mužské reprodukční soustavy Onemocnění varlat (tumory) Onemocnění prostaty (hyperplazie, karcinom) Primární a sekundární hypogonadizmus Mezinárodní konsensus Schill, W.B., Comhaire, F., Hargreave, T.B., 2006

30 Andrologie, další oblasti Kryoprezervace spermatu a testikulární tkáně Forenzní problematika paternity Plánování rodičovství Mužská antikoncepce Základní andrologický výzkum Opožděná puberta Prevence a rehabilitace Vedlejší účinky léků Znečišťující faktory prostředí Mezinárodní konsensus Schill, W.B., Comhaire, F., Hargreave, T.B., 2006

31 Andrologie – současnost ČR 1998 - založení Andrologické sekce České urologické společnosti MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. (www.cus.cz) Současnost: předseda MUDr. Libor Zámečník PhD, místopředseda MUDr. Aleš Horák, konzultant MUDr. Vladimír Kubíček CSc. 2005 - interdisciplinární Česká společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM,www.cssmweb.cz), jejíž činnost navazuje na aktivitu mezinárodních společností v rámci European a International Society for Sexual Medicine a International Society of Andrology. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu XX. andrologické sympózium a III. feminologické sympózium Český Krumlov 2015

32 Andrologie-Sexuologie, společné oblasti Erektilní dysfunkce Ejakulatorní dysfunkce Stárnoucí muž a hormonální substituční terapie Plánování rodičovství Mužská plodnost a neplodnost

33 Sexuolog Urolog (androlog) ED- diagnostika a operační řešení venookluzivní erektilní dysfunkce m. Peyronie infertilita- operační odběr spermií obstrukční azoospermie mužská sterilizace choroby urotraktu: CaP (PSA, DRE) orchiepididimitis a další zánětlivá onemocnění, suspekce na Ca penisu, fimóza patologie skrota – hydrokéla, varikokéla, Tu varlat

34 Urolog (androlog) Sexuolog ED- „komplikovanější“ případy nereagující na konvenční léčbu (př. nediagnostikovaná homosexualita nebo sexuální parafilie) psychogenní ED pacienti k intrakavernózní léčbě jiná sexuální dysfunkce – apetence, orgasmu, satisfakce infertilita – ejakulatorní dysfunkce partnerský sexuální nesoulad

35 Kazuistika Muž VŠ, nar. 1983, situační ED, problém i s dosažením ejakulace, nemohou otěhotnět, 2 roky při plánované koncepci bez úspěchu. Rodiče zdraví, sestra koncepce bez potíží unilaterální kryptorchismus, spont. sestup do roku zánět ledvin v 7 letech léky 0, alergie žádné, 5cig/týden somaticky ochlupení maskulinní, hraniční velikost varlat, stranově souměrná, DRE malá prostata spg (podpora PDE5-I): opakovaně azoospermie, hypospermie, 0,8 ml (1,5), Ph7 (7,2), velmi vysoká viskozita, 0 zkapalnění kultivace ejakulátu: negativní hormonální profil v normě: LH 3,26 IU/l, FSH 5,52 IU/l,PRL 16,32 ug/l,TST 22,79 nmol/l, fT4 18,9 pmol/l, TSH 1,679 mlU/l Plán: genetické vyš, urol. TRUS, TESE

36 Kazuistika TRUS: prostata 12ml, semenné váčky nedetekovány, later. v sagitální rovině pouze venózní plexy USG varlat: oboustranně normální morfologický nález na varlatech, vlevo větší žilní pleteně v oblasti nadvarlete, vpravo dilatované kanálky nadvarlete, vlevo méně MRI pánve se zaměřením na prostatu: absence normálně utvářených semenných váčků v obvyklé lokalizaci. V oblasti semenných váčků jsou patrné velmi diskrétní vazivové proužky. Dorzokraniálně od prostaty a dorzálně od močového měchýře se zobrazují dvě oválné kolekce tekutiny cca 29x11x11 a x8x8, které by mohly odpovídat rudimentálním ektopickým semenným váčkům

37 Kazuistika Genetické vyšetření: karyotyp 46 XY, bez aneuploidie gonosomu, detekována mutace CFTRdele2,3(21kb) na jedné alele genu CFTR a mutace R117H na druhé alele tohoto genu, smíšený heterozygot Molekulárně-genetické vyšetření – nebyla prokázána delece v AZFa,AZFb ano AZFc v oblasti dlouhého raménka chromozomu Y F bez nosičství genu Doporučena AR, při graviditě UZ vyšetření plodu se zaměřením na projevy CF, molekulárně-genetické vyšetření genu CFTR plodu, IVF a PGD(scoring mutací CFTRdele2,3(21kb) a R11

38 Kazuistika Provedeno TESE 13.5.2015 (prim Zámečník) První stimulovaný cyklus 6/2015,10 oocytů, ICSI, Oplozeny všechny oocyty, prodloužená kultivace, vyvíjelo se 8 embryí, 7 zástava vývoje ve stadiu 8 buněčného embrya transfer jednoho embrya, gravidita 0 Další stimulovaný cyklus 10/2015

39 Take home message Cílem úspěšné spolupráce sexuologa a androloga je spokojený pacient i jeho partnerka

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spolupráce sexuologa a androloga Taťána Šrámková Sexuologické oddělení FN Brno Urologická klinika a Sexuologický ústav 1.LF Karlovy univerzity a VFN Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google