Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CASEC 1 DATABÁZE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ CHEMICAL ABSTRACT SUBSTANCES EVIDENCE CENTER JE TU PROGRAM CASEC PRÁVĚ PRO VÁS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CASEC 1 DATABÁZE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ CHEMICAL ABSTRACT SUBSTANCES EVIDENCE CENTER JE TU PROGRAM CASEC PRÁVĚ PRO VÁS."— Transkript prezentace:

1 CASEC 1 DATABÁZE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ CHEMICAL ABSTRACT SUBSTANCES EVIDENCE CENTER JE TU PROGRAM CASEC PRÁVĚ PRO VÁS

2 CO VŠECHNO VÁM PROGRAM NABÍZÍ CASEC 2  Rychlý přístup k bezpečnostním listům a jejich archivaci.  Bezpečnostní Kartu výrobku ve formátu A4 s výtahem informací z bezpečnostního listu, která naplňuje Nařízení REACH, Článek 35, Přístup k informacím pro pracovníky  Automatickou tvorbu Pravidel pro nakládání z žíravými, toxickými a CMR látkami a směsmi k projednání s Krajskou hygienickou stanicí dle zákona 258/2001 Sb.  Automatickou tvorbu etikety výrobku v souladu s Nařízením CLP.  Automatické vypracování Protokolu o nezařazení dle zákona o průmyslových haváriích.  Kartu ADR obsahující podrobné informace pro balení a přepravu.  Klasifikace směsí na základě zadaného složení.  Informace o látkách ve směsi – toxikologické údaje, hodnoty DNEL, PNEC a další.  Možnost aktuální kontroly a okamžitého zjištění výskytu SVHC látky v používaných produktech (Kandidátský seznam zvláště rizikových a omezených látek).  Možnost zjištění výskytu biocidních látek, látek dle Přílohy XVII, látek omezených RoHS směrnicí, látek vPvB a dalších nebezpečných látek dle vašich interních seznamů.  Zjištění množství látky napříč spektrem výrobků - nad 1 tunu povinná registrace látky dle Nařízení REACH.  Přehledy spotřeby CHLS a jejich meziroční porovnání; možnost propojení informací s výstupy ze SAP a dalších programů.  Přehledy skladovaného množství CHLS a rychlou tvorbu podkladů pro vypracování havarijních plánů

3 PRAVIDLA CASEC 3

4 ETIKETY CASEC 4 Hmatatelná výstraha pro nevidové. Uzávěr odolný otevření dětmi.

5 INFO O LÁTCE - FORMALDEHYD CASEC 5

6 INFO O LÁTCE - TOLUEN CASEC 6

7 EXPORT INFO O LÁTCE DO.xls (.pdf / přímý tisk) CASEC 7

8 EXPORT INFO O LÁTCE DO HTML CASEC 8

9 HROMADNÝ EXPORT HTML LINKU NA JEDNOTLIVÉ BL CASEC 9 Vytvoření přímého HTML linku na konkrétní BL - Povinnost dodavatele výrobku - Kontroluje ČIŽP

10 TVORBA HTML LINKU na msds.consulteco.cz CASEC 10 Vytvořit link

11 PROTOKOL O NEZAŘAZENÍ CASEC 11

12 MNOŽSTVÍ LÁTKY K REGISTRACI > 1000 kg CASEC 12

13 ADR karta CASEC 13

14 ADR karta CASEC 14

15 UŽITEČNÉ INFORMACE CASEC 15

16 LEGISLATIVA CASEC 16

17 LEGISLATIVA – bude přidán vzor BL a vzor PRAVIDLA pro KHS CASEC 17


Stáhnout ppt "CASEC 1 DATABÁZE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ CHEMICAL ABSTRACT SUBSTANCES EVIDENCE CENTER JE TU PROGRAM CASEC PRÁVĚ PRO VÁS."

Podobné prezentace


Reklamy Google